Gala „Zaangażowani w Pruszkowie” udowodniła, że w naszym mieście prężnie działa wolontariat, a wiele osób jest bardzo zaangażowanych w życie społeczne. Powstają nowe kluby, grupy i stowarzyszenia. Jednym z najnowszych jest Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce Pruszkowa” przy MDK w Pruszkowie. Miałam przyjemność przeprowadzić wywiad z Panem Arturem Sawickim – prezesem Klubu.

Walne zebranie członków Klubu "Serce Pruszkowa" w MDK w Pruszkowie,  fot. archiwum Klubu
Walne zebranie członków Klubu „Serce Pruszkowa” w MDK w Pruszkowie, fot. archiwum Klubu

.

Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce Pruszkowa” jest organizacją pożytku publicznego. Skąd pomysł na założenie takiego klubu w Pruszkowie?

Tradycja honorowego krwiodawstwa na ziemi pruszkowskiej jest długa, bo ponad 50-letnia. W okresie ostatniego półwiecza na terenie powiatu pruszkowskiego funkcjonowało kilka klubów honorowych krwiodawców, działających najczęściej przy zakładach pracy np. przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego PKP czy Elektrociepłowni „Pruszków”.

Nasz Klub „Serce Pruszkowa” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie powstał czwartego listopada 2014 roku. Założyła go grupa dwudziestu zapaleńców, chcących nieść pomoc innym ludziom i ratować ludzkie życie. W naszej działalności nawiązujemy do historii, ale również patrzymy w przyszłość i stawiamy na młodych. Oprócz krwiodawców z wieloletnim stażem, którzy w ciągu swojego życia oddali honorowo 50-70 litrów krwi, w naszych szeregach jest wiele osób młodych. Są wśród nas 18-19-latkowie, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę jako krwiodawcy. Po kilku latach bycia honorowym krwiodawcą wielu z nas przekonuje się, że jest to swoisty sposób na życie.

Logo Klubu
Logo Klubu

Niektórzy z nas legitymują się wieloletnią społeczną pracą na rzecz krwiodawstwa, działali w różnych klubach w ramach dwóch wiodących organizacji o zasięgu ogólnokrajowym tj. PCK i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. Inni natomiast oddawali honorowo krew jako „wolni strzelcy”, niezrzeszeni dotąd w żadnej organizacji związanej z honorowym krwiodawstwem.

Nasz Klub „Serce Pruszkowa”, który wstąpił w szeregi SHDK RP trzynastego grudnia 2014 roku, obecnie liczy 34 członków i wciąż zapisują się kolejne osoby.


Dużo słyszymy w mediach, że brakuje krwi dla pacjentów szpitali. Jakie warunki trzeba spełnić, by oddać krew? Czy trzeba się specjalnie przygotować? Jakie są przeciwwskazania?

Faktem jest, że od wielu już lat w Polsce istnieje chroniczny niedobór krwi. Ale w ostatnich latach zauważa się ożywienie ruchu krwiodawczego w kraju. Powstaje coraz więcej klubów zrzeszających honorowych krwiodawców. Do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej przyjmowane są kolejne kluby z terenu całej Polski.

Pierniczki z logo,  fot. archiwum Klubu
Pierniczki z logo,
fot. archiwum Klubu

Zasadniczo każdy zdrowy i pełnoletni człowiek może bez uszczerbku dla własnego organizmu oddać krew, po wypełnieniu ankiety o stanie zdrowia i dokładnym badaniu lekarskim. Do głównych przeciwwskazań, wykluczających całkowicie oddawanie krwi, należą m.in.: choroby zakaźne (żółtaczka, HIV, borelioza), choroby tarczycy, nowotwory złośliwe czy choroby psychiczne. Istnieją również ograniczenia czasowe spowodowane np. wagą ciała poniżej 50 kg, wykonaniem tatuaży, zabiegami chirurgicznymi, leczeniem stomatologicznym, zażywaniem leków i inne. Mężczyźni mogą oddawać krew co 2 miesiące, kobiety co 3 miesiące, do ukończenia 65 roku życia.

Dzień przed oddaniem krwi należy pić dużo wody (przynajmniej 2 litry), rano zjeść lekki posiłek i być w ogólnie dobrym stanie zdrowia.

.

Kto to jest honorowy krwiodawca i jak nim zostać?

Honorowym krwiodawcą może zostać każdy, kto choć raz w życiu nieodpłatnie odda krew na rzecz innych ludzi, zasilając bank krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. RCKIK dla województwa mazowieckiego mieści się przy ulicy Saskiej w Warszawie. Ponadto w Warszawie istnieją jeszcze dwa centra krwiodawstwa: Wojskowe Centrum KiK przy ulicy Koszykowej i CKiK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ulicy Wołoskiej.

Kluby takie jak nasz, chcąc ułatwić możliwość honorowego oddawania krwi, organizują dla wszystkich chętnych akcje krwi w pobliżu miejsca zamieszkania. Na terenie Pruszkowa organizujemy akcje w szkołach ponadgimnazjalnych, na imprezach organizowanych przez Urząd Miasta w Pruszkowie oraz inne. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych akcjach i wstąpienia w szeregi honorowych krwiodawców.

.

Czy ze statusem honorowego krwiodawcy oprócz satysfakcji wiążą się jakieś przywileje?

Po każdym honorowym oddaniu krwi, krwiodawcy przysługuje dzień wolny od pracy lub szkoły i posiłek regeneracyjny w postaci 8 czekolad. Na akcjach organizowanych przez nasz Klub na krwiodawców czekają dodatkowo upominki-niespodzianki m.in. książki o tematyce podróżniczo-krajoznawczej ufundowane przez pruszkowskie Wydawnictwo REWASZ, jednorazowe 2-godzinne karnety na basen ufundowane przez dyrektora pływalni KAPRY w Pruszkowie czy gadżety Narodowego Centrum Krwi i RCKiK w Warszawie.

Po wieloletnim oddawaniu krwi otrzymuje się tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, co uprawnia m.in. do zniżek na zakup wybranych leków, przywileju obsługi poza kolejnością w placówkach służby zdrowia, darmowego korzystania z ZTM i PKP, i wielu innych. Na portalu internetowym „Dawcom w darze” można dowiedzieć się o wielu dodatkowych zniżkach przysługujących honorowym krwiodawcom ufundowanych przez firmy działające na terenie całego kraju.

Dla szczególnie zasłużonych honorowych dawców krwi występujemy o przyznanie odznaczeń resortowych i państwowych. Po oddaniu honorowo 20 litrów krwi przysługuje odznaczenie „Zasłużony dla zdrowia narodu”.

.

Co trzeba zrobić, by stać się członkiem Klubu „Serce Pruszkowa”?

Wystarczy tylko przyjść do Klubu, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz być gotowym poświęcić swój czas i zaangażowanie do pracy na rzecz innych. Siedziba naszego Klubu mieści się w „sercu Pruszkowa” – Pałacyku Sokoła, w którym funkcjonuje Młodzieżowy Dom Kultury. Dyżury klubowe pełnią członkowie Rady Klubu w każdą środę w godzinach 16.00-18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.

.

Nasz Klub zrzesza całe rodziny krwiodawców (…) Jak widać może to być rodzinny sposób na pomaganie innym ludziom w potrzebie i dobre wartości – umiejętność dzielenia się sobą z innymi, dosłownie i w przenośni, staramy się przekazywać z pokolenia na pokolenie.

Nasz Klub zrzesza całe rodziny krwiodawców. Najlepszym przykładem może być trzypokoleniowa rodzina Państwa Narowskich, której nestor Pan Michał jest już na „krwiodawczej emeryturze”, oddał 73 litry krwi i jest członkiem honorowym Klubu, wiceprezes Kamila (25 litrów oddanej krwi) i licealistka Basia, która „dopiero” zaczęła oddawać krew i jednocześnie prowadzi sprawy wolontariatu. Podobnie jest z rodziną Krajewskich, których czworo oddaje honorowo krew i są członkami Klubu, a także Rodzina Państwa Bartczaków – mama jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w marcu zapisała się dwójka dorosłego rodzeństwa – dzieci Pani Katarzyny. Również mój syn Kamil, który w grudniu ubiegłego roku uzyskał pełnoletniość, wstąpił w szeregi honorowych dawców krwi. Jak widać może to być rodzinny sposób na pomaganie innym ludziom w potrzebie i dobre wartości – umiejętność dzielenia się sobą z innymi, dosłownie i w przenośni, staramy się przekazywać z pokolenia na pokolenie.

.

Warto sobie uświadomić, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy od dostępności krwi będzie zależało jego życie lub życie jego bliskich. Dlatego oddając honorowo krew tym samym ratujemy życie i zdrowie innych.

Jakie są Wasze plany na najbliższe miesiące? Gdzie można znaleźć aktualne informacje na temat Klubu?

Już 27 marca tego roku w godz. 9.00-12.00 nasz Klub organizuje szkolną akcję krwi w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego 2 w Pruszkowie. Latem planujemy przeprowadzenie trzech akcji z podstawieniem krwiobusu RCKiK w Warszawie na Placu Jana Pawła II w Pruszkowie. Są to: 1 czerwca – „Podaruj dzieciom serce”, 21 czerwca – „Wianki w Pruszkowie” i 21 sierpnia – „Podziel się sercem w wakacje”. Ponadto w tym samym miejscu zorganizujemy dwie akcje jesienią: 24 września – „Powitanie jesieni” i 29 października – „Akcja gorących serc”.

Aktualne informacje dotyczące Klubu „Serce Pruszkowa” znajdują się na naszej stronie internetowej www.sercepruszkowa.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/sercepruszkowa

Warto sobie uświadomić, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy od dostępności krwi będzie zależało jego życie lub życie jego bliskich. Dlatego oddając honorowo krew tym samym ratujemy życie i zdrowie innych.

Mając tę świadomość, za hasło naszego Klubu przyjęliśmy: „Miej serce – podaruj życie!”.

Dziękuję i życzę powodzenia!

krs

.

Artur Sawicki
Artur Sawicki

Artur Sawicki– mieszkaniec Pruszkowa, społecznik, pasjonat przyrody (z wykształcenia leśnik), autor książki „Warstwowa budowa lasu” z serii Młody Obserwator Przyrody, Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi „Serce Pruszkowa” przy MDK w Pruszkowie. Prywatnie tata Kamila i Kasi.

Honorowi Dawcy Krwi w Pruszkowie Hanna Raywer-Kusztelak Hanna Raywer-KusztelakPolecane,,,
Gala 'Zaangażowani w Pruszkowie' udowodniła, że w naszym mieście prężnie działa wolontariat, a wiele osób jest bardzo zaangażowanych w życie społeczne. Powstają nowe kluby, grupy i stowarzyszenia. Jednym z najnowszych jest Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce Pruszkowa” przy MDK w Pruszkowie. Miałam przyjemność przeprowadzić wywiad z Panem Arturem Sawickim...
<p style="text-align: justify;">Gala "Zaangażowani w Pruszkowie" udowodniła, że w naszym mieście prężnie działa wolontariat, a wiele osób jest bardzo zaangażowanych w życie społeczne. Powstają nowe kluby, grupy i stowarzyszenia. Jednym z najnowszych jest Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce Pruszkowa” przy MDK w Pruszkowie. Miałam przyjemność przeprowadzić wywiad z Panem Arturem Sawickim - prezesem Klubu.</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY">.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><b><span style="font-size: medium;">Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce Pruszkowa” jest organizacją pożytku publicznego. Skąd pomysł na założenie takiego klubu w Pruszkowie?</span></b></span></span></p> <p style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 150%; text-align: justify; background: #ffffff;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Tradycja honorowego krwiodawstwa na ziemi pruszkowskiej jest długa, bo ponad 50-letnia. W okresie ostatniego półwiecza na terenie powiatu pruszkowskiego funkcjonowało kilka klubów honorowych krwiodawców, działających najczęściej przy zakładach pracy np. przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego PKP czy Elektrociepłowni „Pruszków”. </span></span></span></p> <p style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 150%; text-align: justify; background: #ffffff;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Nasz Klub „Serce Pruszkowa” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie powstał czwartego listopada 2014 roku. Założyła go grupa dwudziestu zapaleńców, chcących nieść pomoc innym ludziom i ratować ludzkie życie. W naszej działalności nawiązujemy do historii, ale również patrzymy w przyszłość i stawiamy na młodych. Oprócz krwiodawców z wieloletnim stażem, którzy w ciągu swojego życia oddali honorowo 50-70 litrów krwi, w naszych szeregach jest wiele osób młodych. Są wśród nas 18-19-latkowie, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę jako krwiodawcy. Po kilku latach bycia honorowym krwiodawcą wielu z nas przekonuje się, że jest to swoisty sposób na życie.</span></span></span></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Niektórzy z nas legitymują się wieloletnią społeczną pracą na rzecz krwiodawstwa, działali w różnych klubach w ramach dwóch wiodących organizacji o zasięgu ogólnokrajowym tj. PCK i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. Inni natomiast oddawali honorowo krew jako „wolni strzelcy”, niezrzeszeni dotąd w żadnej organizacji związanej z honorowym krwiodawstwem. </span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Nasz Klub „Serce Pruszkowa”, który wstąpił w szeregi SHDK RP trzynastego grudnia 2014 roku, obecnie liczy 34 członków i wciąż zapisują się kolejne osoby.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span><span style="font-size: medium;"><b>Dużo słyszymy w mediach, że brakuje krwi dla pacjentów szpitali. Jakie warunki trzeba spełnić, by oddać krew? Czy trzeba się specjalnie przygotować? Jakie są przeciwwskazania?</b></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Faktem jest, że od wielu już lat w Polsce istnieje chroniczny niedobór krwi. Ale w ostatnich latach zauważa się ożywienie ruchu krwiodawczego w kraju. Powstaje coraz więcej klubów zrzeszających honorowych krwiodawców. Do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej przyjmowane są kolejne kluby z terenu całej Polski.</span></span></span></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Zasadniczo każdy zdrowy i pełnoletni człowiek może bez uszczerbku dla własnego organizmu oddać krew, po wypełnieniu ankiety o stanie zdrowia i dokładnym badaniu lekarskim. Do głównych przeciwwskazań, wykluczających całkowicie oddawanie krwi, należą m.in.: choroby zakaźne (żółtaczka, HIV, borelioza), choroby tarczycy, nowotwory złośliwe czy choroby psychiczne. Istnieją również ograniczenia czasowe spowodowane np. wagą ciała poniżej 50 kg, wykonaniem tatuaży, zabiegami chirurgicznymi, leczeniem stomatologicznym, zażywaniem leków i inne. Mężczyźni mogą oddawać krew co 2 miesiące, kobiety co 3 miesiące, do ukończenia 65 roku życia.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Dzień przed oddaniem krwi należy pić dużo wody (przynajmniej 2 litry), rano zjeść lekki posiłek i być w ogólnie dobrym stanie zdrowia.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY">.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><b><span style="font-size: medium;">Kto to jest honorowy krwiodawca i jak nim zostać?</span></b></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Honorowym krwiodawcą może zostać każdy, kto choć raz w życiu nieodpłatnie odda krew na rzecz innych ludzi, zasilając bank krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. RCKIK dla województwa mazowieckiego mieści się przy ulicy Saskiej w Warszawie. Ponadto w Warszawie istnieją jeszcze dwa centra krwiodawstwa: Wojskowe Centrum KiK przy ulicy Koszykowej i CKiK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ulicy Wołoskiej.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Kluby takie jak nasz, chcąc ułatwić możliwość honorowego oddawania krwi, organizują dla wszystkich chętnych akcje krwi w pobliżu miejsca zamieszkania. Na terenie Pruszkowa organizujemy akcje w szkołach ponadgimnazjalnych, na imprezach organizowanych przez Urząd Miasta w Pruszkowie oraz inne. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych akcjach i wstąpienia w szeregi honorowych krwiodawców.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY">.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><b><span style="font-size: medium;">Czy ze statusem honorowego krwiodawcy oprócz satysfakcji wiążą się jakieś przywileje?</span></b></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Po każdym honorowym oddaniu krwi, krwiodawcy przysługuje dzień wolny od pracy lub szkoły i posiłek regeneracyjny w postaci 8 czekolad. Na akcjach organizowanych przez nasz Klub na krwiodawców czekają dodatkowo upominki-niespodzianki m.in. książki o tematyce podróżniczo-krajoznawczej ufundowane przez pruszkowskie Wydawnictwo REWASZ, jednorazowe 2-godzinne karnety na basen ufundowane przez dyrektora pływalni KAPRY w Pruszkowie czy gadżety Narodowego Centrum Krwi i RCKiK w Warszawie.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Po wieloletnim oddawaniu krwi otrzymuje się tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, co uprawnia m.in. do zniżek na zakup wybranych leków, przywileju obsługi poza kolejnością w placówkach służby zdrowia, darmowego korzystania z ZTM i PKP, i wielu innych. Na portalu internetowym „Dawcom w darze” można dowiedzieć się o wielu dodatkowych zniżkach przysługujących honorowym krwiodawcom ufundowanych przez firmy działające na terenie całego kraju.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Dla szczególnie zasłużonych honorowych dawców krwi występujemy o przyznanie odznaczeń resortowych i państwowych. Po oddaniu honorowo 20 litrów krwi przysługuje odznaczenie „Zasłużony dla zdrowia narodu”.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY">.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><b><span style="font-size: medium;">Co trzeba zrobić, by stać się członkiem Klubu „Serce Pruszkowa"?</span></b></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Wystarczy tylko przyjść do Klubu, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz być gotowym poświęcić swój czas i zaangażowanie do pracy na rzecz innych. Siedziba naszego Klubu mieści się w „sercu Pruszkowa” – Pałacyku Sokoła, w którym funkcjonuje Młodzieżowy Dom Kultury. Dyżury klubowe pełnią członkowie Rady Klubu w każdą środę w godzinach 16.00-18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY">.</p><blockquote> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Nasz Klub zrzesza całe rodziny krwiodawców (...) Jak widać może to być rodzinny sposób na pomaganie innym ludziom w potrzebie i dobre wartości – umiejętność dzielenia się sobą z innymi, dosłownie i w przenośni, staramy się przekazywać z pokolenia na pokolenie.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"></p> </blockquote> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Nasz Klub zrzesza całe rodziny krwiodawców. Najlepszym przykładem może być trzypokoleniowa rodzina Państwa Narowskich, której nestor Pan Michał jest już na „krwiodawczej emeryturze”, oddał 73 litry krwi i jest członkiem honorowym Klubu, wiceprezes Kamila (25 litrów oddanej krwi) i licealistka Basia, która „dopiero” zaczęła oddawać krew i jednocześnie prowadzi sprawy wolontariatu. Podobnie jest z rodziną Krajewskich, których czworo oddaje honorowo krew i są członkami Klubu, a także Rodzina Państwa Bartczaków – mama jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w marcu zapisała się dwójka dorosłego rodzeństwa – dzieci Pani Katarzyny. Również mój syn Kamil, który w grudniu ubiegłego roku uzyskał pełnoletniość, wstąpił w szeregi honorowych dawców krwi. Jak widać może to być rodzinny sposób na pomaganie innym ludziom w potrzebie i dobre wartości – umiejętność dzielenia się sobą z innymi, dosłownie i w przenośni, staramy się przekazywać z pokolenia na pokolenie.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY">.</p><blockquote> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Warto sobie uświadomić, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy od dostępności krwi będzie zależało jego życie lub życie jego bliskich. Dlatego oddając honorowo krew tym samym ratujemy życie i zdrowie innych.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"></p> </blockquote> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><b><span style="font-size: medium;">Jakie są Wasze plany na najbliższe miesiące? Gdzie można znaleźć aktualne informacje na temat Klubu?</span></b></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Już 27 marca tego roku w godz. 9.00-12.00 nasz Klub organizuje szkolną akcję krwi w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego 2 w Pruszkowie. Latem planujemy przeprowadzenie trzech akcji z podstawieniem krwiobusu RCKiK w Warszawie na Placu Jana Pawła II w Pruszkowie. Są to: 1 czerwca – „Podaruj dzieciom serce”, 21 czerwca – „Wianki w Pruszkowie” i 21 sierpnia – „Podziel się sercem w wakacje”. Ponadto w tym samym miejscu zorganizujemy dwie akcje jesienią: 24 września – „Powitanie jesieni” i 29 października – „Akcja gorących serc”.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Aktualne informacje dotyczące Klubu „Serce Pruszkowa” znajdują się na naszej stronie internetowej <a href="http://www.sercepruszkowa.pl">www.sercepruszkowa.pl</a> oraz na Facebooku <a href="http://www.facebook.com/sercepruszkowa">www.facebook.com/sercepruszkowa</a> </span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Warto sobie uświadomić, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy od dostępności krwi będzie zależało jego życie lub życie jego bliskich. Dlatego oddając honorowo krew tym samym ratujemy życie i zdrowie innych.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Mając tę świadomość, za hasło naszego Klubu przyjęliśmy: „Miej serce – podaruj życie!”.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><b><span style="font-size: medium;">Dziękuję i życzę powodzenia!</span></b></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/03/krs.jpg"><img class="aligncenter wp-image-5505 size-medium" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/03/krs-300x198.jpg" alt="krs" width="300" height="198" /></a></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY">.</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: normal;">Artur Sawicki</span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;">- mieszkaniec Pruszkowa, społecznik</span></span></span><span style="font-size: medium;">, pasjonat przyrody (z</span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: normal;"> wykształcenia leśnik)</span></span></span><span style="font-size: medium;">, autor książki "Warstwowa budowa lasu" z serii Młody Obserwator Przyrody, Prezes </span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">Klubu Honorowych Dawców Krwi „Serce Pruszkowa” przy MDK w Pruszkowie. Prywatnie tata Kamila i Kasi.</span></span></span></p>