Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Została założona w roku 1999 [X-lecie działalności w roku akademickim 2009/2010] decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest jedyną w Polsce uczelnią niepubliczną prowadzącą kierunek wychowanie fizyczne w połączeniu z kierunkiem turystyka i rekreacja, co jest naturalnym, komplementarnym powiązaniem tych dyscyplin w kulturze fizycznej.

Uczelnia w swojej podstawowej misji edukacyjnej wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na wysokiej klasy specjalistów w zakresie sportu, wychowania fizycznego, turystyki aktywnej i rekreacji jako naturalnej formy profilaktyki zdrowotnej.

Z perspektywy dziesięciu lat i aktualnej obserwacji gospodarki światowej związanej z wymienionymi dziedzinami, dynamiką rozwoju aktywnego spędzania czasu wolnego i ważnych potrzeb społecznych, można stwierdzić, że edukacja na tym polu ma niekwestionowaną doskonałą przyszłość.

 

Zrzut ekranu 2014-12-18 o 13.45.29

WSKFiT prowadzi studia I na kierunku wychowanie fizyczne oraz studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja. W siedzibie Uczelni w Pruszkowie oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne na obu kierunkach, natomiast w Wydziale Zamiejscowym w Warszawie studia niestacjonarne na kierunku wychowanie fizyczne.

Mocne strony Uczelni to wysoka jakość kształcenia, potwierdzona przez kończących studia, przy jednoczesnym przyjaznym podejściu do każdego studenta kadry dydaktycznej i administracyjnej. Własne pracownie specjalistyczne i doskonała infrastruktura sportowa miasta, dostępna dla studentów umożliwiają prowadzenie ćwiczeń na najwyższym poziomie.
O rzetelności oferty edukacyjnej Uczelni najlepiej świadczy rosnąca z roku na rok liczba kandydatów starających się o miejsce w WSKFiT.

Jakość kształcenia sprawą najważniejszą

Wartość szkoły wyższej można mierzyć różnymi kryteriami, najlepiej jednak oceniać jakość i metody kształcenia poprzez sylwetkę absolwenta, jego start życiowy i możliwości późniejszego radzenia sobie w pracy zawodowej. Jest wiele dowodów potwierdzających fakt, iż nie kształcimy przyszłych bezrobotnych. Warunkiem niezbędnym jest jakość samego procesu kształcenia. Tu nie robimy oszczędności, zatrudniamy na etatach kadrę dydaktyczną najlepszych profesorów i doktorów ponad wymagane przepisami minimum. Realizujemy też w pełni zajęcia planowe w uczelni i w obiektach sportowych na terenie miasta.
O wiarygodności procesu kształcenia świadczą pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Atrakcyjne i praktyczne uzyskanie kwalifikacji

Nowoczesny i przejrzysty program studiów pozwala na połączenie nauki z możliwością aktywnego uprawiania sportu i turystyki. Indywidualny tok studiów na innych uczelniach jest przywilejem nielicznych, w WSKFiT jest zwykłym sposobem studiowania.

Solidne przygotowanie do pracy zawodowej

Realne możliwości zatrudnienia absolwentów to cel, jaki postawiliśmy sobie w realizacji programów nauczania. Szerokoprofilowe przygotowanie zawodowe na studiach w zakresie nauk o kulturze fizycznej daje wiele możliwości budowania wspaniałej ścieżki kariery. Pomaga w tym skutecznie działające Biuro Karier WSKFiT.

Przyjazna atmosfera studiowania

W Uczelni panuje doskonała atmosfera studiowania, dająca studentom poczucie wspólnoty i zainteresowania nimi ze strony kadry akademickiej i dziekanatu.
Nic tak nie integruje, jak wspólne przebywanie na obozach sportowych oraz pieszych wędrówkach turystycznych. Nawiązują się tam przyjaźnie i tak potrzebne w życiu umiejętności interpersonalne. Życie studenckie obejmuje działania w kołach naukowych, sekcjach sportowych akademickiego związku sportowego. Organizowane są imprezy klubowe dla studentów WSKFiT, spotkania ze znanymi osobami, sportowcami.

Pomoc finansowa

Studenci WSKFiT korzystają ze stypendiów za wyniki w nauce, sporcie, mają prawo ubiegać się o zapomogi i stypendia socjalne. Najlepsi sportowcy otrzymują stypendia Ministerialne. W ostatnim roku akademickim taką pomoc finansową uzyskało ponad 40 % naszych studentów.

Dyplomy i uprawnienia

Absolwent Uczelni otrzymuje tytuł zawodowy licencjata na kierunkach: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, administracja.
W ramach unikalnego programu nauczania absolwent kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje certyfikat uprawniający do nauczania przedmiotu korektywa i kompnesacja oraz legitymacje instruktora lub dyplom trenera II klasy z wybranej dyscypliny sportu.

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej admin edukacja,,,,,
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny KonopackiejZostała założona w roku 1999 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest jedyną w Polsce uczelnią niepubliczną prowadzącą kierunek wychowanie fizyczne w połączeniu z kierunkiem turystyka i rekreacja, co jest naturalnym, komplementarnym powiązaniem tych dyscyplin w kulturze fizycznej.Uczelnia w swojej podstawowej misji edukacyjnej...
<span style="color: #000000;"><strong>Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej</strong></span>Została założona w roku 1999 [X-lecie działalności w roku akademickim 2009/2010] decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest jedyną w Polsce uczelnią niepubliczną prowadzącą kierunek wychowanie fizyczne w połączeniu z kierunkiem turystyka i rekreacja, co jest naturalnym, komplementarnym powiązaniem tych dyscyplin w kulturze fizycznej.Uczelnia w swojej podstawowej misji edukacyjnej wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na wysokiej klasy specjalistów w zakresie sportu, wychowania fizycznego, turystyki aktywnej i rekreacji jako naturalnej formy profilaktyki zdrowotnej.Z perspektywy dziesięciu lat i aktualnej obserwacji gospodarki światowej związanej z wymienionymi dziedzinami, dynamiką rozwoju aktywnego spędzania czasu wolnego i ważnych potrzeb społecznych, można stwierdzić, że edukacja na tym polu ma niekwestionowaną doskonałą przyszłość. <a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Zrzut-ekranu-2014-12-18-o-13.45.29.png"><img class="aligncenter wp-image-4514" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Zrzut-ekranu-2014-12-18-o-13.45.29-1024x407.png" alt="Zrzut ekranu 2014-12-18 o 13.45.29" width="584" height="232" /></a><span style="color: #000000;"><strong>WSKFiT prowadzi studia I na kierunku wychowanie fizyczne oraz studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja. W siedzibie Uczelni w Pruszkowie oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne na obu kierunkach, natomiast w Wydziale Zamiejscowym w Warszawie studia niestacjonarne na kierunku wychowanie fizyczne.</strong></span>Mocne strony Uczelni to wysoka jakość kształcenia, potwierdzona przez kończących studia, przy jednoczesnym przyjaznym podejściu do każdego studenta kadry dydaktycznej i administracyjnej. Własne pracownie specjalistyczne i doskonała infrastruktura sportowa miasta, dostępna dla studentów umożliwiają prowadzenie ćwiczeń na najwyższym poziomie. O rzetelności oferty edukacyjnej Uczelni najlepiej świadczy rosnąca z roku na rok liczba kandydatów starających się o miejsce w WSKFiT.<strong><span style="color: #000000;">Jakość kształcenia sprawą najważniejszą</span></strong>Wartość szkoły wyższej można mierzyć różnymi kryteriami, najlepiej jednak oceniać jakość i metody kształcenia poprzez sylwetkę absolwenta, jego start życiowy i możliwości późniejszego radzenia sobie w pracy zawodowej. Jest wiele dowodów potwierdzających fakt, iż nie kształcimy przyszłych bezrobotnych. Warunkiem niezbędnym jest jakość samego procesu kształcenia. Tu nie robimy oszczędności, zatrudniamy na etatach kadrę dydaktyczną najlepszych profesorów i doktorów ponad wymagane przepisami minimum. Realizujemy też w pełni zajęcia planowe w uczelni i w obiektach sportowych na terenie miasta. O wiarygodności procesu kształcenia świadczą pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.<strong><span style="color: #000000;">Atrakcyjne i praktyczne uzyskanie kwalifikacji</span></strong><span style="color: #000000;">Nowoczesny i przejrzysty program studiów pozwala na połączenie nauki z możliwością aktywnego uprawiania sportu i turystyki. Indywidualny tok studiów na innych uczelniach jest przywilejem nielicznych, w WSKFiT jest zwykłym sposobem studiowania.</span><span style="color: #000000;"><strong>Solidne przygotowanie do pracy zawodowej</strong></span>Realne możliwości zatrudnienia absolwentów to cel, jaki postawiliśmy sobie w realizacji programów nauczania. Szerokoprofilowe przygotowanie zawodowe na studiach w zakresie nauk o kulturze fizycznej daje wiele możliwości budowania wspaniałej ścieżki kariery. Pomaga w tym skutecznie działające Biuro Karier WSKFiT.<strong><span style="color: #000000;">Przyjazna atmosfera studiowania</span></strong>W Uczelni panuje doskonała atmosfera studiowania, dająca studentom poczucie wspólnoty i zainteresowania nimi ze strony kadry akademickiej i dziekanatu. Nic tak nie integruje, jak wspólne przebywanie na obozach sportowych oraz pieszych wędrówkach turystycznych. Nawiązują się tam przyjaźnie i tak potrzebne w życiu umiejętności interpersonalne. Życie studenckie obejmuje działania w kołach naukowych, sekcjach sportowych akademickiego związku sportowego. Organizowane są imprezy klubowe dla studentów WSKFiT, spotkania ze znanymi osobami, sportowcami.<strong><span style="color: #000000;">Pomoc finansowa</span></strong>Studenci WSKFiT korzystają ze stypendiów za wyniki w nauce, sporcie, mają prawo ubiegać się o zapomogi i stypendia socjalne. Najlepsi sportowcy otrzymują stypendia Ministerialne. W ostatnim roku akademickim taką pomoc finansową uzyskało ponad 40 % naszych studentów.<span style="color: #000000;"><strong>Dyplomy i uprawnienia</strong></span>Absolwent Uczelni otrzymuje tytuł zawodowy licencjata na kierunkach: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, administracja. W ramach unikalnego programu nauczania absolwent kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje certyfikat uprawniający do nauczania przedmiotu korektywa i kompnesacja oraz legitymacje instruktora lub dyplom trenera II klasy z wybranej dyscypliny sportu.