zdjęcie

25 kwietnia w piątek o godzinie 18 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ulicy Wojciecha Drzymały 30 odbyła się Społeczna debata dotycząca bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Organizatorem spotkania była Stołeczna Komenda Policji. Powiat reprezentowali: Elżbieta Smolińska – Starosta Powiatu Pruszkowskiego oraz nadkom. Hubert Kowalczewski – Komendant Powiatowy Policji, a instytucje wojewódzkie: młodszy inspektor Małgorzata Łyszko-Domagalska – p. o. Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. Logistyki i Krzysztof Dąbrowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy różnych miejscowości w powiecie pruszkowskim. Wśród zabierających głos i poruszających problemy bezpieczeństwa wyróżniały się głosy radnych i osób znanych ze społecznej aktywności. Organizatorzy w swoich wystąpieniach udzielali odpowiedzi na zadane pytania podczas poprzedniej debaty, która odbyła się w listopadzie 2012 roku. Omówiono następujące zagadnienia:

– Organizacja spotkań w szkołach (pierwsza pomoc, uzależnienia, bezpieczeństwo w szkole i w środowisku).
Policja zachęca do zgłoszeń placówek oświatowych do tego programu;

– Ruch drogowy przy Urzędzie Celnym w Pruszkowie.Policja często przejmuje kierowanie ruchem na tamtym odcinku i w okolicach, aby rozładować zagęszczenie pojazdów.

– Patrole policyjne.
Mieszkańcy powiatu na poprzedniej debacie postulowali zwiększenie ilości patroli prewencyjnych. Komendant zobowiązał się do realizacji tego wniosku w miarę możliwości personalnych.

– Telefon alarmowy 112 (długi czas oczekiwania na połączenie).
Wojewoda Mazowiecki ażeby przyspieszyć możliwość pomocy zmienił zasady działania numeru 112, dzięki czemu czas oczekiwania na połączenie jest nie większy niż 1 minuta, a średni czas podjęcia interwencji to 6 minut.

– Przestępczość stadionowa.
Policja nie zarejestrowała w roku ubiegłym żadnych przestępstw stadionowych. Odnotowano jedynie zajścia w okolicach obiektów sportowych.

Policja przygotowała i przedstawiła prezentację multimedialną ukazującą statystykę przestępstw i ich wykrywalności na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 w porównaniu z rokiem poprzednim. Tematami głównymi były przestępstwa w rodzinie (w 2013 roku zostało założonych 199 Niebieskich Kart), bezpieczeństwo w ruchu drogowym i przestępstwa kryminalne – zdecydowanie zwiększyła się ich wykrywalność. Nastąpił też spadek ilościowy wypadków w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Po pokazie uczestników zaproszono do dyskusji i do składania wniosków. Pod koniec spotkania Starosta Elżbieta Smolińska podsumowała dyskusję, popierając inicjatywę społecznych debat, jednocześnie zapraszając do kolejnych spotkań władz z mieszkańcami. W jej ocenie Policja na terenie powiatu ma wiele pracy, ale wykonuje ją należycie i jest gotowa do stałej współpracy ze społecznością miasta i powiatu.

Debata społeczna – bezpieczeństwo na terenie powiatu pruszkowskiegohttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/04/zdjęcie-704x1024.jpghttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/04/zdjęcie-300x300.jpg Paulina Położyńska LokalneMiastoPaulina PołożyńskaPolecanePruszków,,,,,
25 kwietnia w piątek o godzinie 18 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ulicy Wojciecha Drzymały 30 odbyła się Społeczna debata dotycząca bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Organizatorem spotkania była Stołeczna Komenda Policji. Powiat reprezentowali: Elżbieta Smolińska - Starosta Powiatu Pruszkowskiego oraz nadkom. Hubert Kowalczewski - Komendant Powiatowy Policji,...
<a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/04/zdjęcie.jpg"><img class="size-large wp-image-1992 aligncenter" alt="zdjęcie" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/04/zdjęcie-704x1024.jpg" width="704" height="1024" /></a>25 kwietnia w piątek o godzinie 18 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ulicy Wojciecha Drzymały 30 odbyła się Społeczna debata dotycząca bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Organizatorem spotkania była Stołeczna Komenda Policji. Powiat reprezentowali: Elżbieta Smolińska - Starosta Powiatu Pruszkowskiego oraz nadkom. Hubert Kowalczewski - Komendant Powiatowy Policji, a instytucje wojewódzkie: młodszy inspektor Małgorzata Łyszko-Domagalska - p. o. Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. Logistyki i Krzysztof Dąbrowski - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy różnych miejscowości w powiecie pruszkowskim. Wśród zabierających głos i poruszających problemy bezpieczeństwa wyróżniały się głosy radnych i osób znanych ze społecznej aktywności. Organizatorzy w swoich wystąpieniach udzielali odpowiedzi na zadane pytania podczas poprzedniej debaty, która odbyła się w listopadzie 2012 roku. Omówiono następujące zagadnienia:- Organizacja spotkań w szkołach (pierwsza pomoc, uzależnienia, bezpieczeństwo w szkole i w środowisku). <em>Policja zachęca do zgłoszeń placówek oświatowych do tego programu</em>;- Ruch drogowy przy Urzędzie Celnym w Pruszkowie.<em>Policja często przejmuje kierowanie ruchem na tamtym odcinku i w okolicach, aby rozładować zagęszczenie pojazdów.</em>- Patrole policyjne. <em>Mieszkańcy powiatu na poprzedniej debacie postulowali zwiększenie ilości patroli prewencyjnych. Komendant zobowiązał się do realizacji tego wniosku w miarę możliwości personalnych.</em>- Telefon alarmowy 112 (długi czas oczekiwania na połączenie). <em>Wojewoda Mazowiecki ażeby przyspieszyć możliwość pomocy zmienił zasady działania numeru 112, dzięki czemu czas oczekiwania na połączenie jest nie większy niż 1 minuta, a średni czas podjęcia interwencji to 6 minut.</em>- Przestępczość stadionowa. <em>Policja nie zarejestrowała w roku ubiegłym żadnych przestępstw stadionowych. Odnotowano jedynie zajścia w okolicach obiektów sportowych.</em>Policja przygotowała i przedstawiła prezentację multimedialną ukazującą statystykę przestępstw i ich wykrywalności na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 w porównaniu z rokiem poprzednim. Tematami głównymi były przestępstwa w rodzinie (w 2013 roku zostało założonych 199 Niebieskich Kart), bezpieczeństwo w ruchu drogowym i przestępstwa kryminalne - zdecydowanie zwiększyła się ich wykrywalność. Nastąpił też spadek ilościowy wypadków w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Po pokazie uczestników zaproszono do dyskusji i do składania wniosków. Pod koniec spotkania Starosta Elżbieta Smolińska podsumowała dyskusję, popierając inicjatywę społecznych debat, jednocześnie zapraszając do kolejnych spotkań władz z mieszkańcami. W jej ocenie Policja na terenie powiatu ma wiele pracy, ale wykonuje ją należycie i jest gotowa do stałej współpracy ze społecznością miasta i powiatu.