Czym są sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe to obraz kondycji finansów przedsiębiorstwa za dany rok obrachunkowy. W większości przypadków będzie to również rok kalendarzowy, ale nie zawsze musi tak być. Dokument jakim jest sprawozdanie finansowe jest szczegółowo opisany i scharakteryzowany w ustawie o rachunkowości. Powinien być on też godni z międzynarodowymi zasadami rachunkowości. W zależności od formy naszej działalności i skali przychodów może mieć on prostszą lub bardziej skomplikowaną formę.

Do przygotowywania sprawozdania finansowego zobligowane są wszystkie przedsiębiorstwa, nawet w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jeżeli osiągają roczny obrót powyżej 2 mln euro. Z mocy prawa do przygotowywania sprawozdań są zobligowane także wszystkie spółki kapitałowe, a więc spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Jak i kiedy złożyć sprawozdanie finansowe

Ustawa o rachunkowości także szczegółowa określa jakie podmiot, kiedy i gdzie składa swoje sprawozdanie finansowe. I tak wszystkie podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców przy KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) składają je w formie elektronicznej właśnie do KRS w ciągu 15 dni od momentu sporządzenia.

Natomiast podmioty nie wpisane do KRS a mające obowiązek przygotowywania sprawozdań finansowych składają je również elektronicznie ale do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ciągu 10 od daty ich zatwierdzenia.

Komu można zlecić przygotowanie sprawozdania finansowego

Warto wiedzieć, iż każdy podmiot i każda firma może zlecić przygotowanie sprawozdania finansowego do wyspecjalizowanego biura rachunkowego. Najlepsze z nich, takie jak np. MDDP Outsourcing, którego ofertę znajdziecie tutaj www.mddp-outsourcing.pl , oferują bardzo kompleksowe podejście do tematu. Po pierwsze możemy liczyć na przygotowanie sprawozdania zgodnie z wymogami formalnymi i standardami rachunkowości dla każdego rodzaju naszej działalności i każdej formy prawnej. Biura rachunkowe oferują też konsolidację sprawozdań finansowych i ew. obsługę audytu naszego sprawozdania finansowego. Oczywiście w naszym imieniu sprawozdanie zostanie też skonwertowane do odpowiedniego e-formatu i przesłane elektronicznie do odpowiedniego organu. W końcu jeśli jest taka potrzeba może ono być przygotowane zarówno po polsku jak i po angielsku.

W przypadku gdy nasz dział księgowości nie jest duży i nie ma specjalistycznej wiedzy zawsze warto rozważyć outsourcing sprawozdania finansowego. Współpraca w tym zakresie ze sprawdzonym biurem rachunkowym oszczędzi nam czasu oraz zapewni, iż sprawozdanie powstanie w zgodzie z przepisami prawa i standardami rachunkowości.

Sprawozdania finansowe: czym są i jak je składać?https://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2022/03/northfolk-ok76f6yw2ia-unsplash-1024x576.jpeghttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2022/03/northfolk-ok76f6yw2ia-unsplash-150x150.jpeg admin AktualnościBiznes
Czym są sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe to obraz kondycji finansów przedsiębiorstwa za dany rok obrachunkowy. W większości przypadków będzie to również rok kalendarzowy, ale nie zawsze musi tak być. Dokument jakim jest sprawozdanie finansowe jest szczegółowo opisany i scharakteryzowany w ustawie o rachunkowości. Powinien być on też godni z międzynarodowymi...
<h2><b>Czym są sprawozdania finansowe</b></h2> Sprawozdanie finansowe to obraz kondycji finansów przedsiębiorstwa za dany rok obrachunkowy. W większości przypadków będzie to również rok kalendarzowy, ale nie zawsze musi tak być. Dokument jakim jest sprawozdanie finansowe jest szczegółowo opisany i scharakteryzowany w ustawie o rachunkowości. Powinien być on też godni z międzynarodowymi zasadami rachunkowości. W zależności od formy naszej działalności i skali przychodów może mieć on prostszą lub bardziej skomplikowaną formę.Do przygotowywania sprawozdania finansowego zobligowane są wszystkie przedsiębiorstwa, nawet w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jeżeli osiągają roczny obrót powyżej 2 mln euro. Z mocy prawa do przygotowywania sprawozdań są zobligowane także wszystkie spółki kapitałowe, a więc spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.<b> </b> <h2><b>Jak i kiedy złożyć sprawozdanie finansowe</b></h2> Ustawa o rachunkowości także szczegółowa określa jakie podmiot, kiedy i gdzie składa swoje sprawozdanie finansowe. I tak wszystkie podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców przy KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) składają je w formie elektronicznej właśnie do KRS w ciągu 15 dni od momentu sporządzenia.Natomiast podmioty nie wpisane do KRS a mające obowiązek przygotowywania sprawozdań finansowych składają je również elektronicznie ale do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ciągu 10 od daty ich zatwierdzenia. <h2><b><a href="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2022/03/priscilla-du-preez-nF8xhLMmg0c-unsplash-scaled.jpeg"><img class="aligncenter size-large wp-image-9572" src="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2022/03/priscilla-du-preez-nF8xhLMmg0c-unsplash-1024x683.jpeg" alt="" width="1024" height="683" /></a>Komu można zlecić przygotowanie sprawozdania finansowego</b></h2> Warto wiedzieć, iż każdy podmiot i każda firma może zlecić przygotowanie sprawozdania finansowego do wyspecjalizowanego biura rachunkowego. Najlepsze z nich, takie jak np. MDDP Outsourcing, którego ofertę znajdziecie tutaj <a href="http://www.mddp-outsourcing.pl">www.mddp-outsourcing.pl</a> , oferują bardzo kompleksowe podejście do tematu. Po pierwsze możemy liczyć na przygotowanie sprawozdania zgodnie z wymogami formalnymi i standardami rachunkowości dla każdego rodzaju naszej działalności i każdej formy prawnej. Biura rachunkowe oferują też konsolidację sprawozdań finansowych i ew. obsługę audytu naszego sprawozdania finansowego. Oczywiście w naszym imieniu sprawozdanie zostanie też skonwertowane do odpowiedniego e-formatu i przesłane elektronicznie do odpowiedniego organu. W końcu jeśli jest taka potrzeba może ono być przygotowane zarówno po polsku jak i po angielsku.W przypadku gdy nasz dział księgowości nie jest duży i nie ma specjalistycznej wiedzy zawsze warto rozważyć outsourcing sprawozdania finansowego. Współpraca w tym zakresie ze sprawdzonym biurem rachunkowym oszczędzi nam czasu oraz zapewni, iż sprawozdanie powstanie w zgodzie z przepisami prawa i standardami rachunkowości.