9 stycznia 2016 roku o godzinie 15. zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Nasze Korzenie”. Wykład i warsztat genealogiczny, zatytułowany „Łacina w sądzie i w kościele” poprowadzi heraldyk i genealog, badacz dziejów szlachty północnego Mazowsza Adam A. Pszczółkowski.

Pierwsze w 2016 roku spotkanie z cyklu „Nasze Korzenie” dotyczyć będzie tematyki źródeł łacińskich. Przybliżone zostaną łacińskie akta metrykalne: trydenckie (1578-1825) oraz czasów zaborów (1772-1918). Omówione zostaną m. in. księgi sądów ziemskich i grodzkich, akta kościelne i akta sądów kościelnych oraz spisy ludności (w tym księgi dusz). Zostanie przedstawiona ich przydatność w badaniach genealogicznych, obecne miejsca ich przechowywania oraz ich dostępność dla użytkowników. Zapowiada się, że spotkanie będzie bardzo interesujące i przydatne dla chcących pokonać następny próg trudności w swych poszukiwaniach genealogów – amatorów, fascynatów rodzinnych historii.

Adam Antoni Pszczółkowski (ur. 12 stycznia 1974 r.) – genealog, heraldyk, ekonomista, specjalizujący się w badaniach nad szlachtą północnego Mazowsza, autor licznych opracowań, konsultant genealogiczny Związku Szlachty Polskiej, członek Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN. W 2008 roku wyróżniony w konkursie „Curiosa w archiwach państwowych”. Autor artykułów o tematyce historycznej i genealogicznej oraz książek m. in. Szlachta przasnyska w połowie XIX w. Szkice (2000), Dzieje rodu Borowych z ziemi ciechanowskiej (2009).

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy.

„Nasze Korzenie” – „Łacina w sądzie i w kościele”https://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/12/plakat-mail-724x1024.jpghttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/12/plakat-mail-300x300.jpg Muzeum Dulag121 Muzeum Dulag121,,,,,
9 stycznia 2016 roku o godzinie 15. zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Nasze Korzenie”. Wykład i warsztat genealogiczny, zatytułowany „Łacina w sądzie i w kościele” poprowadzi heraldyk i genealog, badacz dziejów szlachty północnego Mazowsza Adam A. Pszczółkowski. Pierwsze w 2016 roku spotkanie z cyklu „Nasze Korzenie” dotyczyć będzie tematyki...
<span class="subtytul">9 stycznia 2016 roku o godzinie 15. zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Nasze Korzenie”. Wykład i warsztat genealogiczny, zatytułowany „Łacina w sądzie i w kościele” poprowadzi heraldyk i genealog, badacz dziejów szlachty północnego Mazowsza Adam A. Pszczółkowski.</span> <div id="tekst">Pierwsze w 2016 roku spotkanie z cyklu „Nasze Korzenie” dotyczyć będzie tematyki źródeł łacińskich. Przybliżone zostaną łacińskie akta metrykalne: trydenckie (1578-1825) oraz czasów zaborów (1772-1918). Omówione zostaną m. in. księgi sądów ziemskich i grodzkich, akta kościelne i akta sądów kościelnych oraz spisy ludności (w tym księgi dusz). Zostanie przedstawiona ich przydatność w badaniach genealogicznych, obecne miejsca ich przechowywania oraz ich dostępność dla użytkowników. Zapowiada się, że spotkanie będzie bardzo interesujące i przydatne dla chcących pokonać następny próg trudności w swych poszukiwaniach genealogów – amatorów, fascynatów rodzinnych historii.Adam Antoni Pszczółkowski (ur. 12 stycznia 1974 r.) – genealog, heraldyk, ekonomista, specjalizujący się w badaniach nad szlachtą północnego Mazowsza, autor licznych opracowań, konsultant genealogiczny Związku Szlachty Polskiej, członek Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN. W 2008 roku wyróżniony w konkursie „Curiosa w archiwach państwowych”. Autor artykułów o tematyce historycznej i genealogicznej oraz książek m. in. Szlachta przasnyska w połowie XIX w. Szkice (2000), Dzieje rodu Borowych z ziemi ciechanowskiej (2009).Wstęp wolny.Serdecznie zapraszamy.</div>