Szykując program wyborczy nie trzeba działać wbrew mieszkańcom. Można zapytać o zdanie. Tak właśnie zrobiło stowarzyszenie Nasz Piastów. Przeprowadzone wśród mieszkańców badania stały się podstawą programu KWW Nasz Piastów Wspólnota Samorządowa. I pozwoliły lepiej poznać miasto.

Autorzy badań wzięli sobie za cel poznanie opinii mieszkańców Piastowa m.in. na temat mocnych i słabych stron miasta czy oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Pytali także o sukcesy i porażki lokalnych władz. Wiele odpowiedzi potwierdziło powszechne opinie o mieście (poprawa nawierzchni dróg jako absolutny priorytet), ale niektóre były zaskoczeniem („brak hipsterów” jako jedna ze wskazanych mocnych stron Piastowa). Badanie zostało przygotowane we wrześniu. Prowadzono je na dwa sposoby: w internecie oraz tradycyjnie, metodą ankieterską.

Dobre położenie

Mieszkańcy wśród mocnych stron Piastowa wymienili przede wszystkim lokalizację (55  proc.  wskazań). Drugą istotną mocną stroną jest komunikacja z Warszawą (29  proc.  badanych) i… „małomiasteczkowość”. Mieszkańcy chyba raczej lubią Piastów za jego spokój, ciszę i brak tłumów. Wskazało tak łącznie 21  proc.  badanych. Po kilka wskazań miały także: oferta handlowo-usługowa, oświata i zieleń (były to pytania otwarte, mieszkańcy sami wskazywali co ich zdaniem jest mocną stroną).
Wśród słabych stron wskazywano przede wszystkim na stan dróg i chodników (47  proc.  wskazań), słabą ofertę spędzania wolnego czasu i słaby transport (drogi, kiepski rozkład jazdy, II strefa itp.).
Wskazano także na zbyt małą liczbę przedszkoli, brak żłobka i duże kolejki do lekarzy. Inna kwestia to brak lekarzy specjalistów w piastowskiej przychodni (9  proc.  wskazań).
Pomniejszą ilość wskazań miały także: władze lokalne („niekompetencja”, „kumoterstwo”, „brak środków z UE”), „zły stan” zieleni czy słaba infrastruktura rowerowa.

piastow_pruszkow_mowi
Fot.: Ewa Milun-WalczakW co inwestować

W badaniu pojawiła się cała seria pytań dotycząca obszarów, które są najważniejsze i wymagają największego dofinansowania w Piastowie. 
W ankiecie wskazano listę obszarów: oświata, efektywna administracja publiczna, ochrona zdrowia, gospodarka komunalna, wspieranie lokalnych inicjatyw, czy inwestycje infrastrukturalne. Można im było nadać im odpowiednie rangi. Mieszkańcy jako trzy najważniejsze wskazali:
inwestycje infrastrukturalne, badania zdrowotne, oświatę. Najmniej punktów uzyskał transport publiczny.

Czas na obniżkę podatków?

W ankiecie zadano pytanie dotyczące tego, czy mieszkańcy poparliby zmniejszenie podatków jeżeli oznaczałoby to obniżenie wydatków miasta na cele społeczne: np. oświatę, transport, czy infrastrukturę.
To jedno z najpopularniejszych pytań stosowanych do badania postaw na osi liberalizm – socjalizm. Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi na omawiane pytanie:

wykres nr 1 (1)

Warto zwrócić uwagę, że mało mieszkańców popiera obniżkę podatków, za to dużo osób nie ma zdania w tej sprawie. Można z tego wysnuć tezę, że mieszkańcy raczej popierają aktywną politykę miasta. 

Sukcesy czy porażki?

Jako osiągnięcia władz Piastowa wskazano przede wszystkim modernizację Przedszkola nr 3, ofertę oświatową czy stworzenie siłowni w parku.
Warto tu zauważyć, że większość badanych w ogóle nie wskazała (ani jednego) osiągnięcia władz lokalnych. Często te wskazywane były wynikiem działań w poprzednich kadencjach (np. remont przychodni). 


Wśród porażek znalazły się m.in. stan dróg czy brak finansowania z Unii Europejskiej, a także nazwane szeroko „władze miasta”.
Badanie wskazało konkretne obszary, które należy poprawić. Mieszkańcy jasno pokazali czego oczekują, a czego nie należy ruszać. Wśród badanych 55 proc. stanowiły kobiety, a 45 proc. mężczyźni.

*****


Pełen raport można przeczytać na stronie www.naszpiastow.info
Autorami badania byli nasi kandydaci do Rady Piastowa: FILIP GÓRSKI startujący w okręgu nr 2 oraz MACIEJ CHUDKIEWICZ startujący w okręgu nr 3. Raport opracował FILIP GÓRSKI.

Artykuł sponsorowany przez KWW Nasz Piastów-Wspólnota Samorządowa

Raport o Piastowiehttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/piastow_pruszkow_mowi.jpghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/piastow_pruszkow_mowi-300x300.jpg admin AktualnościArtykuł sponsorowanyWybory samorządowe 2014
Szykując program wyborczy nie trzeba działać wbrew mieszkańcom. Można zapytać o zdanie. Tak właśnie zrobiło stowarzyszenie Nasz Piastów. Przeprowadzone wśród mieszkańców badania stały się podstawą programu KWW Nasz Piastów Wspólnota Samorządowa. I pozwoliły lepiej poznać miasto.Autorzy badań wzięli sobie za cel poznanie opinii mieszkańców Piastowa m.in. na temat mocnych i...
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #222222;">Szykując program wyborczy nie trzeba działać wbrew mieszkańcom. Można zapytać o zdanie. Tak właśnie zrobiło stowarzyszenie Nasz Piastów. Przeprowadzone wśród mieszkańców badania stały się podstawą programu KWW Nasz Piastów Wspólnota Samorządowa. I pozwoliły lepiej poznać miasto.</span></strong><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Autorzy badań wzięli sobie za cel poznanie opinii mieszkańców Piastowa </span><a style="color: #1155cc;" href="http://m.in/" target="_blank">m.in</a><span style="color: #222222;">. na temat mocnych i słabych stron miasta czy oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Pytali także o sukcesy i porażki lokalnych władz. Wiele odpowiedzi potwierdziło powszechne opinie o mieście (poprawa nawierzchni dróg jako absolutny priorytet), ale niektóre były zaskoczeniem („brak hipsterów” jako jedna ze wskazanych mocnych stron Piastowa). </span><span style="color: #222222;">Badanie zostało przygotowane we wrześniu. Prowadzono je na dwa sposoby: w internecie oraz tradycyjnie, metodą ankieterską.</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><strong><span style="color: #222222;">Dobre położenie</span></strong><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Mieszkańcy wśród mocnych stron Piastowa wymienili przede wszystkim lokalizację (55  proc.  wskazań). Drugą istotną mocną stroną jest komunikacja z Warszawą (29  proc.  badanych) i… „małomiasteczkowość”. Mieszkańcy chyba raczej lubią Piastów za jego spokój, ciszę i brak tłumów. Wskazało tak łącznie 21  proc.  badanych. Po kilka wskazań miały także: oferta handlowo-usługowa, oświata i zieleń (były to pytania otwarte, mieszkańcy sami wskazywali co ich zdaniem jest mocną stroną).</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Wśród słabych stron wskazywano przede wszystkim na stan dróg i chodników (47  proc.  wskazań), słabą ofertę spędzania wolnego czasu i słaby transport (drogi, kiepski rozkład jazdy, II strefa itp.).</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Wskazano także na zbyt małą liczbę przedszkoli, brak żłobka i duże kolejki do lekarzy. Inna kwestia to brak lekarzy specjalistów w piastowskiej przychodni (9  proc.  wskazań).</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Pomniejszą ilość wskazań miały także: władze lokalne („niekompetencja”, „kumoterstwo”, „brak środków z UE”), „zły stan” zieleni czy słaba infrastruktura rowerowa.</span></p><p style="text-align: justify;"><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><strong><span style="color: #222222;">W co inwestować</span></strong><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">W badaniu pojawiła się cała seria pytań dotycząca obszarów, które są najważniejsze i wymagają największego dofinansowania w Piastowie. </span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">W ankiecie wskazano listę obszarów: oświata, efektywna administracja publiczna, ochrona zdrowia, gospodarka komunalna, wspieranie lokalnych inicjatyw, czy inwestycje infrastrukturalne. Można im było nadać im odpowiednie rangi. Mieszkańcy jako trzy najważniejsze wskazali:</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">inwestycje infrastrukturalne, badania zdrowotne, oświatę. Najmniej punktów uzyskał transport publiczny.</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><strong><span style="color: #222222;">Czas na obniżkę podatków?</span></strong><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">W ankiecie zadano pytanie dotyczące tego, czy mieszkańcy poparliby zmniejszenie podatków jeżeli oznaczałoby to obniżenie wydatków miasta na cele społeczne: np. oświatę, transport, czy infrastrukturę.</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">To jedno z najpopularniejszych pytań stosowanych do badania postaw na osi liberalizm – socjalizm. Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi na omawiane pytanie:</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/wykres-nr-1-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4022" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/wykres-nr-1-1.jpg" alt="wykres nr 1 (1)" width="855" height="510" /></a><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Warto zwrócić uwagę, że mało mieszkańców popiera obniżkę podatków, za to dużo osób nie ma zdania w tej sprawie. Można z tego wysnuć tezę, że mieszkańcy raczej popierają aktywną politykę miasta. </span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><strong><span style="color: #222222;">Sukcesy czy porażki?</span></strong><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Jako osiągnięcia władz Piastowa wskazano przede wszystkim modernizację Przedszkola nr 3, ofertę oświatową czy stworzenie siłowni w parku.</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Warto tu zauważyć, że większość badanych w ogóle nie wskazała (ani jednego) osiągnięcia władz lokalnych. Często te wskazywane były wynikiem działań w poprzednich kadencjach (np. remont przychodni). </span></p> <p style="text-align: justify;"><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Wśród porażek znalazły się </span><a style="color: #1155cc;" href="http://m.in/" target="_blank">m.in</a><span style="color: #222222;">. stan dróg czy brak finansowania z Unii Europejskiej, a także nazwane szeroko "władze miasta".</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Badanie wskazało konkretne obszary, które należy poprawić. Mieszkańcy jasno pokazali czego oczekują, a czego nie należy ruszać. Wśród badanych 55 proc. stanowiły kobiety, a 45 proc. mężczyźni.</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">*****</span></p> <p style="text-align: justify;"><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Pełen raport można przeczytać na stronie </span><a style="color: #1155cc;" href="http://www.naszpiastow.info/" target="_blank">www.naszpiastow.info</a><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Autorami badania byli nasi kandydaci do Rady Piastowa: FILIP GÓRSKI startujący w okręgu nr 2 oraz MACIEJ CHUDKIEWICZ startujący w okręgu nr 3. Raport opracował FILIP GÓRSKI.</span></p> <p style="text-align: center;"><strong>Artykuł sponsorowany przez <span style="color: #545454;">KWW Nasz Piastów</span><span style="color: #545454;">-Wspólnota Samorządowa</span></strong></p>