Wybory samorządowe Pruszków kandydaci

INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNIKACYJNA

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem w Pruszkowie strefy płatnego parkowania?

 • Jan Marcin Górski

Może to być rozwiązaniem, ale tylko w ścisłym centrum (bezpłatnie dla mieszkańców). Sam często padam ofiarą zapchanych ulic i miejsc parkingowych np. na Kraszewskiego. Alternatywą dla opłat może być budowa systemu P&R.

 • Maksym Gołoś

Nie.

 • Marek Józef Prędota

Tak w ograniczonym zakresie. Dotyczy to Centrum Miasta Pruszkowa

Jaki jest Pani/Pana pomysł na usprawnienie transportu miejskiego?

 • Jan Marcin Górski

Za rozwojem miasta, za inwestycjami, a co najważniejsze, za NOWYMI miejscami pracy naturalnie idzie intensyfikacja i usprawnianie transportu miejskiego. Pragnę również wprowadzić system ROWERÓW MIEJSKICH (nawet nie wzorem Warszawy a np. Grodziska Maz.).

 • Maksym Gołoś

Dwa centra przesiadkowe; więcej linii ale krótsze trasy; częstsze kursy; częstsze przystanki; stałe rozkłady jazdy, ogólnodostępna i szybka informacja o nich i zmianach (np. twitter) karta mieszkańca i darmowa komunikacja autobusowa do Warszawy; powrót do pomysłu szynobusu Komorów – PKP Pruszków;

 • Marek Józef Prędota

Pozyskać do współpracy właścicieli środków transportu komunikacji miejskiej w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. Więcej linii autobusowych łacząych ( dzielnice Zbików, Tworki ,Baki, Gąsin)z dworcami i powstałymi parkami.

Czy jest Pani/Pan za uruchomieniem bezpośredniej linia autobusowej z Pruszkowa do Warszawy?

 • Jan Marcin Górski

Tak, Tak i jeszcze raz TAK. Nie będę ukrywał, że to połączenie będzie dofinansowane lub nawet w 100% dotowane z budżetu miejskiego. Zrobię jednak wszystko, aby takowe stworzyć i zminimalizować koszty, dzieląc je z Piastowem lub kooperując w ramach całego powiatu.

 • Maksym Gołoś

Tak. Chciałbym, żeby powstała linia z nowo powstałego centrum przesiadkowego do większego węzła komunikacji miejskiej w Warszawie (np. Dw. Zachodni). Liczba kursów, długość trasy i standard podróży uzależniony byłby od budżetu oczywiście. Szukałbym pieniędzy w renegocjacji Wspólnego Biletu.

 • Marek Józef Prędota

Tak ,dodatkowa komunikacja dla pracujących mieszkańców Pruszkowa z Warszawą i nie tylko.

Jaki jest Pani/Pana pomysł na zmniejszenie korków w godzinach szczytu?

 • Jan Marcin Górski

 1. Sprawna komunikacja miejska (wyjaśnione wyżej) zmniejszy ilość samochodów. 2. System Park&Ride (najpierw przy wylotówce na Grodzisk). 3. Skuteczna kooperacja z władzami wojewódzkimi ws. pozyskiwania środków i lokowania inwestycji drogowych w naszym mieście. 4. Rower miejski.

 • Maksym Gołoś

Lepiej rozmawiać na bazie profesjonalnej analizy zleconej przez miasto, ale spróbujmy – najłatwiej i najszybciej – zmiany w organizacji ruchu (np. likwidacja lewoskrętów, więcej ulic jednokierunkowych, regulacja świateł), wypchnięcie tranzytu poza miasto (droga daleka, ale możliwe).

 • Marek Józef Prędota

1/Poprzez modernizację dróg: Żbikowskiej,Przejazdowej i budowę wiaduktu w Parzniewie. ( wyeliminowanie do max transportu typu TIR z Centrum Miasta.
2/ Budowa w max czasie przejazdu podziemnego dla samochodów osobowych rowerzystów i pieszych pod torami PKP z ul. Błońskiej do ul. Działkowej
3/ Remont ul. Warsztatowej usprawnienie komunikacji samochodowej z ul. Waryńskiego, Rondo Solidarności ,P.O.W. Warsztatowej w kierunku Piastowa.

Pytania do kandydatów na urząd Prezydenta Pruszkowa cz. 1https://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Wybory-samorządowe-Pruszków-kandydaci-1-1024x546.jpghttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Wybory-samorządowe-Pruszków-kandydaci-1-300x300.jpg Adam Osuch Adam OsuchPruszkówWybory samorządowe 2014
INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNIKACYJNA Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem w Pruszkowie strefy płatnego parkowania?Jan Marcin GórskiMoże to być rozwiązaniem, ale tylko w ścisłym centrum (bezpłatnie dla mieszkańców). Sam często padam ofiarą zapchanych ulic i miejsc parkingowych np. na Kraszewskiego. Alternatywą dla opłat może być budowa systemu P&R.Maksym GołośNie.Marek Józef PrędotaTak...
<p style="padding-left: 30px; text-align: center;"><a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Wybory-samorządowe-Pruszków-kandydaci.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3971" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Wybory-samorządowe-Pruszków-kandydaci.png" alt="Wybory samorządowe Pruszków kandydaci" width="1200" height="640" /></a></p> <p style="padding-left: 30px; text-align: center;"><span style="font-size: 18pt;">INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNIKACYJNA</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem w Pruszkowie strefy p\u0142atnego parkowania?"]">Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem w Pruszkowie strefy płatnego parkowania?</span></strong></span></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2,"Mo\u017ce to by\u0107 rozwi\u0105zaniem, ale tylko w \u015bcis\u0142ym centrum (bezp\u0142atnie dla mieszka\u0144c\u00f3w). Sam cz\u0119sto padam ofiar\u0105 zapchanych ulic i miejsc parkingowych np. na Kraszewskiego. Alternatyw\u0105 dla op\u0142at mo\u017ce by\u0107 budowa systemu P&R."]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">Może to być rozwiązaniem, ale tylko w ścisłym centrum (bezpłatnie dla mieszkańców). Sam często padam ofiarą zapchanych ulic i miejsc parkingowych np. na Kraszewskiego. Alternatywą dla opłat może być budowa systemu P&R.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2,"Nie."]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">Nie.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Tak w ograniczonym zakresie. Dotyczy to Centrum Miasta Pruszkowa</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"Jaki jest Pani/Pana pomys\u0142 na usprawnienie transportu miejskiego?"]">Jaki jest Pani/Pana pomysł na usprawnienie transportu miejskiego?</span></strong></span></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2,"Za rozwojem miasta, za inwestycjami, a co najwa\u017cniejsze, za NOWYMI miejscami pracy naturalnie idzie intensyfikacja i usprawnianie transportu miejskiego. Pragn\u0119 r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 system ROWER\u00d3W MIEJSKICH (nawet nie wzorem Warszawy a np. Grodziska Maz.)."]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">Za rozwojem miasta, za inwestycjami, a co najważniejsze, za NOWYMI miejscami pracy naturalnie idzie intensyfikacja i usprawnianie transportu miejskiego. Pragnę również wprowadzić system ROWERÓW MIEJSKICH (nawet nie wzorem Warszawy a np. Grodziska Maz.).</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong><span data-sheets-value="[null,2,"dwa centra przesiadkowe; wi\u0119cej linii ale kr\u00f3tsze trasy; cz\u0119stsze kursy; cz\u0119stsze przystanki; sta\u0142e rozk\u0142ady jazdy, og\u00f3lnodost\u0119pna i szybka informacja o nich i zmianach (np. twitter) karta mieszka\u0144ca i darmowa komunikacja autobusowa do Warszawy; powr\u00f3t do pomys\u0142u szynobusu Komor\u00f3w \u2013 PKP Pruszk\u00f3w; "]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">Maksym Gołoś</span></strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Dwa centra przesiadkowe; więcej linii ale krótsze trasy; częstsze kursy; częstsze przystanki; stałe rozkłady jazdy, ogólnodostępna i szybka informacja o nich i zmianach (np. twitter) karta mieszkańca i darmowa komunikacja autobusowa do Warszawy; powrót do pomysłu szynobusu Komorów – PKP Pruszków;</p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Pozyskać do współpracy właścicieli środków transportu komunikacji miejskiej w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. Więcej linii autobusowych łacząych ( dzielnice Zbików, Tworki ,Baki, Gąsin)z dworcami i powstałymi parkami.</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"Czy jest Pani/Pan za uruchomieniem bezpo\u015bredniej linia autobusowej z Pruszkowa do Warszawy?"]">Czy jest Pani/Pan za uruchomieniem bezpośredniej linia autobusowej z Pruszkowa do Warszawy?</span></strong></span></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2,"Tak, Tak i jeszcze raz TAK. Nie b\u0119d\u0119 ukrywa\u0142, \u017ce to po\u0142\u0105czenie b\u0119dzie dofinansowane lub nawet w 100% dotowane z bud\u017cetu miejskiego. Zrobi\u0119 jednak wszystko, aby takowe stworzy\u0107 i zminimalizowa\u0107 koszty, dziel\u0105c je z Piastowem lub kooperuj\u0105c w ramach ca\u0142ego powiatu."]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">Tak, Tak i jeszcze raz TAK. Nie będę ukrywał, że to połączenie będzie dofinansowane lub nawet w 100% dotowane z budżetu miejskiego. Zrobię jednak wszystko, aby takowe stworzyć i zminimalizować koszty, dzieląc je z Piastowem lub kooperując w ramach całego powiatu.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2,"Tak. Chcia\u0142bym, \u017ceby powsta\u0142a linia z nowo powsta\u0142ego centrum przesiadkowego do wi\u0119kszego w\u0119z\u0142a komunikacji miejskiej w Warszawie (np. Dw. Zachodni). Liczba kurs\u00f3w, d\u0142ugo\u015b\u0107 trasy i standard podr\u00f3\u017cy uzale\u017cniony by\u0142by od bud\u017cetu oczywi\u015bcie. Szuka\u0142bym pieni\u0119dzy w renegocjacji Wsp\u00f3lnego Biletu."]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">Tak. Chciałbym, żeby powstała linia z nowo powstałego centrum przesiadkowego do większego węzła komunikacji miejskiej w Warszawie (np. Dw. Zachodni). Liczba kursów, długość trasy i standard podróży uzależniony byłby od budżetu oczywiście. Szukałbym pieniędzy w renegocjacji Wspólnego Biletu.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Tak ,dodatkowa komunikacja dla pracujących mieszkańców Pruszkowa z Warszawą i nie tylko.</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"Jaki jest Pani/Pana pomys\u0142 na zmniejszenie kork\u00f3w w godzinach szczytu?"]">Jaki jest Pani/Pana pomysł na zmniejszenie korków w godzinach szczytu?</span></strong></span></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2," 1. Sprawna komunikacja miejska (wyja\u015bnione wy\u017cej) zmniejszy ilo\u015b\u0107 samochod\u00f3w. 2. System Park&Ride (najpierw przy wylot\u00f3wce na Grodzisk). 3. Skuteczna kooperacja z w\u0142adzami wojew\u00f3dzkimi ws. pozyskiwania \u015brodk\u00f3w i lokowania inwestycji drogowych w naszym mie\u015bcie. 4. Rower miejski."]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]"> 1. Sprawna komunikacja miejska (wyjaśnione wyżej) zmniejszy ilość samochodów. 2. System Park&Ride (najpierw przy wylotówce na Grodzisk). 3. Skuteczna kooperacja z władzami wojewódzkimi ws. pozyskiwania środków i lokowania inwestycji drogowych w naszym mieście. 4. Rower miejski.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2,"Lepiej rozmawia\u0107 na bazie profesjonalnej analizy zleconej przez miasto, ale spr\u00f3bujmy \u2013 naj\u0142atwiej i najszybciej - zmiany w organizacji ruchu (np. likwidacja lewoskr\u0119t\u00f3w, wi\u0119cej ulic jednokierunkowych, regulacja \u015bwiate\u0142), wypchni\u0119cie tranzytu poza miasto (droga daleka, ale mo\u017cliwe)."]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">Lepiej rozmawiać na bazie profesjonalnej analizy zleconej przez miasto, ale spróbujmy – najłatwiej i najszybciej - zmiany w organizacji ruchu (np. likwidacja lewoskrętów, więcej ulic jednokierunkowych, regulacja świateł), wypchnięcie tranzytu poza miasto (droga daleka, ale możliwe).</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">1/Poprzez modernizację dróg: Żbikowskiej,Przejazdowej i budowę wiaduktu w Parzniewie. ( wyeliminowanie do max transportu typu TIR z Centrum Miasta. 2/ Budowa w max czasie przejazdu podziemnego dla samochodów osobowych rowerzystów i pieszych pod torami PKP z ul. Błońskiej do ul. Działkowej 3/ Remont ul. Warsztatowej usprawnienie komunikacji samochodowej z ul. Waryńskiego, Rondo Solidarności ,P.O.W. Warsztatowej w kierunku Piastowa.</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;">