Wybory samorządowe Pruszków kandydaci

ROWERY, NIEPEŁNOSPRAWNI, MATKI Z WÓZKAMI

W jaki sposób zamierza Pani/Pan wspierać rozwój infrastruktury rowerowej?

 • Jan Marcin Górski

Będąc jeszcze na uczelni zaproponowałem, aby powstały w budynku ogólnodostępne prysznice, głównie dla rowerzystów (zachęceniem miały być zniżki w czesnym lub bony obiadowe). Wiele gmin i miast symbolicznie płaci urzędnikom za dojazd na rowerze do pracy. Sam jeżdżę rowerem.

 • Maksym Gołoś

To proste. Jaki jest koń każdy widzi. Trzeba słuchać rowerzystów i wdrażać ich pomysły. Po pierwsze malować pasy gdzie się już da, nowe drogi budować lub modernizować stare projektując miejsce dla rowerów, normalne i bezpieczne parkingi dla rowerów, ściągnąć lub skopiować Veturillo.

 • Marek Józef Prędota

Budowa ścieżek rowerowych łączących parki Mazowsze i Żwirowisko. Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Utrata powrót do dawnego projektu.Budowa wspólnie z gminami ościennymi tj.Brwinów ,Piastów, Michałowice ,Ożarów Komorów i Podkowa Leśna wspólnych projektów budowy ścieżek rowerowych łączące te gminiy i miasta z Pruszkowem.

Czy jest Pani/Pan za tym, aby stworzyć w mieście kontrapasy i śluzy rowerowe?

 • Jan Marcin Górski

Tak, mieszkałem w Londynie przez prawie 2 lata i znam doskonale tego typu rozwiązanie. Śluza tak – jednak wprowadzana stopniowo. O ile kontrapas jest czymś innowacyjnym, lecz w miarę naturalnym, to śluza stworzyłaby niebezpieczeństwo na głównych trasach. Kształćmy więc powoli.

 • Maksym Gołoś

Tak. Kontrpasy i śluzy tam gdzie się da i gdzie to bezpieczne.

 • Marek Józef Prędota

Tak, tylko tam, by był płynny bez korków przejazd pojazdów.

W jaki sposób chce Pani/Pan ułatwić poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym?

 • Jan Marcin Górski

Czy znacie prowadnice dla niewidomych w centrum Warszawy i w podziemiach? Czy znacie sygnalizację dźwiękową na światłach? Są to podstawowe i niskokosztowe rozwiązania na początek.

 • Maksym Gołoś

300 znaków to za mało. Prawem miejscowym wymóc dostępność do prywatnych obiektów użyteczności publicznej. Budynki miejskie sukcesywnie dostosować (windy, platformy, maty, dźwięki i inne urządzenia dostosowane do najczęstszych niepełnosprawności)

 • Marek Józef Prędota

Zwiększenie miejsc parkingowych ,przystosowanie wjazdów i zjazdów do instytucji publicznych ,szkół ,ośrodków zdrowia ,szpitali( nasz wniosek SPPP o miejsca parkingowe na terenie szpitali Pruszkowskich) .Obniżanie krawężników na szlakach komunikacyjnych dla pieszych i wózków inwalidzkich.

W jaki sposób zamierza Pani/Pan poprawić infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych?

 • Jan Marcin Górski

Odrzucając ignorancję, która do tej pory dominuje wśród obecnych włodarzy miasta czy powiatu. W Pruszkowie zaledwie 23% punktów wyborczych jest dostosowanych do osób niepełnosprawnych. W powiecie WPR 42% , w Grodzisku 47% a w Ożarowie Maz. 53%!

 • Maksym Gołoś

Np. na etapie pozwoleń w powiecie zadbać, żeby bariery nie przechodziły. Podczas remontów ciągów kom. zadbać o zjazdy (np. krawężniki), dobierać podłoże (np. parki), szkolenia dla pracowników zatrudnianych przez miasto. Wspierać NGOsy w tym zakresie. Temat rzeka.

 • Marek Józef Prędota

j.w. (tj. przyp. red.) Zwiększenie miejsc parkingowych ,przystosowanie wjazdów i zjazdów do instytucji publicznych ,szkół ,ośrodków zdrowia ,szpitali( nasz wniosek SPPP o miejsca parkingowe na terenie szpitali Pruszkowskich) .Obniżanie krawężników na szlakach komunikacyjnych dla pieszych i wózków inwalidzkich.

Pytania do kandydatów na urząd Prezydenta Pruszkowa cz. 1https://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Wybory-samorządowe-Pruszków-kandydaci-1-1024x546.jpghttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Wybory-samorządowe-Pruszków-kandydaci-1-300x300.jpg Adam Osuch Adam OsuchPruszkówWybory samorządowe 2014
ROWERY, NIEPEŁNOSPRAWNI, MATKI Z WÓZKAMI W jaki sposób zamierza Pani/Pan wspierać rozwój infrastruktury rowerowej?Jan Marcin GórskiBędąc jeszcze na uczelni zaproponowałem, aby powstały w budynku ogólnodostępne prysznice, głównie dla rowerzystów (zachęceniem miały być zniżki w czesnym lub bony obiadowe). Wiele gmin i miast symbolicznie płaci urzędnikom za dojazd na rowerze do...
</span></p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Wybory-samorządowe-Pruszków-kandydaci.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3971" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Wybory-samorządowe-Pruszków-kandydaci.png" alt="Wybory samorządowe Pruszków kandydaci" width="1200" height="640" /></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 18pt;">ROWERY, NIEPEŁNOSPRAWNI, MATKI Z WÓZKAMI</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"W jaki spos\u00f3b zamierza Pani/Pan wspiera\u0107 rozw\u00f3j infrastruktury rowerowej?"]">W jaki sposób zamierza Pani/Pan wspierać rozwój infrastruktury rowerowej?</span></strong></span></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2,"B\u0119d\u0105c jeszcze na uczelni zaproponowa\u0142em, aby powsta\u0142y w budynku og\u00f3lnodost\u0119pne prysznice, g\u0142\u00f3wnie dla rowerzyst\u00f3w (zach\u0119ceniem mia\u0142y by\u0107 zni\u017cki w czesnym lub bony obiadowe). Wiele gmin i miast symbolicznie p\u0142aci urz\u0119dnikom za dojazd na rowerze do pracy. Sam je\u017cd\u017c\u0119 rowerem."]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">Będąc jeszcze na uczelni zaproponowałem, aby powstały w budynku ogólnodostępne prysznice, głównie dla rowerzystów (zachęceniem miały być zniżki w czesnym lub bony obiadowe). Wiele gmin i miast symbolicznie płaci urzędnikom za dojazd na rowerze do pracy. Sam jeżdżę rowerem.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2,"To proste. Jaki jest ko\u0144 ka\u017cdy widzi. Trzeba s\u0142ucha\u0107 rowerzyst\u00f3w i wdra\u017ca\u0107 ich pomys\u0142y. Po pierwsze malowa\u0107 pasy gdzie si\u0119 ju\u017c da, nowe drogi budowa\u0107 lub modernizowa\u0107 stare projektuj\u0105c miejsce dla rower\u00f3w, normalne i bezpieczne parkingi dla rower\u00f3w, \u015bci\u0105gn\u0105\u0107 lub skopiowa\u0107 Veturillo."]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">To proste. Jaki jest koń każdy widzi. Trzeba słuchać rowerzystów i wdrażać ich pomysły. Po pierwsze malować pasy gdzie się już da, nowe drogi budować lub modernizować stare projektując miejsce dla rowerów, normalne i bezpieczne parkingi dla rowerów, ściągnąć lub skopiować Veturillo.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Budowa ścieżek rowerowych łączących parki Mazowsze i Żwirowisko. Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Utrata powrót do dawnego projektu.Budowa wspólnie z gminami ościennymi tj.Brwinów ,Piastów, Michałowice ,Ożarów Komorów i Podkowa Leśna wspólnych projektów budowy ścieżek rowerowych łączące te gminiy i miasta z Pruszkowem.</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"Czy jest Pani/Pan za tym, aby stworzy\u0107 w mie\u015bcie kontrapasy i \u015bluzy rowerowe?"]">Czy jest Pani/Pan za tym, aby stworzyć w mieście kontrapasy i śluzy rowerowe?</span></strong></span></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2,"Tak, mieszka\u0142em w Londynie przez prawie 2 lata i znam doskonale tego typu rozwi\u0105zanie. \u015aluza tak - jednak wprowadzana stopniowo. O ile kontrapas jest czym\u015b innowacyjnym, lecz w miar\u0119 naturalnym, to \u015bluza stworzy\u0142aby niebezpiecze\u0144stwo na g\u0142\u00f3wnych trasach. Kszta\u0142\u0107my wi\u0119c powoli."]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">Tak, mieszkałem w Londynie przez prawie 2 lata i znam doskonale tego typu rozwiązanie. Śluza tak - jednak wprowadzana stopniowo. O ile kontrapas jest czymś innowacyjnym, lecz w miarę naturalnym, to śluza stworzyłaby niebezpieczeństwo na głównych trasach. Kształćmy więc powoli.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2,"Tak. Kontrpasy i \u015bluzy tam gdzie si\u0119 da i gdzie to bezpieczne."]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">Tak. Kontrpasy i śluzy tam gdzie się da i gdzie to bezpieczne.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Tak, tylko tam, by był płynny bez korków przejazd pojazdów.</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"W jaki spos\u00f3b chce Pani/Pan u\u0142atwi\u0107 poruszanie si\u0119 po mie\u015bcie osobom niepe\u0142nosprawnym?"]">W jaki sposób chce Pani/Pan ułatwić poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym?</span></strong></span></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2,"Czy znacie prowadnice dla niewidomych w centrum Warszawy i w podziemiach? Czy znacie sygnalizacj\u0119 d\u017awi\u0119kow\u0105 na \u015bwiat\u0142ach? S\u0105 to podstawowe i niskokosztowe rozwi\u0105zania na pocz\u0105tek."]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">Czy znacie prowadnice dla niewidomych w centrum Warszawy i w podziemiach? Czy znacie sygnalizację dźwiękową na światłach? Są to podstawowe i niskokosztowe rozwiązania na początek.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2,"300 znak\u00f3w to za ma\u0142o. Prawem miejscowym wym\u00f3c dost\u0119pno\u015b\u0107 do prywatnych obiekt\u00f3w u\u017cyteczno\u015bci publicznej. Budynki miejskie sukcesywnie dostosowa\u0107 (windy, platformy, maty, d\u017awi\u0119ki i inne urz\u0105dzenia dostosowane do najcz\u0119stszych niepe\u0142nosprawno\u015bci)"]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">300 znaków to za mało. Prawem miejscowym wymóc dostępność do prywatnych obiektów użyteczności publicznej. Budynki miejskie sukcesywnie dostosować (windy, platformy, maty, dźwięki i inne urządzenia dostosowane do najczęstszych niepełnosprawności)</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Zwiększenie miejsc parkingowych ,przystosowanie wjazdów i zjazdów do instytucji publicznych ,szkół ,ośrodków zdrowia ,szpitali( nasz wniosek SPPP o miejsca parkingowe na terenie szpitali Pruszkowskich) .Obniżanie krawężników na szlakach komunikacyjnych dla pieszych i wózków inwalidzkich.</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"W jaki spos\u00f3b zamierza Pani/Pan poprawi\u0107 infrastruktur\u0119 dla os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych?"]">W jaki sposób zamierza Pani/Pan poprawić infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych?</span></strong></span></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2,"Odrzucaj\u0105c ignorancj\u0119, kt\u00f3ra do tej pory dominuje w\u015br\u00f3d obecnych w\u0142odarzy miasta czy powiatu. W Pruszkowie zaledwie 23% punkt\u00f3w wyborczych jest dostosowanych do os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych. W powiecie WPR 42% , w Grodzisku 47% a w O\u017carowie Maz. 53%!"]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">Odrzucając ignorancję, która do tej pory dominuje wśród obecnych włodarzy miasta czy powiatu. W Pruszkowie zaledwie 23% punktów wyborczych jest dostosowanych do osób niepełnosprawnych. W powiecie WPR 42% , w Grodzisku 47% a w Ożarowie Maz. 53%!</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-value="[null,2,"Np. na etapie pozwole\u0144 w powiecie zadba\u0107, \u017ceby bariery nie przechodzi\u0142y. Podczas remont\u00f3w ci\u0105g\u00f3w kom. zadba\u0107 o zjazdy (np. kraw\u0119\u017cniki), dobiera\u0107 pod\u0142o\u017ce (np. parki), szkolenia dla pracownik\u00f3w zatrudnianych przez miasto. Wspiera\u0107 NGOsy w tym zakresie. Temat rzeka."]" data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]">Np. na etapie pozwoleń w powiecie zadbać, żeby bariery nie przechodziły. Podczas remontów ciągów kom. zadbać o zjazdy (np. krawężniki), dobierać podłoże (np. parki), szkolenia dla pracowników zatrudnianych przez miasto. Wspierać NGOsy w tym zakresie. Temat rzeka.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">j.w. (tj. przyp. red.) Zwiększenie miejsc parkingowych ,przystosowanie wjazdów i zjazdów do instytucji publicznych ,szkół ,ośrodków zdrowia ,szpitali( nasz wniosek SPPP o miejsca parkingowe na terenie szpitali Pruszkowskich) .Obniżanie krawężników na szlakach komunikacyjnych dla pieszych i wózków inwalidzkich.</p> </blockquote>