Nadszedł czas wyborów samorządowych. Z pewnością długo czekały na to osoby, które cztery lata temu nie zostały wybrane. W związku z nową ordynacją wyborczą pojawia się też niepokój u osób ubiegających się o reelekcję. W Pruszkowie wyborcy będą mieli do wyboru ogromny wachlarz ludzi i komitetów. Postaram się przedstawić podstawowe informacje związane z najważniejszymi dla lokalnej społeczności wyborami. A Wybory już 16 listopada, wobec czego czas już dowiedzieć się więcej na ich temat.

Wybory w Polsce

W całym kraju, według Polskiej Komisji Wyborczej organy wykonawcze (wójtowie) wybierane będą w 1565 gminach. Jak dotąd kandydatów zgłoszono w 1561 samorządach. Liczba ta może jednak ulec zmianie. Najwięcej osób startuje w okręgach na terenie województwa mazowieckiego – 669. Przeciętny kandydat na wójta ma 49 lat. Najmłodsi obchodzili w tym roku 25. urodziny – w całym kraju jest ich 10. Zgodnie z przepisami kandydatem może być osoba, która 25 lat kończy najpóźniej w dniu głosowania. Z kolei najstarszy pretendent do objęcia  stanowiska wójta ma 77 lat. Statystyczna kandydatka (47,7 lat) jest nieco młodsza od przeciętnego kandydata (49,5 lat). Tyle ciekawostek ogólnopolskich. Jednak zanim przejdziemy do prezentacji kandydatów w naszym mieście należy wyjaśnić na czym polegał będzie system głosowania.

JOW – Jednomandatowy Okręg Wyborczy pogromem dla reelektów?

W 2008 roku TNS OBOP przeprowadził badania, w których za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych wypowiedziało się 64% ankietowanych, przeciwko – 13%, obojętność lub brak opinii wyraziło 23%. JOW-y funkcjonują w naszym systemie wyborczym od niedawna. Pierwsze wybory przeprowadzane w takim systemie odbyły się w 2011 roku. Były to wybory do Senatu RP. Zbliżające się wybory samorządowe będą pierwszymi w historii przeprowadzanymi w systemie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Na czym to polega? Najprościej pisząc na tym, że tylko jedna osoba z danego okręgu może zdobyć mandat Radnego. Czyli ta, która otrzyma największą ilość głosów. Zwolennicy tego systemu uważają, że dzięki temu do władzy będą miały szansę dostać się osoby niezwiązane z dużymi partiami politycznymi. Miałoby to ułatwić zwiększenie identyfikacji wyborców z radnymi i odwrotnie. Czy tak będzie? Zobaczymy. Przeciwnicy tego systemu wyborczego twierdzą, że skutkował on będzie zwiększaniem zjawiska podziału głosu między dwoma zbliżonymi do siebie kandydatami lub wzrostem zjawiska „głosów straconych”.

Komitety i Kandydaci do Rady Powiatu – dostępne tutaj.

W wyborach samorządowych będziemy głosowali zarówno na Radnych Powiatu, ale też Radnych Gmin i Prezydentów lub Burmistrzów miast lub gmin. Głosowania będą odbywały się w ustalonych wcześniej okręgach wyborczych, które to z kolei dzielą się na obwody głosowania (konkretne miejsca, w których odbywać się będą głosowania). Wszystkie szczegóły dotyczące okręgów wyborczych a także obwodów głosowania można znaleźć tutaj. 

Poniżej znajdują się kandydaci na urząd Prezydenta miasta Pruszkowa. Wszystkie informacje dotyczące Kandydatów pochodzą ze stron internetowych związanych z kandydatami.

Nazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoKrótka informacja nt. Kandydata
GOŁOŚ Maksymzam. Pruszków, wiek: 34KW Prawo i Sprawiedliwość Przewodniczący Zarządu Komitetu Powiatowego PiS w Pruszkowie
GÓRSKI Jan Marcinzam. Otrębusy, wiek: 27KKW SLD Lewica Razem Absolwent London Metropolitan University, University of Wales oraz Uczelni Łazarskiego. Pracownik firm zajmujących się konsultingiem, analizami oraz administracją. Autor kilku prac naukowych, tekstów analitycznych oraz artykułów. Laureat kilku wyróżnień, nagród i stypendiów. Sekretarz powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Pruszkowie, członek Rady Mazowieckiej. Z zamiłowania: podróżnik, historyk-amator, miłośnik sportu a w szczególności biegania i pływania, kolekcjoner. Twórca i redaktor strony na facebooku „Sto Lat Temu”. Obywatel Pruszkowa
PRĘDOTA Marek Józefzam. Pruszków, wiek: 67KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” Lat 67 emeryt. Pruszkowianin od urodzenia, wykształcenie wyższe Politechnika Warszawska i Szkoła Główna Handlowa w W-wie. Ekonomista-Bankowiec, wieloletni Dyrektor Banku PKO BP w Warszawie. Zainteresowania: malarstwo (wernisaż malarstwa 9 maja 2014 r. w PDK ”Kamyk” w Pruszkowie), numizmatyka, fotografika i żeglarstwo. Bezpartyjny.
SMOLIŃSKA Elżbieta Annazam. Pruszków, wiek: 60KW Platforma Obywatelska RP
Elżbieta Anna Smolińska  od urodzenia mieszka w Pruszkowie. Zamężna. Mąż Jan od ponad 20 lat prowadzi własną działalność gospodarczą.  Córka Agata jest magistrem ekonomii. Wnuczka Karolina  uczennicą szkoły podstawowej. mgr inż. Elżbieta Anna Smolińska  jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W ostatnich wyborach samorządowych ponownie ubiegała się o mandat radnej Rady Powiatu Pruszkowskiego i uzyskała  mandat, poparty głosami prawie trzech tysięcy wyborców.
STARZYŃSKI Janzam. Nowa Wieś, wiek: 59KWW Samorządowe Porozumienie PruszkowaW 1978 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80. odbył aplikację radcowską w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Warszawie. Od 1978 zatrudniony w Zarządzie Gospodarki Terenami Miasta Pruszkowa, następnie był prawnikiem i kierownikiem działu w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1982–1990). Działał w Stronnictwie Demokratycznym, z ramienia którego sprawował w latach 1988–1990 mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej. W 1998 uzyskał mandat radnego powiatu pruszkowskiego z ramienia AWS. W tym samym roku Rada Miejska Pruszkowa wybrała go na prezydenta miasta, reelekcję uzyskiwał w wyborach bezpośrednich w 2002, 2006 i 2010.

Poniżej prezentuję listy Komitetów Wyborczych w wyborach na Radnych miasta. W tym roku mamy prawdziwy wysyp nowych Komitetów Wyborczych. Do głosu chcą dojść osoby z organizacji społecznych a także mniejszych grup lokalnych. Najwięcej osób, we wszystkich okręgach wystawiły dwa Komitety: KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa oraz KW Platforma Obywatelska RP – po 23 kandydatów, czyli po 1 na każdy obwód. Następny jest KW Prawo i Sprawiedliwość – z ilością 22 kandydatów na 23 obwody głosowania. Po 13 kandydatów wystawiły KKW SLD Lewica Razem, KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie”, po 7 kandydatów wystawiły: KWW Pruszków 2.0, KWW Nowy Pruszków. 4 kandydatów o mandat Radnego będzie ubiegało się z list KWNPM. Mamy też trzy jednoosobowe komitety wyborcze: KWW Piotr Kamiński, KWW MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MALICHY W PRUSZKOWIE, KWW Lepsze Jutro Pruszkowa.

Listy Komitetów Wyborczych

Nr listySkrót nazwy komitetu wyborczegolista kandydatów
3KW Prawo i SprawiedliwośćKandydaci
4KW Platforma Obywatelska RPKandydaci
6KKW SLD Lewica RazemKandydaci
24KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie”Kandydaci
25KWW Pruszków 2.0Kandydaci
26KWW Nowy PruszkówKandydaci
27KWNPMKandydaci
28KWW Samorządowe Porozumienie PruszkowaKandydaci
29KWW Piotr KamińskiKandydaci
30KWW MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MALICHY W PRUSZKOWIEKandydaci
31KWW Lepsze Jutro PruszkowaKandydaci

Wszystkie dane pochodzą ze strony PKW.

Obowiązki Radnego gminy

Na koniec chciałbym przypomnieć to, o czym wielu kandydatów zapomina, obiecując coś, czego nie będą mogli spełnić. Czyli zadania Radnych.  Do najważniejszych należą między innymi: ustalanie budżetu miasta, kontrola poczynań prezydenta i stanowienie o kierunkach jego działania. Decydują też o wysokości jego wynagrodzenia. Pozostałe, to: kontakt z mieszkańcami okręgów, z których zostali wybrani, współpraca z mieszkańcami, przeprowadzanie konsultacji społecznych. Decydują też w sprawie zmian nazw ulic, planów zagospodarowania przestrzennego czy wysokości podatków lokalnych.

Czas, start! Wybory samorządowe 2014 w Pruszkowie. Co, gdzie, jak i kiedyhttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/10/WYBORY_WAWA_01_PB-1024x707.jpghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/10/WYBORY_WAWA_01_PB-300x300.jpg Adam Osuch Adam OsuchAktualnościWybory samorządowe 2014
Nadszedł czas wyborów samorządowych. Z pewnością długo czekały na to osoby, które cztery lata temu nie zostały wybrane. W związku z nową ordynacją wyborczą pojawia się też niepokój u osób ubiegających się o reelekcję. W Pruszkowie wyborcy będą mieli do wyboru ogromny wachlarz ludzi i komitetów. Postaram się przedstawić...
<p style="text-align: justify;"><strong>Nadszedł czas wyborów samorządowych. Z pewnością długo czekały na to osoby, które cztery lata temu nie zostały wybrane. W związku z nową ordynacją wyborczą pojawia się też niepokój u osób ubiegających się o reelekcję. W Pruszkowie wyborcy będą mieli do wyboru ogromny wachlarz ludzi i komitetów. Postaram się przedstawić podstawowe informacje związane z najważniejszymi dla lokalnej społeczności wyborami. A Wybory już 16 listopada, wobec czego czas już dowiedzieć się więcej na ich temat.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Wybory w Polsce</strong></p> <p style="text-align: justify;">W całym kraju, według Polskiej Komisji Wyborczej organy wykonawcze (wójtowie) wybierane będą w 1565 gminach. Jak dotąd kandydatów zgłoszono w 1561 samorządach. Liczba ta może jednak ulec zmianie. Najwięcej osób startuje w okręgach na terenie województwa mazowieckiego - 669. Przeciętny kandydat na wójta ma 49 lat. Najmłodsi obchodzili w tym roku 25. urodziny - w całym kraju jest ich 10. Zgodnie z przepisami kandydatem może być osoba, która 25 lat kończy najpóźniej w dniu głosowania. Z kolei najstarszy pretendent do objęcia  stanowiska wójta ma 77 lat. Statystyczna kandydatka (47,7 lat) jest nieco młodsza od przeciętnego kandydata (49,5 lat). Tyle ciekawostek ogólnopolskich. Jednak zanim przejdziemy do prezentacji kandydatów w naszym mieście należy wyjaśnić na czym polegał będzie system głosowania.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>JOW - Jednomandatowy Okręg Wyborczy pogromem dla reelektów?</strong></p> <p style="text-align: justify;">W 2008 roku TNS OBOP przeprowadził badania, w których <span style="color: #252525;">za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych wypowiedziało się 64% ankietowanych, przeciwko – 13%, obojętność lub brak opinii wyraziło 23%. JOW-y funkcjonują w naszym systemie wyborczym od niedawna. Pierwsze wybory przeprowadzane w takim systemie odbyły się w 2011 roku. Były to wybory do Senatu RP. Zbliżające się wybory samorządowe będą pierwszymi w historii przeprowadzanymi w systemie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Na czym to polega? Najprościej pisząc na tym, że tylko jedna osoba z danego okręgu może zdobyć mandat Radnego. Czyli ta, która otrzyma największą ilość głosów. Zwolennicy tego systemu uważają, że dzięki temu do władzy będą miały szansę dostać się osoby niezwiązane z dużymi partiami politycznymi. Miałoby to ułatwić zwiększenie identyfikacji wyborców z radnymi i odwrotnie. Czy tak będzie? Zobaczymy. Przeciwnicy tego systemu wyborczego twierdzą, że skutkował on będzie z</span>większaniem zjawiska podziału głosu między dwoma zbliżonymi do siebie kandydatami lub w<span style="color: #252525;">zrostem zjawiska „głosów straconych”.</span></p> <p style="text-align: left;"><strong><a href="http://pruszkowmowi.pl/?p=3738" target="_blank">Komitety i Kandydaci do Rady Powiatu - dostępne tutaj</a>.</strong></p> <p style="text-align: left;">W wyborach samorządowych będziemy głosowali zarówno na Radnych Powiatu, ale też Radnych Gmin i Prezydentów lub Burmistrzów miast lub gmin. Głosowania będą odbywały się w ustalonych wcześniej okręgach wyborczych, które to z kolei dzielą się na obwody głosowania (konkretne miejsca, w których odbywać się będą głosowania). <strong><a href="http://pruszkowmowi.pl/?p=3746" target="_blank">Wszystkie szczegóły dotyczące okręgów wyborczych a także obwodów głosowania można znaleźć tutaj. </a></strong></p> <p style="text-align: left;">Poniżej znajdują się kandydaci na urząd Prezydenta miasta Pruszkowa. Wszystkie informacje dotyczące Kandydatów pochodzą ze stron internetowych związanych z kandydatami.</p><table class="tabela1"> <thead style="font-weight: inherit; font-style: inherit;"> <tr> <th class="nazwa">Nazwisko i imiona</th> <th class="nazwa">Dane kandydata</th> <th class="nazwa">Skrót nazwy komitety wyborczego</th> <th class="nazwa">Krótka informacja nt. Kandydata</th> </tr> </thead> <tbody style="font-weight: inherit; font-style: inherit;"> <tr> <td class="nazwa">GOŁOŚ Maksym</td> <td class="nazwa">zam. Pruszków, wiek: 34</td> <td class="nazwa">KW Prawo i Sprawiedliwość</td> <td class="nazwa"> <span style="color: #666666;">Przewodniczący Zarządu Komitetu Powiatowego PiS w Pruszkowie</span></td> </tr> <tr> <td class="nazwa">GÓRSKI Jan Marcin</td> <td class="nazwa">zam. Otrębusy, wiek: 27</td> <td class="nazwa">KKW SLD Lewica Razem</td> <td class="nazwa"> <span style="color: #555555;">Absolwent London Metropolitan University, University of Wales oraz Uczelni Łazarskiego. Pracownik firm zajmujących się konsultingiem, analizami oraz administracją. Autor kilku prac naukowych, tekstów analitycznych oraz artykułów. Laureat kilku wyróżnień, nagród i stypendiów. Sekretarz powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Pruszkowie, członek Rady Mazowieckiej. Z zamiłowania: podróżnik, historyk-amator, miłośnik sportu a w szczególności biegania i pływania, kolekcjoner. Twórca i redaktor strony na facebooku "Sto Lat Temu". Obywatel Pruszkowa</span></td> </tr> <tr> <td class="nazwa">PRĘDOTA Marek Józef</td> <td class="nazwa">zam. Pruszków, wiek: 67</td> <td class="nazwa">KW "Przyszłość, Pruszków, Porozumienie"</td> <td class="nazwa"> <em style="color: #373737;">Lat 67 emeryt. Pruszkowianin od urodzenia, wykształcenie wyższe Politechnika Warszawska i Szkoła Główna Handlowa w W-wie. Ekonomista-Bankowiec, wieloletni Dyrektor Banku PKO BP w Warszawie. Zainteresowania: malarstwo (wernisaż malarstwa 9 maja 2014 r. w PDK ”Kamyk” w Pruszkowie), numizmatyka, fotografika i żeglarstwo. Bezpartyjny.</em></td> </tr> <tr> <td class="nazwa">SMOLIŃSKA Elżbieta Anna</td> <td class="nazwa">zam. Pruszków, wiek: 60</td> <td class="nazwa">KW Platforma Obywatelska RP</td> <td class="nazwa"> <div style="color: #666666;" align="justify">Elżbieta Anna Smolińska  od urodzenia mieszka w Pruszkowie. Zamężna. Mąż Jan od ponad 20 lat prowadzi własną działalność gospodarczą.  Córka Agata jest magistrem ekonomii. Wnuczka Karolina  uczennicą szkoły podstawowej. mgr inż. Elżbieta Anna Smolińska  jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W ostatnich wyborach samorządowych ponownie ubiegała się o mandat radnej Rady Powiatu Pruszkowskiego i uzyskała  mandat, poparty głosami prawie trzech tysięcy wyborców.</div></td> </tr> <tr> <td class="nazwa">STARZYŃSKI Jan</td> <td class="nazwa">zam. Nowa Wieś, wiek: 59</td> <td class="nazwa">KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa</td> <td class="nazwa"><span style="color: #808080;">W 1978 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80. odbył aplikację radcowską w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Warszawie. Od 1978 zatrudniony w Zarządzie Gospodarki Terenami Miasta Pruszkowa, następnie był prawnikiem i kierownikiem działu w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1982–1990). Działał w Stronnictwie Demokratycznym, z ramienia którego sprawował w latach 1988–1990 mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej. W 1998 uzyskał mandat radnego powiatu pruszkowskiego z ramienia AWS. W tym samym roku Rada Miejska Pruszkowa wybrała go na prezydenta miasta, reelekcję uzyskiwał w wyborach bezpośrednich w 2002, 2006 i 2010.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Poniżej prezentuję listy Komitetów Wyborczych w wyborach na Radnych miasta. W tym roku mamy prawdziwy wysyp nowych Komitetów Wyborczych. Do głosu chcą dojść osoby z organizacji społecznych a także mniejszych grup lokalnych. Najwięcej osób, we wszystkich okręgach wystawiły dwa Komitety: KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa oraz KW Platforma Obywatelska RP - po 23 kandydatów, czyli po 1 na każdy obwód. Następny jest KW Prawo i Sprawiedliwość - z ilością 22 kandydatów na 23 obwody głosowania. Po 13 kandydatów wystawiły <span style="color: #000000;">KKW SLD Lewica Razem, KW "Przyszłość, Pruszków, Porozumienie", po 7 kandydatów wystawiły: KWW Pruszków 2.0, KWW Nowy Pruszków. 4 kandydatów o mandat Radnego będzie ubiegało się z list KWNPM. Mamy też trzy jednoosobowe komitety wyborcze: KWW Piotr Kamiński, KWW MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MALICHY W PRUSZKOWIE, KWW Lepsze Jutro Pruszkowa.</span></p><h3 style="font-style: inherit;">Listy Komitetów Wyborczych</h3> <table id="tablesorter_komitety" class="tabela1" style="color: #000000;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <thead style="font-weight: inherit; font-style: inherit;"> <tr> <th rowspan="2">Nr listy</th> <th class="nazwa" rowspan="2">Skrót nazwy komitetu wyborczego</th> <th class="nazwa" rowspan="2">lista kandydatów</th> </tr> </thead> <tbody style="font-weight: inherit; font-style: inherit;"> <tr> <td>3</td> <td class="nazwa">KW Prawo i Sprawiedliwość</td> <td><a href="http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety/view/1711/0/RDA/142102" target="_blank">Kandydaci</a></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td class="nazwa">KW Platforma Obywatelska RP</td> <td><a style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #000000;" href="http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety/view/997/0/RDA/142102">Kandydaci</a></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td class="nazwa">KKW SLD Lewica Razem</td> <td><a style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #000000;" href="http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety/view/496/0/RDA/142102">Kandydaci</a></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td class="nazwa">KW "Przyszłość, Pruszków, Porozumienie"</td> <td><a style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #000000;" href="http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety/view/1423/0/RDA/142102">Kandydaci</a></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td class="nazwa">KWW Pruszków 2.0</td> <td><a style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #000000;" href="http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety/view/11591/0/RDA/142102">Kandydaci</a></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td class="nazwa">KWW Nowy Pruszków</td> <td><a style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #000000;" href="http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety/view/11377/0/RDA/142102">Kandydaci</a></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td class="nazwa">KWNPM</td> <td><a style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #000000;" href="http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety/view/2757/0/RDA/142102">Kandydaci</a></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td class="nazwa">KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa</td> <td><a style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #000000;" href="http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety/view/3005/0/RDA/142102">Kandydaci</a></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td class="nazwa">KWW Piotr Kamiński</td> <td><a style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #000000;" href="http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety/view/1416/0/RDA/142102">Kandydaci</a></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td class="nazwa">KWW MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MALICHY W PRUSZKOWIE</td> <td><a style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #000000;" href="http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety/view/12090/0/RDA/142102">Kandydaci</a></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td class="nazwa">KWW Lepsze Jutro Pruszkowa</td> <td><a style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #000000;" href="http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety/view/2873/0/RDA/142102">Kandydaci</a></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Wszystkie dane pochodzą ze strony <a href="http://wybory2014.pkw.gov.pl/" target="_blank">PKW</a>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Obowiązki Radnego gminy</strong></p> <p style="text-align: justify;">Na koniec chciałbym przypomnieć to, o czym wielu kandydatów zapomina, obiecując coś, czego nie będą mogli spełnić. Czyli zadania Radnych. <span style="color: #000000;"> Do najważniejszych należą między innymi: ustalanie budżetu miasta, kontrola poczynań prezydenta i stanowienie o kierunkach jego działania. Decydują też o wysokości jego wynagrodzenia. Pozostałe, to: kontakt z mieszkańcami okręgów, z których zostali wybrani, współpraca z mieszkańcami, przeprowadzanie konsultacji społecznych. Decydują też </span>w sprawie zmian nazw ulic, planów zagospodarowania przestrzennego czy wysokości podatków lokalnych.</p>