Sądziliśmy, że po gorących zapewnieniach ze strony obu sztabów debata w Pruszkowie rzeczywiście dojdzie do skutku. Wszystko wskazuje jednak na to, że po raz kolejny mieszkańcy Pruszkowa nie będą mieli możliwości wzięcia udziału w merytorycznym pojedynku kandydatów. Pozostaje półgodzinna audycja w Radiu niezwiązanym z Pruszkowem. Bowiem debata ma się odbyć w siedzibie Radia Bogoria, czyli Grodzisku Mazowieckim. A co najlepsze – w najbliższą środę, o godzinie… 10.15. O porze idealnej dla mieszkańców naszego miasta,  którzy na pół godziny z pewnością przerwą pracę aby wsłuchać się w słowa płynące z głośników.

Z tego, co udało mi się ustalić, Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego (FOPPP) zrezygnowało z organizacji debaty przedwyborczej. Udało mi się porozmawiać z Panem Karolem Michalczykiem, Prezesem tej organizacji. Nie chciał udzielać żadnych informacji i poprosił abym poczekał do momentu wydania oświadczenia. Oświadczenie dotarło na nasz adres mailowy dosłownie przed chwilą. Odnosi się do kwestii, które przeważyły nad tym, aby zrezygnować z organizacji debaty. Ale o tym za chwilę.

staz gol

Po pojawieniu się pierwszej informacji o organizowaniu debaty w Radiu Bogoria zadzwoniłem do Pana Andrzeja Królikowskiego, pełnomocnika Prezydenta Jana Starzyńskiego. Chciałem dowiedzieć się skąd taka propozycja i czy są szanse na debatę w Pruszkowie, a nie Grodzisku. O odwołaniu debaty dowiedziałem się właśnie od pełnomocnika urzędującego Prezydenta, który powiedział:

Nikt się nie chce podjąć zorganizowania debaty, organizacja, która chciała ją przeprowadzić zrezygnowała z tego. Dostaliśmy nową propozycję od Radia Bogoria i sztab Prezydenta Starzyńskiego zgadza się na debatę w radiu. My od początku chcieliśmy wziąć w niej udział, w tej chwili czekamy na decyzję sztabu wyborczego kandydata PiS, Maksyma Gołosia.

Aby dowiedzieć się, czy sztab Pana Gołosia podjął już decyzję, zadzwoniłem do Pana Andrzeja Wróblewskiego, ze sztabu wyborczego kandydata PiS. Jednak oznajmił mi jedynie, że jest zobligowany do zachowania ciszy, do momentu opublikowania oświadczenia przez FOPPP. Nawiązał do debaty w Radiu Bogoria:

Uważamy, że debata należy się mieszkańcom. Radio Bogoria, z szacunkiem dla tego radia, nie jest radiem słuchanym przez wielu mieszkańców Pruszkowa. Zgodziliśmy się jak tylko otrzymaliśmy telefon, jednak dążymy do debaty dla mieszkańców, bo to mieszkańcy są najważniejsi. To oni chcą usłyszeć co kandydaci mają do powiedzenia.

I dodał:

Są wysuwane argumenty, że zrobimy hucpę. Jednak byłoby to niemożliwe, ponieważ organizator nie przewidział możliwości zadawania pytań z sali. W regulaminie pojawiło się coś takiego, że mieszkańcy nie mogą klaskać. My chcieliśmy ograniczenia oklasków do 30 sekund.

Oświadczenie Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego:

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią upływającego terminu granicznego, z powodu niepodjęcia przez sztaby kandydatów wiążących uzgodnień  organizacyjnych i merytorycznych w sprawie wspólnej debaty kandydatów na prezydenta m. Pruszkowa przed II turą wyborów –  Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego rezygnuje z roli organizatora tej debaty.

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego kierując się założeniem, że merytoryczna dyskusja kandydatów ze współudziałem mieszkańców   sprzyja jakości życia publicznego, zaproponowało kandydatom na stanowisko Prezydenta miasta Pruszkowa zorganizowanie przedwyborczej debaty przed II turą wyborów. Nasze doświadczenie z poprzednich lat (organizowanie debat kandydatów w wyborach samorządowych 2010, parlamentarnych 2011, do europarlamentu 2014), jak również udział w akcji „Masz głos, masz wybór” Fundacji Batorego, jednoznacznie wskazywało, że poważna rozmowa o wspólnych problemach jest możliwa nawet w tak gorącym okresie jak kampania wyborcza.

Niezwłocznie po I turze wyborów skontaktowaliśmy się z kandydatami, którzy przeszli do II tury. Komitety otrzymały projekt regulaminu, który precyzyjnie opisywał zasady prowadzenia debaty. Oparty jest on na dwóch założeniach: bezwzględnego wymogu merytoryczności debaty (a co za tym idzie ograniczenia do minimum możliwości jej zakłócenia), ale również otwartości spotkania dla mieszkańców pozwalającej im na skierowanie pytań pod adresem kandydatów. Dla uniemożliwienia komukolwiek nadużycia otwartości spotkania, ale również dla zagwarantowania prowadzenia dyskusji o problemach, została w nim zawarta zasada, że pytania od publiczności będą zadawane za pośrednictwem prowadzącego spotkanie. W trakcie negocjacji przedstawiliśmy trzy kandydatury na prowadzącego debatę. Były to osoby funkcjonujące publicznie (dwaj działacze organizacji pozarządowych, oraz dziennikarz), nie uwikłane w pruszkowskie konflikty polityczne, gwarantujące w naszej ocenie zapewnienie równych warunków dla obydwu stron. Padła także propozycja terminu i miejsca debaty.


Komitet kandydata p. Maksyma Gołosia zaakceptował wszystkie warunki debaty zaproponowane przez FOPPP. Zostały zgłoszone dwie uwagi: odnośnie miejsca spotkania, oraz zniesienia zakazu oklaskiwania. 


Komitet kandydata p. Jana Starzyńskiego odrzucił dwie kandydatury na prowadzących debatę, nie odniósł się do propozycji regulaminu, miejsca, ani daty debaty. W dniu 24 listopada otrzymaliśmy informację, że ze względu na brak gwarancji zachowania porządku podczas spotkania kandydatów z mieszkańcami i w związku z tym istniejącego niebezpieczeństwa zakłócenia jego merytorycznego przebiegu, jest gotów do debaty kandydatów w studiu radia Bogoria.


FOPPP oświadcza, iż dochował wszelkiej staranności w tym, aby oba komitety miały równy status w dostępie do informacji odnośnie zorganizowania debaty, miejsca i terminu oraz zasad na jakich ma odbyć się wspomniana debata.

Niniejszym, wobec zaistniałej sytuacji, FOPPP oświadcza, że zakończyło starania mające na celu przeprowadzenie w Pruszkowie debaty kandydatów na Prezydenta.

Z poważaniem,

Za Zarząd

Karol Michalczyk
Przewodniczący Zarządu Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego


P.S. W załączniku projekt regulaminu debaty.

 

Widziałem część ustaleń pomiędzy sztabami, które swoje pisma dawały do wiadomości mediów. Po pewnym czasie zarzucono nam nawet brak obiektywizmu, ponieważ dodaliśmy informację od sztabu PiSu ze szczegółami ustaleń pomiędzy sztabami a organizatorem, a nie opublikowaliśmy oświadczenia z pytaniami Prezydenta Starzyńskiego. Ba, był to pierwszy kontakt sztabu SPP z nami. Chociaż to cieszy. Próbowałem też skontaktować się z przedstawicielami Radia Bogoria, jednak temat pojawił się po godzinie 16, i nikt nie odbierał telefonu. Wobec tego wciąż nie wiem dlaczego zaproponowano tak wczesną godzinę i krótki czas debaty.

Po dzisiejszych rozmowach z Panem Królikowskim, Wróblewskim i Michalczykiem sam już nie wiem co o tym wszystkim myśleć. Mam wrażenie, że któraś ze stron stara się za wszelką cenę nie doprowadzić do bezpośredniego spotkania kandydatów i publiczności. Która? Nie mi to oceniać.

PROJEKT REGULAMINU DEBATY:

 Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-1 Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-2 Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-3 Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-4

Przy porannej kawce w Grodzisku Mazowieckim. Taka będzie debatahttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/staz-gol-1024x428.jpghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/staz-gol-300x300.jpg Adam Osuch Adam OsuchAktualnościPruszkówWybory samorządowe 2014
Sądziliśmy, że po gorących zapewnieniach ze strony obu sztabów debata w Pruszkowie rzeczywiście dojdzie do skutku. Wszystko wskazuje jednak na to, że po raz kolejny mieszkańcy Pruszkowa nie będą mieli możliwości wzięcia udziału w merytorycznym pojedynku kandydatów. Pozostaje półgodzinna audycja w Radiu niezwiązanym z Pruszkowem. Bowiem debata ma się odbyć...
<p style="text-align: justify;"><strong>Sądziliśmy, że po gorących zapewnieniach ze strony obu sztabów debata w Pruszkowie rzeczywiście dojdzie do skutku. Wszystko wskazuje jednak na to, że po raz kolejny mieszkańcy Pruszkowa nie będą mieli możliwości wzięcia udziału w merytorycznym pojedynku kandydatów. Pozostaje półgodzinna audycja w Radiu niezwiązanym z Pruszkowem. Bowiem debata ma się odbyć w </strong><strong>siedzibie Radia Bogoria, czyli Grodzisku Mazowieckim. A co najlepsze - w najbliższą środę, o godzinie... 10.15. O porze idealnej dla mieszkańców naszego miasta,  którzy na pół godziny z pewnością przerwą pracę aby wsłuchać się w słowa płynące z głośników.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Z tego, co udało mi się ustalić, Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego (FOPPP) zrezygnowało z organizacji debaty przedwyborczej. Udało mi się porozmawiać z Panem Karolem Michalczykiem, Prezesem tej organizacji. Nie chciał udzielać żadnych informacji i poprosił abym poczekał do momentu wydania oświadczenia. Oświadczenie dotarło na nasz adres mailowy dosłownie przed chwilą. Odnosi się do kwestii, które przeważyły nad tym, aby zrezygnować z organizacji debaty. Ale o tym za chwilę.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/staz-gol.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-4229" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/staz-gol-1024x428.jpg" alt="staz gol" width="1024" height="428" /></a></p> <p style="text-align: justify;">Po pojawieniu się pierwszej informacji o organizowaniu debaty w Radiu Bogoria zadzwoniłem do Pana Andrzeja Królikowskiego, pełnomocnika Prezydenta Jana Starzyńskiego. Chciałem dowiedzieć się skąd taka propozycja i czy są szanse na debatę w Pruszkowie, a nie Grodzisku. O odwołaniu debaty dowiedziałem się właśnie od pełnomocnika urzędującego Prezydenta, który powiedział:</p><blockquote> <p style="text-align: justify;">Nikt się nie chce podjąć zorganizowania debaty, organizacja, która chciała ją przeprowadzić zrezygnowała z tego. Dostaliśmy nową propozycję od Radia Bogoria i sztab Prezydenta Starzyńskiego zgadza się na debatę w radiu. My od początku chcieliśmy wziąć w niej udział, w tej chwili czekamy na decyzję sztabu wyborczego kandydata PiS, Maksyma Gołosia.</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">Aby dowiedzieć się, czy sztab Pana Gołosia podjął już decyzję, zadzwoniłem do Pana Andrzeja Wróblewskiego, ze sztabu wyborczego kandydata PiS. Jednak oznajmił mi jedynie, że jest zobligowany do zachowania ciszy, do momentu opublikowania oświadczenia przez FOPPP. Nawiązał do debaty w Radiu Bogoria:</p><blockquote>Uważamy, że debata należy się mieszkańcom. Radio Bogoria, z szacunkiem dla tego radia, nie jest radiem słuchanym przez wielu mieszkańców Pruszkowa. Zgodziliśmy się jak tylko otrzymaliśmy telefon, jednak dążymy do debaty dla mieszkańców, bo to mieszkańcy są najważniejsi. To oni chcą usłyszeć co kandydaci mają do powiedzenia.</blockquote> <p style="text-align: justify;">I dodał:</p><blockquote>Są wysuwane argumenty, że zrobimy hucpę. Jednak byłoby to niemożliwe, ponieważ organizator nie przewidział możliwości zadawania pytań z sali. W regulaminie pojawiło się coś takiego, że mieszkańcy nie mogą klaskać. My chcieliśmy ograniczenia oklasków do 30 sekund.</blockquote> Oświadczenie Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego: <blockquote> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #222222;">Informujemy, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią upływającego </span><span style="color: #222222;">terminu granicznego, z powodu niepodjęcia przez sztaby kandydatów </span><span style="color: #222222;">wiążących uzgodnień  organizacyjnych i merytorycznych w sprawie </span><span style="color: #222222;">wspólnej debaty kandydatów na prezydenta m. Pruszkowa przed II turą </span><span style="color: #222222;">wyborów -  Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego </span><span style="color: #222222;">rezygnuje z roli organizatora tej debaty.</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego kierując się </span><span style="color: #222222;">założeniem, że merytoryczna dyskusja kandydatów ze współudziałem </span><span style="color: #222222;">mieszkańców   sprzyja jakości życia publicznego, zaproponowało </span><span style="color: #222222;">kandydatom na stanowisko Prezydenta miasta Pruszkowa zorganizowanie </span><span style="color: #222222;">przedwyborczej debaty przed II turą wyborów. Nasze doświadczenie z </span><span style="color: #222222;">poprzednich lat (organizowanie debat kandydatów w wyborach </span><span style="color: #222222;">samorządowych 2010, parlamentarnych 2011, do europarlamentu 2014), jak </span><span style="color: #222222;">również udział w akcji "Masz głos, masz wybór" Fundacji Batorego, </span><span style="color: #222222;">jednoznacznie wskazywało, że poważna rozmowa o wspólnych problemach </span><span style="color: #222222;">jest możliwa nawet w tak gorącym okresie jak kampania wyborcza.</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Niezwłocznie po I turze wyborów skontaktowaliśmy się z kandydatami, </span><span style="color: #222222;">którzy przeszli do II tury. Komitety otrzymały projekt regulaminu, </span><span style="color: #222222;">który precyzyjnie opisywał zasady prowadzenia debaty. Oparty jest on </span><span style="color: #222222;">na dwóch założeniach: bezwzględnego wymogu merytoryczności debaty (a </span><span style="color: #222222;">co za tym idzie ograniczenia do minimum możliwości jej zakłócenia), </span><span style="color: #222222;">ale również otwartości spotkania dla mieszkańców pozwalającej im na </span><span style="color: #222222;">skierowanie pytań pod adresem kandydatów. Dla uniemożliwienia </span><span style="color: #222222;">komukolwiek nadużycia otwartości spotkania, ale również dla </span><span style="color: #222222;">zagwarantowania prowadzenia dyskusji o problemach, została w nim </span><span style="color: #222222;">zawarta zasada, że pytania od publiczności będą zadawane za </span><span style="color: #222222;">pośrednictwem prowadzącego spotkanie. W trakcie negocjacji </span><span style="color: #222222;">przedstawiliśmy trzy kandydatury na prowadzącego debatę. Były to osoby </span><span style="color: #222222;">funkcjonujące publicznie (dwaj działacze organizacji pozarządowych, </span><span style="color: #222222;">oraz dziennikarz), nie uwikłane w pruszkowskie konflikty polityczne, </span><span style="color: #222222;">gwarantujące w naszej ocenie zapewnienie równych warunków dla obydwu </span><span style="color: #222222;">stron. Padła także propozycja terminu i miejsca debaty.</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Komitet kandydata p. Maksyma Gołosia zaakceptował wszystkie warunki </span><span style="color: #222222;">debaty zaproponowane przez FOPPP. Zostały zgłoszone dwie uwagi: </span><span style="color: #222222;">odnośnie miejsca spotkania, oraz zniesienia zakazu oklaskiwania. </span></p> <p style="text-align: justify;"><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Komitet kandydata p. Jana Starzyńskiego odrzucił dwie kandydatury na </span><span style="color: #222222;">prowadzących debatę, nie odniósł się do propozycji regulaminu, </span><span style="color: #222222;">miejsca, ani daty debaty. W dniu 24 listopada otrzymaliśmy informację, </span><span style="color: #222222;">że ze względu na brak gwarancji zachowania porządku podczas spotkania </span><span style="color: #222222;">kandydatów z mieszkańcami i w związku z tym istniejącego </span><span style="color: #222222;">niebezpieczeństwa zakłócenia jego merytorycznego przebiegu, jest gotów </span><span style="color: #222222;">do debaty kandydatów w studiu radia Bogoria.</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">FOPPP oświadcza, iż dochował wszelkiej staranności w tym, aby oba </span><span style="color: #222222;">komitety miały równy status w dostępie do informacji odnośnie </span><span style="color: #222222;">zorganizowania debaty, miejsca i terminu oraz zasad na jakich ma odbyć </span><span style="color: #222222;">się wspomniana debata.</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Niniejszym, wobec zaistniałej sytuacji, FOPPP oświadcza, że zakończyło </span><span style="color: #222222;">starania mające na celu przeprowadzenie w Pruszkowie debaty kandydatów </span><span style="color: #222222;">na Prezydenta.</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Z poważaniem,</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Za Zarząd</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Karol Michalczyk</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Przewodniczący Zarządu Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">P.S. W załączniku projekt regulaminu debaty.</span></p> </blockquote>   <p style="text-align: justify;">Widziałem część ustaleń pomiędzy sztabami, które swoje pisma dawały do wiadomości mediów. Po pewnym czasie zarzucono nam nawet brak obiektywizmu, ponieważ dodaliśmy informację od sztabu PiSu ze szczegółami ustaleń pomiędzy sztabami a organizatorem, a nie opublikowaliśmy oświadczenia z pytaniami Prezydenta Starzyńskiego. Ba, był to pierwszy kontakt sztabu SPP z nami. Chociaż to cieszy. Próbowałem też skontaktować się z przedstawicielami Radia Bogoria, jednak temat pojawił się po godzinie 16, i nikt nie odbierał telefonu. Wobec tego wciąż nie wiem dlaczego zaproponowano tak wczesną godzinę i krótki czas debaty.</p> <p style="text-align: justify;">Po dzisiejszych rozmowach z Panem Królikowskim, Wróblewskim i Michalczykiem sam już nie wiem co o tym wszystkim myśleć. Mam wrażenie, że któraś ze stron stara się za wszelką cenę nie doprowadzić do bezpośredniego spotkania kandydatów i publiczności. Która? Nie mi to oceniać.</p> <p style="text-align: center;"><strong>PROJEKT REGULAMINU DEBATY:</strong></p> <a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-1.jpg"><img class="size-large wp-image-4221 aligncenter" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-1-723x1024.jpg" alt="Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-1" width="723" height="1024" /></a> <a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-2.jpg"><img class="size-large wp-image-4222 aligncenter" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-2-723x1024.jpg" alt="Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-2" width="723" height="1024" /></a> <a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-3.jpg"><img class="size-large wp-image-4223 aligncenter" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-3-723x1024.jpg" alt="Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-3" width="723" height="1024" /></a> <a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-4.jpg"><img class="size-large wp-image-4224 aligncenter" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-4-723x1024.jpg" alt="Regulamin_2014_11_20_Pruszkow_wersja_1-4" width="723" height="1024" /></a>