Na konferencji prasowej, która odbyła się 27.02 w Urzędzie Miasta, prezydenci Starzyński, Królikowski i Kurzela, zaprezentowali najnowsze elementy nowej Strategii Promocji Pruszkowa . Nowości w ogóle będzie sporo, ale tym razem zapoznaliśmy się z nowym logiem Pruszkowa oraz zapowiedziami stworzenia nowej strony internetowej Pruszkowa i wyglądu Informatora Miejskiego. Podstawę do działań na tym polu stanowi uchwała Rady Miejskiej, którą radni przyjęli 29 sierpnia 2013. Dotyczy ona wprowadzenia nowej Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata 2013-2020. Opracowaniem analizy dotychczasowego wizerunku miasta, oraz stworzeniem nowej strategii promocji zajęła się firma Ageron Polska.

Konferencja Prasowa w Urzędzie Miasta - 27.02.2014
Konferencja Prasowa w Urzędzie Miasta – 27.02.2014

Diagnoza dotychczasowego („zastanego”) wizerunku Pruszkowa, jak i opracowana strategia promocji na lata 2013-2020 to około 150 stron (wraz z załącznikami) analiz, wykresów i zaleceń, do sformułowania których użyto solidnej porcji materiału badawczego. Zastosowano tu zarówno ilościowe, jak i jakościowe metody badawcze – od analizy materiałów prasowych, przez badania CATI, po pogłębione wywiady zarówno z lokalnymi ekspertami, jak i „zwykłymi” mieszkańcami. Strategia formułuje konkretne zadania do wykonania przez poszczególne organy Urzędu Miasta w określonym czasie – do dokumentu został dołączony szczegółowy harmonogram prac. Myślę, że nie ma sensu streszczać tego dokumentu, gdyż sam w sobie jest konkretny, zwięzły i prosty w odbiorze, a poza tym po prostu ciekawy. Naprawdę zachęcam do jego lektury – to naprawdę świetna podstawa zarówno do pracy, jak i dyskusji nad kwestiami promocji w naszym mieście. Całość znajdziecie na stronie internetowej Pruszkowa.

Autorzy analizy wskazują wyraźnie, że w chwili obecnej aktywność medialna Pruszkowa jest znikoma, zaś samo miasto kojarzy się większości respondentów jako neutralne i nijakie. Wiele zarzutów sformułowano w stosunku do obecnych symboli graficznych Pruszkowa, strony internetowej, oraz samego sposobu współpracy Miasta zarówno z organizacjami pozarządowymi, biznesem, jak i grupami mieszkańców chcących „coś zrobić”, ale nieposiadających osobowości prawnej. Najbardziej chyba oberwało się Biuru Promocji i Kultury Miasta, którego obecne działania promocyjne oceniono jako – delikatnie mówiąc – archaiczne i niewystarczające. Jednocześnie firma Ageron Polska zaproponowała strategię, której efektem ma być Pruszków nowoczesny, aktywny, dobrze kojarzony i zorientowany na wszelkie formy współpracy ze społecznością.

Władze wyraźnie wzięły sobie do serca surową ocenę specjalistów, w związku z czym nowa Strategia Promocji Miasta zaczęła być wdrażana. Już w tym momencie widać, że niektóre działania zaplanowane przez autorów strategii są realizowane zgodnie z harmonogramem, jak na przykład budowa nowej strony internetowej miasta czy opracowanie spójnej wizji graficznej w obszarze promocji (logo). Niektóre elementy strategii nie są niestety realizowane planowo: na chwilę obecną Miasto postanowiło zaniechać realizacji projektu Karty Mieszkańca na rzecz projektu zastępczego, ale z dużo mniejszą grupą docelową („Karta Dużej Rodziny”). Ponadto, do końca I Q 2014 Pruszków powinien już mieć Rzecznika Prasowego oraz Koordynatora ds. Kultury i Sportu. Te działania nie zostały jeszcze wprawdzie zrealizowane, ale z drugiej strony – harmonogram to nie Biblia, nie trzeba mu się w pełni podporządkowywać. Miejmy nadzieję, że za kilka miesięcy – gdy będziemy w stanie realnie ocenić postęp prac nad poszczególnymi elementami nowej Strategii Promocji Miasta – zacznie ona nabierać wyrazu, o który chodziło autorom. Myślę, że zdecydowanie warto – to jest po prostu bardzo dobra strategia, dostosowana do dzisiejszych realiów zarówno technologicznych, biznesowych, i marketingowych.

Zresztą – jako się rzekło – nowa strategia promocji miasta została opracowana przez profesjonalistów. Ageron Polska jest oddziałem międzynarodowej firmy konsultingowej, która ma bardzo bogate doświadczenie zarówno w formułowaniu strategii oraz analiz, wdrażaniu rozwiązań, oraz ocenie ich skuteczności. W samej Polsce firma ta może się pochwalić współpracą z takimi instytucjami jak Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Gospodarki, czy Województwo Wielkopolskie. Tworzyła ona także strategie promocji i rozwoju dla takich miast jak Płock czy Zakopane.

Identyfikacja Wizualna 2.0

nowy logotyp Pruszkowa
Nowy logotyp Pruszkowa

Wracając do bieżących wydarzeń – poznaliśmy nowe logo Pruszkowa. Moim zdaniem idealnie wpasowuje się ono w nową Strategię Promocji Miasta, prezentując Pruszków jako miasto nowoczesne i aktywne. Jego istotnym elementem jest symbol „włączania” reprezentujący literę „ó” w nazwie miasta. Ma on symbolizować „włączanie się” w życie miasta, w budowę wspólnej rzeczywistości dookoła nas. Ma podkreślać zarówno nowoczesność miasta i jego mieszkańców, jak i chęć działania. Poprzez swój prosty wygląd, logo jest łatwe do zapamiętania, co dla znaków graficznych jest niewątpliwym atutem. Oto, co na temat nowego loga Pruszkowa mówi wykonawca, warszawskie Studio Bakalie (które stworzyło również poprzednie symbole wizualne Pruszkowa):

(…)Szukaliśmy formy jak najbardziej nowoczesnej i żywej, czytelnej dla dynamicznie żyjących, korzystających ze zdobyczy nowoczesności potencjalnych odbiorców. Dzięki swojej prostocie bardzo nowoczesne i syntetyczne, lapidarne a zarazem pełne optymizmu logo. Nazwa miasta nabrała nowego znaczenia dzięki prostemu, zakorzenionemu w języku współczesnej ikonografii zabiegowi – litera „ó” jest zarazem symbolem „włącz” mówiącym o dobrym początku, starcie pewnej pozytywnej historii, innym dla każdego. Tym symbolem posługujemy się nieświadomie codziennie, w telefonach, komputerach, elektronicznych sprzętach. To logo dla nowoczesnego, dynamicznego, pełnego działań, nieznoszącego zastoju tak mieszkańca, jak i miasta. Zachęca do aktywności, włączenia się w życie miasta, bo tak naprawdę to ludzie, ich potencjał i wspólna energia mają olbrzymi wpływ na pozytywny obraz i odbiór rzeczywistości wokół.

Nowe logo Pruszkowa - sygnet
Nowe logo Pruszkowa – sygnet

Jak widać – w konsekwencji zmiany loga, miasto utraciło swoje hasło reklamowe – „Kolej na Pruszków”. Autorzy nowej Strategii Promocji Miasta doradzali co prawda, żeby dalej z niego korzystano, ale już w korelacji z nową strategią, zupełnie odcinając się od wątku transportowego. Mimo to jednak, decyzja Miasta wcale nie musi być złym rozwiązaniem. Poprzednie hasło reklamowe straciło sporo na aktualności kontekstu ,odkąd jesteśmy świadkami stałych utrudnień na kolei, wiecznymi remontami torowisk oraz zmniejszaniu liczby kursów pociągów przejeżdżających przez Pruszków. Miasto nie ma na to rzeczywistego wpływu, a jednak mimo wszystko hasło „Kolej na Pruszków” przez coraz większą ilość osób jest odbierane w sposób humorystyczny, wręcz ironiczny. Obecne logo natomiast jest proste i treściwe, nie wymaga dodatkowego hasła „objaśniającego”. Oprócz tego – w porównaniu z logami miast zaprezentowanych w artykule Piotra Łuczyńskiego – Pruszków nie posiada symbolu/miejsca, które jednoznacznie wszystkim zarówno mieszkańcom, jak i gościom będzie się kojarzyć z naszym miastem. Nie każde miasto leży na dwóch brzegach dużej rzeki, nie każde ma wielką figurę Chrystusa na pobliskich wzgórzach. Jeżeli nie posiadamy w chwili obecnej jakiegoś znaczącego wyróżnika, nie ma co się silić na tworzenie haseł. W dodatku, logo w takim kształcie idealnie wpisuje się w nową strategię promocji miasta. Myślę, że jego negatywny odbiór przez niektórych jest powodowany głównie brakiem dostatecznej wiedzy z zakresu nowoczesnego marketingu, jak i brakiem znajomości treści analizy Ageron Polska.

Ponadto, Studio Bakalie również może się pochwalić bardzo ciekawym portfolio, w którym możemy znaleźć takie instytucje jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Centrum Nauki Kopernik, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, czy Poczta Polska.

Web 2.0

Zmiany nie ominą również strony internetowej Pruszkowa. Jest ona już od wielu lat reliktem przeszłości, na którym nie da się budować marketingu nowoczesnego miasta. Jej totalny brak optymalizacji pod względem User Experience, jak i dostępności informacji skutecznie odstraszał mnie od siebie w chwilach, gdy chciałem znaleźć w internecie np. lokalne rozkłady jazdy czy aktualności. Zdecydowanie bardziej od witryny miejskiej wolałem portal WPR24, który pod względem nowoczesności zastosowanych rozwiązań wpisywał się jako-tako w standardy Web 2.0 . Był po prostu dużo przyjemniejszych w użyciu.

Teraz to się zmieni. Nowa strona Pruszkowa będzie zoptymalizowana pod kątem User Experience. Ma być maksymalnie prosta, znalezienie potrzebnych informacji będzie szybsze, strona zacznie po prostu ciekawić. Założenie jest takie, że użytkownicy będą jej używać dużo bardziej jako interaktywnego przewodnika po Pruszkowie, niż urzędowego informatora. Ma być prosta w obsłudze, ładna i treściwa. Oprócz tego strona zostanie dostosowana do wymagań osób niepełnosprawnych (np. niewidomych i słabowidzących korzystających ze screen readerów) i opracowana w technologii RWD (Responsive Web Design), czyli dostosowująca wygląd strony do urządzenia, na którym jest oglądana. Czy na smartfonie, tablecie czy PC – strona sama się dostosuje. Być może pojawią się również pewne możliwości personalizacji. Wersji beta powinniśmy spodziewać się w trakcie kilku najbliższych miesięcy.

Responsive Web Design w praktyce
Responsive Web Design w praktyce

Stworzeniem nowej strony internetowej Pruszkowa zajmie się firma Squiz Poland, oddział australijskiej firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu stron internetowych wyłącznie dla największych podmiotów i instytucji zarówno publicznych, jak i prywatnych. Strony i inne aplikacje internetowe oferowane przez Squiz „stoją” na autorskich rozwiązaniach klasy Enterprise, docenianych na świecie przez tak prominentne w świecie technologii organizacje jak Gartner. W 2013 roku, trzeci rok z rzędu Squiz znalazł się w Magicznym Kwadrancie Gartnera 2013 wśród najlepszych dostawców systemów zarządzania treścią (Content Management System – CMS) z takimi firmami jak Adobe, IBM, Microsoft czy HP.

2013 Gartner Magic Quadrant for Web Content Management
2013 Gartner Magic Quadrant for Web Content Management

W Portfolio Squiz Poland znajdziemy między innymi Zamek Królewski w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Bank Polskiej Spółdzielczości.

Przyszłość 2.0

Nowa Strategia Promocji Miasta jest moim zdaniem ambitna, nowoczesna, i jak najbardziej słuszna. Oczywiście można mieć zgoła odmienne zdanie na ten temat, ale jedno nie ulega wątpliwości: tym razem do tego typu działań Miasto postanowiło zatrudnić profesjonalistów. Wystarczy spojrzeć w portfolio ww. firm – warto, abyśmy mogli pokazywać Pruszków właśnie w takim towarzystwie. Wszystko wskazuje na to, że w chwili obecnej, gdy Miasto rzeczywiście zdaje już sobie sprawę ze wszystkich swoich dotychczasowych „ułomności” na polu promocji i marketingu, jest duża szansa, że w naszym Pruszkowie wkrótce bardzo wiele się zmieni. Dajmy więc szansę Władzom na rozwój tej koncepcji i sprawdzenie nowej wiedzy w praktyce. Dajmy szansę, ale również doglądajmy, pytajmy, doradzajmy… Uczestniczmy!

Pruszków 2.0 – nowa Strategia Promocji Miastahttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/03/liip_rwd.pnghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/03/liip_rwd-300x300.png Marcel Piątkowski AktualnościAutorzyPruszkówtechnologie,,,,,,,,
Na konferencji prasowej, która odbyła się 27.02 w Urzędzie Miasta, prezydenci Starzyński, Królikowski i Kurzela, zaprezentowali najnowsze elementy nowej Strategii Promocji Pruszkowa . Nowości w ogóle będzie sporo, ale tym razem zapoznaliśmy się z nowym logiem Pruszkowa oraz zapowiedziami stworzenia nowej strony internetowej Pruszkowa i wyglądu Informatora Miejskiego. Podstawę...
Na konferencji prasowej, która odbyła się 27.02 w Urzędzie Miasta, prezydenci Starzyński, Królikowski i Kurzela, zaprezentowali najnowsze elementy nowej Strategii Promocji Pruszkowa . Nowości w ogóle będzie sporo, ale tym razem zapoznaliśmy się z nowym logiem Pruszkowa oraz zapowiedziami stworzenia nowej strony internetowej Pruszkowa i wyglądu Informatora Miejskiego. Podstawę do działań na tym polu stanowi uchwała Rady Miejskiej, którą radni przyjęli 29 sierpnia 2013. Dotyczy ona wprowadzenia nowej<i> Strategii Promocji Miasta Pruszkowa na lata 2013-2020. </i>Opracowaniem analizy dotychczasowego wizerunku miasta, oraz stworzeniem nowej strategii promocji zajęła się firma <a title="Ageron Polska" href="http://www.ageron.pl/pl/" target="_blank"><strong>Ageron Polska</strong></a>.Diagnoza dotychczasowego („zastanego”) wizerunku Pruszkowa, jak i opracowana strategia promocji na lata 2013-2020 to około 150 stron (wraz z załącznikami) analiz, wykresów i zaleceń, do sformułowania których użyto solidnej porcji materiału badawczego. Zastosowano tu zarówno ilościowe, jak i jakościowe metody badawcze – od analizy materiałów prasowych, przez badania CATI, po pogłębione wywiady zarówno z lokalnymi ekspertami, jak i „zwykłymi” mieszkańcami. Strategia formułuje konkretne zadania do wykonania przez poszczególne organy Urzędu Miasta w określonym czasie – do dokumentu został dołączony szczegółowy harmonogram prac. Myślę, że nie ma sensu streszczać tego dokumentu, gdyż sam w sobie jest konkretny, zwięzły i prosty w odbiorze, a poza tym po prostu ciekawy. Naprawdę zachęcam do jego lektury – to naprawdę świetna podstawa zarówno do pracy, jak i dyskusji nad kwestiami promocji w naszym mieście. Całość znajdziecie na <a title="Strategia Promocji Miasta Pruszkowa na lata 2013-2020" href="http://www.pruszkow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2076" target="_blank">stronie internetowej Pruszkowa</a>.Autorzy analizy wskazują wyraźnie, że w chwili obecnej aktywność medialna Pruszkowa jest znikoma, zaś samo miasto kojarzy się większości respondentów jako <em>neutralne</em> i <em>nijakie</em>. Wiele zarzutów sformułowano w stosunku do obecnych symboli graficznych Pruszkowa, strony internetowej, oraz samego sposobu współpracy Miasta zarówno z organizacjami pozarządowymi, biznesem, jak i grupami mieszkańców chcących „coś zrobić”, ale nieposiadających osobowości prawnej. Najbardziej chyba oberwało się Biuru Promocji i Kultury Miasta, którego obecne działania promocyjne oceniono jako – delikatnie mówiąc – archaiczne i niewystarczające. Jednocześnie firma Ageron Polska zaproponowała strategię, której efektem ma być Pruszków nowoczesny, aktywny, dobrze kojarzony i zorientowany na wszelkie formy współpracy ze społecznością.Władze wyraźnie wzięły sobie do serca surową ocenę specjalistów, w związku z czym nowa Strategia Promocji Miasta zaczęła być wdrażana. Już w tym momencie widać, że niektóre działania zaplanowane przez autorów strategii są realizowane zgodnie z harmonogramem, jak na przykład budowa nowej strony internetowej miasta czy opracowanie spójnej wizji graficznej w obszarze promocji (logo). Niektóre elementy strategii nie są niestety realizowane planowo: na chwilę obecną Miasto postanowiło zaniechać realizacji projektu Karty Mieszkańca na rzecz projektu zastępczego, ale z dużo mniejszą grupą docelową („Karta Dużej Rodziny”). Ponadto, do końca I Q 2014 Pruszków powinien już mieć Rzecznika Prasowego oraz Koordynatora ds. Kultury i Sportu. Te działania nie zostały jeszcze wprawdzie zrealizowane, ale z drugiej strony – harmonogram to nie Biblia, nie trzeba mu się w pełni podporządkowywać. Miejmy nadzieję, że za kilka miesięcy - gdy będziemy w stanie realnie ocenić postęp prac nad poszczególnymi elementami nowej Strategii Promocji Miasta – zacznie ona nabierać wyrazu, o który chodziło autorom. Myślę, że zdecydowanie warto – to jest po prostu bardzo dobra strategia, dostosowana do dzisiejszych realiów zarówno technologicznych, biznesowych, i marketingowych.Zresztą – jako się rzekło – nowa strategia promocji miasta została opracowana przez profesjonalistów. Ageron Polska jest oddziałem międzynarodowej firmy konsultingowej, która ma bardzo bogate doświadczenie zarówno w formułowaniu strategii oraz analiz, wdrażaniu rozwiązań, oraz ocenie ich skuteczności. W samej Polsce firma ta może się pochwalić współpracą z takimi instytucjami jak <a title="RP" href="http://www.ageron.pl/pl/projekty/353-wiedza-urzednikow-o-obowiazkach-wynikajacych-z-ustawy-o-jezyku-migowym-i-innych-srodkach-komunikowania-sie" target="_blank">Rzecznik Praw Obywatelskich</a>, <a title="MG" href="http://www.ageron.pl/pl/projekty/87-portal-promocji-eksportu" target="_blank">Ministerstwo Gospodarki</a>, czy <a title="Województwo Wielkopolskie" href="http://www.ageron.pl/pl/projekty/184-strategia-promocji-gospodarczej-wojewodztwa-wielkopolskiego-2012-2020" target="_blank">Województwo Wielkopolskie</a>. Tworzyła ona także strategie promocji i rozwoju dla takich miast jak <a title="Płock" href="http://www.ageron.pl/pl/projekty/183-polityka-rozwoju-gospodarcze-miasta-plocka-2012-2013" target="_blank">Płock</a> czy <a title="Zakopane" href="http://www.ageron.pl/pl/projekty/67-zakopane" target="_blank">Zakopane</a>. <h1>Identyfikacja Wizualna 2.0</h1>Wracając do bieżących wydarzeń – poznaliśmy nowe logo Pruszkowa. Moim zdaniem idealnie wpasowuje się ono w nową Strategię Promocji Miasta, prezentując Pruszków jako miasto nowoczesne i aktywne. Jego istotnym elementem jest symbol „włączania” reprezentujący literę „ó” w nazwie miasta. Ma on symbolizować „włączanie się” w życie miasta, w budowę wspólnej rzeczywistości dookoła nas. Ma podkreślać zarówno nowoczesność miasta i jego mieszkańców, jak i chęć działania. Poprzez swój prosty wygląd, logo jest łatwe do zapamiętania, co dla znaków graficznych jest niewątpliwym atutem. Oto, co na temat nowego loga Pruszkowa mówi wykonawca, warszawskie <a title="Studio Bakalie" href="http://www.studiobakalie.pl/" target="_blank">Studio Bakalie</a> (które stworzyło również <a title="Studio Bakalie - poprzednie logo i hasło Pruszkowa" href="http://www.studiobakalie.pl/portfolio.php?id=67" target="_blank">poprzednie symbole wizualne Pruszkowa</a>): <p style="text-align: justify; padding-left: 60px;"><em>(…)Szukaliśmy formy jak najbardziej nowoczesnej i żywej, czytelnej dla dynamicznie żyjących, korzystających ze zdobyczy nowoczesności potencjalnych odbiorców. Dzięki swojej prostocie bardzo nowoczesne i syntetyczne, lapidarne a zarazem pełne optymizmu logo. Nazwa miasta nabrała nowego znaczenia dzięki prostemu, zakorzenionemu w języku współczesnej ikonografii zabiegowi – litera „ó” jest zarazem symbolem „włącz” mówiącym o dobrym początku, starcie pewnej pozytywnej historii, innym dla każdego. Tym symbolem posługujemy się nieświadomie codziennie, w telefonach, komputerach, elektronicznych sprzętach. To logo dla nowoczesnego, dynamicznego, pełnego działań, nieznoszącego zastoju tak mieszkańca, jak i miasta. Zachęca do aktywności, włączenia się w życie miasta, bo tak naprawdę to ludzie, ich potencjał i wspólna energia mają olbrzymi wpływ na pozytywny obraz i odbiór rzeczywistości wokół.</em></p>Jak widać – w konsekwencji zmiany loga, miasto utraciło swoje hasło reklamowe – „Kolej na Pruszków”. Autorzy nowej Strategii Promocji Miasta doradzali co prawda, żeby dalej z niego korzystano, ale już w korelacji z nową strategią, zupełnie odcinając się od wątku transportowego. Mimo to jednak, decyzja Miasta wcale nie musi być złym rozwiązaniem. Poprzednie hasło reklamowe straciło sporo na aktualności kontekstu ,odkąd jesteśmy świadkami stałych utrudnień na kolei, wiecznymi remontami torowisk oraz zmniejszaniu liczby kursów pociągów przejeżdżających przez Pruszków. Miasto nie ma na to rzeczywistego wpływu, a jednak mimo wszystko hasło „Kolej na Pruszków” przez coraz większą ilość osób jest odbierane w sposób humorystyczny, wręcz ironiczny. Obecne logo natomiast jest proste i treściwe, nie wymaga dodatkowego hasła „objaśniającego”. Oprócz tego – w porównaniu z logami miast zaprezentowanych w <a title="Pruszków ON/OFF?" href="http://pruszkowmowi.pl/2014/02/pruszkow-onoff/" target="_blank">artykule Piotra Łuczyńskiego</a> – Pruszków nie posiada symbolu/miejsca, które jednoznacznie wszystkim zarówno mieszkańcom, jak i gościom będzie się kojarzyć z naszym miastem. Nie każde miasto leży na dwóch brzegach dużej rzeki, nie każde ma wielką figurę Chrystusa na pobliskich wzgórzach. Jeżeli nie posiadamy w chwili obecnej jakiegoś znaczącego wyróżnika, nie ma co się silić na tworzenie haseł. W dodatku, logo w takim kształcie idealnie wpisuje się w nową strategię promocji miasta. Myślę, że jego negatywny odbiór przez niektórych jest powodowany głównie brakiem dostatecznej wiedzy z zakresu nowoczesnego marketingu, jak i brakiem znajomości treści analizy Ageron Polska.Ponadto, Studio Bakalie również może się pochwalić bardzo ciekawym portfolio, w którym możemy znaleźć takie instytucje jak <a title="UOKiK" href="http://www.studiobakalie.pl/portfolio.php?id=91" target="_blank">Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta</a>, <a title="Centrum Nauki Kopernik" href="http://www.studiobakalie.pl/portfolio.php?id=87#" target="_blank">Centrum Nauki Kopernik</a>, <a title="Kancelaria Prezesa Rady Ministrów" href="http://www.studiobakalie.pl/portfolio.php?id=53" target="_blank">Kancelaria Prezesa Rady Ministrów</a>, czy <a title="Poczta Polska" href="http://www.studiobakalie.pl/portfolio.php?id=73" target="_blank">Poczta Polska</a>. <h1>Web 2.0</h1> Zmiany nie ominą również <a title="Miasto Pruszków - Strona Główna" href="http://www.pruszkow.pl/" target="_blank">strony internetowej Pruszkowa</a>. Jest ona już od wielu lat reliktem przeszłości, na którym nie da się budować marketingu nowoczesnego miasta. Jej totalny brak optymalizacji pod względem User Experience, jak i dostępności informacji skutecznie odstraszał mnie od siebie w chwilach, gdy chciałem znaleźć w internecie np. lokalne rozkłady jazdy czy aktualności. Zdecydowanie bardziej od witryny miejskiej wolałem portal WPR24, który pod względem nowoczesności zastosowanych rozwiązań wpisywał się jako-tako w standardy Web 2.0 . Był po prostu dużo przyjemniejszych w użyciu.Teraz to się zmieni. Nowa strona Pruszkowa będzie zoptymalizowana pod kątem <a title="Wikipedia - User Experience " href="http://en.wikipedia.org/wiki/User_experience" target="_blank">User Experience.</a> Ma być maksymalnie prosta, znalezienie potrzebnych informacji będzie szybsze, strona zacznie po prostu ciekawić. Założenie jest takie, że użytkownicy będą jej używać dużo bardziej jako interaktywnego przewodnika po Pruszkowie, niż urzędowego informatora. Ma być prosta w obsłudze, ładna i treściwa. Oprócz tego strona zostanie dostosowana do wymagań osób niepełnosprawnych (np. niewidomych i słabowidzących korzystających ze screen readerów) i opracowana w technologii RWD (<a title="Wikipedia - Responsive Web Design" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_design" target="_blank">Responsive Web Design</a>), czyli dostosowująca wygląd strony do urządzenia, na którym jest oglądana. Czy na smartfonie, tablecie czy PC – strona sama się dostosuje. Być może pojawią się również pewne możliwości personalizacji. Wersji beta powinniśmy spodziewać się w trakcie kilku najbliższych miesięcy.Stworzeniem nowej strony internetowej Pruszkowa zajmie się firma <a title="Squiz Poland" href="http://www.squiz.net/pl" target="_blank">Squiz Poland</a>, oddział australijskiej firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu stron internetowych wyłącznie dla największych podmiotów i instytucji zarówno publicznych, jak i prywatnych. Strony i inne aplikacje internetowe oferowane przez Squiz „stoją” na autorskich rozwiązaniach klasy Enterprise, docenianych na świecie przez tak prominentne w świecie technologii organizacje jak <a title="Gartner" href="http://www.gartner.com/technology/home.jsp" target="_blank">Gartne</a>r. W 2013 roku, trzeci rok z rzędu Squiz znalazł się w Magicznym Kwadrancie Gartnera 2013 wśród najlepszych dostawców systemów zarządzania treścią (Content Management System – CMS) z takimi firmami jak Adobe, IBM, Microsoft czy HP.W Portfolio Squiz Poland znajdziemy między innymi<a title="Zamek Królewski w Warszawie" href="http://www.zamek-krolewski.pl/" target="_blank"> Zamek Królewski w Warszawie</a>, <a title="Instytut Pamięci Narodowej" href="http://ipn.gov.pl/" target="_blank">Instytut Pamięci Narodowej</a>, <a title="Ministerstwo Zdrowia" href="http://new.mz.gov.pl/" target="_blank">Ministerstwo Zdrowia</a> i <a title="Bank BPS" href="http://www.bankbps.pl/" target="_blank">Bank Polskiej Spółdzielczości</a>. <h1>Przyszłość 2.0</h1> Nowa Strategia Promocji Miasta jest moim zdaniem ambitna, nowoczesna, i jak najbardziej słuszna. Oczywiście można mieć zgoła odmienne zdanie na ten temat, ale jedno nie ulega wątpliwości: tym razem do tego typu działań Miasto postanowiło zatrudnić profesjonalistów. Wystarczy spojrzeć w portfolio ww. firm – warto, abyśmy mogli pokazywać Pruszków właśnie w takim towarzystwie. Wszystko wskazuje na to, że w chwili obecnej, gdy Miasto rzeczywiście zdaje już sobie sprawę ze wszystkich swoich dotychczasowych „ułomności” na polu promocji i marketingu, jest duża szansa, że w naszym Pruszkowie wkrótce bardzo wiele się zmieni. Dajmy więc szansę Władzom na rozwój tej koncepcji i sprawdzenie nowej wiedzy w praktyce. Dajmy szansę, ale również doglądajmy, pytajmy, doradzajmy… <strong>Uczestniczmy!</strong>