W sobotę 9 maja o godzinie 15.00 w Muzeum Dulag 121 odbędzie się wykład Jakuba Dorosza-Kruczyńskego pt. „Konstytucja 3 Maja 1791 roku a inne nowożytne konstytucje”.

Wykład ma na celu osadzenie w szerszym kontekście historycznym Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. Zostanie ona przedstawiona w porównaniu do ustaw zasadniczych Stanów Zjednoczonych z 1787 roku i konstytucji francuskich doby rewolucji (1791, 1793, 1795, 1799). Uczestnikom zostanie przybliżona sama idea konstytucji oraz poszczególne rozwiązania ustrojowe. Intencją prelegenta jest pokazanie, że ustawa zasadnicza jest swoistym tekstem kultury, który niespodziewanie dużo mówi o kondycji intelektualnej elit politycznych i o ustroju społeczno-gospodarczym w danym państwie.

Naszym prelegentem będzie Jakub Dorosz-Kruczyński, młody Pruszkowiak, obecnie student prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Był finalistą XXXIX Olimpiady Historycznej i zdobywcą 2 miejsca w kraju w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Interesuje się historią ustroju oraz współczesnym prawem konstytucyjnym i administracyjnym.

May_constitution_pre20th_cent_book_cover

Co wiemy na temat Konstytucji 3 Maja? – zapraszamy na wykład do Muzeum Dulag 121 Muzeum Dulag121 AktualnościHistoriaMuzeum Dulag121,,,,,
W sobotę 9 maja o godzinie 15.00 w Muzeum Dulag 121 odbędzie się wykład Jakuba Dorosza-Kruczyńskego pt. „Konstytucja 3 Maja 1791 roku a inne nowożytne konstytucje”.Wykład ma na celu osadzenie w szerszym kontekście historycznym Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. Zostanie ona przedstawiona w porównaniu do ustaw zasadniczych...
<em>W sobotę 9 maja o godzinie 15.00 w Muzeum Dulag 121 odbędzie się wykład Jakuba Dorosza-Kruczyńskego pt. „Konstytucja 3 Maja 1791 roku a inne nowożytne konstytucje”. </em>Wykład ma na celu osadzenie w szerszym kontekście historycznym Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. Zostanie ona przedstawiona w porównaniu do ustaw zasadniczych Stanów Zjednoczonych z 1787 roku i konstytucji francuskich doby rewolucji (1791, 1793, 1795, 1799). Uczestnikom zostanie przybliżona sama idea konstytucji oraz poszczególne rozwiązania ustrojowe. Intencją prelegenta jest pokazanie, że ustawa zasadnicza jest swoistym tekstem kultury, który niespodziewanie dużo mówi o kondycji intelektualnej elit politycznych i o ustroju społeczno-gospodarczym w danym państwie.Naszym prelegentem będzie Jakub Dorosz-Kruczyński, młody Pruszkowiak, obecnie student prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Był finalistą XXXIX Olimpiady Historycznej i zdobywcą 2 miejsca w kraju w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Interesuje się historią ustroju oraz współczesnym prawem konstytucyjnym i administracyjnym.<a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/05/May_constitution_pre20th_cent_book_cover.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-5827" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/05/May_constitution_pre20th_cent_book_cover-604x1024.jpg" alt="May_constitution_pre20th_cent_book_cover" width="604" height="1024" /></a>