pozytek_btn_dzialania_230x220_fio_1Organizacje pozarządowe działające w powiecie pruszkowskim do 19 stycznia mogą składać wnioski o dofinansowanie tych projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne.

W roku 2015 środki krajowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przeznaczone są na realizację następujących priorytetów.

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;

Priorytet 3. Aktywni obywatele;

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje na jakie działania można pozyskać finansowanie zawiera dokument pn: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 (Załącznik do uchwały nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2013r).

Informacje o konkursie na stronie http://www.pozytek.gov.pl/Dokumenty,do,pobrania,3631.html

Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi i muszę zaznaczyć,że Program przygotowany jest bardzo starannie. Wspiera współpracę lokalnych organizacji z instytucjami publicznymi,daje sposobność do zakorzenienia organizacji w lokalnej społeczności,dostrzega potrzebę finansowania procesów budzenia aktywności obywatelskiej w ujęciu lokalnym.

Dla mnie bardzo istotnym jest fakt, że Program daje możliwość realizacji projektów w różnych formach partnerstwa. Dopuszcza on możliwość wspólnych działań w ramach partnerstwa: publiczno-społecznego, prywato- społecznego oraz publiczno-prywatno-społecznego.

Projekt, który realizowany jest w ramach partnerstwa nabiera dodatkowych wartości. Zaspokojona lokalna potrzeba przez wspólną pracę przedstawicieli podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych bardzo korzystnie wpływa na rozwój społeczności, którą tworzymy mieszkając w jednym powiecie.

Gorąco zapraszam do pisania i składania wniosków.

 

Finansowanie projektów organizacji pozarządowychhttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/01/calculator-and-money.jpghttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/01/calculator-and-money-300x300.jpg Małgorzata Łukaszewicz AktualnościMałgorzata ŁukaszewiczPruszkówTrzeci sektor,,,
Organizacje pozarządowe działające w powiecie pruszkowskim do 19 stycznia mogą składać wnioski o dofinansowanie tych projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne.W roku 2015 środki krajowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przeznaczone są na realizację następujących priorytetów.Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;Priorytet 3. Aktywni obywatele;Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe.Szczegółowe...
<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/01/pozytek_btn_dzialania_230x220_fio_1.png"><img class="alignleft wp-image-4621" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/01/pozytek_btn_dzialania_230x220_fio_1.png" alt="pozytek_btn_dzialania_230x220_fio_1" width="230" height="176" /></a><strong>Organizacje pozarządowe działające w powiecie pruszkowskim do 19 stycznia mogą składać wnioski o dofinansowanie tych projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne.</strong></span></span>W roku 2015 środki krajowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przeznaczone są na realizację następujących priorytetów.Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;Priorytet 3. Aktywni obywatele;Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe.Szczegółowe informacje na jakie działania można pozyskać finansowanie zawiera dokument pn: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 (Załącznik do uchwały nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2013r).Informacje o konkursie na stronie <a href="http://www.pozytek.gov.pl/Dokumenty,do,pobrania,3631.html">http://www.pozytek.gov.pl/Dokumenty,do,pobrania,3631.html</a>Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi i muszę zaznaczyć,że Program przygotowany jest bardzo starannie. Wspiera współpracę lokalnych organizacji z instytucjami publicznymi,daje sposobność do zakorzenienia organizacji w lokalnej społeczności,dostrzega potrzebę finansowania procesów budzenia aktywności obywatelskiej w ujęciu lokalnym.Dla mnie bardzo istotnym jest fakt, że Program daje możliwość realizacji projektów w różnych formach partnerstwa. Dopuszcza on możliwość wspólnych działań w ramach partnerstwa: publiczno-społecznego, prywato- społecznego oraz publiczno-prywatno-społecznego.Projekt, który realizowany jest w ramach partnerstwa nabiera dodatkowych wartości. Zaspokojona lokalna potrzeba przez wspólną pracę przedstawicieli podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych bardzo korzystnie wpływa na rozwój społeczności, którą tworzymy mieszkając w jednym powiecie.Gorąco zapraszam do pisania i składania wniosków.