3 grudnia (sobota) o godz. 15:00 zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na spotkanie z Mariuszem Olbromskim – autorem albumu „Śladami słów skrzydlatych… Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej”.

Podczas spotkania Mariusz Olbromski (pisarz, poeta, animator kultury i muzealnik) opowie o dziejach literatury polskiej na terenie dzisiejszej Ukrainy, począwszy od czasów renesansu, aż do XXI wieku. Poprowadzi nas kresowym3 grudnia dodatkowe szlakiem do magicznych, sławnych, ale także mało dziś znanych miejsc, związanych z dziejami polskiej kultury. Zawędrujemy do małego Żurawna nad Dniestrem, miejsca urodzenia Mikołaja Reja; do Lwowa, gdzie urodzili się i wychowywali, m.in.: Szymon Szymonicz, Szymon Zimorowic i Bartłomiej Zimorowic, Leopold Staff, Jerzy Janicki, Stanisław Lem i Zbigniew Herbert. Podążymy również do „Wołyńskich Aten” – Krzemieńca na Podolu, miasta Juliusza Słowackiego. Ruszymy także za Henrykiem Sienkiewiczem „Śladami Trylogii” do Zbaraża, Kamieńca Podolskiego, Żwańca, Chocimia, Baru, Raszkowa. Staniemy w zadumie z Okopach Świętej Trójcy – twierdzy u zbiegu Zbrucza i Dniestru, gdzie toczy się akcja „Nie-boskiej Komedii”, arcydramatu Zygmunta Krasińskiego. Odwiedzimy magiczny Drohobycz Bruno Schulza, Kazimierza Wierzyńskiego i Andrzeja Chciuka, a także barwny świat Huculszczyzny Stanisława Vincenza, twórcy arcydzieła „Na wysokiej połoninie”.

Opowieść zostanie wzbogacona pokazem multimedialnym – zobaczymy m.in.: fotografie z Kresów pochodzące z prywatnej kolekcji Mariusza Olbromskiego, która obejmuje kilka tysięcy unikatowych eksponatów i pamiątek. Po spotkaniu można będzie nabyć album „Śladami słów skrzydlatych… Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej”, a także otrzymać autograf pisarza. Serdecznie zapraszamy na spotkanie. Wstęp wolny.

Mariusz Jerzy Olbromski – poeta, prozaik, eseista, muzealnik i działacz kultury. Ukończył filologię klasyczną i polską studiując w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 80. współzałożyciel i przez okres 10 lat prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w swoim rodzinnym Lubaczowie. W latach 90. Redaktor „Gazety Lwowskiej”, a w następnej dekadzie kwartalnika społeczno-kulturalnego „Lwowskie Spotkania”. Przez wiele lat pracował na rzecz odrodzenia się polskiego środowiska kulturalnego we Lwowie i innych miastach na terenie Ukrainy m.in.: poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury na pograniczu polsko-ukraińskim, udział w tworzeniu Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu oraz Muzeum Józefa Conrada-Korzeniowskiego w Berdyczowie, a także współorganizację spotkań pod hasłem „Dialog Dwóch Kultur”. W latach 2000 – 2010 dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Od maja 2015 roku dyrektor Muzeum im. A i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku. Autor książek i publikacji m.in.: „Dwie podróże”, „Niepojęte, niewysłowione” (1994); „W poszukiwaniu zagubionych miejsc” (2002); „Poemat jednej nocy” (2004); „Lato w Krzemieńcu”, „Legendy znad Ikwy” (2009); „Róża i kamień”, „Podróże na Kresy” (2012); „Dwa skrzydła nadziei” (2014); „Śladami słów skrzydlatych… Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej” (2005,2008,2013). Autor licznych artykułów i rozpraw naukowych. Laureat konkursów literackich. Uhonorowany m.in.: Medalem „Gloria Artis” oraz odznaką „Za Zasługi dla Kultury Polskiej”, Złotym Medalem za Opiekę nad Zabytkami, Złotą Odznaką za Zasługi dla Towarzystwa Kultury Polskiej we Lwowie oraz Krzyżem Sybirackim.

plakat 3

„Śladami słów skrzydlatych…” – pisarze i poeci polskich Kresów. Spotkanie z cyklu Pamięć Kresów.http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2016/11/plakat-3-724x1024.jpghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2016/11/plakat-3-300x300.jpg Muzeum Dulag121 KulturaMuzeum Dulag121Wydarzenia,
3 grudnia (sobota) o godz. 15:00 zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na spotkanie z Mariuszem Olbromskim - autorem albumu 'Śladami słów skrzydlatych… Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej'. Podczas spotkania Mariusz Olbromski (pisarz, poeta, animator kultury i muzealnik) opowie o dziejach literatury polskiej na terenie dzisiejszej...
<p align="JUSTIFY"><i>3 grudnia (sobota) o godz. 15:00 zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na spotkanie z Mariuszem Olbromskim - autorem albumu "Śladami słów skrzydlatych… Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej".</i></p> <p align="JUSTIFY">Podczas spotkania Mariusz Olbromski (pisarz, poeta, animator kultury i muzealnik) opowie o dziejach literatury polskiej na terenie dzisiejszej Ukrainy, począwszy od czasów renesansu, aż do XXI wieku. Poprowadzi nas kresowym<a href="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2016/11/3-grudnia-dodatkowe1.jpg"><img class="alignright wp-image-7847 size-medium" src="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2016/11/3-grudnia-dodatkowe1-204x300.jpg" alt="3 grudnia dodatkowe" width="204" height="300" /></a> szlakiem do magicznych, sławnych, ale także mało dziś znanych miejsc, związanych z dziejami polskiej kultury. Zawędrujemy do małego Żurawna nad Dniestrem, miejsca urodzenia Mikołaja Reja; do Lwowa, gdzie urodzili się i wychowywali, m.in.: Szymon Szymonicz, Szymon Zimorowic i Bartłomiej Zimorowic, Leopold Staff, Jerzy Janicki, Stanisław Lem i Zbigniew Herbert. Podążymy również do „Wołyńskich Aten” - Krzemieńca na Podolu, miasta Juliusza Słowackiego. Ruszymy także za Henrykiem Sienkiewiczem „Śladami Trylogii” do Zbaraża, Kamieńca Podolskiego, Żwańca, Chocimia, Baru, Raszkowa. Staniemy w zadumie z Okopach Świętej Trójcy – twierdzy u zbiegu Zbrucza i Dniestru, gdzie toczy się akcja „Nie-boskiej Komedii”, arcydramatu Zygmunta Krasińskiego. Odwiedzimy magiczny Drohobycz Bruno Schulza, Kazimierza Wierzyńskiego i Andrzeja Chciuka, a także barwny świat Huculszczyzny Stanisława Vincenza, twórcy arcydzieła „Na wysokiej połoninie”.</p> <p align="JUSTIFY">Opowieść zostanie wzbogacona pokazem multimedialnym – zobaczymy m.in.: fotografie z Kresów pochodzące z prywatnej kolekcji Mariusza Olbromskiego, która obejmuje kilka tysięcy unikatowych eksponatów i pamiątek. Po spotkaniu można będzie nabyć album "Śladami słów skrzydlatych... Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej", a także otrzymać autograf pisarza. Serdecznie zapraszamy na spotkanie. Wstęp wolny.</p> <p align="JUSTIFY"><b>Mariusz Jerzy Olbromski</b> – poeta, prozaik, eseista, muzealnik i działacz kultury. Ukończył filologię klasyczną i polską studiując w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 80. współzałożyciel i przez okres 10 lat prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w swoim rodzinnym Lubaczowie. W latach 90. Redaktor „Gazety Lwowskiej”, a w następnej dekadzie kwartalnika społeczno-kulturalnego „Lwowskie Spotkania”. Przez wiele lat pracował na rzecz odrodzenia się polskiego środowiska kulturalnego we Lwowie i innych miastach na terenie Ukrainy m.in.: poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury na pograniczu polsko-ukraińskim, udział w tworzeniu Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu oraz Muzeum Józefa Conrada-Korzeniowskiego w Berdyczowie, a także współorganizację spotkań pod hasłem „Dialog Dwóch Kultur”. W latach 2000 – 2010 dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Od maja 2015 roku dyrektor Muzeum im. A i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku. Autor książek i publikacji m.in.: „Dwie podróże”, „Niepojęte, niewysłowione” (1994); „W poszukiwaniu zagubionych miejsc” (2002); „Poemat jednej nocy” (2004); „Lato w Krzemieńcu”, „Legendy znad Ikwy” (2009); „Róża i kamień”, „Podróże na Kresy” (2012); „Dwa skrzydła nadziei” (2014); "Śladami słów skrzydlatych… Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej" (2005,2008,2013). Autor licznych artykułów i rozpraw naukowych. Laureat konkursów literackich. Uhonorowany m.in.: Medalem „Gloria Artis” oraz odznaką „Za Zasługi dla Kultury Polskiej”, Złotym Medalem za Opiekę nad Zabytkami, Złotą Odznaką za Zasługi dla Towarzystwa Kultury Polskiej we Lwowie oraz Krzyżem Sybirackim.</p> <p align="JUSTIFY"><a href="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2016/11/plakat-3.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-7845" src="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2016/11/plakat-3-724x1024.jpg" alt="plakat 3" width="724" height="1024" /></a></p>