Warszawa w czasie Powstania Warszawskiego. Niemieckie zbrodnie na ludności cywilnej i niszczenie miasta.

W ramach cyklu Karty Historii Muzeum Dulag 121 zaprasza na wykład Karola Karasiewicza Warszawa w czasie Powstania Warszawskiego. Niemieckie zbrodnie na ludności cywilnej i niszczenie miasta. Spotkanie odbędzie się 15 marca 2015 r. o godzinie 15. w siedzibie Muzeum Dulag 121 przy ul. 3 Maja 8A w Pruszkowie.

 

Drugi wykład, zatytułowany „Warszawa w czasie Powstania Warszawskiego. Niemieckie zbrodnie na ludności cywilnej i niszczenie miasta” obejmie okres od wybuchu Powstania Warszawskiego do 17 stycznia 1945 roku. W czasie wykładu omówione zostaną niemieckie zbrodnie dokonane na ludności miasta w czasie Powstania Warszawskiego, m. in. Rzeź Woli, pacyfikacja Ochoty, Starego Miasta, a także kwestia wysiedlenia ludności Warszawy. Zostaną poruszone zagadnienia grabieży i niszczenia miasta przez okupanta niemieckiego oraz straty materialne i ludzkie. Ostatnia część wykładu dotyczyć będzie „wyzwolenia” Warszawy przez wojska sowieckie i LWP a także organizacji aparatu terroru NKWD i UB na zajmowanych terenach.

Wstęp wolny.

 

Karol Karasiewicz – absolwent Archeologii Śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie pracuje  w  Muzeum Powstania Warszawskiego na stanowisku przewodnika w Dziale Obsługi Ekspozycji. Jest fascynatem historii okupowanej Warszawy, licencjonowanym przewodnik miejskim po Warszawie, autorem licznych spacerów tematycznych, a także wykładów dotyczących historii Warszawy i Polski. Czynnie angażuje się w działalność grup rekonstrukcji historycznej. Jego ulubionym okresem jest XVII wiek. Obecnie jego ulubionym zajęciem jest wychowywanie 2,5 letniej córki.

 D121_KARTY_HISTORII_karasiewicz_wykl2