Zmiany w rynku nieruchomości są zależne od wielu czynników, takich jak popyt na mieszkania, dostępność gruntów pod inwestycje, sytuacja gospodarcza, polityka miejska itp. Trudno jest przewidzieć, jak te czynniki będą się rozwijać w przyszłości i wpływać na rynek mieszkaniowy w okolicy Warszawy.

Branża budowlana przechodzić przez kryzys z różnych powodów.

Zmiany na rynku nieruchomości: Zmiany w popycie na mieszkania i inne nieruchomości mogą wpływać na wielkość inwestycji budowlanych i ich rentowność.

Brak dostępności gruntów pod inwestycje: Brak dostępnych gruntów lub trudności z ich zakupem mogą ograniczać możliwości rozwoju branży.

Wysokie ceny surowców, takich jak cement, stali czy drewna, może prowadzić do spadku zysków firm budowlanych.

Zmiany polityki miejskiej: Zmiany w polityce miejskiej dotyczące planowania przestrzennego

Droższe kredyty i problem z ich udzielaniem.

Jaki wpływ czynniki te będą miały na krajobraz miasta? A może i tak nie ma już miejsca na nowe inwestycje. Czy fala rozbudowy aglomeracji warszawskiej pójdzie dalej? Przekonamy się już niedługo.