Pruszków to miasto pełne perspektyw. Powinno odpowiadać na bieżące zapotrzebowania i iść z duchem czasu. Wspierać i rozwijać pomysły oraz inicjatywy lokalne realne, ale i bezpieczne.

Politycy w Pruszkowie nie powinni się zamykać na świat, a wychodzić do ludzi, być w ciągłym kontakcie osobistym z mieszkańcami. Aby miasto żyło, trzeba je sukcesywnie poprawiać. I przede wszystkim wszystko zależy od nas!

To słowa wiceprezydenta Pruszkowa Michała Landowskiego. W rozmowie poruszaliśmy przeróżne tematy dotyczące naszego miasta. Jego rozwoju, jak i również samej pracy w urzędzie. Zastępca Prezydenta wielokrotnie podkreślał, że Pruszków jest miastem samodzielnym i ma realne szanse, aby stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla swoich mieszkańców. Zobaczcie Państwo jak kwestie poruszaliśmy w rozmowie.

Wyzwania i trudności w pracy zastępcy prezydenta

Jednym z wyzwań w tej pracy jest ciągła dyspozycyjność oraz odpowiadanie na bieżące potrzeby mieszkańców. Wyzwaniem jest wyprzedzanie i zapobieganie negatywnym zdarzeniom, które negatywnie wpływają na życie w Pruszkowie. Trudno czasami wytłumaczyć, że władze miasta są związane przepisami prawa i mogą działać tylko w jego granicach. Najtrudniejsze sprawy to te, które nie są uregulowane. Spostrzeżenia i wnioski mieszkańców należy analizować pod kątem możliwości prawnych i budżetowych miasta. Liczę na szeroką współpracę z mieszkańcami ich uwagi oraz pomysły odnośnie funkcjonowania miasta. Wspólnie można zrobić więcej, trzeba tylko chcieć i nie ustawać w realizacji zadań. Wiceprezydent opowiedział o sprawie szczególnie trudnej w jego dotychczasowej działalności. Była to dla niego wycinka drzew, którą miasto próbowało zastopować. Sprawa trafiła do prokuratury.

Wizja Pruszkowa

Mój rozmówca chciałby widzieć nasze miasto jako dynamicznie rozwijające się z bogatą ofertą skierowaną do różnych grup społecznych, tak aby miasto odpowiadało potrzebom zarówno dla młodych ludzi, jak i dla seniorów. Chciałby zainwestować w takie przedsięwzięcia jak autobusy ekologiczne, rowery miejskie, nowe miejsca rekreacji i edukacji. Ponadto Pruszków powinien dążyć do zagospodarowania terenów zielonych np. wzdłuż rzeki Utraty. Pruszków to miasto pełne perspektyw, które w najbliższych latach ma szanse na zmiany dodaje wiceprezydent.

Pruszków jako samodzielne miasto

Pruszków ma swój charakter, całkiem odrębny od Warszawy podkreśla wiceprezydent. Miasto ma możliwość dalszego rozwoju, również z tego względu, że leży w bliskim sąsiedztwie dużej aglomeracji, co należy wykorzystywać. Trzeba stworzyć takie miasto, które posiada bogatą ofertą kulturalną, sportową i rekreacyjną aby ludzie chcieli w nim przebywać. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. W naszym mieście jest za mało miejsc, w których można się spotkać ze znajomymi stwierdza z przykrością mój rozmówca.

Infrastruktura dla powiększającej się grupy mieszkańców

Ważna jest budowa nowych połączeń komunikacyjnych – dróg, ciągów pieszych i rowerowych szczególnie w rozwijających się dzielnicach. Jednocześnie należy pamiętać o modernizacji istniejącej tkanki miejskiej. Istotne są duże projekty, rozpoczęte lub planowane, takie jak budowa przedszkoli, szkół, wiaduktu przy ul. Grunwaldzkiej, tunelu przy ul. Działkowej oraz centrum kultury. Warto dodać że w Pruszkowie powstanie 4 poziomowy parking samochodowy przy ul. Sienkiewicza. Trwają prace związane z projektowaniem dodatkowego sieci wodociągowej zasilającej miasto w wodę. Alternatywą dla ruchu samochodowego jest system roweru miejskiego, który zostanie uruchomiony w pełnej odsłonie wiosną 2018 roku. Sukcesywnie powinny powstać ułatwienia dla osób niepełnosprawnych oraz starszych.

Młodzi w Pruszkowie

Jest duża szansa na to, aby przyciągnąć bądź zatrzymać ludzi młodych w Pruszkowie. Jednak do tego celu potrzebna jest większa liczba przyjaznych miejsc dla mieszkańców, także takich które będą tworzyć samodzielnie. Aby przyciągnąć ludzi młodych miasto musi tętnić życiem. W Pruszkowie powinny działać restauracje, kluby, ośrodki kultury. Zastępca prezydenta mówił również o nowych pomysłach tj. Stacja Organizacji Pozarządowych przy stacji PKP, Centrum Kultury i Sportu, boiska wielofunkcyjne, skating park czy plac zabaw dla dorosłych.

Rozrywka i życie nocne nie tylko w Warszawie

Przede wszystkim trzeba wzbogacić ofertę, wspierać przyszłe inicjatywy, i te które już powstały np. śniadania w parku. Wiceprezydent opowiadał zarówno o swoich pomysłach, jak i tych, które są w planach bądź zostały już wprowadzone. Sport i rekreacja czyli biegi, NightSkating, spływ kajakowy czy rowery miejskie to wszystko co Pruszków stara się wprowadzać i zmieniać na lepsze. W październiku odbyło się „dyktando” pod hasłem „wpadnij na słówko”, które było dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Podczas zimy ma powstać również lodowisko przy SP nr 2. Cieszące się niesłabnącym powodzeniem kino letnie, być może będzie można wzbogacić o wersję samochodową. Pan Michał Landowski podał również propozycję zorganizowania w Pruszkowie Masy Krytycznej oraz Silent Disco dla młodych.

Ważnym aspektem rozmowy była również kwestia autobusów nocnych w Pruszkowie, których wiceprezydent jest zwolennikiem. Ważną kwestią jest to, aby imprezy organizować w różnych częściach miasta podkreśla Pan Landowski.

Nowe inicjatywy dla Pruszkowa

Powstają nowe miejsca np. Centrum Kultury i Sportu, które będzie zapewniało bogatą ofertą rozrywkową. Nowym pomysłem mogą być murale, które mogą poprawić estetykę miasta. Dla aktywnych sportowo nowe ścieżki rowerowe z masą bitumiczną oraz poszerzona infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Przed technologią nie uciekniemy, a pomysły same przychodzą dodaje wiceprezydent.

Dlatego dobrym pomysłem byłoby stworzenie systemu elektronicznego powiadomienia mieszkańców oraz aplikacji na smartphony. Pruszków się rozwija zobaczymy co przyniosą nowe trendy światowe.

NightSkating, rowery miejskie – nowoczesne inicjatywy. Czym nas miasto zaskoczy?

Jak się okazuje w projekcie NightSkating Pan Landowski miał szeroki udział. Był to pomysł Młodzieżowej Rady Miasta i jego. W żadnym wypadku władze nie planują się z tego pomysłu wycofywać, wręcz odwrotnie będzie on rozbudowywany. Miasto nas jeszcze zaskoczy podkreśla wiceprezydent. Ważne są te pomysły, które wzbogacą ofertę. Zastępca prezydenta miał szeroką gamę pomysłów, przytaczał różne projekty. Były to np. imprezy w formie słuchawkowej, tzw. Silent Disco, aby nie przeszkadzać reszcie mieszkańców. Dla miłośników sportu tor bmx, Runmagedon czy Color Run. Ważną kwestią dla mojego rozmówcy było wykorzystanie terenu miejskiego. W rozmowie padł, również dość wizjonerski ale jakże ciekawy pomysł z balonem, który pokazywałby miasto z lotu ptaka. Byłaby to szczególna niespodzianka dla tych, którzy nie mogą podróżować samolotem.

Rozmowa z Panem Michałem Landowskim była wyjątkowo owocna. Moim zdaniem dała nam wiele informacji na temat perspektyw Pruszkowa. Sama dowiedziałam się dużo na temat pracy w urzędzie oraz poglądów zastępcy prezydenta na rozwój naszego miasta. Wiceprezydent to człowiek młody, z planami i wizjami. Nastawiony na rozwój i na szerszy kontakt z mieszkańcami.

źródło: http://popradio.pl/michal-landowski-nowym-wiceprezydentem-pruszkowa/
Wywiad z wiceprezydentem Pruszkowa Kasia Swiderska AktualnościMiastoPruszków,
Pruszków to miasto pełne perspektyw. Powinno odpowiadać na bieżące zapotrzebowania i iść z duchem czasu. Wspierać i rozwijać pomysły oraz inicjatywy lokalne realne, ale i bezpieczne. Politycy w Pruszkowie nie powinni się zamykać na świat, a wychodzić do ludzi, być w ciągłym kontakcie osobistym z mieszkańcami. Aby miasto żyło,...
<p align="JUSTIFY"><span lang="pl-PL"><b>Pruszków to miasto pełne perspektyw. Powinno odpowiadać na bieżące zapotrzebowania i iść z duchem czasu. Wspierać i rozwijać pomysły oraz inicjatywy lokalne realne, ale i bezpieczne. </b></span></p> <p lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><b>Politycy w Pruszkowie nie powinni się zamykać na świat, a wychodzić do ludzi, być w ciągłym kontakcie osobistym z mieszkańcami. Aby miasto żyło, trzeba je sukcesywnie poprawiać. I przede wszystkim wszystko zależy od nas! </b></p> <p lang="pl-PL" align="JUSTIFY">To słowa wiceprezydenta Pruszkowa Michała Landowskiego. W rozmowie poruszaliśmy przeróżne tematy dotyczące naszego miasta. Jego rozwoju, jak i również samej pracy w urzędzie. Zastępca Prezydenta wielokrotnie podkreślał, że Pruszków jest miastem samodzielnym i ma realne szanse, aby stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla swoich mieszkańców. Zobaczcie Państwo jak kwestie poruszaliśmy w rozmowie.</p> <p lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><b>Wyzwania i trudności w pracy zastępcy prezydenta</b></p> <p align="JUSTIFY"><span lang="pl-PL">Jednym z wyzwań w tej pracy jest ciągła dyspozycyjność oraz odpowiadanie na bieżące potrzeby mieszkańców. Wyzwaniem jest wyprzedzanie i zapobieganie negatywnym zdarzeniom, które negatywnie wpływają na życie w Pruszkowie. Trudno czasami wytłumaczyć, że władze miasta są związane przepisami prawa i mogą działać tylko w jego granicach. Najtrudniejsze sprawy to te, które nie są uregulowane. Spostrzeżenia i wnioski mieszkańców należy analizować pod kątem możliwości prawnych i budżetowych miasta. Liczę na szeroką współpracę z mieszkańcami ich uwagi oraz pomysły odnośnie funkcjonowania miasta. Wspólnie można zrobić więcej, trzeba tylko chcieć i nie ustawać w realizacji zadań. Wiceprezydent opowiedział o sprawie szczególnie trudnej w jego dotychczasowej działalności. Była to dla niego wycinka drzew, którą miasto próbowało zastopować. Sprawa trafiła do prokuratury.</span></p> <p lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><b>Wizja Pruszkowa</b></p> <p align="JUSTIFY"><span lang="pl-PL">Mój rozmówca chciałby widzieć nasze miasto jako dynamicznie rozwijające się z bogatą ofertą skierowaną do różnych grup społecznych, tak aby miasto odpowiadało potrzebom zarówno dla młodych ludzi, jak i dla seniorów. Chciałby zainwestować w takie przedsięwzięcia jak autobusy ekologiczne, rowery miejskie, nowe miejsca rekreacji i edukacji. Ponadto Pruszków powinien dążyć do zagospodarowania terenów zielonych np. wzdłuż rzeki Utraty. Pruszków to miasto pełne perspektyw, które w najbliższych latach ma szanse na zmiany dodaje wiceprezydent. </span></p> <p align="JUSTIFY"><span lang="pl-PL"><b>Pruszków jako samodzielne miasto</b></span></p> <p align="JUSTIFY"><span lang="pl-PL">Pruszków ma swój charakter, całkiem odrębny od Warszawy podkreśla wiceprezydent. Miasto ma możliwość dalszego rozwoju, również z tego względu, że leży w bliskim sąsiedztwie dużej aglomeracji, co należy wykorzystywać. Trzeba stworzyć takie miasto, które posiada bogatą ofertą kulturalną, sportową i rekreacyjną aby ludzie chcieli w nim przebywać. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. W naszym mieście jest za mało miejsc, w których można się spotkać ze znajomymi stwierdza z przykrością mój rozmówca.</span></p> <p lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><b>Infrastruktura dla powiększającej się grupy mieszkańców</b></p> <p align="JUSTIFY"><span lang="pl-PL">Ważna jest budowa nowych połączeń komunikacyjnych - dróg, ciągów pieszych i rowerowych szczególnie w rozwijających się dzielnicach. Jednocześnie należy pamiętać o modernizacji istniejącej tkanki miejskiej. Istotne są duże projekty, rozpoczęte lub planowane, takie jak budowa przedszkoli, szkół, wiaduktu przy ul. Grunwaldzkiej, tunelu przy ul. Działkowej oraz centrum kultury. Warto dodać że w Pruszkowie powstanie 4 poziomowy parking samochodowy przy ul. Sienkiewicza. Trwają prace związane z projektowaniem dodatkowego sieci wodociągowej zasilającej miasto w wodę. Alternatywą dla ruchu samochodowego jest system roweru miejskiego, który zostanie uruchomiony w pełnej odsłonie wiosną 2018 roku. Sukcesywnie powinny powstać ułatwienia dla osób niepełnosprawnych oraz starszych. </span></p> <p lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><b>Młodzi w Pruszkowie</b></p> <p align="JUSTIFY"><span lang="pl-PL">Jest duża szansa na to, aby przyciągnąć bądź zatrzymać ludzi młodych w Pruszkowie. Jednak do tego celu potrzebna jest większa liczba przyjaznych miejsc dla mieszkańców, także takich które będą tworzyć samodzielnie. Aby przyciągnąć ludzi młodych miasto musi tętnić życiem. W Pruszkowie powinny działać restauracje, kluby, ośrodki kultury. Zastępca prezydenta mówił również o nowych pomysłach tj. Stacja Organizacji Pozarządowych przy stacji PKP, Centrum Kultury i Sportu, boiska wielofunkcyjne, skating park czy plac zabaw dla dorosłych. </span></p> <p lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><b>Rozrywka i życie nocne nie tylko w Warszawie</b></p> <p align="JUSTIFY"><span lang="pl-PL">Przede wszystkim trzeba wzbogacić ofertę, wspierać przyszłe inicjatywy, i te które już powstały np. śniadania w parku. Wiceprezydent opowiadał zarówno o swoich pomysłach, jak i tych, które są w planach bądź zostały już wprowadzone. Sport i rekreacja czyli biegi, NightSkating, spływ kajakowy czy rowery miejskie to wszystko co Pruszków stara się wprowadzać i zmieniać na lepsze. W październiku odbyło się „dyktando” pod hasłem „wpadnij na słówko”, które było dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Podczas zimy ma powstać również lodowisko przy SP nr 2. Cieszące się niesłabnącym powodzeniem kino letnie, być może będzie można wzbogacić o wersję samochodową. Pan Michał Landowski podał również propozycję zorganizowania w Pruszkowie Masy Krytycznej oraz Silent Disco dla młodych. </span></p> <p align="JUSTIFY"><span lang="pl-PL">Ważnym aspektem rozmowy była również kwestia autobusów nocnych w Pruszkowie, których wiceprezydent jest zwolennikiem. Ważną kwestią jest to, aby imprezy organizować w różnych częściach miasta podkreśla Pan Landowski.</span></p> <p lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><b>Nowe inicjatywy dla Pruszkowa</b></p> <p align="JUSTIFY"><span lang="pl-PL">Powstają nowe miejsca np. Centrum Kultury i Sportu, które będzie zapewniało bogatą ofertą rozrywkową. Nowym pomysłem mogą być murale, które mogą poprawić estetykę miasta. Dla aktywnych sportowo nowe ścieżki rowerowe z masą bitumiczną oraz poszerzona infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Przed technologią nie uciekniemy, a pomysły same przychodzą dodaje wiceprezydent. </span></p> <p align="JUSTIFY"><span lang="pl-PL">Dlatego dobrym pomysłem byłoby stworzenie systemu elektronicznego powiadomienia mieszkańców oraz aplikacji na smartphony. Pruszków się rozwija zobaczymy co przyniosą nowe trendy światowe. </span></p> <p lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><b>NightSkating, rowery miejskie – nowoczesne inicjatywy. Czym nas miasto zaskoczy?</b></p> <p align="JUSTIFY"><span lang="pl-PL">Jak się okazuje w projekcie NightSkating Pan Landowski miał szeroki udział. Był to pomysł Młodzieżowej Rady Miasta i jego. W żadnym wypadku władze nie planują się z tego pomysłu wycofywać, wręcz odwrotnie będzie on rozbudowywany. Miasto nas jeszcze zaskoczy podkreśla wiceprezydent. Ważne są te pomysły, które wzbogacą ofertę. Zastępca prezydenta miał szeroką gamę pomysłów, przytaczał różne projekty. Były to np. imprezy w formie słuchawkowej, tzw. Silent Disco, aby nie przeszkadzać reszcie mieszkańców. Dla miłośników sportu tor bmx, Runmagedon czy Color Run. Ważną kwestią dla mojego rozmówcy było wykorzystanie terenu miejskiego. W rozmowie padł, również dość wizjonerski ale jakże ciekawy pomysł z balonem, który pokazywałby miasto z lotu ptaka. Byłaby to szczególna niespodzianka dla tych, którzy nie mogą podróżować samolotem.</span></p> <p lang="pl-PL" align="JUSTIFY">Rozmowa z Panem Michałem Landowskim była wyjątkowo owocna. Moim zdaniem dała nam wiele informacji na temat perspektyw Pruszkowa. Sama dowiedziałam się dużo na temat pracy w urzędzie oraz poglądów zastępcy prezydenta na rozwój naszego miasta. Wiceprezydent to człowiek młody, z planami i wizjami. Nastawiony na rozwój i na szerszy kontakt z mieszkańcami.</p>