Trudno dziś  określić czy Pruszków nadal jest  „sypialnią” Warszawy.

Zjawisko sypialni to zjawisko związane z urbanistyką, które dotyczy miejscowości, w których mieszkańcy w większości pracują w innych miastach i dojeżdżają tam codziennie. Czy Pruszków będzie nadal pełnić taką rolę, zależy od wielu czynników, takich jak gospodarka, rozwój przemysłu, polityka miejska itp.

Trudno powiedzieć jak te czynniki będą się rozwijać w przyszłości i jaki wpływ będą miały na rolę Pruszkowa jako sypialni Warszawy.

Przedmieścia Warszawy, takie jak Pruszków, rozwijają się w różny sposób, w zależności od wielu czynników, takich jak gospodarka, polityka miejska, rozwój infrastruktury itp. W ostatnich latach wiele przemieść Warszawy doświadczyło rozwoju gospodarczego i urbanistycznego, co przyciągnęło nowych mieszkańców i firm. W wielu przypadkach przedmieścia te stały się atrakcyjnymi miejscami do mieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednak niektóre przedmieścia Warszawy mogą mieć trudności z rozwojem ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury lub inne bariery, takie jak brak dostępu do transportu publicznego lub brak terenów inwestycyjnych. W takich przypadkach rozwój może być ograniczony.

Podsumowując, rozwój przemieść Warszawy zależy od wielu czynników i nie jest możliwe dokładne przewidzenie, w jaki sposób będą się one rozwijać w przyszłości. Ważne jest, aby przedmieścia te otrzymywały odpowiednie wsparcie i inwestycje, aby mogły rozwijać się w sposób zrównoważony i przyjazny dla mieszkańców.