Rada Polityki Pieniężnej działająca przy Narodowym Banku Polskim od kilku miesięcy nie zdecydowała się na podwyższenie głównych stóp procentowych, dzięki czemu oprocentowanie kredytów i pożyczek jest atrakcyjne dla klientów.

Sprzedaż kredytów rośnie

Tylko w I kwartale 2014 roku sprzedaż kredytów i pożyczek gotówkowych wyniosła 1,9 mld zł, co oznacza wzrost o ponad połowę w stosunku do I kwartału 2013 roku. Od początku bieżącego roku widać znaczne ożywienie w dziedzinie pożyczek konsumpcyjnych. Dobre wyniki w zakresie udzielania kredytów konsumpcyjnych są wspierane przez niskie stopy procentowe. Biuro Informacji Kredytowej informowało, że w styczniu 2014 roku banki udzieliły 640 tys. kredytów gotówkowych, a w lutym 650 tys. Zdaniem ekspertów BIK w całym 2014 roku będzie można obserwować realny wzrost liczby udzielanych kredytów.

shutterstock_153557297 (1)

Z raportu „Kredyt trendy” przygotowanego przez Biuro Informacji Kredytowej wnika, że w całym 2013 roku banki i SKOK-i udzieliły o 12,4 proc. więcej kredytów gotówkowych i ratalnych niż w 2012 roku. Wynika to przede wszystkim ze zmian strukturalnych w sektorze bankowym i powrotu banków do kredytowania sprzedaży ratalnej towarów i usług.

Banki zwiększają sukcesywnie sprzedaż wszystkich produktów, nie tylko kredytów, choć te ostatnie stały się korzystne dla klientów. Niskie oprocentowanie, za które odpowiadają obecne stopy procentowe w Polsce, sprawia, że tani kredyt gotówkowy, np. w Eurobanku, jest osiągalny i cieszy się zainteresowaniem. Potwierdzają to statystki bankowe z 2013 roku. W banku tym o 8,5 proc. w porównaniu z 2012 rokiem zwiększyła się sprzedaż kredytu gotówkowego.

Dlaczego stopy procentowe wpływają na oprocentowanie kredytów?

Rada Polityki Pieniężnej na comiesięcznych posiedzeniach wyznacza aktualny trend w polityce monetarnej państwa, ustalając m.in. wysokość głównych stóp procentowych. Mają one wpływ na wysokość stawki WIBOR, czyli na cenę pieniądza na rynku międzybankowym. Im niższy WIBOR, tym niższe oprocentowanie kredytów i pożyczek, które opiera się o tę stawkę. Zwykle dodawana jest do niej marża bankowa dla wyliczenia ostatecznej stopy oprocentowania nominalnego.

Główna stopa NBP wynosi obecnie 2,5 proc. i jest to najniższy jej poziom w historii funkcjonowania RPP. Ważne w dziedzinie kredytów gotówkowych jest również to, jaką wysokość ma stopa lombardowa. Kredyty i pożyczki nie mogą być oprocentowane na poziomie wyższym niż jej czterokrotność, czyli aktualnie 16 proc.