Kontakt na linii władza-obywatel nie zawsze jest idealny. Szczególnie w Polsce. Analizując sytuację, prawdziwe problemy zaczynają się w momencie, gdy władza lokalna nie ma kontaktu z mieszkańcami miasta lub usilnie twierdzi, że owe kontakty z nią (tj. np. konsultacje lub współpraca przy projektach) są bez zarzutów, gdy w rzeczywistości jest inaczej.  Na całe szczęście, w Pruszkowie tak, jak w jednym ze znanych programów telewizyjnych, warto rozmawiać. Stąd też w dniu wczorajszym w budynku Rady Miasta odbyło się spotkanie Prezydenta Pruszkowa z przedstawicielami organizacji pozarządowych, czyli NGO (Non-Governmental Organization).

Muszę przyznać, że zainteresowanie było spore, bo sala była pełna. Oprócz prezydenta Starzyńskiego, zjawili się m.in. niektórzy radni, przedstawiciele Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt, Społecznego Stowarzyszenia Forum Pruszków, Miejskiego Klubu Sportowego Znicz Basket, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Hufca Pruszków ZHP.

Program współpracy z NGO w Pruszkowie przedstawiony na rok 2016 zawiera wiele „standardowych” zapisów dotyczących m.in. o zwiększaniu postaw prospołecznych, promowaniu kultury, czy działaniu na rzecz promocji miasta. Dlatego części teoretycznej poświęcone zostanie mniej uwagi, niż istotnym inicjatywom i pytaniom zaprezentowany przez lokalnych społeczników.

Trzeba zauważyć również, że 5 sierpnia bieżącego roku przegłosowana została nowelizacja ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, która wprowadziła wiele zmian, m.in. inne sposoby sprawozdań dotyczących grantów dla NGOs, czy nowe zasady przyznawania dotacji. Nowelizacja weszła w życie dzień spotkania w Ratuszu.

Powracając na chwilę do kwestii technicznej, całość środków przeznaczonych na konkursy dla NGOs jest ograniczona pod względem wydawania, oznacza to, że nie może posłużyć jako np. pieniądze na inwestycje, czy fundusze na działania polityczne i religijne. Jest to furtka dla wszystkich podmiotów, które dopuścić mogłyby się nadużyć w pozyskiwaniu publicznych pieniędzy w ramach konkursów.

Jakie obszary mogą liczyć na wsparcie w ramach środków z budżetu miasta? Są to m.in.:

 • pomoc społeczna i konwergencja szans
 • integracja i reintegracja zawodowa
 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • nauka i szkolnictwo wyższe
 • przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom

W ramach budżetu miasta Pruszków na 2016 rok, pieniądze będą przeznaczone dla następujących obszarów:

 • kultura fizyczna, sport i turystyka
 • pomoc społeczna i profilaktyka
 • przeciwdziałanie narkomanii
 • ochrona bezdomnych zwierząt
 • promocja i działania kulturalne

Wszystkie NGOs mogą ubiegać się o otrzymanie tzw. małych grantów w wysokości przeważnie 10 tys. PLN. Niemniej, obszar „Przeciwdziałanie narkomanii”, to tylko 3 tys. PLN – zastanawiam się, czy za taką sumę można zrobić cokolwiek więcej niż wydrukowanie ulotek informacyjnych. Szkoda, że nie znalazło się tutaj miejsce na działalność edukacyjną oraz działania na rzecz mniejszości etnicznych (w perspektywie przyjęcia rodzin syryjskich uchodźców, tak mocno bezsensownie hejtowanych przez pruszkowskich narodowców).

Ze spraw informacyjnych: 24 listopada 2015 roku w godzinach 9.00-15.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Realizacja zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nauka rozwiązywania problemów w organizacji.” Program można pobrać tutaj, a zapisów dokonać pod numerem telefonu 22 – 728 11 81.

 

A czego zebrani przewodniczący organizacji pozarządowych chcieli dowiedzieć się od Prezydenta?

Beata Pawełczyńska (Hufiec Pruszków ZHP): poruszyła problem w organizowaniu szkoleń dla dzieci w budynkach szkół na terenie Pruszkowa i okolic. Jedyną placówką, która zgodziła się na goszczenie dzieci było gimnazjum w Nadarzynie. Problemem, który podawały placówki w udostępnieniu pomieszczenia miał być system alarmowy <sic!>, wysokie koszty wynajęcia sali oraz wysokie obłożenie pomieszczeń przez inne podmioty.

Prezydent Pruszkowa: obiecał skontaktować się w tej sprawie z dyrektorami pruszkowskich szkół.

Trzeba dodać, że Pawełczyńska poruszyła jeszcze jeden istotny temat, a mianowicie zbiórkę żywności dla potrzebujących. To coroczna akcja zorganizowana przez Hufiec Pruszków we współpracy z Bankiem Żywności i wsparciem m.in. PKPS, MOPS-u Pruszków. W ostatnim roku z naszego regionu udało się zgromadzić 13 ton artykułów spożywczych dla osób w potrzebie, w tym 7 ton w samym Pruszkowie. Beata Pawełczyńska zaapelowała o pomoc w transporcie wolontariuszy oraz  poprosiła przybyłych przedstawicieli NGO o zapytanie młodych członków o chęć udziału w akcji. Pomoc będzie potrzebna w okresie 4-6 grudnia.

Więcej informacji (także możliwość pomocy na: zdowie@miasto.pruszków.pl i pod numerem 696 205 194

Karol Mikołajczyk (działacz w NGO, członek Rady ds. Budżetu Obywatelskiego): spytał, czy w budowanym Centrum Dziedzictwa Kulturowego [zakończenie planowane na rok 2017 – przyp. E.C.] będzie wyznaczone pomieszczenie dla NGO.

Prezydent Pruszkowa: powiedział, że budynek powstanie dopiero za dwa lata, więc na razie nie ma szczegółowych planów podziału pomieszczeń względem zagospodarowania.

Karol bis: dopytał jeszcze, czy z okazji 100-lecia nadania dla Pruszkowa praw miejskich, będzie możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach, które będą organizowane [przez powołany Komitet Organizacyjny – przyp. E.C.].

Prezydent Pruszkowa: Lista jest otwarta (trochę brzmi to tajemniczo, ale zawsze to plus dla wszystkich NGO na sali).

Piotrek Łuczyński z naszego portalu, który także był na sali, zapytał, czy będzie możliwość stworzenia newslettera dla przewodniczących NGO z wszystkimi ważnymi informacjami, które się ich tyczą i wychodzą z ramienia Gminy. Niestety, w gąszczu komentarzy nie padła żadna konkretna odpowiedź. Może pora, aby miasto pomyślało od modernizacją technologiczną w tym kierunku?

Ja z kolei zapytałem o pomieszczenie do pracy dla NGO, gdyż wcześniej usłyszałem, ze w sali nr 21 budynku Urzędu Miejskiego, takie spotkania mogą się odbywać, tak samo jak w przypadku działalności edukacyjnej na terenie placówek szkolnych (choć z wcześniejszego przypadku  Beaty Pawełczyńskiej można mieć wątpliwości). Prezydent i organizatorka spotkania odpowiedzieli mi, że w sali można siedzieć nawet do rana, jeżeli jest taka potrzeba. Uprzednio jednak potrzeba się zarejestrować i wstrzelić w termin. Nie omieszkamy tego sprawdzić!

grafika_top

Na sam koniec wypowiedział się  niezależny radny – Olgierd Lewan. Wieloletni działacz społeczny z Malich zaangażowany w tworzenie Budżetu Partycypacyjnego zaapelował o poparcie inicjatywy „Kolej na drzewa”, która jest głosem protestu wielu NGOs i instytucji, jak i również zwykłych obywateli przeciwko bezsensownej decyzji ministerialnej o wycięciu drzew rosnących do 15 metrów wzdłuż linii WKD. Nie muszę dodawać, że wszyscy poparliśmy tą inicjatywę i obiema rękami podpisaliśmy się pod projektem.

Po spotkaniu mogę stwierdzić krótko – do działań lokalnych zachęcam wszystkich, zawsze i wszędzie.

 

Czy miasto trzyma sztamę ze społecznikami? Edgar Czop AktualnościEdgar CzopPruszkówTrzeci sektor,,,,,,,,,,
Kontakt na linii władza-obywatel nie zawsze jest idealny. Szczególnie w Polsce. Analizując sytuację, prawdziwe problemy zaczynają się w momencie, gdy władza lokalna nie ma kontaktu z mieszkańcami miasta lub usilnie twierdzi, że owe kontakty z nią (tj. np. konsultacje lub współpraca przy projektach) są bez zarzutów, gdy w rzeczywistości jest...
Kontakt na linii władza-obywatel nie zawsze jest idealny. Szczególnie w Polsce. Analizując sytuację, prawdziwe problemy zaczynają się w momencie, gdy władza lokalna nie ma kontaktu z mieszkańcami miasta lub usilnie twierdzi, że owe kontakty z nią (tj. np. konsultacje lub współpraca przy projektach) są bez zarzutów, gdy w rzeczywistości jest inaczej.  Na całe szczęście, w Pruszkowie tak, jak w jednym ze znanych programów telewizyjnych, warto rozmawiać. Stąd też w dniu wczorajszym w budynku Rady Miasta odbyło się spotkanie Prezydenta Pruszkowa z przedstawicielami organizacji pozarządowych, czyli NGO (Non-Governmental Organization).<a href="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/11/12189591_1641953299393523_1373989628154928424_n.jpg"><img class="alignright wp-image-6548 size-medium" src="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/11/12189591_1641953299393523_1373989628154928424_n-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Muszę przyznać, że zainteresowanie było spore, bo sala była pełna.<strong> Oprócz prezydenta Starzyńskiego, zjawili się m.in. niektórzy radni, przedstawiciele Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt, Społecznego Stowarzyszenia Forum Pruszków, Miejskiego Klubu Sportowego Znicz Basket, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Hufca Pruszków ZHP.</strong>Program współpracy z NGO w Pruszkowie przedstawiony na rok 2016 zawiera wiele "standardowych" zapisów dotyczących m.in. o zwiększaniu postaw prospołecznych, promowaniu kultury, czy działaniu na rzecz promocji miasta. Dlatego części teoretycznej poświęcone zostanie mniej uwagi, niż istotnym inicjatywom i pytaniom zaprezentowany przez lokalnych społeczników.Trzeba zauważyć również, że 5 sierpnia bieżącego roku przegłosowana została <a href="http://www.pozytek.gov.pl/download/files/Prawo/ustawa/UoDPPioW_tekst_ujednolicony__2016-01-01_.rtf">nowelizacja ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie</a><a href="https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/1/1/o_wolontariacie_.rtf">,</a> która wprowadziła <a href="https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwj_mvv5koTJAhVBCCwKHbmxC6U&url=https%3A%2F%2Fwww.prezydent.pl%2Fdownload%2Fgfx%2Fprezydent%2Fpl%2Fdefaultaktualnosci%2F5424%2F1%2F1%2Fo_wolontariacie_.rtf&usg=AFQjCNHMHO8qaBNeiYN1r-BT6UhJ7_6qag&sig2=NreBiO9HGix9a8Yorg89hA">wiele zmian</a>, m.in. inne sposoby sprawozdań dotyczących grantów dla NGOs, czy nowe zasady przyznawania dotacji. Nowelizacja weszła w życie dzień spotkania w Ratuszu.Powracając na chwilę do kwestii technicznej, całość środków przeznaczonych na konkursy dla NGOs jest ograniczona pod względem wydawania, oznacza to, że nie może posłużyć jako np. pieniądze na inwestycje, czy fundusze na działania polityczne i religijne. Jest to furtka dla wszystkich podmiotów, które dopuścić mogłyby się nadużyć w pozyskiwaniu publicznych pieniędzy w ramach konkursów.Jakie obszary mogą liczyć na wsparcie w ramach środków z budżetu miasta? Są to m.in.: <ul> <li>pomoc społeczna i konwergencja szans</li> <li>integracja i reintegracja zawodowa</li> <li>działalność charytatywna</li> <li>działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych</li> <li>działania na rzecz osób niepełnosprawnych</li> <li>nauka i szkolnictwo wyższe</li> <li>przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom</li> </ul> <strong>W ramach budżetu miasta Pruszków na 2016 rok, pieniądze będą przeznaczone dla następujących obszarów:</strong> <ul> <li>kultura fizyczna, sport i turystyka</li> <li>pomoc społeczna i profilaktyka</li> <li>przeciwdziałanie narkomanii</li> <li>ochrona bezdomnych zwierząt</li> <li>promocja i działania kulturalne</li> </ul> Wszystkie NGOs mogą ubiegać się o otrzymanie <strong>tzw. małych grantów w wysokości przeważnie 10 tys. PLN.</strong> Niemniej, obszar "Przeciwdziałanie narkomanii", to tylko 3 tys. PLN - zastanawiam się, czy za taką sumę można zrobić cokolwiek więcej niż wydrukowanie ulotek informacyjnych. Szkoda, że nie znalazło się tutaj miejsce na działalność edukacyjną oraz działania na rzecz mniejszości etnicznych (w perspektywie przyjęcia rodzin syryjskich uchodźców, tak mocno bezsensownie <a href="https://www.facebook.com/narodowynarodowypruszkow/?fref=ts">hejtowanych przez pruszkowskich narodowców</a>). <blockquote>Ze spraw informacyjnych: 24 listopada 2015 roku w godzinach 9.00-15.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbędzie się <strong>bezpłatne szkolenie</strong> pt. „Realizacja zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nauka rozwiązywania problemów w organizacji." Program można pobrać <a href="http://www.pruszkow.pl/__data/assets/pdf_file/0010/23032/program-szkolenia-mops.pdf">tutaj</a>, a zapisów dokonać pod numerem telefonu <em>22 - 728 11 81.</em><img class="aligncenter" src="http://www.pruszkow.pl/__data/assets/image/0017/14516/logo-MOPS.jpg" alt="" width="242" height="217" /> </blockquote> A czego zebrani przewodniczący organizacji pozarządowych chcieli dowiedzieć się od Prezydenta?<strong>Beata Pawełczyńska (Hufiec Pruszków ZHP)</strong>: poruszyła problem w organizowaniu szkoleń dla dzieci w budynkach szkół na terenie Pruszkowa i okolic. Jedyną placówką, która zgodziła się na goszczenie dzieci było gimnazjum w Nadarzynie. Problemem, który podawały placówki w udostępnieniu pomieszczenia miał być system alarmowy <sic!>, wysokie koszty wynajęcia sali oraz wysokie obłożenie pomieszczeń przez inne podmioty.<strong>Prezydent Pruszkowa:</strong> obiecał skontaktować się w tej sprawie z dyrektorami pruszkowskich szkół. <blockquote>Trzeba dodać, że Pawełczyńska poruszyła jeszcze jeden istotny temat, a mianowicie zbiórkę żywności dla potrzebujących. To coroczna akcja zorganizowana przez Hufiec Pruszków we współpracy z Bankiem Żywności i wsparciem m.in. PKPS, MOPS-u Pruszków. W ostatnim roku z naszego regionu udało się zgromadzić 13 ton artykułów spożywczych dla osób w potrzebie, w tym 7 ton w samym Pruszkowie. Beata Pawełczyńska zaapelowała o pomoc w transporcie wolontariuszy oraz  poprosiła przybyłych przedstawicieli NGO o zapytanie młodych członków o chęć udziału w akcji.<strong> Pomoc będzie potrzebna w okresie 4-6 grudnia.</strong><span style="text-decoration: underline;"><em>Więcej informacji (także możliwość pomocy na: zdowie@miasto.pruszków.pl i pod numerem 696 205 194</em></span></blockquote> <strong>Karol Mikołajczyk (działacz w NGO, członek Rady ds. Budżetu Obywatelskiego): </strong>spytał, czy w budowanym Centrum Dziedzictwa Kulturowego [zakończenie planowane na rok 2017 - przyp. E.C.] będzie wyznaczone pomieszczenie dla NGO.<strong>Prezydent Pruszkowa: </strong>powiedział, że budynek powstanie dopiero za dwa lata, więc na razie nie ma szczegółowych planów podziału pomieszczeń względem zagospodarowania.<strong>Karol <em>bis: </em></strong>dopytał jeszcze, czy z okazji 100-lecia nadania dla Pruszkowa praw miejskich, będzie możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach, które będą organizowane [przez powołany Komitet Organizacyjny - przyp. E.C.].<strong>Prezydent Pruszkowa: </strong>Lista jest otwarta (trochę brzmi to tajemniczo, ale zawsze to plus dla wszystkich NGO na sali).Piotrek Łuczyński z naszego portalu, który także był na sali, zapytał, czy będzie możliwość stworzenia newslettera dla przewodniczących NGO z wszystkimi ważnymi informacjami, które się ich tyczą i wychodzą z ramienia Gminy. Niestety, w gąszczu komentarzy nie padła żadna konkretna odpowiedź. Może pora, aby miasto pomyślało od modernizacją technologiczną w tym kierunku?Ja z kolei zapytałem o pomieszczenie do pracy dla NGO, gdyż wcześniej usłyszałem, ze w sali nr 21 budynku Urzędu Miejskiego, takie spotkania mogą się odbywać, tak samo jak w przypadku działalności edukacyjnej na terenie placówek szkolnych (choć z wcześniejszego przypadku  Beaty Pawełczyńskiej można mieć wątpliwości). Prezydent i organizatorka spotkania odpowiedzieli mi, że w sali można siedzieć nawet do rana, jeżeli jest taka potrzeba. Uprzednio jednak potrzeba się zarejestrować i wstrzelić w termin. Nie omieszkamy tego sprawdzić!<img class="wp-image-6529 alignleft" src="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/11/grafika_top-300x74.jpg" alt="grafika_top" width="361" height="89" />Na sam koniec wypowiedział się  niezależny radny - Olgierd Lewan. Wieloletni działacz społeczny z Malich zaangażowany w tworzenie Budżetu Partycypacyjnego zaapelował o poparcie inicjatywy <a href="http://kolejnadrzewa.pl/">"Kolej na drzewa"</a>, która jest głosem protestu wielu NGOs i instytucji, jak i również zwykłych obywateli przeciwko bezsensownej decyzji ministerialnej o wycięciu drzew rosnących do 15 metrów wzdłuż linii WKD. Nie muszę dodawać, że wszyscy poparliśmy tą inicjatywę i obiema rękami podpisaliśmy się pod projektem.Po spotkaniu mogę stwierdzić krótko - do działań lokalnych zachęcam wszystkich, zawsze i wszędzie.<img class="aligncenter" src="http://www.mycustomer.com/sites/default/files/styles/608x350/public/revolution_fis.jpg?itok=krtnN0AX" alt="" width="608" height="350" />