Jednym z działań projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów jest zwiększenie intermodalności. W skrócie: chodzi o poprawę komunikacji.

Intermodalność to łączenie ze sobą różnych środków transportu w celu ich jak najlepszego wykorzystania. Np. można dojechać do stacji rowerem lub samochodem i przesiąść się do pociągu.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na opracowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz poprawy dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych. Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 10 czerwca 2015 r.

Projekt zakłada wykonanie pomiarów ruchu na stacjach kolejowych i drogach objętych analizami oraz opracowanie studium komunikacyjnego obejmującego wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Opracowanie ma zawierać m.in. przygotowanie metodologii oraz wykonanie pomiarów na stacjach kolejowych i drogach w minimalnym zakresie po 50 godzin w 30 punktach pomiarowych z uwzględnieniem transportu drogowego (w tym drogi i parkingi), transportu rowerowego, służącego codziennym dojazdom np. do stacji kolejowych, a także budowę stref działalności logistycznej i centrów przeładunkowych.

Oferty można składać do 10 czerwca 2015 r. do godz. 13.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów, pok. 007, ul. Grodziska 12.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu znajda Państwo pod adresem: http://przetargi.brwinow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2582:2015-06-02-11-43-21&catid=22:ogsoszone&Itemid=54

Projekt Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – ZMIANA TERMINU! Złożenie ofert potrwa do 10 czerwca!http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/06/PTO_RGB-1024x481.jpghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/06/PTO_RGB-300x300.jpg Daria Mrozowicz AktualnościBrwinów,,
Jednym z działań projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów jest zwiększenie intermodalności. W skrócie: chodzi o poprawę komunikacji. Intermodalność to łączenie ze sobą różnych środków transportu w celu ich jak najlepszego wykorzystania. Np. można dojechać do stacji rowerem lub samochodem i przesiąść się do pociągu. Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na opracowanie programu...
<p style="text-align: justify;"><strong>Jednym z działań projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów jest zwiększenie intermodalności. W skrócie: chodzi o poprawę komunikacji. </strong></p> <p style="text-align: justify;">Intermodalność to łączenie ze sobą różnych środków transportu w celu ich jak najlepszego wykorzystania. Np. można dojechać do stacji rowerem lub samochodem i przesiąść się do pociągu.</p> <p style="text-align: justify;">Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na opracowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz poprawy dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych. <span style="color: #ff0000;"><strong>Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 10 czerwca 2015 r.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">Projekt zakłada wykonanie pomiarów ruchu na stacjach kolejowych i drogach objętych analizami oraz opracowanie studium komunikacyjnego obejmującego wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Opracowanie ma zawierać m.in. przygotowanie metodologii oraz wykonanie pomiarów na stacjach kolejowych i drogach w minimalnym zakresie po 50 godzin w 30 punktach pomiarowych z uwzględnieniem transportu drogowego (w tym drogi i parkingi), transportu rowerowego, służącego codziennym dojazdom np. do stacji kolejowych, a także budowę stref działalności logistycznej i centrów przeładunkowych.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">Oferty można składać do 10 czerwca 2015 r. do godz. 13.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów, pok. 007, ul. Grodziska 12.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu znajda Państwo pod adresem:</span></strong> http://przetargi.brwinow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2582:2015-06-02-11-43-21&catid=22:ogsoszone&Itemid=54</p> <p style="text-align: justify;">Projekt Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.</p>