19 kwietnia 2015 r. o godzinie 15:00 w Muzeum Dulag 121 odbędzie się ostatni z trzech wykładów Karola Karasiewicza z cyklu „Karty Historii” , zatytułowany „Terror komunistyczny wobec podziemia niepodległościowego w Warszawie i okolicach w latach 1944 – 1947″.

Prelegentem będzie  Karol Karasiewicz – absolwent  Archeologii Śródziemnomorskiej  na  Uniwersytecie Warszawskim, który obecnie  pracuje  w Muzeum  Powstania  Warszawskiego  na stanowisku przewodnika  w  Dziale  Obsługi  Ekspozycji.  Jest fascynatem historii okupowanej Warszawy, licencjonowanym przewodnikiem miejskim po Warszawie, autorem licznych spacerów  tematycznych,  a  także  wykładów  dotyczących  historii Warszawy i  Polski. Czynnie  angażuje  się  w  działalność  grup  rekonstrukcji historycznej. Jego  ulubionym okresem jest XVII wiek. Obecnie jego ulubionym zajęciem jest wychowywanie 2,5 letniej córki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

D121_KARTY_HISTORII