Wybory samorządowe Pruszków kandydaciPrezentujemy drugą część pytań do kandydatów na Prezydenta Pruszkowa. Kolejne 3 bloki tematyczne, w każdym po 4 te same pytania do każdego kandydata. W tej części zadaliśmy pytania dotyczące: rowerów, niepełnosprawnych, oferty kulturalnej w mieście, inwestycji a także organizacji pozarządowych. Tak, jak już pisałem w ankiecie nie wzięło udziału dwoje kandydatów. Z pewnością pytania, które zadaliśmy kandydatom są swojego rodzaju obietnicą. Być może dlatego Pan Starzyński i Pani Smolińska zrezygnowali z odpowiedzi? Bo ich skromne programy wyborcze nie odpowiadają na pytania najbardziej interesujące mieszkańców. Dla tego dziękujemy serdecznie kandydatom, którzy poważnie podeszli do naszych pytań i nie bali się na nie odpowiedzieć. 


  KULTURA, SPORT, WYDARZENIA


 

Jaki jest Pani/Pana pomysł na stworzenie spójnego harmonogramu wydarzeń kulturalnych dostępnego dla wszystkich mieszkańców?

 • Jan Marcin Górski

Pruszków posiada wspaniałą przestrzeń, która nie jest zagospodarowana. Mamy odpowiednią infrastrukturę. Wystarczy po jednym „zapaleńcu” biegów, jogi, aktorstwa itp. by stworzyć serię imprez – dla każdego coś dobrego.

 • Maksym Gołoś

Konsultowany kalendarz co najmniej na kwartał do przodu ze wszystkimi zainteresowanymi; środki wydatkować na inicjatywy ludzi, udostępnianie infrastruktury tej, którą posiadamy (w tym szkół i terenów zielonych), korelacja z wydarzeniami w Warszawie, synchronizacja wszystkich placówek, itd.

 • Marek Józef Prędota

Opracowanie wspólnego programu i spójnego harmonogramu wydarzeń kulturalnych dla wszystkich tego typu placówek Miejskich jaki Powiatowych.Ostatni okres pokazał ,że nie ma żadnej koordynacji placówek pod zarządem Miasta Pruszkowa a, placówkami w Pruszkowie będące pod zarządem Starostwa Pruszkowskiego.

Czy zamierza Pani/Pan poszerzyć obecną ofertę kulturalną? Jeśli tak, to w jaki sposób?

 •  Jan Marcin Górski

Tak, tworząc kilka mniejszy ośrodków typu MOK. Takie instytucje powinna posiadać każda część Pruszkowa z osobna. Pragnę wykorzystać również wspaniałe przestrzenie na świeżym powietrzu. Zaprosiłbym sąsiednie miasta do rywalizacji w ramach „Turnieju Miast”. Mieszkańcy tworzyliby reprezentację.

 • Maksym Gołoś

Tak. Ściągnąć do Pruszkowa inicjatywy z zewnątrz, stworzyć markowe i atrakcyjne wydarzenie cykliczne o zasięgu regionalnym lub krajowym, oddać pole NGOsom lub innym zorganizowanym grupom, mniej wydawać na administrowanie kulturą, więcej na pomysły. Znowu temat rzeka. 

 • Marek Józef Prędota

Przeniesienie MOK do CDK i przydzielenie jemu ponad 5000 tys metrów pow. użytecznej w tym salę teatralno- widowiskowa ,kino, i kręgielnię(wniosek SPPP)  znacznie uatrakcyjni ofertę kulturalną dla mieszkańców i młodzieży. 2/ Plenerowe wydarzenia kulturalne w okresie wakacyjnym w naszych perkach: Mazowsze Potulickiego ,Sokoła <Żwirowisko.

Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinno pełnić Centrum Dziedzictwa Kulturowego?

 • Jan Marcin Górski

Załóżmy, że ta inwestycja za 71 mln zł powstanie..CDK winno służyć wszystkim mieszkańcom – tak Żbikowa i Gąsina, jak i centrum Pruszkowa. Powinno działać na wzór Biblioteki UW (BUW) w połączeniu ze Stadionem Narodowym. Multimedia, rozrywka na co dzień oraz festiwale i imprezy masowe okazjonalnie.

 • Maksym Gołoś

Kulturotwórczą, integracyjną i atrakcyjną dla mieszkańców Pruszkowa. Koncepcja Prezydenta Starzyńskiego nie powinna w ogóle powstać. Kino powinien budować inwestor prywatny, a miasto powinno go tu ściągnąć. Salę widowiskową można wybudować taniej i tak, by jej przestrzeń dowolnie aranżować. 

 • Marek Józef Prędota

CDK jak sama nazwa wskazuje. poza komercją powinna służyć mieszkańcom Pruszkowa jako kuźnia talentów i budowie i uspołecznieniu i rozwoju wielu dziedzin sztuki nieprofesjonalnej mieszkańców Pruszkowa i okolic.

Czy zamierza Pani/ Pan współpracować z Torem Kolarskim? Jeśli tak, to w jaki sposób?

 • Jan Marcin Górski

Oczywiście! Tor Kolarski nie jest maksymalnie obłożony. Co prawda nie należy do miasta, jednak można pomóc kolegom z Polskiego Związku Kolarskiego zorganizować większą ilość imprez. Nie tylko o charakterze sportowym. Tor porównać można do Torwaru w Warszawie (pod kątem np. koncertów czy pokazów).

 • Maksym Gołoś

Tak. Jak? Zależy od środków, którymi będzie dysponował. 

 • Marek Józef Prędota

Należy ocenić stan kosztów w partycypacji w nim Miasta Pruszkowa i jego możliwości. Wspólnie z Ministerstwem Sportu i Polskim Związkiem Kolarskim dokonać oceny aktualnego stanu kosztów i przyszłych imprez sportowych, by ten obiekt stał się dochodowy dla miasta poprzez jego wykorzystanie znacznej powierzchni pomiędzy imprezami sportowymi.


SPOŁECZNOŚCI LOKALNE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, BIZNES


Jak często i w jakich sprawach Pani/Pana zdaniem powinny odbywać się konsultacje społeczne?

 • Jan Marcin Górski

Sesje Rady Miejskiej odbywają się średnio raz na miesiąc. Mieszkańcy powinni mieć prawo na początku każdej sesji pokrótce przedstawić zagadnienia i problemy dotyczące miasta. Następnie móc złożyć pisemne wnioski, opisy i sugestie. W jakich sprawach? W sprawach, które ich trapią.

 • Maksym Gołoś

Jak najczęściej. Budżet, w tym budżet partycypacyjny; wydatków inwestycyjnych o konsekwencjach wieloletnich; w sprawach edukacji i bezpieczeństwa, komunikacji miejskiej i kultury; strategii rozwoju miasta – należy ją stale aktualizować, inicjatywy mieszkańców.

 • Marek Józef Prędota

Tak często jeżeli ,są to sprawy kluczowe dla sposobu życia i przyszłości mieszkańców Pruszkowa np.
1/ Budowa (ponad 72 mln zł( CDK i wykorzystanie jego fukcji społecznych Strategiczny plan rozwoju Pruszkowa na lata 2015-2020
2. Wdrożenie Planu Rozwoju Komunikacji Miejskiej
3. Wdrożenie idei planu SPPP Miasto Pruszków i Powiat Pruszkowski Źródłem Zielonej Energii
4.Ochrony środowiska naturalnego Pruszkowa zasobów wodnych ( w tym rzeki Utraty), powietrza i gospodarki odpadami

 

Jakimi środkami komunikacji miasto Pana/Pani zdaniem powinno komunikować się z mieszkańcami?

 • Jan Marcin Górski

SMS. Wiem, że nie jest to ogólnodostępny środek. Żaden system nie jest doskonały, lecz droga pantoflowa czyni „cuda”. Dla bardziej zaangażowanych w technologie, można zaproponować aplikacje. Podstawą jest baza danych. Skoro można wykonać spis powszechny w Polsce, można też zebrać kontakty w mieście.

 • Maksym Gołoś

Centrum Dialogu Społecznego (nawet w przestrzeni wirtualnej); rady osiedlowe i np. Młodzieżowa Rada Miasta, R. Seniorów, R. Rodziców, R. Biznesu, przejrzysty BiP, reaktywni urzędnicy, Profil na FB i np. twitter, aplikacje mobilne, inna rada miejska i jej komisje – naprawdę otwarte! Itd.

 • Marek Józef Prędota

Wszystkimi, które są skuteczne w przekazie informacji pomiędzy władzą i samorządem a mieszkańcami tj, biuletyn, strony internetowe ,prasa lokalna itp.

W jaki sposób chce Pani/Pan wspierać organizacje pozarządowe?

 • Jan Marcin Górski

Jedną z form jest budżet obywatelski (pewna suma środków, o których wydatkowaniu decydują mieszkańcy). Planuję stworzyć w mieście sprawną grupę aplikującą i pozyskującą środki unijne oraz rządowe. Grupa te wspierałaby również merytorycznie aplikacje lokalnych NGO-sów.

 • Maksym Gołoś

Słuchać ich w ramach Forum Organizacji Pozarządowych. Dzielić się z nimi pieniędzmi. Pomagać pozyskiwać środki z zewnątrz. Tłumaczyć zawiłości prawne i pomagać w zrozumieniu formalności niezawinionych przez miasto. Kojarzyć biznes z NGO – budzić CSR.

 • Marek Józef Prędota

Realnym programem dla tego typu organizacji i instytucji pozarządowych. Wspieranie finansowo tych organizacji ,które swoimi pomysłami przyczyniają się do rozwoju aglomeracji Pruszkowa i jego mieszkańców.

W jaki sposób zamierza Pani/Pan wspierać lokalne przedsiębiorstwa?

 • Jan Marcin Górski

Uporządkowanie komunikacji miejskiej, otworzenie całego miasta dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców (swobodne przemieszczenie się między dzielącymi miasto torami) i plan zagospodarowani lokalnego to już ogromna pomoc. Jednak złoty środek to prawdziwa KARTA MIESZKAŃCA (system benefitów).

 • Maksym Gołoś

Słuchać ich. Wpływy z podatków z CIT wydawać dla korzyści ich i miasta – przynajmniej dać im wgląd w te wydatki. Blokować (zgodnie z prawem) inwestycje z zewnątrz będące w oczywistym konflikcie z lokalnym biznesem i wnoszącym korzyści dla budżetu miasta.

 • Marek Józef Prędota

Uzbrajać tereny pod działalność gospodarczą w (media woda ,prąd) by tym łatwiej pozyskiwać inwestorów ,a zarazem tworzyć miejsca pracy. Stosować ulgi podatkowe dla nowych podmiotów w pierwszym roku działalności.


INWESTYCJE MIEJSKIE


Czy Pani/Pana zdaniem na ul. Kraszewskiego powinien zostać stworzony deptak?

 • Jan Marcin Górski

Z punktu widzenia mieszkańca Pruszkowa – fajny pomysł. Z punktu widzenia lokatora z ul. Kraszewskiego dochodowy lub uciążliwy. W poszanowaniu interesów mieszkańców ulicy można stworzyć ulicę „nocnego życia” i „dziennych spacerów”.

 • Maksym Gołoś

Tak.

 • Marek Józef Prędota

Na razie nie ., może w przyszłości po rozwiązaniu problemów komunikacyjnych Miasta Pruszkowa.

Jaki jest Pani/Pana sposób na przyciągnięcie większej ilości inwestorów do Pruszkowa?

 • Jan Marcin Górski

Znam płynnie język angielski a z wykształcenia jestem m.in. specjalistą ds. międzynarodowych. Pruszków nie posiada partnerów zagranicznych, a Grodzisk, Błonie czy Brwinów tak. Ponadto inwestycja w uzbrojenie w wodę, gaz, prąd działek miejskich. Plan zagospodarowania przestrzennego.

 • Maksym Gołoś

Odkorkować miasto, poprawić komfort obsługi w urzędzie, wzorem prywatnych firm stworzyć (nazwa robocza) zespół ds. obsługi klienta strategicznego, promować miasto na zewnątrz, wprowadzić przejrzyste wydatkowanie publicznych pieniędzy i spróbować wdrożyć PPP, stworzyć mapę terenów pod inwestycje.

 • Marek Józef Prędota

Poprzez promocję miasta Pruszkowa jako miasto przyjazne inwestorom krajowym i zagranicznym

Jaki jest Pani/Pana pomysł na polepszenie estetyki miasta (np. problemy zaniedbanych kamienic, chaotycznych reklam)?

 • Jan Marcin Górski

Mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy powinni utożsamiać się z otoczeniem. Wytworzona w ten sposób synergia wpłynie na tych, którzy ją pierwotnie zignorują. Ponadto często drobne inwestycje jak remont elewacji czynią niesamowite efekty.

 • Maksym Gołoś

Porządek i ustalenie na nowo kompetencji w TBS Zieleni Miejskiej, dobry i egzekwowany regulamin utrzymania czystości i estetyki w mieście (uchwała – prawo miejscowe), metoda kija i marchewki wobec właścicieli budynków, rewitalizacja ze środków zewnętrznych, ustalanie własności nieruchomości, etc.

 • Marek Józef Prędota

W moim programie jest pkt. dotyczący rewitalizacji unikalnych ,historycznych obiektów przy ul. Narodowej Stalowej ,Ołówkowej i 3-go Maja itp. z środków finansowych z UE w ramach RPO dla Mazowsza w wysokości ponad 8 miliardów złotych na lata 2014-2020.

Jakie są Pani/Pana priorytetowe inwestycje w przyszłej kadencji w przypadku wygrania wyborów?

 • Jan Marcin Górski

Warto, a właściwie trzeba, na początku spróbować zawrzeć umowę społeczną z podmiotami. Uregulować w ten sposób wielkość i lokalizację reklam a w zamian zaoferować usługodawcom wspomnianą KARTĘ BENEFITÓW dla mieszkańców. Warunek przystąpienia…m.in. estetyka.

 • Maksym Gołoś

Przeprawa przez tory; Centrum Kultury za rozsądne pieniądze; szkoły na Gąsinie i Bąkach; Wydział Obsługi Mieszkańca; Centrum przesiadkowe; Sieć komunikacyjna dla rowerów; Przedłużenie ul. Sienkiewicza; Dokończenie parku na Żwirowisku i zagospodarowanie terenów wzdłuż Utraty (Malichy – Tworki; Gąsin)

 • Marek Józef Prędota

1/ Wdrożenie w życie bez dodatkowych obciążeń finansowych dla miasta budowy projektu CDK
2/ Realizacja w jak najszybszym tempie inwestycji przejazdowych dotyczących Centrum Pruszkowa z Gąsinem i Żbikowem
3.Wdrożenie w życie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i projektu SPPP Miasto Pruszków Źródłem Zielonej Energii

 

 

Pytania do kandydatów na urząd Prezydenta Pruszkowa cz. 2http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Wybory-samorządowe-Pruszków-kandydaci-1-1024x546.jpghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Wybory-samorządowe-Pruszków-kandydaci-1-300x300.jpg Adam Osuch Adam OsuchAktualnościPruszkówWybory 2014Wybory samorządowe 2014,,,,
Prezentujemy drugą część pytań do kandydatów na Prezydenta Pruszkowa. Kolejne 3 bloki tematyczne, w każdym po 4 te same pytania do każdego kandydata. W tej części zadaliśmy pytania dotyczące: rowerów, niepełnosprawnych, oferty kulturalnej w mieście, inwestycji a także organizacji pozarządowych. Tak, jak już pisałem w ankiecie nie wzięło udziału dwoje...
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="size-large wp-image-3971 aligncenter" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Wybory-samorządowe-Pruszków-kandydaci-1024x546.png" alt="Wybory samorządowe Pruszków kandydaci" width="1024" height="546" />Prezentujemy drugą część pytań do kandydatów na Prezydenta Pruszkowa. Kolejne 3 bloki tematyczne, w każdym po 4 te same pytania do każdego kandydata. W tej części zadaliśmy pytania dotyczące: rowerów, niepełnosprawnych, oferty kulturalnej w mieście, inwestycji a także organizacji pozarządowych. Tak, jak już pisałem w ankiecie nie wzięło udziału dwoje kandydatów. Z pewnością pytania, które zadaliśmy kandydatom są swojego rodzaju obietnicą. Być może dlatego Pan Starzyński i Pani Smolińska zrezygnowali z odpowiedzi? Bo ich skromne programy wyborcze nie odpowiadają na pytania najbardziej interesujące mieszkańców. Dla tego dziękujemy serdecznie kandydatom, którzy poważnie podeszli do naszych pytań i nie bali się na nie odpowiedzieć. </strong></p><hr /> <p style="text-align: center;">  <span style="font-size: 18pt;"><strong>KULTURA, SPORT, WYDARZENIA</strong></span></p><hr />  <p style="text-align: justify;"><strong>Jaki jest Pani/Pana pomysł na stworzenie spójnego harmonogramu wydarzeń kulturalnych dostępnego dla wszystkich mieszkańców?</strong></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Pruszk\u00f3w posiada wspania\u0142\u0105 przestrze\u0144, kt\u00f3ra nie jest zagospodarowana. Mamy odpowiedni\u0105 infrastruktur\u0119. Wystarczy po jednym \"zapale\u0144cu\" bieg\u00f3w, jogi, aktorstwa itp. by stworzy\u0107 seri\u0119 imprez - dla ka\u017cdego co\u015b dobrego."]">Pruszków posiada wspaniałą przestrzeń, która nie jest zagospodarowana. Mamy odpowiednią infrastrukturę. Wystarczy po jednym "zapaleńcu" biegów, jogi, aktorstwa itp. by stworzyć serię imprez - dla każdego coś dobrego.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Konsultowany kalendarz co najmniej na kwarta\u0142 do przodu ze wszystkimi zainteresowanymi; \u015brodki wydatkowa\u0107 na inicjatywy ludzi, udost\u0119pnianie infrastruktury tej, kt\u00f3r\u0105 posiadamy (w tym szk\u00f3\u0142 i teren\u00f3w zielonych), korelacja z wydarzeniami w Warszawie, synchronizacja wszystkich plac\u00f3wek, itd."]">Konsultowany kalendarz co najmniej na kwartał do przodu ze wszystkimi zainteresowanymi; środki wydatkować na inicjatywy ludzi, udostępnianie infrastruktury tej, którą posiadamy (w tym szkół i terenów zielonych), korelacja z wydarzeniami w Warszawie, synchronizacja wszystkich placówek, itd.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Opracowanie wspólnego programu i spójnego harmonogramu wydarzeń kulturalnych dla wszystkich tego typu placówek Miejskich jaki Powiatowych.Ostatni okres pokazał ,że nie ma żadnej koordynacji placówek pod zarządem Miasta Pruszkowa a, placówkami w Pruszkowie będące pod zarządem Starostwa Pruszkowskiego.</p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"></p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"Czy zamierza Pani/Pan poszerzy\u0107 obecn\u0105 ofert\u0119 kulturaln\u0105? Je\u015bli tak, to w jaki spos\u00f3b?"]">Czy zamierza Pani/Pan poszerzyć obecną ofertę kulturalną? Jeśli tak, to w jaki sposób?</span></strong></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle;"> <li> <strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2," Tak, tworz\u0105c kilka mniejszy o\u015brodk\u00f3w typu MOK. Takie instytucje powinna posiada\u0107 ka\u017cda cz\u0119\u015b\u0107 Pruszkowa z osobna. Pragn\u0119 wykorzysta\u0107 r\u00f3wnie\u017c wspania\u0142e przestrzenie na \u015bwie\u017cym powietrzu. Zaprosi\u0142bym s\u0105siednie miasta do rywalizacji w ramach \u201eTurnieju Miast\u201d. Mieszka\u0144cy tworzyliby reprezentacj\u0119."]">Tak, tworząc kilka mniejszy ośrodków typu MOK. Takie instytucje powinna posiadać każda część Pruszkowa z osobna. Pragnę wykorzystać również wspaniałe przestrzenie na świeżym powietrzu. Zaprosiłbym sąsiednie miasta do rywalizacji w ramach „Turnieju Miast”. Mieszkańcy tworzyliby reprezentację.</span></p><ul style="list-style-type: circle;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Tak. \u015aci\u0105gn\u0105\u0107 do Pruszkowa inicjatywy z zewn\u0105trz, stworzy\u0107 markowe i atrakcyjne wydarzenie cykliczne o zasi\u0119gu regionalnym lub krajowym, odda\u0107 pole NGOsom lub innym zorganizowanym grupom, mniej wydawa\u0107 na administrowanie kultur\u0105, wi\u0119cej na pomys\u0142y. Znowu temat rzeka. "]">Tak. Ściągnąć do Pruszkowa inicjatywy z zewnątrz, stworzyć markowe i atrakcyjne wydarzenie cykliczne o zasięgu regionalnym lub krajowym, oddać pole NGOsom lub innym zorganizowanym grupom, mniej wydawać na administrowanie kulturą, więcej na pomysły. Znowu temat rzeka. </span></p><ul style="list-style-type: circle;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px;">Przeniesienie MOK do CDK i przydzielenie jemu ponad 5000 tys metrów pow. użytecznej w tym salę teatralno- widowiskowa ,kino, i kręgielnię(wniosek SPPP)  znacznie uatrakcyjni ofertę kulturalną dla mieszkańców i młodzieży. 2/ Plenerowe wydarzenia kulturalne w okresie wakacyjnym w naszych perkach: Mazowsze Potulickiego ,Sokoła <Żwirowisko.</p> <p style="padding-left: 30px;"></p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinno pe\u0142ni\u0107 Centrum Dziedzictwa Kulturowego?"]">Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinno pełnić Centrum Dziedzictwa Kulturowego?</span></strong></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce ta inwestycja za 71 mln z\u0142 powstanie..CDK winno s\u0142u\u017cy\u0107 wszystkim mieszka\u0144com \u2013 tak \u017bbikowa i G\u0105sina, jak i centrum Pruszkowa. Powinno dzia\u0142a\u0107 na wz\u00f3r Biblioteki UW (BUW) w po\u0142\u0105czeniu ze Stadionem Narodowym. Multimedia, rozrywka na co dzie\u0144 oraz festiwale i imprezy masowe okazjonalnie."]">Załóżmy, że ta inwestycja za 71 mln zł powstanie..CDK winno służyć wszystkim mieszkańcom – tak Żbikowa i Gąsina, jak i centrum Pruszkowa. Powinno działać na wzór Biblioteki UW (BUW) w połączeniu ze Stadionem Narodowym. Multimedia, rozrywka na co dzień oraz festiwale i imprezy masowe okazjonalnie.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Kulturotw\u00f3rcz\u0105, integracyjn\u0105 i atrakcyjn\u0105 dla mieszka\u0144c\u00f3w Pruszkowa. Koncepcja Prezydenta Starzy\u0144skiego nie powinna w og\u00f3le powsta\u0107. Kino powinien budowa\u0107 inwestor prywatny, a miasto powinno go tu \u015bci\u0105gn\u0105\u0107. Sal\u0119 widowiskow\u0105 mo\u017cna wybudowa\u0107 taniej i tak, by jej przestrze\u0144 dowolnie aran\u017cowa\u0107. "]">Kulturotwórczą, integracyjną i atrakcyjną dla mieszkańców Pruszkowa. Koncepcja Prezydenta Starzyńskiego nie powinna w ogóle powstać. Kino powinien budować inwestor prywatny, a miasto powinno go tu ściągnąć. Salę widowiskową można wybudować taniej i tak, by jej przestrzeń dowolnie aranżować. </span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">CDK jak sama nazwa wskazuje. poza komercją powinna służyć mieszkańcom Pruszkowa jako kuźnia talentów i budowie i uspołecznieniu i rozwoju wielu dziedzin sztuki nieprofesjonalnej mieszkańców Pruszkowa i okolic.</p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"></p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"Czy zamierza Pani/ Pan wsp\u00f3\u0142pracowa\u0107 z Torem Kolarskim? Je\u015bli tak, to w jaki spos\u00f3b?"]">Czy zamierza Pani/ Pan współpracować z Torem Kolarskim? Jeśli tak, to w jaki sposób?</span></strong></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Oczywi\u015bcie! Tor Kolarski nie jest maksymalnie ob\u0142o\u017cony. Co prawda nie nale\u017cy do miasta, jednak mo\u017cna pom\u00f3c kolegom z Polskiego Zwi\u0105zku Kolarskiego zorganizowa\u0107 wi\u0119ksz\u0105 ilo\u015b\u0107 imprez. Nie tylko o charakterze sportowym. Tor por\u00f3wna\u0107 mo\u017cna do Torwaru w Warszawie (pod k\u0105tem np. koncert\u00f3w czy pokaz\u00f3w)."]">Oczywiście! Tor Kolarski nie jest maksymalnie obłożony. Co prawda nie należy do miasta, jednak można pomóc kolegom z Polskiego Związku Kolarskiego zorganizować większą ilość imprez. Nie tylko o charakterze sportowym. Tor porównać można do Torwaru w Warszawie (pod kątem np. koncertów czy pokazów).</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Tak. Jak? Zale\u017cy od \u015brodk\u00f3w, kt\u00f3rymi b\u0119dzie dysponowa\u0142. "]">Tak. Jak? Zależy od środków, którymi będzie dysponował. </span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Należy ocenić stan kosztów w partycypacji w nim Miasta Pruszkowa i jego możliwości. Wspólnie z Ministerstwem Sportu i Polskim Związkiem Kolarskim dokonać oceny aktualnego stanu kosztów i przyszłych imprez sportowych, by ten obiekt stał się dochodowy dla miasta poprzez jego wykorzystanie znacznej powierzchni pomiędzy imprezami sportowymi.</p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"></p> </blockquote><hr /><h2 style="color: #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 18pt;">SPOŁECZNOŚCI LOKALNE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, BIZNES</span></h2><hr /><h2 style="text-align: left; color: #000000;"></h2> <p style="text-align: justify;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"Jak cz\u0119sto i w jakich sprawach Pani/Pana zdaniem powinny odbywa\u0107 si\u0119 konsultacje spo\u0142eczne?"]">Jak często i w jakich sprawach Pani/Pana zdaniem powinny odbywać się konsultacje społeczne?</span></strong></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Sesje Rady Miejskiej odbywaj\u0105 si\u0119 \u015brednio raz na miesi\u0105c. Mieszka\u0144cy powinni mie\u0107 prawo na pocz\u0105tku ka\u017cdej sesji pokr\u00f3tce przedstawi\u0107 zagadnienia i problemy dotycz\u0105ce miasta. Nast\u0119pnie m\u00f3c z\u0142o\u017cy\u0107 pisemne wnioski, opisy i sugestie. W jakich sprawach? W sprawach, kt\u00f3re ich trapi\u0105."]">Sesje Rady Miejskiej odbywają się średnio raz na miesiąc. Mieszkańcy powinni mieć prawo na początku każdej sesji pokrótce przedstawić zagadnienia i problemy dotyczące miasta. Następnie móc złożyć pisemne wnioski, opisy i sugestie. W jakich sprawach? W sprawach, które ich trapią.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Jak najcz\u0119\u015bciej. Bud\u017cet, w tym bud\u017cet partycypacyjny; wydatk\u00f3w inwestycyjnych o konsekwencjach wieloletnich; w sprawach edukacji i bezpiecze\u0144stwa, komunikacji miejskiej i kultury; strategii rozwoju miasta \u2013 nale\u017cy j\u0105 stale aktualizowa\u0107, inicjatywy mieszka\u0144c\u00f3w."]">Jak najczęściej. Budżet, w tym budżet partycypacyjny; wydatków inwestycyjnych o konsekwencjach wieloletnich; w sprawach edukacji i bezpieczeństwa, komunikacji miejskiej i kultury; strategii rozwoju miasta – należy ją stale aktualizować, inicjatywy mieszkańców.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">Tak często jeżeli ,są to sprawy kluczowe dla sposobu życia i przyszłości mieszkańców Pruszkowa np. 1/ Budowa (ponad 72 mln zł( CDK i wykorzystanie jego fukcji społecznych Strategiczny plan rozwoju Pruszkowa na lata 2015-2020 2. Wdrożenie Planu Rozwoju Komunikacji Miejskiej 3. Wdrożenie idei planu SPPP Miasto Pruszków i Powiat Pruszkowski Źródłem Zielonej Energii 4.Ochrony środowiska naturalnego Pruszkowa zasobów wodnych ( w tym rzeki Utraty), powietrza i gospodarki odpadami</p> </blockquote>   <p style="text-align: justify;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"Jakimi \u015brodkami komunikacji miasto Pana/Pani zdaniem powinno komunikowa\u0107 si\u0119 z mieszka\u0144cami?"]">Jakimi środkami komunikacji miasto Pana/Pani zdaniem powinno komunikować się z mieszkańcami?</span></strong></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"SMS. Wiem, \u017ce nie jest to og\u00f3lnodost\u0119pny \u015brodek. \u017baden system nie jest doskona\u0142y, lecz droga pantoflowa czyni \u201ecuda\u201d. Dla bardziej zaanga\u017cowanych w technologie, mo\u017cna zaproponowa\u0107 aplikacje. Podstaw\u0105 jest baza danych. Skoro mo\u017cna wykona\u0107 spis powszechny w Polsce, mo\u017cna te\u017c zebra\u0107 kontakty w mie\u015bcie."]">SMS. Wiem, że nie jest to ogólnodostępny środek. Żaden system nie jest doskonały, lecz droga pantoflowa czyni „cuda”. Dla bardziej zaangażowanych w technologie, można zaproponować aplikacje. Podstawą jest baza danych. Skoro można wykonać spis powszechny w Polsce, można też zebrać kontakty w mieście.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Centrum Dialogu Spo\u0142ecznego (nawet w przestrzeni wirtualnej); rady osiedlowe i np. M\u0142odzie\u017cowa Rada Miasta, R. Senior\u00f3w, R. Rodzic\u00f3w, R. Biznesu, przejrzysty BiP, reaktywni urz\u0119dnicy, Profil na FB i np. twitter, aplikacje mobilne, inna rada miejska i jej komisje \u2013 naprawd\u0119 otwarte! Itd."]">Centrum Dialogu Społecznego (nawet w przestrzeni wirtualnej); rady osiedlowe i np. Młodzieżowa Rada Miasta, R. Seniorów, R. Rodziców, R. Biznesu, przejrzysty BiP, reaktywni urzędnicy, Profil na FB i np. twitter, aplikacje mobilne, inna rada miejska i jej komisje – naprawdę otwarte! Itd.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Wszystkimi, które są skuteczne w przekazie informacji pomiędzy władzą i samorządem a mieszkańcami tj, biuletyn, strony internetowe ,prasa lokalna itp.</p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"></p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"W jaki spos\u00f3b chce Pani/Pan wspiera\u0107 organizacje pozarz\u0105dowe?"]">W jaki sposób chce Pani/Pan wspierać organizacje pozarządowe?</span></strong></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Jedn\u0105 z form jest bud\u017cet obywatelski (pewna suma \u015brodk\u00f3w, o kt\u00f3rych wydatkowaniu decyduj\u0105 mieszka\u0144cy). Planuj\u0119 stworzy\u0107 w mie\u015bcie sprawn\u0105 grup\u0119 aplikuj\u0105c\u0105 i pozyskuj\u0105c\u0105 \u015brodki unijne oraz rz\u0105dowe. Grupa te wspiera\u0142aby r\u00f3wnie\u017c merytorycznie aplikacje lokalnych NGO-s\u00f3w."]">Jedną z form jest budżet obywatelski (pewna suma środków, o których wydatkowaniu decydują mieszkańcy). Planuję stworzyć w mieście sprawną grupę aplikującą i pozyskującą środki unijne oraz rządowe. Grupa te wspierałaby również merytorycznie aplikacje lokalnych NGO-sów.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"S\u0142ucha\u0107 ich w ramach Forum Organizacji Pozarz\u0105dowych. Dzieli\u0107 si\u0119 z nimi pieni\u0119dzmi. Pomaga\u0107 pozyskiwa\u0107 \u015brodki z zewn\u0105trz. T\u0142umaczy\u0107 zawi\u0142o\u015bci prawne i pomaga\u0107 w zrozumieniu formalno\u015bci niezawinionych przez miasto. Kojarzy\u0107 biznes z NGO \u2013 budzi\u0107 CSR."]">Słuchać ich w ramach Forum Organizacji Pozarządowych. Dzielić się z nimi pieniędzmi. Pomagać pozyskiwać środki z zewnątrz. Tłumaczyć zawiłości prawne i pomagać w zrozumieniu formalności niezawinionych przez miasto. Kojarzyć biznes z NGO – budzić CSR.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Realnym programem dla tego typu organizacji i instytucji pozarządowych. Wspieranie finansowo tych organizacji ,które swoimi pomysłami przyczyniają się do rozwoju aglomeracji Pruszkowa i jego mieszkańców.</p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"></p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"W jaki spos\u00f3b zamierza Pani/Pan wspiera\u0107 lokalne przedsi\u0119biorstwa?"]">W jaki sposób zamierza Pani/Pan wspierać lokalne przedsiębiorstwa?</span></strong></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Uporz\u0105dkowanie komunikacji miejskiej, otworzenie ca\u0142ego miasta dla wszystkich mieszka\u0144c\u00f3w i przedsi\u0119biorc\u00f3w (swobodne przemieszczenie si\u0119 mi\u0119dzy dziel\u0105cymi miasto torami) i plan zagospodarowani lokalnego to ju\u017c ogromna pomoc. Jednak z\u0142oty \u015brodek to prawdziwa KARTA MIESZKA\u0143CA (system benefit\u00f3w)."]">Uporządkowanie komunikacji miejskiej, otworzenie całego miasta dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców (swobodne przemieszczenie się między dzielącymi miasto torami) i plan zagospodarowani lokalnego to już ogromna pomoc. Jednak złoty środek to prawdziwa KARTA MIESZKAŃCA (system benefitów).</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"S\u0142ucha\u0107 ich. Wp\u0142ywy z podatk\u00f3w z CIT wydawa\u0107 dla korzy\u015bci ich i miasta \u2013 przynajmniej da\u0107 im wgl\u0105d w te wydatki. Blokowa\u0107 (zgodnie z prawem) inwestycje z zewn\u0105trz b\u0119d\u0105ce w oczywistym konflikcie z lokalnym biznesem i wnosz\u0105cym korzy\u015bci dla bud\u017cetu miasta."]">Słuchać ich. Wpływy z podatków z CIT wydawać dla korzyści ich i miasta – przynajmniej dać im wgląd w te wydatki. Blokować (zgodnie z prawem) inwestycje z zewnątrz będące w oczywistym konflikcie z lokalnym biznesem i wnoszącym korzyści dla budżetu miasta.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Uzbrajać tereny pod działalność gospodarczą w (media woda ,prąd) by tym łatwiej pozyskiwać inwestorów ,a zarazem tworzyć miejsca pracy. Stosować ulgi podatkowe dla nowych podmiotów w pierwszym roku działalności.</p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"></p> </blockquote><hr /><h2 style="color: #000000; text-align: center;">INWESTYCJE MIEJSKIE</h2><hr /><h2 style="text-align: left; color: #000000;"></h2> <p style="text-align: justify;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"Czy Pani/Pana zdaniem na ul. Kraszewskiego powinien zosta\u0107 stworzony deptak?"]">Czy Pani/Pana zdaniem na ul. Kraszewskiego powinien zostać stworzony deptak?</span></strong></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Z punktu widzenia mieszka\u0144ca Pruszkowa - fajny pomys\u0142. Z punktu widzenia lokatora z ul. Kraszewskiego dochodowy lub uci\u0105\u017cliwy. W poszanowaniu interes\u00f3w mieszka\u0144c\u00f3w ulicy mo\u017cna stworzy\u0107 ulic\u0119 \"nocnego \u017cycia\" i \"dziennych spacer\u00f3w\"."]">Z punktu widzenia mieszkańca Pruszkowa - fajny pomysł. Z punktu widzenia lokatora z ul. Kraszewskiego dochodowy lub uciążliwy. W poszanowaniu interesów mieszkańców ulicy można stworzyć ulicę "nocnego życia" i "dziennych spacerów".</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Tak."]">Tak.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Na razie nie ., może w przyszłości po rozwiązaniu problemów komunikacyjnych Miasta Pruszkowa.</p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"></p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"Jaki jest Pani/Pana spos\u00f3b na przyci\u0105gni\u0119cie wi\u0119kszej ilo\u015bci inwestor\u00f3w do Pruszkowa?"]">Jaki jest Pani/Pana sposób na przyciągnięcie większej ilości inwestorów do Pruszkowa?</span></strong></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Znam p\u0142ynnie j\u0119zyk angielski a z wykszta\u0142cenia jestem m.in. specjalist\u0105 ds. mi\u0119dzynarodowych. Pruszk\u00f3w nie posiada partner\u00f3w zagranicznych, a Grodzisk, B\u0142onie czy Brwin\u00f3w tak. Ponadto inwestycja w uzbrojenie w wod\u0119, gaz, pr\u0105d dzia\u0142ek miejskich. Plan zagospodarowania przestrzennego."]">Znam płynnie język angielski a z wykształcenia jestem m.in. specjalistą ds. międzynarodowych. Pruszków nie posiada partnerów zagranicznych, a Grodzisk, Błonie czy Brwinów tak. Ponadto inwestycja w uzbrojenie w wodę, gaz, prąd działek miejskich. Plan zagospodarowania przestrzennego.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Odkorkowa\u0107 miasto, poprawi\u0107 komfort obs\u0142ugi w urz\u0119dzie, wzorem prywatnych firm stworzy\u0107 (nazwa robocza) zesp\u00f3\u0142 ds. obs\u0142ugi klienta strategicznego, promowa\u0107 miasto na zewn\u0105trz, wprowadzi\u0107 przejrzyste wydatkowanie publicznych pieni\u0119dzy i spr\u00f3bowa\u0107 wdro\u017cy\u0107 PPP, stworzy\u0107 map\u0119 teren\u00f3w pod inwestycje."]">Odkorkować miasto, poprawić komfort obsługi w urzędzie, wzorem prywatnych firm stworzyć (nazwa robocza) zespół ds. obsługi klienta strategicznego, promować miasto na zewnątrz, wprowadzić przejrzyste wydatkowanie publicznych pieniędzy i spróbować wdrożyć PPP, stworzyć mapę terenów pod inwestycje.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Poprzez promocję miasta Pruszkowa jako miasto przyjazne inwestorom krajowym i zagranicznym</p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"></p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"Jaki jest Pani/Pana pomys\u0142 na polepszenie estetyki miasta (np. problemy zaniedbanych kamienic, chaotycznych reklam)?"]">Jaki jest Pani/Pana pomysł na polepszenie estetyki miasta (np. problemy zaniedbanych kamienic, chaotycznych reklam)?</span></strong></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Mieszka\u0144cy i lokalni przedsi\u0119biorcy powinni uto\u017csamia\u0107 si\u0119 z otoczeniem. Wytworzona w ten spos\u00f3b synergia wp\u0142ynie na tych, kt\u00f3rzy j\u0105 pierwotnie zignoruj\u0105. Ponadto cz\u0119sto drobne inwestycje jak remont elewacji czyni\u0105 niesamowite efekty."]">Mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy powinni utożsamiać się z otoczeniem. Wytworzona w ten sposób synergia wpłynie na tych, którzy ją pierwotnie zignorują. Ponadto często drobne inwestycje jak remont elewacji czynią niesamowite efekty.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Porz\u0105dek i ustalenie na nowo kompetencji w TBS Zieleni Miejskiej, dobry i egzekwowany regulamin utrzymania czysto\u015bci i estetyki w mie\u015bcie (uchwa\u0142a \u2013 prawo miejscowe), metoda kija i marchewki wobec w\u0142a\u015bcicieli budynk\u00f3w, rewitalizacja ze \u015brodk\u00f3w zewn\u0119trznych, ustalanie w\u0142asno\u015bci nieruchomo\u015bci, etc."]">Porządek i ustalenie na nowo kompetencji w TBS Zieleni Miejskiej, dobry i egzekwowany regulamin utrzymania czystości i estetyki w mieście (uchwała – prawo miejscowe), metoda kija i marchewki wobec właścicieli budynków, rewitalizacja ze środków zewnętrznych, ustalanie własności nieruchomości, etc.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">W moim programie jest pkt. dotyczący rewitalizacji unikalnych ,historycznych obiektów przy ul. Narodowej Stalowej ,Ołówkowej i 3-go Maja itp. z środków finansowych z UE w ramach RPO dla Mazowsza w wysokości ponad 8 miliardów złotych na lata 2014-2020.</p> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"></p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong><span data-sheets-value="[null,2,"Jakie s\u0105 Pani/Pana priorytetowe inwestycje w przysz\u0142ej kadencji w przypadku wygrania wybor\u00f3w?"]">Jakie są Pani/Pana priorytetowe inwestycje w przyszłej kadencji w przypadku wygrania wyborów?</span></strong></p><blockquote> <ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Jan Marcin Górski</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Warto, a w\u0142a\u015bciwie trzeba, na pocz\u0105tku spr\u00f3bowa\u0107 zawrze\u0107 umow\u0119 spo\u0142eczn\u0105 z podmiotami. Uregulowa\u0107 w ten spos\u00f3b wielko\u015b\u0107 i lokalizacj\u0119 reklam a w zamian zaoferowa\u0107 us\u0142ugodawcom wspomnian\u0105 KART\u0118 BENEFIT\u00d3W dla mieszka\u0144c\u00f3w. Warunek przyst\u0105pienia...m.in. estetyka."]">Warto, a właściwie trzeba, na początku spróbować zawrzeć umowę społeczną z podmiotami. Uregulować w ten sposób wielkość i lokalizację reklam a w zamian zaoferować usługodawcom wspomnianą KARTĘ BENEFITÓW dla mieszkańców. Warunek przystąpienia...m.in. estetyka.</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Maksym Gołoś</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,"Przeprawa przez tory; Centrum Kultury za rozs\u0105dne pieni\u0105dze; szko\u0142y na G\u0105sinie i B\u0105kach; Wydzia\u0142 Obs\u0142ugi Mieszka\u0144ca; Centrum przesiadkowe; Sie\u0107 komunikacyjna dla rower\u00f3w; Przed\u0142u\u017cenie ul. Sienkiewicza; Doko\u0144czenie parku na \u017bwirowisku i zagospodarowanie teren\u00f3w wzd\u0142u\u017c Utraty (Malichy - Tworki; G\u0105sin)"]">Przeprawa przez tory; Centrum Kultury za rozsądne pieniądze; szkoły na Gąsinie i Bąkach; Wydział Obsługi Mieszkańca; Centrum przesiadkowe; Sieć komunikacyjna dla rowerów; Przedłużenie ul. Sienkiewicza; Dokończenie parku na Żwirowisku i zagospodarowanie terenów wzdłuż Utraty (Malichy - Tworki; Gąsin)</span></p><ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;"> <li><strong>Marek Józef Prędota</strong></li> </ul> <p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">1/ Wdrożenie w życie bez dodatkowych obciążeń finansowych dla miasta budowy projektu CDK 2/ Realizacja w jak najszybszym tempie inwestycji przejazdowych dotyczących Centrum Pruszkowa z Gąsinem i Żbikowem 3.Wdrożenie w życie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i projektu SPPP Miasto Pruszków Źródłem Zielonej Energii</p> </blockquote>