Kiedy SGGW zakończyła prowadzenie w Brwinowie zajęć dydaktycznych, należący do niej zabytkowy pałac Wierusz-Kowalskich wraz z aulą wykładową oraz budynkami pomocniczymi zaczęły podupadać. O tym terenie o powierzchni ponad 7,7 ha (między ulicami Piłsudskiego, Przejazd, Dworską i parkiem miejskim) można było tylko marzyć. 6 listopada 2015 r. to data, która jest kamieniem milowym do spełnienia marzeń.

Jest to historyczna chwila dla gminy Brwinów. Ministerstwo Skarbu wyraziło zgodę na sfinalizowanie transakcji: 6 listopada 2015 r. został sporządzony akt notarialny nabycia przez gminę Brwinów położonej w centrum Brwinowa nieruchomości należącej przez ostatnie kilkadziesiąt lat do SGGW. W obecności notariusza akt podpisali: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz kanclerz SGGW prof. dr inż. Wojciech Skarżyński i prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Pałac Wierusz-Kowalskich wraz z otaczającym go parkiem i budynkami pomocniczymi  na działce między ul. Dworską, Przejazd i Piłsudskiego stał się własnością gminy (wyjątkami są budynki na wyodrębnionych działkach, m.in. tzw. „dom profesorski”). Renowacja pałacu i zagospodarowanie terenu będzie dużym wyzwaniem, ale jednocześnie spełnieniem marzeń o przestronnym centrum kultury, reprezentacyjnym miejscu i zadbanej przestrzeni publicznej w miejscu opuszczonym już przez SGGW, a do tej pory niedostępnym dla mieszkańców. Dodatkowo gmina kupiła działkę przylegającą do parku, która stanie się jego częścią.

Historia starań o zakup pałacu zaczęła się w 2004 r., kiedy SGGW zaczęła  sprzedaż ponad 400 ha gruntów dawnego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Brwinowie, Grudowie i Biskupicach, w tym 8-hektarowego terenu wraz z pałacem w centrum miasta. Pierwszy zakup unieważniło Ministerstwo Skarbu Państwa. Częścią terenów zainteresowała się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, planująca w tym rejonie budowę autostrady A2. Perypetie związane z wyceną gruntów ostatecznie wstrzymały sprzedaż. Ówczesny burmistrz gminy Brwinów Andrzej Guzik, pytany o tę nieruchomość, wbrew opinii większości radnych powtarzał w 2006 r. w kolejnych pismach kierowanych do SGGW swoje stanowisko: „Gmina Brwinów nie jest zainteresowana nabyciem działki nr 3/11, stanowiącej część parku w Brwinowie łącznie z zabytkowym pałacykiem”, choć wówczas wycena tego terenu nie przekraczała 2 mln zł. Kilka lat później, jesienią 2010 r., tj. tuż przed przegranymi przez niego wyborami zaoferował SGGW ponad 13 mln zł, ale bez zabezpieczenia środków w budżecie. Pałac nadal pozostał własnością uczelni. Mijały lata.

Po wyjaśnieniu kwestii ewentualnych spadkobierców SGGW ponownie próbowała sprzedać pałac Wierusz-Kowalskich w drodze otwartych przetargów. Cena wywoławcza wynosiła ok. 10 mln zł. Burmistrz Arkadiusz Kosiński cierpliwie chodził wokół tej sprawy i ostatecznie, wobec braku innych oferentów, wynegocjował cenę 6,55 mln zł. Gmina Brwinów kupuje działkę o powierzchni prawie 80 tys. m2. Nieruchomość posiada nieregularny kształt wielokąta, z czego 15% stanowi zabudowa, a pozostała część to tereny zielone do ewentualnej zabudowy oraz park. W skład zabudowy wchodzą m.in. pałac – jednopiętrowy budynek z 1925 r. o powierzchni użytkowej 889 m2, dobudowana przez uczelnię aula wykładowa, domonty od strony ul. Przejazd (domonty to popularne w latach 60. i 70. budynki mieszkalne szybko składane w całość na miejscu przeznaczenia np. jako hotele, tymczasowe pomieszczenia administracyjne itp.), królikarnia, przepiórkarnia, zwierzętarnia, obora dydaktyczna i wybieg dla krów. – Do projektu budżetu na rok 2016 będę proponował wprowadzenie dokumentacji projektowej rewitalizacji pałacu Wierusz-Kowalskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Myślę, że przy tak skomplikowanym obiekcie, gdzie potrzebne są ekspertyzy i opinie konserwatora, dokumentację, którą zlecimy na początku roku, otrzymamy na jego koniec. To są długotrwałe procedury. Pierwsze prace będziemy planowali na 2017 i 2018 rok – zapowiada burmistrz Arkadiusz Kosiński. W pałacu w przyszłości powstanie centrum kultury. Gmina już wcześniej zadba o przypałacowy park, oczyszczając zaniedbaną część z chaszczy i otwierając go dla mieszkańców.

Pałac Wierusz-Kowalskich: marzenia się spełniająhttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/11/00.jpghttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/11/00-300x300.jpg Daria Mrozowicz BrwinówWydarzenia,,,,,,,,,,
Kiedy SGGW zakończyła prowadzenie w Brwinowie zajęć dydaktycznych, należący do niej zabytkowy pałac Wierusz-Kowalskich wraz z aulą wykładową oraz budynkami pomocniczymi zaczęły podupadać. O tym terenie o powierzchni ponad 7,7 ha (między ulicami Piłsudskiego, Przejazd, Dworską i parkiem miejskim) można było tylko marzyć. 6 listopada 2015 r. to data,...
<p style="text-align: justify;"><strong>Kiedy SGGW zakończyła prowadzenie w Brwinowie zajęć dydaktycznych, należący do niej zabytkowy pałac Wierusz-Kowalskich wraz z aulą wykładową oraz budynkami pomocniczymi zaczęły podupadać. O tym terenie o powierzchni ponad 7,7 ha (między ulicami Piłsudskiego, Przejazd, Dworską i parkiem miejskim) można było tylko marzyć. 6 listopada 2015 r. to data, która jest kamieniem milowym do spełnienia marzeń.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Jest to historyczna chwila dla gminy Brwinów. Ministerstwo Skarbu wyraziło zgodę na sfinalizowanie transakcji: 6 listopada 2015 r. został sporządzony akt notarialny nabycia przez gminę Brwinów położonej w centrum Brwinowa nieruchomości należącej przez ostatnie kilkadziesiąt lat do SGGW. W obecności notariusza akt podpisali: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz kanclerz SGGW prof. dr inż. Wojciech Skarżyński i prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Pałac Wierusz-Kowalskich wraz z otaczającym go parkiem i budynkami pomocniczymi  na działce między ul. Dworską, Przejazd i Piłsudskiego stał się własnością gminy (wyjątkami są budynki na wyodrębnionych działkach, m.in. tzw. „dom profesorski”). Renowacja pałacu i zagospodarowanie terenu będzie dużym wyzwaniem, ale jednocześnie spełnieniem marzeń o przestronnym centrum kultury, reprezentacyjnym miejscu i zadbanej przestrzeni publicznej w miejscu opuszczonym już przez SGGW, a do tej pory niedostępnym dla mieszkańców. Dodatkowo gmina kupiła działkę przylegającą do parku, która stanie się jego częścią.</p> <p style="text-align: justify;">Historia starań o zakup pałacu zaczęła się w 2004 r., kiedy SGGW zaczęła  sprzedaż ponad 400 ha gruntów dawnego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Brwinowie, Grudowie i Biskupicach, w tym 8-hektarowego terenu wraz z pałacem w centrum miasta. Pierwszy zakup unieważniło Ministerstwo Skarbu Państwa. Częścią terenów zainteresowała się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, planująca w tym rejonie budowę autostrady A2. Perypetie związane z wyceną gruntów ostatecznie wstrzymały sprzedaż. Ówczesny burmistrz gminy Brwinów Andrzej Guzik, pytany o tę nieruchomość, wbrew opinii większości radnych powtarzał w 2006 r. w kolejnych pismach kierowanych do SGGW swoje stanowisko: „Gmina Brwinów nie jest zainteresowana nabyciem działki nr 3/11, stanowiącej część parku w Brwinowie łącznie z zabytkowym pałacykiem”, choć wówczas wycena tego terenu nie przekraczała 2 mln zł. Kilka lat później, jesienią 2010 r., tj. tuż przed przegranymi przez niego wyborami zaoferował SGGW ponad 13 mln zł, ale bez zabezpieczenia środków w budżecie. Pałac nadal pozostał własnością uczelni. Mijały lata.</p> <p style="text-align: justify;">Po wyjaśnieniu kwestii ewentualnych spadkobierców SGGW ponownie próbowała sprzedać pałac Wierusz-Kowalskich w drodze otwartych przetargów. Cena wywoławcza wynosiła ok. 10 mln zł. Burmistrz Arkadiusz Kosiński cierpliwie chodził wokół tej sprawy i ostatecznie, wobec braku innych oferentów, wynegocjował cenę 6,55 mln zł. Gmina Brwinów kupuje działkę o powierzchni prawie 80 tys. m2. Nieruchomość posiada nieregularny kształt wielokąta, z czego 15% stanowi zabudowa, a pozostała część to tereny zielone do ewentualnej zabudowy oraz park. W skład zabudowy wchodzą m.in. pałac – jednopiętrowy budynek z 1925 r. o powierzchni użytkowej 889 m2, dobudowana przez uczelnię aula wykładowa, domonty od strony ul. Przejazd (domonty to popularne w latach 60. i 70. budynki mieszkalne szybko składane w całość na miejscu przeznaczenia np. jako hotele, tymczasowe pomieszczenia administracyjne itp.), królikarnia, przepiórkarnia, zwierzętarnia, obora dydaktyczna i wybieg dla krów. – Do projektu budżetu na rok 2016 będę proponował wprowadzenie dokumentacji projektowej rewitalizacji pałacu Wierusz-Kowalskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Myślę, że przy tak skomplikowanym obiekcie, gdzie potrzebne są ekspertyzy i opinie konserwatora, dokumentację, którą zlecimy na początku roku, otrzymamy na jego koniec. To są długotrwałe procedury. Pierwsze prace będziemy planowali na 2017 i 2018 rok – zapowiada burmistrz Arkadiusz Kosiński. W pałacu w przyszłości powstanie centrum kultury. Gmina już wcześniej zadba o przypałacowy park, oczyszczając zaniedbaną część z chaszczy i otwierając go dla mieszkańców.</p>