Jaka będzie nowa prezydentura Pawła Makucha i jakie zmiany w naszym mieście przyniesie?
Jeszcze przed wyborami zapytaliśmy kandydata na Prezydenta Pawła Makucha o jego wizję rozwoju Pruszkowa.

Jeszcze raz publikujemy nasze pytania i odpowiedzi pana Makucha dotyczące wielu kwestii związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem naszego miasta.

Darmowa komunikacja miejska, likwidacja ogrodzeń i otwarcie przestrzeni miejskiej, aplikacja do kontaktu mieszkańców z władzami miasta, rada biznesu, czy nowy wizerunek marketingowy miasta to niektóre z pomysłów nowego Prezydenta.

Już 22 listopada rozpoczyna się nowa kadencja prezydencka w Pruszkowie.

Czy jest Pan za wprowadzeniem w Pruszkowie strefy płatnego parkowania?Nie. Są możliwości wprowadzenia rotacyjnego parkowania bez nakładania dodatkowych obciążeń na mieszkańców. I wiem jak to zrobić. Wprowadzenie płatnych stref parkowania bez podjęcia mniej restrykcyjnych prób jest pójściem na tzw. łatwiznę. Uważam, że jest to ostateczność.
Jaki jest Pana pomysł na usprawnienie transportu miejskiego?W początkowym okresie należy dokonać gruntownej reorganizacji transportu publicznego z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców miasta. Docelowo należy rozważyć budowę darmowego pruszkowskiego transportu miejskiego opartego na pojazdach ekologicznych.
Czy jest Pan za uruchomieniem bezpośredniej linia autobusowej z Pruszkowa do Warszawy?Tak, jest to priorytet.
W jaki sposób zamierza Pan wspierać rozwój infrastruktury rowerowej?Należy modernizować istniejące i budować nowe drogi rowerowe. To ma być spójny połączony system dróg łączący się z drogami sąsiednich gmin. Do tego potrzebna jest współpraca z sąsiadami, której obecnie nie ma. Trzeba skupić się także na rozbudowie i unowocześnianiu roweru miejskiego.
W jaki sposób chce Pan ułatwić poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym?I znowu wracamy do kwestii naprawy transportu publicznego. Należy poprawić stan miejskiej infrastruktury, a tu dochodzimy do współpracy z powiatem i województwem. Taką współpracę należy rozpocząć natychmiast. Tak jak nie ma jednej niepełnosprawności, tak nie ma uniwersalnego rozwiązania. Należy słuchać ludzi i reagować na ich potrzeby.
Jaki jest Pana pomysł na stworzenie spójnego harmonogramu wydarzeń kulturalnych dostępnego dla wszystkich mieszkańców?Reorganizacja pruszkowskiej kultury, którą należy oddzielić od sportu. Ten kosztowny eksperyment połączenia się nie udał, a widać to już po kilku miesiącach funkcjonowania CKiS Sp. z o. o.
Czy zamierza Pan poszerzyć obecną ofertę kulturalną? Jeśli tak, to w jaki sposób?Oczywiście, że tak. Uważam, że przy tak dużym mieście, należy dokonać decentralizacji pruszkowskiej kultury. Mieszkańcy poszczególnych rejonów miasta powinni mieć możliwość korzystania z oferty kulturalnej miasta w najbliżej okolicy, a nie w jednym centralnym domu kultury.
Jakie funkcje Pana zdaniem powinno pełnić Centrum Dziedzictwa Kulturowego?Powinno służyć mieszkańcom, a tego nie robi. Wystarczy przeanalizować odpis KRS spółki, a także obecną ofertę skierowaną do mieszkańców, aby przekonać się że tak nie jest.
Jak często i w jakich sprawach Pana zdaniem powinny odbywać się konsultacje społeczne?To wszystko zależy od mieszkańców. Jeśli uznają, że na dany temat chcą się wypowiedzieć, to powinni mieć taką możliwość. To tak naprawdę mieszkańcy są gospodarzami naszego miasta, a urzędnicy, radni czy prezydent realizują ich wolę. Ja jestem zwolennikiem rozmów i dialogu.
Jakimi środkami komunikacji miasto Pana zdaniem powinno komunikować się z mieszkańcami?Tradycyjnymi i nowoczesnymi. Dążyć będę do stworzenia pruszkowskiej aplikacji, która ułatwi kontakt na linii mieszkaniec, urząd. Wiele spraw można załatwić szybko i sprawnie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, których obecnie nie ma. Jako Prezydent Pruszkowa wyjdę do mieszkańców, będę dla nich dostępny. Stawiam więc też na kontakt bezpośredni.
W jaki sposób chce Pan wspierać organizacje pozarządowe?Działalność organizacji pozarządowych jest podstawą samorządności. Należy wspierać takie inicjatywy. Tak jak przy osobach niepełnosprawnych, tak przy tego typu organizacjach nie ma ujednoliconych potrzeb i jednej recepty pomocy.
W jaki sposób zamierza Pan wspierać lokalne przedsiębiorstwa?Sam jestem przedsiębiorcą, który działał w Pruszkowie. Znam doskonale problemy poszczególnych grup zawodowych. Uważam, że należy doprowadzić do powstania pod patronatem Prezydenta Społecznej Rady Biznesu. Dla miast będzie to zerowy koszt, a współdziałanie pruszkowskich przedsiębiorstw i zdrowa konkurencja przełoży się na realne wsparcie. Miasto musi zacząć dostrzegać i wspierać intensywnie takie zjawisko, jakim jest start-up. Stawiajmy na innowacyjność i nowoczesność.
Jaki jest Pana sposób na przyciągnięcie większej ilości inwestorów do Pruszkowa?Należy zacząć robić tzw. marketing miejsca. Coś co jest chyba nieznane obecnej władzy. Pruszków musi zacząć kojarzyć się dobrze, należy wykorzystać nasze położenie względem Stolicy. Określenia typu ,,sypialnia Warszawy” muszą odejść w zapomnienie. Pruszków musi zacząć być modny, posiadanie siedziby firmy w Pruszkowie ma być nobilitujące. To można zrobić.
Jaki jest Pana pomysł na polepszenie estetyki miasta (np. problemy zaniedbanych kamienic, chaotycznych reklam)?Zacznijmy od otwarcia przestrzeni publicznej. Zlikwidujmy ogrodzenia, niech targowiska w dni nietargowe będą otwartymi, dostępnymi, dobrze zagospodarowanymi placami miejskimi. Posprzątajmy nasze miasto, ustawmy więcej koszy na śmieci. Systematyczność i konsekwencja przyniesie efekty. Jeśli zaniedbana kamienica należy do miasta, zaplanujmy jej remont i go przeprowadźmy. Należy zacząć wymagać od innych, zaczynając od siebie.
Jakie są Pana priorytetowe inwestycje w przyszłej kadencji w przypadku wygrania wyborów?Bardzo bym chciał, aby Pruszków miał swój darmowy transport miejski oparty na pojazdach ekologicznych. Wiem, że stać nas na taką inwestycję w nadchodzącej kadencji. Mieszkańcy na to zasługują. Należy też skupić się na inwestycjach drogowych i inżynierii ruchu. Bez tego i tak już duże korki staną się jeszcze większe. Zapomnieć nie można o seniorach do których chcę skierować program Bezpieczny Senior. Inwestować należy także w edukację i sport bo to nasza przyszłość. Inwestować należy też w ludzi, doceniać ich pracę i trud.
 Jakie 3 konkretne cele/inicjatywy chce Pani zrealizować w trakcie pierwszego roku urzędowania?
  1. Dokonam reorganizacji transportu publicznego z uwzględnieniem faktycznych potrzeb mieszkańców, włącznie z przywróceniem połączania autobusowego z Warszawą.
  2. Podejmę działania zmierzające do rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem MZO Sp. z o. o.
  3. Doprowadzę do otwarcia przestrzeni publicznej. 
Co zmieni się w Pruszkowie podczas prezydentury Pawła Makucha?http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2018/11/025228_r0_940.jpghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2018/11/025228_r0_940-300x300.jpg admin MiastoPolecanePruszków
Jaka będzie nowa prezydentura Pawła Makucha i jakie zmiany w naszym mieście przyniesie? Jeszcze przed wyborami zapytaliśmy kandydata na Prezydenta Pawła Makucha o jego wizję rozwoju Pruszkowa.Jeszcze raz publikujemy nasze pytania i odpowiedzi pana Makucha dotyczące wielu kwestii związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem naszego miasta.Darmowa komunikacja miejska, likwidacja ogrodzeń i...
<strong><span style="font-size: 14pt;">Jaka będzie nowa prezydentura Pawła Makucha i jakie zmiany w naszym mieście przyniesie? Jeszcze przed wyborami zapytaliśmy kandydata na Prezydenta Pawła Makucha o jego wizję rozwoju Pruszkowa. </span></strong>Jeszcze raz publikujemy nasze pytania i odpowiedzi pana Makucha dotyczące wielu kwestii związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem naszego miasta.Darmowa komunikacja miejska, likwidacja ogrodzeń i otwarcie przestrzeni miejskiej, aplikacja do kontaktu mieszkańców z władzami miasta, rada biznesu, czy nowy wizerunek marketingowy miasta to niektóre z pomysłów nowego Prezydenta.Już 22 listopada rozpoczyna się nowa kadencja prezydencka w Pruszkowie. <table style="height: 1139px; width: 713px;"> <tbody> <tr style="height: 324px;"> <td style="width: 236.042px; height: 68px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Czy jest Pan za wprowadzeniem w Pruszkowie strefy płatnego parkowania?</strong></span></td> <td style="width: 464.931px; height: 68px;"><span style="font-size: 12pt;">Nie. Są możliwości wprowadzenia rotacyjnego parkowania bez nakładania dodatkowych obciążeń na mieszkańców. I wiem jak to zrobić. Wprowadzenie płatnych stref parkowania bez podjęcia mniej restrykcyjnych prób jest pójściem na tzw. łatwiznę. Uważam, że jest to ostateczność.</span></td> </tr> <tr style="height: 254px;"> <td style="width: 236.042px; height: 160px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jaki jest Pana pomysł na usprawnienie transportu miejskiego?</strong></span></td> <td style="width: 464.931px; height: 160px;"><span style="font-size: 12pt;">W początkowym okresie należy dokonać gruntownej reorganizacji transportu publicznego z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców miasta. Docelowo należy rozważyć budowę darmowego pruszkowskiego transportu miejskiego opartego na pojazdach ekologicznych.</span></td> </tr> <tr style="height: 138px;"> <td style="width: 236.042px; height: 138px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Czy jest Pan za uruchomieniem bezpośredniej linia autobusowej z Pruszkowa do Warszawy?</strong></span></td> <td style="width: 464.931px; height: 138px;"><span style="font-size: 12pt;">Tak, jest to priorytet.</span></td> </tr> <tr style="height: 291px;"> <td style="width: 236.042px; height: 64px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>W jaki sposób zamierza Pan wspierać rozwój infrastruktury rowerowej?</strong></span></td> <td style="width: 464.931px; height: 64px;"><span style="font-size: 12pt;">Należy modernizować istniejące i budować nowe drogi rowerowe. To ma być spójny połączony system dróg łączący się z drogami sąsiednich gmin. Do tego potrzebna jest współpraca z sąsiadami, której obecnie nie ma. Trzeba skupić się także na rozbudowie i unowocześnianiu roweru miejskiego.</span></td> </tr> <tr style="height: 199px;"> <td style="width: 236.042px; height: 199px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>W jaki sposób chce Pan ułatwić poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym?</strong></span></td> <td style="width: 464.931px; height: 199px;"><span style="font-size: 12pt;">I znowu wracamy do kwestii naprawy transportu publicznego. Należy poprawić stan miejskiej infrastruktury, a tu dochodzimy do współpracy z powiatem i województwem. Taką współpracę należy rozpocząć natychmiast. Tak jak nie ma jednej niepełnosprawności, tak nie ma uniwersalnego rozwiązania. Należy słuchać ludzi i reagować na ich potrzeby.</span></td> </tr> <tr style="height: 198px;"> <td style="width: 236.042px; height: 178px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jaki jest Pana pomysł na stworzenie spójnego harmonogramu wydarzeń kulturalnych dostępnego dla wszystkich mieszkańców?</strong></span></td> <td style="width: 464.931px; height: 178px;"><span style="font-size: 12pt;">Reorganizacja pruszkowskiej kultury, którą należy oddzielić od sportu. Ten kosztowny eksperyment połączenia się nie udał, a widać to już po kilku miesiącach funkcjonowania CKiS Sp. z o. o.</span></td> </tr> <tr style="height: 24px;"> <td style="width: 236.042px; height: 134px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Czy zamierza Pan poszerzyć obecną ofertę kulturalną? Jeśli tak, to w jaki sposób?</strong></span></td> <td style="width: 464.931px; height: 134px;"><span style="font-size: 12pt;">Oczywiście, że tak. Uważam, że przy tak dużym mieście, należy dokonać decentralizacji pruszkowskiej kultury. Mieszkańcy poszczególnych rejonów miasta powinni mieć możliwość korzystania z oferty kulturalnej miasta w najbliżej okolicy, a nie w jednym centralnym domu kultury.</span></td> </tr> <tr style="height: 120px;"> <td style="width: 236.042px; height: 198px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jakie funkcje Pana zdaniem powinno pełnić Centrum Dziedzictwa Kulturowego</strong>?</span></td> <td style="width: 464.931px; height: 198px;"><span style="font-size: 12pt;">Powinno służyć mieszkańcom, a tego nie robi. Wystarczy przeanalizować odpis KRS spółki, a także obecną ofertę skierowaną do mieszkańców, aby przekonać się że tak nie jest.</span></td> </tr> </tbody> </table> <table style="height: 1115px; width: 721px;"> <tbody> <tr style="height: 286px;"> <td style="width: 234.931px; height: 45px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jak często i w jakich sprawach Pana zdaniem powinny odbywać się konsultacje społeczne?</strong></span></td> <td style="width: 473.819px; height: 45px;"><span style="font-size: 12pt;">To wszystko zależy od mieszkańców. Jeśli uznają, że na dany temat chcą się wypowiedzieć, to powinni mieć taką możliwość. To tak naprawdę mieszkańcy są gospodarzami naszego miasta, a urzędnicy, radni czy prezydent realizują ich wolę. Ja jestem zwolennikiem rozmów i dialogu.</span></td> </tr> <tr style="height: 10px;"> <td style="width: 234.931px; height: 10px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jakimi środkami komunikacji miasto Pana zdaniem powinno komunikować się z mieszkańcami?</strong></span></td> <td style="width: 473.819px; height: 10px;"><span style="font-size: 12pt;">Tradycyjnymi i nowoczesnymi. Dążyć będę do stworzenia pruszkowskiej aplikacji, która ułatwi kontakt na linii mieszkaniec, urząd. Wiele spraw można załatwić szybko i sprawnie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, których obecnie nie ma. Jako Prezydent Pruszkowa wyjdę do mieszkańców, będę dla nich dostępny. Stawiam więc też na kontakt bezpośredni.</span></td> </tr> <tr style="height: 286px;"> <td style="width: 234.931px; height: 128px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>W jaki sposób chce Pan wspierać organizacje pozarządowe?</strong></span></td> <td style="width: 473.819px; height: 128px;"><span style="font-size: 12pt;">Działalność organizacji pozarządowych jest podstawą samorządności. Należy wspierać takie inicjatywy. Tak jak przy osobach niepełnosprawnych, tak przy tego typu organizacjach nie ma ujednoliconych potrzeb i jednej recepty pomocy.</span></td> </tr> <tr style="height: 324px;"> <td style="width: 234.931px; height: 147px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>W jaki sposób zamierza Pan wspierać lokalne przedsiębiorstwa?</strong></span></td> <td style="width: 473.819px; height: 147px;"><span style="font-size: 12pt;">Sam jestem przedsiębiorcą, który działał w Pruszkowie. Znam doskonale problemy poszczególnych grup zawodowych. Uważam, że należy doprowadzić do powstania pod patronatem Prezydenta Społecznej Rady Biznesu. Dla miast będzie to zerowy koszt, a współdziałanie pruszkowskich przedsiębiorstw i zdrowa konkurencja przełoży się na realne wsparcie. Miasto musi zacząć dostrzegać i wspierać intensywnie takie zjawisko, jakim jest start-up. Stawiajmy na innowacyjność i nowoczesność.</span></td> </tr> <tr style="height: 660px;"> <td style="width: 234.931px; height: 178px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jaki jest Pana sposób na przyciągnięcie większej ilości inwestorów do Pruszkowa?</strong></span></td> <td style="width: 473.819px; height: 178px;"><span style="font-size: 12pt;">Należy zacząć robić tzw. marketing miejsca. Coś co jest chyba nieznane obecnej władzy. Pruszków musi zacząć kojarzyć się dobrze, należy wykorzystać nasze położenie względem Stolicy. Określenia typu ,,sypialnia Warszawy" muszą odejść w zapomnienie. Pruszków musi zacząć być modny, posiadanie siedziby firmy w Pruszkowie ma być nobilitujące. To można zrobić.</span></td> </tr> <tr style="height: 333px;"> <td style="width: 234.931px; height: 227px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jaki jest Pana pomysł na polepszenie estetyki miasta (np. problemy zaniedbanych kamienic, chaotycznych reklam)?</strong></span></td> <td style="width: 473.819px; height: 227px;"><span style="font-size: 12pt;">Zacznijmy od otwarcia przestrzeni publicznej. Zlikwidujmy ogrodzenia, niech targowiska w dni nietargowe będą otwartymi, dostępnymi, dobrze zagospodarowanymi placami miejskimi. Posprzątajmy nasze miasto, ustawmy więcej koszy na śmieci. Systematyczność i konsekwencja przyniesie efekty. Jeśli zaniedbana kamienica należy do miasta, zaplanujmy jej remont i go przeprowadźmy. Należy zacząć wymagać od innych, zaczynając od siebie.</span></td> </tr> <tr style="height: 551.393px;"> <td style="width: 234.931px; height: 230px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jakie są Pana priorytetowe inwestycje w przyszłej kadencji w przypadku wygrania wyborów?</strong></span></td> <td style="width: 473.819px; height: 230px;"><span style="font-size: 12pt;">Bardzo bym chciał, aby Pruszków miał swój darmowy transport miejski oparty na pojazdach ekologicznych. Wiem, że stać nas na taką inwestycję w nadchodzącej kadencji. Mieszkańcy na to zasługują. Należy też skupić się na inwestycjach drogowych i inżynierii ruchu. Bez tego i tak już duże korki staną się jeszcze większe. Zapomnieć nie można o seniorach do których chcę skierować program Bezpieczny Senior. Inwestować należy także w edukację i sport bo to nasza przyszłość. Inwestować należy też w ludzi, doceniać ich pracę i trud.</span></td> </tr> <tr style="height: 310px;"> <td style="width: 234.931px; height: 150px;"><span style="font-size: 12pt;"> <strong>Jakie 3 konkretne cele/inicjatywy chce Pani zrealizować w trakcie pierwszego roku urzędowania?</strong></span></td> <td style="width: 473.819px; height: 150px;"> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Dokonam reorganizacji transportu publicznego z uwzględnieniem faktycznych potrzeb mieszkańców, włącznie z przywróceniem połączania autobusowego z Warszawą. </span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Podejmę działania zmierzające do rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem MZO Sp. z o. o. </span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Doprowadzę do otwarcia przestrzeni publicznej. </span></li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table>