,,Kresy – początki historii”, będzie kolejnym spotkaniem z cyklu „Pamięć Kresów”. Zostanie ono poświęcone głównie początkom „kresowej historii”, czyli okresowi od panowania ostatniego z Piastów – króla Kazimierza Wielkiego, kiedy to do Królestwa Polskiego przyłączono Ruś Czerwoną do roku 1569, gdy zawarto unię realną z Litwą.
W ramach spotkania zostaną przekazane w ogólnym zarysie informacje o:
• terenach, na których tworzyła się historia Polskich Kresów Wschodnich,
• ludziach Kresów, w tym ich struktura demograficzna i narodowościowa,
• religiach kresowych.
Będziemy prezentować mapy oraz zdjęcia wspaniałych zabytków i
miast kresowych.

W części ogólnej, będziemy szukać odpowiedzi na pytanie dlaczego Kresy? i wspominać je jako ideę łączącą przeszłość z przyszłością i przestrzenią, w której konstytuuje się Naród, jako ideę przeniesienia kultury i cywilizacji europejskiej (łacińskiej) realizowaną na wschodnich terenach Europy.

Spotkanie odbędzie się 23.01 2016 r. o godz. 15 w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.

Wstęp wolny,
serdecznie zapraszamy

Kresy – początki historiihttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2016/01/Plakat-page-001-724x1024.jpghttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2016/01/Plakat-page-001-300x300.jpg Muzeum Dulag121 Muzeum Dulag121,,,,
,,Kresy - początki historii'', będzie kolejnym spotkaniem z cyklu „Pamięć Kresów”. Zostanie ono poświęcone głównie początkom „kresowej historii”, czyli okresowi od panowania ostatniego z Piastów - króla Kazimierza Wielkiego, kiedy to do Królestwa Polskiego przyłączono Ruś Czerwoną do roku 1569, gdy zawarto unię realną z Litwą. W ramach spotkania zostaną...
,,Kresy - początki historii'', będzie kolejnym spotkaniem z cyklu „Pamięć Kresów”. Zostanie ono poświęcone głównie początkom „kresowej historii”, czyli okresowi od panowania ostatniego z Piastów - króla Kazimierza Wielkiego, kiedy to do Królestwa Polskiego przyłączono Ruś Czerwoną do roku 1569, gdy zawarto unię realną z Litwą. W ramach spotkania zostaną przekazane w ogólnym zarysie informacje o: • terenach, na których tworzyła się historia Polskich Kresów Wschodnich, • ludziach Kresów, w tym ich struktura demograficzna i narodowościowa, • religiach kresowych. Będziemy prezentować mapy oraz zdjęcia wspaniałych zabytków i miast kresowych.W części ogólnej, będziemy szukać odpowiedzi na pytanie dlaczego Kresy? i wspominać je jako ideę łączącą przeszłość z przyszłością i przestrzenią, w której konstytuuje się Naród, jako ideę przeniesienia kultury i cywilizacji europejskiej (łacińskiej) realizowaną na wschodnich terenach Europy.Spotkanie odbędzie się 23.01 2016 r. o godz. 15 w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy