Po wyborach parlamentarnych  w naszym kraju doszło do wielu przetasowań, również na szczeblu samorządowym.  Nowym wojewodą mazowieckim został Zdzisław Sipiera tym samym ustępując urzędu Starosty Powiatu Pruszkowskiego, nowym Starostą został Maksym Gołoś, który kandydował wcześniej w wyborach na prezydenta Pruszkowa.

Czy coś to zmieni? Obydwaj panowie reprezentują tę samą partię polityczną, jednak z pewnością indywidualne poglądy mają tu spore znaczenie.  Podczas wyborów samorządowych zapytaliśmy Pana Maksyma Gołosia o  jego pomysł na Pruszków. Tu warto dodać, że urząd Starosty nie jest tym samym czym stanowisko Prezydenta miasta. Jednak wiele kwestii, o które pytaliśmy nie są ściśle związane jedynie z rolą prezydenta, a mają szerszy zasięg. W kilku przypadkach nowy Starosta będzie miał wręcz szerze kompetencje.

Zapraszamy do lektury pytań, które zadaliśmy Panu Gołosiowi podczas wyborów samorządowych. Mamy nadzieję, że wiele ciekawym pomysłów,  które wygłaszał wtedy, uda mu się zrealizować na nowym stanowisku. 


Jakie 3 konkretne cele/inicjatywy chce Pan zrealizować w trakcie pierwszego roku urzędowania?

1. dialog społeczny – powołanie centrum dialogu społecznego i referendum w sprawie CDK

2. zadbać o to, co się kłuje w oczy – posprzątać i dofinansować przestrzeń publiczną

3. złożyć wnioski o dofinansowanie inwestycji

w mieście (zaczyna się nowa i ostatnia perspektywa finansowania z UE)

Czy jest Pan za wprowadzeniem w Pruszkowie strefy płatnego parkowania?

Nie.

Jaki jest Pana pomysł na usprawnienie transportu miejskiego?

Dwa centra przesiadkowe; więcej linii ale krótsze trasy; częstsze kursy; częstsze przystanki; stałe rozkłady jazdy, ogólnodostępna i szybka informacja o nich i zmianach (np. twitter) karta mieszkańca i darmowa komunikacja autobusowa do Warszawy; powrót do pomysłu szynobusu Komorów – PKP Pruszków;

Czy jest Pan za uruchomieniem bezpośredniej linia autobusowej z Pruszkowa do Warszawy?

Tak. Chciałbym, żeby powstała linia z nowo powstałego centrum przesiadkowego do większego węzła komunikacji miejskiej w Warszawie (np. Dw. Zachodni). Liczba kursów, długość trasy i standard podróży uzależniony byłby od budżetu oczywiście. Szukałbym pieniędzy w renegocjacji Wspólnego Biletu.

Jaki jest Pana pomysł na zmniejszenie korków w godzinach szczytu?

Lepiej rozmawiać na bazie profesjonalnej analizy zleconej przez miasto, ale spróbujmy – najłatwiej i najszybciej – zmiany w organizacji ruchu (np. likwidacja lewoskrętów, więcej ulic jednokierunkowych, regulacja świateł), wypchnięcie tranzytu poza miasto (droga daleka, ale możliwe).

W jaki sposób zamierza Pan wspierać rozwój infrastruktury rowerowej?

To proste. Jaki jest koń każdy widzi. Trzeba słuchać rowerzystów i wdrażać ich pomysły. Po pierwsze malować pasy gdzie się już da, nowe drogi budować lub modernizować stare projektując miejsce dla rowerów, normalne i bezpieczne parkingi dla rowerów, ściągnąć lub skopiować Veturillo.

Czy jest Pan za tym, aby stworzyć w mieście kontrapasy i śluzy rowerowe?

Tak. Kontrpasy i śluzy tam gdzie się da i gdzie to bezpieczne.

W jaki sposób chce Pan ułatwić poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym?

300 znaków to za mało. Prawem miejscowym wymóc dostępność do prywatnych obiektów użyteczności publicznej. Budynki miejskie sukcesywnie dostosować (windy, platformy, maty, dźwięki i inne urządzenia dostosowane do najczęstszych niepełnosprawności)

W jaki sposób zamierza Pan poprawić infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych?

Np. na etapie pozwoleń w powiecie zadbać, żeby bariery nie przechodziły. Podczas remontów ciągów kom. zadbać o zjazdy (np. krawężniki), dobierać podłoże (np. parki), szkolenia dla pracowników zatrudnianych przez miasto. Wspierać NGOsy w tym zakresie. Temat rzeka.

Jaki jest Pana pomysł na stworzenie spójnego harmonogramu wydarzeń kulturalnych dostępnego dla wszystkich mieszkańców?

Konsultowany kalendarz co najmniej na kwartał do przodu ze wszystkimi zainteresowanymi; środki wydatkować na inicjatywy ludzi, udostępnianie infrastruktury tej, którą posiadamy (w tym szkół i terenów zielonych), korelacja z wydarzeniami w Warszawie, synchronizacja wszystkich placówek, itd.

Czy zamierza Pan poszerzyć obecną ofertę kulturalną? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Tak. Ściągnąć do Pruszkowa inicjatywy z zewnątrz, stworzyć markowe i atrakcyjne wydarzenie cykliczne o zasięgu regionalnym lub krajowym, oddać pole NGOsom lub innym zorganizowanym grupom, mniej wydawać na administrowanie kulturą, więcej na pomysły. Znowu temat rzeka.

Jakie funkcje Pana zdaniem powinno pełnić Centrum Dziedzictwa Kulturowego?

Kulturotwórczą, integracyjną i atrakcyjną dla mieszkańców Pruszkowa. Koncepcja Prezydenta Starzyńskiego nie powinna w ogóle powstać. Kino powinien budować inwestor prywatny, a miasto powinno go tu ściągnąć. Salę widowiskową można wybudować taniej i tak, by jej przestrzeń dowolnie aranżować.

Czy zamierza Pan współpracować z Torem Kolarskim? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Tak. Jak? Zależy od środków, którymi będzie dysponował.

Jak często i w jakich sprawach Pana zdaniem powinny odbywać się konsultacje społeczne?

Jak najczęściej. Budżet, w tym budżet partycypacyjny; wydatków inwestycyjnych o konsekwencjach wieloletnich; w sprawach edukacji i bezpieczeństwa, komunikacji miejskiej i kultury; strategii rozwoju miasta – należy ją stale aktualizować, inicjatywy mieszkańców.

Jakimi środkami komunikacji miasto Pana zdaniem powinno komunikować się z mieszkańcami?

Centrum Dialogu Społecznego (nawet w przestrzeni wirtualnej); rady osiedlowe i np. Młodzieżowa Rada Miasta, R. Seniorów, R. Rodziców, R. Biznesu, przejrzysty BiP, reaktywni urzędnicy, Profil na FB i np. twitter, aplikacje mobilne, inna rada miejska i jej komisje – naprawdę otwarte! Itd.

W jaki sposób chce Pan wspierać organizacje pozarządowe?

Słuchać ich w ramach Forum Organizacji Pozarządowych. Dzielić się z nimi pieniędzmi. Pomagać pozyskiwać środki z zewnątrz. Tłumaczyć zawiłości prawne i pomagać w zrozumieniu formalności niezawinionych przez miasto. Kojarzyć biznes z NGO – budzić CSR.

W jaki sposób zamierza Pan wspierać lokalne przedsiębiorstwa?

Słuchać ich. Wpływy z podatków z CIT wydawać dla korzyści ich i miasta – przynajmniej dać im wgląd w te wydatki. Blokować (zgodnie z prawem) inwestycje z zewnątrz będące w oczywistym konflikcie z lokalnym biznesem i wnoszącym korzyści dla budżetu miasta.

Czy Pana zdaniem na ul. Kraszewskiego powinien zostać stworzony deptak?

Tak.

Jaki jest Pana sposób na przyciągnięcie większej ilości inwestorów do Pruszkowa?

Odkorkować miasto, poprawić komfort obsługi w urzędzie, wzorem prywatnych firm stworzyć (nazwa robocza) zespół ds. obsługi klienta strategicznego, promować miasto na zewnątrz, wprowadzić przejrzyste wydatkowanie publicznych pieniędzy i spróbować wdrożyć PPP, stworzyć mapę terenów pod inwestycje.

Jaki jest Pana pomysł na polepszenie estetyki miasta (np. problemy zaniedbanych kamienic, chaotycznych reklam)?

Porządek i ustalenie na nowo kompetencji w TBS Zieleni Miejskiej, dobry i egzekwowany regulamin utrzymania czystości i estetyki w mieście (uchwała – prawo miejscowe), metoda kija i marchewki wobec właścicieli budynków, rewitalizacja ze środków zewnętrznych, ustalanie własności nieruchomości, etc.

Jakie są Pana priorytetowe inwestycje w przyszłej kadencji w przypadku wygrania wyborów?

Przeprawa przez tory; Centrum Kultury za rozsądne pieniądze; szkoły na Gąsinie i Bąkach; Wydział Obsługi Mieszkańca; Centrum przesiadkowe; Sieć komunikacyjna dla rowerów; Przedłużenie ul. Sienkiewicza; Dokończenie parku na Żwirowisku i zagospodarowanie terenów wzdłuż Utraty (Malichy – Tworki; Gąsin)

Na końcu dodam tylko, że jako portal nie popieraliśmy żadnego ugrupowania politycznego, zapraszamy do dialogu członków różnych partii a rozmawiamy z tymi, którzy są na to otwarci. 

Mamy nowego Starostę Powiatu Pruszkowskiego, co się zmieni?http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/12/20101103_maksymgolos.jpghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/12/20101103_maksymgolos-300x300.jpg Piotr Łuczyński AktualnościPiotr Łuczyński
Po wyborach parlamentarnych  w naszym kraju doszło do wielu przetasowań, również na szczeblu samorządowym.  Nowym wojewodą mazowieckim został Zdzisław Sipiera tym samym ustępując urzędu Starosty Powiatu Pruszkowskiego, nowym Starostą został Maksym Gołoś, który kandydował wcześniej w wyborach na prezydenta Pruszkowa.Czy coś to zmieni? Obydwaj panowie reprezentują tę samą partię...
<p class="p1"><span class="s1">Po wyborach parlamentarnych  w naszym kraju doszło do wielu przetasowań, również na szczeblu samorządowym.  Nowym wojewodą mazowieckim został Zdzisław Sipiera tym samym ustępując urzędu Starosty Powiatu Pruszkowskiego, nowym Starostą został Maksym Gołoś, który kandydował wcześniej w wyborach na prezydenta Pruszkowa.Czy coś to zmieni? Obydwaj panowie reprezentują tę samą partię polityczną, jednak z pewnością indywidualne poglądy mają tu spore znaczenie.  Podczas wyborów samorządowych zapytaliśmy Pana Maksyma Gołosia o  jego pomysł na Pruszków. Tu warto dodać, że urząd Starosty nie jest tym samym czym stanowisko Prezydenta miasta. Jednak wiele kwestii, o które pytaliśmy nie są ściśle związane jedynie z rolą prezydenta, a mają szerszy zasięg. W kilku przypadkach nowy Starosta będzie miał wręcz szerze kompetencje.Zapraszamy do lektury pytań, które zadaliśmy Panu Gołosiowi podczas wyborów samorządowych. Mamy nadzieję, że wiele ciekawym pomysłów,  które wygłaszał wtedy, uda mu się zrealizować na nowym stanowisku. </span><span class="s1"> </span><strong><span class="s1"> </span></strong></p><hr /> <p class="p1"><strong><span class="s1">Jakie 3 konkretne cele/inicjatywy chce Pan zrealizować w trakcie pierwszego roku urzędowania?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">1. dialog społeczny – powołanie centrum dialogu społecznego i referendum w sprawie CDK</span></p> <p class="p1"><span class="s1">2. zadbać o to, co się kłuje w oczy – posprzątać i dofinansować przestrzeń publiczną</span></p> <p class="p1"><span class="s1">3. złożyć wnioski o dofinansowanie inwestycji </span></p> <p class="p1"><span class="s1">w mieście (zaczyna się nowa i ostatnia perspektywa finansowania z UE)</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Czy jest Pan za wprowadzeniem w Pruszkowie strefy płatnego parkowania?</span></strong><span class="s1">Nie.</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Jaki jest Pana pomysł na usprawnienie transportu miejskiego?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Dwa centra przesiadkowe; więcej linii ale krótsze trasy; częstsze kursy; częstsze przystanki; stałe rozkłady jazdy, ogólnodostępna i szybka informacja o nich i zmianach (np. twitter) karta mieszkańca i darmowa komunikacja autobusowa do Warszawy; powrót do pomysłu szynobusu Komorów – PKP Pruszków;</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Czy jest Pan za uruchomieniem bezpośredniej linia autobusowej z Pruszkowa do Warszawy?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Tak. Chciałbym, żeby powstała linia z nowo powstałego centrum przesiadkowego do większego węzła komunikacji miejskiej w Warszawie (np. Dw. Zachodni). Liczba kursów, długość trasy i standard podróży uzależniony byłby od budżetu oczywiście. Szukałbym pieniędzy w renegocjacji Wspólnego Biletu.</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Jaki jest Pana pomysł na zmniejszenie korków w godzinach szczytu?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Lepiej rozmawiać na bazie profesjonalnej analizy zleconej przez miasto, ale spróbujmy – najłatwiej i najszybciej – zmiany w organizacji ruchu (np. likwidacja lewoskrętów, więcej ulic jednokierunkowych, regulacja świateł), wypchnięcie tranzytu poza miasto (droga daleka, ale możliwe).</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">W jaki sposób zamierza Pan wspierać rozwój infrastruktury rowerowej?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">To proste. Jaki jest koń każdy widzi. Trzeba słuchać rowerzystów i wdrażać ich pomysły. Po pierwsze malować pasy gdzie się już da, nowe drogi budować lub modernizować stare projektując miejsce dla rowerów, normalne i bezpieczne parkingi dla rowerów, ściągnąć lub skopiować Veturillo.</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Czy jest Pan za tym, aby stworzyć w mieście kontrapasy i śluzy rowerowe?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Tak. Kontrpasy i śluzy tam gdzie się da i gdzie to bezpieczne.</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">W jaki sposób chce Pan ułatwić poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">300 znaków to za mało. Prawem miejscowym wymóc dostępność do prywatnych obiektów użyteczności publicznej. Budynki miejskie sukcesywnie dostosować (windy, platformy, maty, dźwięki i inne urządzenia dostosowane do najczęstszych niepełnosprawności)</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">W jaki sposób zamierza Pan poprawić infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Np. na etapie pozwoleń w powiecie zadbać, żeby bariery nie przechodziły. Podczas remontów ciągów kom. zadbać o zjazdy (np. krawężniki), dobierać podłoże (np. parki), szkolenia dla pracowników zatrudnianych przez miasto. Wspierać NGOsy w tym zakresie. Temat rzeka.</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Jaki jest Pana pomysł na stworzenie spójnego harmonogramu wydarzeń kulturalnych dostępnego dla wszystkich mieszkańców?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Konsultowany kalendarz co najmniej na kwartał do przodu ze wszystkimi zainteresowanymi; środki wydatkować na inicjatywy ludzi, udostępnianie infrastruktury tej, którą posiadamy (w tym szkół i terenów zielonych), korelacja z wydarzeniami w Warszawie, synchronizacja wszystkich placówek, itd.</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Czy zamierza Pan poszerzyć obecną ofertę kulturalną? Jeśli tak, to w jaki sposób?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Tak. Ściągnąć do Pruszkowa inicjatywy z zewnątrz, stworzyć markowe i atrakcyjne wydarzenie cykliczne o zasięgu regionalnym lub krajowym, oddać pole NGOsom lub innym zorganizowanym grupom, mniej wydawać na administrowanie kulturą, więcej na pomysły. Znowu temat rzeka. </span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Jakie funkcje Pana zdaniem powinno pełnić Centrum Dziedzictwa Kulturowego?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Kulturotwórczą, integracyjną i atrakcyjną dla mieszkańców Pruszkowa. Koncepcja Prezydenta Starzyńskiego nie powinna w ogóle powstać. Kino powinien budować inwestor prywatny, a miasto powinno go tu ściągnąć. Salę widowiskową można wybudować taniej i tak, by jej przestrzeń dowolnie aranżować. </span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Czy zamierza Pan współpracować z Torem Kolarskim? Jeśli tak, to w jaki sposób?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Tak. Jak? Zależy od środków, którymi będzie dysponował.</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Jak często i w jakich sprawach Pana zdaniem powinny odbywać się konsultacje społeczne?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Jak najczęściej. Budżet, w tym budżet partycypacyjny; wydatków inwestycyjnych o konsekwencjach wieloletnich; w sprawach edukacji i bezpieczeństwa, komunikacji miejskiej i kultury; strategii rozwoju miasta – należy ją stale aktualizować, inicjatywy mieszkańców.</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Jakimi środkami komunikacji miasto Pana zdaniem powinno komunikować się z mieszkańcami?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Centrum Dialogu Społecznego (nawet w przestrzeni wirtualnej); rady osiedlowe i np. Młodzieżowa Rada Miasta, R. Seniorów, R. Rodziców, R. Biznesu, przejrzysty BiP, reaktywni urzędnicy, Profil na FB i np. twitter, aplikacje mobilne, inna rada miejska i jej komisje – naprawdę otwarte! Itd.</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">W jaki sposób chce Pan wspierać organizacje pozarządowe?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Słuchać ich w ramach Forum Organizacji Pozarządowych. Dzielić się z nimi pieniędzmi. Pomagać pozyskiwać środki z zewnątrz. Tłumaczyć zawiłości prawne i pomagać w zrozumieniu formalności niezawinionych przez miasto. Kojarzyć biznes z NGO – budzić CSR.</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">W jaki sposób zamierza Pan wspierać lokalne przedsiębiorstwa?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Słuchać ich. Wpływy z podatków z CIT wydawać dla korzyści ich i miasta – przynajmniej dać im wgląd w te wydatki. Blokować (zgodnie z prawem) inwestycje z zewnątrz będące w oczywistym konflikcie z lokalnym biznesem i wnoszącym korzyści dla budżetu miasta.</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Czy Pana zdaniem na ul. Kraszewskiego powinien zostać stworzony deptak?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Tak.</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Jaki jest Pana sposób na przyciągnięcie większej ilości inwestorów do Pruszkowa?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Odkorkować miasto, poprawić komfort obsługi w urzędzie, wzorem prywatnych firm stworzyć (nazwa robocza) zespół ds. obsługi klienta strategicznego, promować miasto na zewnątrz, wprowadzić przejrzyste wydatkowanie publicznych pieniędzy i spróbować wdrożyć PPP, stworzyć mapę terenów pod inwestycje.</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Jaki jest Pana pomysł na polepszenie estetyki miasta (np. problemy zaniedbanych kamienic, chaotycznych reklam)?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Porządek i ustalenie na nowo kompetencji w TBS Zieleni Miejskiej, dobry i egzekwowany regulamin utrzymania czystości i estetyki w mieście (uchwała – prawo miejscowe), metoda kija i marchewki wobec właścicieli budynków, rewitalizacja ze środków zewnętrznych, ustalanie własności nieruchomości, etc.</span></p> <p class="p1"><strong><span class="s1">Jakie są Pana priorytetowe inwestycje w przyszłej kadencji w przypadku wygrania wyborów?</span></strong></p> <p class="p1"><span class="s1">Przeprawa przez tory; Centrum Kultury za rozsądne pieniądze; szkoły na Gąsinie i Bąkach; Wydział Obsługi Mieszkańca; Centrum przesiadkowe; Sieć komunikacyjna dla rowerów; Przedłużenie ul. Sienkiewicza; Dokończenie parku na Żwirowisku i zagospodarowanie terenów wzdłuż Utraty (Malichy – Tworki; Gąsin)</span></p> <p class="p1"></p> <p class="p1"><em>Na końcu dodam tylko, że jako portal nie popieraliśmy żadnego ugrupowania politycznego, zapraszamy do dialogu członków różnych partii a rozmawiamy z tymi, którzy są na to otwarci. </em></p>