Muzeum Dulag 121 i Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza zapraszają na spotkanie z poetą, krytykiem literackim i eseistą Przemysławem Dakowiczem, które odbędzie się 10 stycznia 2015 r. o godz. 16:00 w siedzibie Muzeum w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8A.

Tematem spotkania i dyskusji będzie wydany w 2014 roku tom esejów Obcowanie. Manifesty i eseje – zbiór wypowiedzi programowych, esejów, notatek i rozmów, które koncentrują się wokół zasadniczych pytań o kondycję i kształt kultury na przełomie wieków XX i XXI. Dakowicz podejmuje refleksję nad stanem polskiej kultury po komunizmie, pyta o kształt zbiorowej świadomości Polaków oraz o to, czy i jaka tożsamość jest nam dzisiaj potrzebna. Istotnym punktem odniesienia dla tych rozważań stanowi myśl poprzedników, m.in. Maurycego Mochnackiego, Stanisława Brzozowskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza i Jana Polkowskiego. Obcowanie jest próbą wskazania i opisania źródeł obecnego kryzysu w sferze duchowości oraz celnych artystycznie prób jemu zaradzenia, zmierzających do odbudowania w literaturze i sztuce fundamentów tradycji chrześcijańskiej. Jest to autorski projekt nowego języka literatury, który posiadałby zdolność mówienia o współczesności bez utraty kontaktu z tradycją, a zarazem byłby „otwarciem na dialog, gotowością do uczestniczenia w sporze o wartości zasadnicze”. Bohaterami tekstów są m.in. Vincent van Gogh, Thomas Merton oraz Czesław Miłosz. Rozmowę z pisarzem poprowadzi historyk Krzysztof Niewiadomski (Instytut Historii PAN i Muzeum Historii Polski).

Współorganizatorem spotkania jest wydawnictwo Sic!

Wstęp wolny

Przemysław Dakowicz (ur. w 1977 r.) – poeta, krytyk literacki, historyk literatury; doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego; w latach 2010-2013 także wykładowca literatury współczesnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos”, a od 2013 r. „Gazety Polskiej Codziennie”. Wydał zbiory wierszy Süßmayr, śmierć i miłość (2002), Albo-Albo (2006), Place zabaw ostatecznych (2011), Teoria wiersza polskiego (2013), Łączka (2013) i Boże klauny (2014) oraz książki Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej (2008), „Lecz ty spomnisz, wnuku”. Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii (2011), Obcowanie. Manifesty i eseje (2014), Przeklęte continuum. Notatnik smoleński (2014). Redaktor tomu zbiorowego Moja Musierowicz. O twórczości autorki „Jeżycjady” (2008). Publikował m.in. w „Arcanach”, „44”, „Frazie”, „Frondzie”, „Kresach”, „Odrze”, „Pamiętniku Literackim”, „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”, „Wyspie” i „Zeszytach Literackich”. Laureat Nagrody Poetyckiej ORFEUSZ im. K. I. Gałczyńskiego (2014) oraz Nagrody Poetyckiej im. ks. J. Twardowskiego (2014). Jego utwory były tłumaczone na angielski, francuski, czeski, serbski i słoweński.

 

Dakowicz - plakat - Kopia      Dakowicz - książka

Obcowanie. Rozmowy z przeszłością – spotkanie z poetą i eseistą Przemysławem Dakowiczem Muzeum Dulag121 KulturaMuzeum Dulag121PruszkówWydarzenia,,,,,
Muzeum Dulag 121 i Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza zapraszają na spotkanie z poetą, krytykiem literackim i eseistą Przemysławem Dakowiczem, które odbędzie się 10 stycznia 2015 r. o godz. 16:00 w siedzibie Muzeum w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8A.Tematem spotkania i dyskusji będzie wydany w 2014 roku tom...
Muzeum Dulag 121 i Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza zapraszają na spotkanie z poetą, krytykiem literackim i eseistą Przemysławem Dakowiczem, które odbędzie się <strong>10 stycznia 2015 r. o godz. 16:00 w siedzibie Muzeum w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8A.</strong>Tematem spotkania i dyskusji będzie wydany w 2014 roku tom esejów <em>Obcowanie. Manifesty i eseje</em> - zbiór wypowiedzi programowych, esejów, notatek i rozmów, które koncentrują się wokół zasadniczych pytań o kondycję i kształt kultury na przełomie wieków XX i XXI. Dakowicz podejmuje refleksję nad stanem polskiej kultury po komunizmie, pyta o kształt zbiorowej świadomości Polaków oraz o to, czy i jaka tożsamość jest nam dzisiaj potrzebna. Istotnym punktem odniesienia dla tych rozważań stanowi myśl poprzedników, m.in. Maurycego Mochnackiego, Stanisława Brzozowskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza i Jana Polkowskiego. <em>Obcowanie</em> jest próbą wskazania i opisania źródeł obecnego kryzysu w sferze duchowości oraz celnych artystycznie prób jemu zaradzenia, zmierzających do odbudowania w literaturze i sztuce fundamentów tradycji chrześcijańskiej. Jest to autorski projekt nowego języka literatury, który posiadałby zdolność mówienia o współczesności bez utraty kontaktu z tradycją, a zarazem byłby „otwarciem na dialog, gotowością do uczestniczenia w sporze o wartości zasadnicze”. Bohaterami tekstów są m.in. Vincent van Gogh, Thomas Merton oraz Czesław Miłosz. Rozmowę z pisarzem poprowadzi historyk Krzysztof Niewiadomski (Instytut Historii PAN i Muzeum Historii Polski).Współorganizatorem spotkania jest wydawnictwo Sic!Wstęp wolny<strong>Przemysław Dakowicz </strong>(ur. w 1977 r.) - poeta, krytyk literacki, historyk literatury; doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego; w latach 2010-2013 także wykładowca literatury współczesnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos”, a od 2013 r. „Gazety Polskiej Codziennie”. Wydał zbiory wierszy <em>Süßmayr, śmierć i miłość </em>(2002), <em>Albo-Albo </em>(2006), <em>Place zabaw ostatecznych </em>(2011), <em>Teoria wiersza polskiego </em>(2013), <em>Łączka </em>(2013) i <em>Boże klauny </em>(2014) oraz książki <em>Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej </em>(2008), <em>"Lecz ty spomnisz, wnuku". Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii </em>(2011), <em>Obcowanie. Manifesty i eseje (</em>2014), <em>Przeklęte continuum. Notatnik smoleński </em>(2014). Redaktor tomu zbiorowego <em>Moja Musierowicz. O twórczości autorki „Jeżycjady” </em>(2008). Publikował m.in. w „Arcanach”, „44”, „Frazie”, „Frondzie”, „Kresach”, „Odrze”, „Pamiętniku Literackim”, „Twórczości", „Tygodniku Powszechnym”, „Wyspie” i „Zeszytach Literackich”. Laureat Nagrody Poetyckiej ORFEUSZ im. K. I. Gałczyńskiego (2014) oraz Nagrody Poetyckiej im. ks. J. Twardowskiego (2014). Jego utwory były tłumaczone na angielski, francuski, czeski, serbski i słoweński. <a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/12/Dakowicz-plakat-Kopia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4613" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/12/Dakowicz-plakat-Kopia.jpg" alt="Dakowicz - plakat - Kopia" width="243" height="344" /></a>      <a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/12/Dakowicz-książka.jpg"><img class="alignleft wp-image-4615 size-medium" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/12/Dakowicz-książka-214x300.jpg" alt="Dakowicz - książka" width="214" height="300" /></a>