Pozornie wydaje się, że tematy z obszarów szeroko rozumianego prawa, w szczególności postępowań sądowych, powinny być nam- Polakom- dość bliskie. Liczne programy telewizyjne, emitowane często w „prime-time’ie”, komentarze publicystów oraz wiadomości prasowe przybliżają intrygujący świat prawa karnego, skomplikowaną problematykę procesów sądowych oraz negatywne konsekwencje uporczywego niepłacenia rachunków.
Jednak mimowolnie i często bezwiednie lub pod wpływem błędu podejmujemy czynności, które negatywnie wpływają na naszą sytuację prawną. W dotychczasowej praktyce niejednokrotnie spotykałem się z opiniami Klientów, którzy- usilnie nie odbierając korespondencji sądowej- błędnie sądzili, że niedoręczone pisma nie mogą wywoływać ujemnych skutków. Ten prosty przykład obrazuje brak edukacji prawniczej oraz działań mających na celu poszerzanie wiedzy prawniczej podejmowanych tak na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.
Pozostaje wspomnieć o głośno komentowanym w mojej branży badaniu przeprowadzonym w kwietniu br. przez TNS OBOP na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych, którego celem było sprawdzenie wiedzy prawniczej Polaków. W efekcie okazało się, że prawie co trzeci z ankietowanych nie wie, czym jest pozew, a zaledwie 18% respondentów udzieliło poprawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące liczby instancji w postępowaniu sądowym.

Efekty badania nie cieszą również prawników. Paradoksalnie ten stan rzeczy przyczynia się do braku zainteresowania ich usługami oraz korzystania z nich „w ostateczności”, co- jak się często okazuje- jest działaniem na tyle spóźnionym, że już zbędnym.
Alarmujące wyniki zmusiły mnie do pogłębionej refleksji i przekonały o potrzebie podjęcia działań- w pierwszej kolejności adresowanych do mieszkańców Pruszkowa i okolic- które poprawią obecną sytuację. Jednym z nich jest projekt „Prawo w praktyce” realizowany we współpracy ze Społecznym Stowarzyszeniem „Forum Pruszków” oraz Kawiarnią „Pawilon” polegający na regularnych spotkaniach poświęconych prawniczym problemom. Pierwsze z nich-„Jak napisać dobry pozew. Postępowanie przed sądem cywilnym”- odbędzie się już 04. grudnia o godz. 19:00 w Kawiarni Pawilon w Pruszkowie. Tematem będą praktyczne aspekty sporządzania pozwów i pism w sprawach cywilnych omawiane na przykładach i w odpowiedziach na pytania Uczestników.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
www.co-partners.pl oraz www.forumpruszkow.pl/.
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/756130181101632/
Serdecznie zapraszamy!

Ignorantia iuris nocet, czyli o wiedzy prawniczej Polaków (Bezpłatne spotkania z prawnikiem w Pruszkowie)https://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Your-Personal-Injury-Lawyer-1024x678.jpghttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/11/Your-Personal-Injury-Lawyer-300x300.jpg admin edukacjaPolecanePruszkówWydarzenia,,,
Pozornie wydaje się, że tematy z obszarów szeroko rozumianego prawa, w szczególności postępowań sądowych, powinny być nam- Polakom- dość bliskie. Liczne programy telewizyjne, emitowane często w „prime-time’ie”, komentarze publicystów oraz wiadomości prasowe przybliżają intrygujący świat prawa karnego, skomplikowaną problematykę procesów sądowych oraz negatywne konsekwencje uporczywego niepłacenia rachunków. Jednak mimowolnie i...
<p style="text-align: justify;">Pozornie wydaje się, że tematy z obszarów szeroko rozumianego prawa, w szczególności postępowań sądowych, powinny być nam- Polakom- dość bliskie. Liczne programy telewizyjne, emitowane często w „prime-time’ie”, komentarze publicystów oraz wiadomości prasowe przybliżają intrygujący świat prawa karnego, skomplikowaną problematykę procesów sądowych oraz negatywne konsekwencje uporczywego niepłacenia rachunków. Jednak mimowolnie i często bezwiednie lub pod wpływem błędu podejmujemy czynności, które negatywnie wpływają na naszą sytuację prawną. W dotychczasowej praktyce niejednokrotnie spotykałem się z opiniami Klientów, którzy- usilnie nie odbierając korespondencji sądowej- błędnie sądzili, że niedoręczone pisma nie mogą wywoływać ujemnych skutków. Ten prosty przykład obrazuje brak edukacji prawniczej oraz działań mających na celu poszerzanie wiedzy prawniczej podejmowanych tak na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Pozostaje wspomnieć o głośno komentowanym w mojej branży badaniu przeprowadzonym w kwietniu br. przez TNS OBOP na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych, którego celem było sprawdzenie wiedzy prawniczej Polaków. W efekcie okazało się, że prawie co trzeci z ankietowanych nie wie, czym jest pozew, a zaledwie 18% respondentów udzieliło poprawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące liczby instancji w postępowaniu sądowym.</p> <p style="text-align: justify;"> Efekty badania nie cieszą również prawników. Paradoksalnie ten stan rzeczy przyczynia się do braku zainteresowania ich usługami oraz korzystania z nich „w ostateczności”, co- jak się często okazuje- jest działaniem na tyle spóźnionym, że już zbędnym. Alarmujące wyniki zmusiły mnie do pogłębionej refleksji i przekonały o potrzebie podjęcia działań- w pierwszej kolejności adresowanych do mieszkańców Pruszkowa i okolic- które poprawią obecną sytuację. Jednym z nich jest projekt „Prawo w praktyce” realizowany we współpracy ze Społecznym Stowarzyszeniem „<strong>Forum Pruszków</strong>” oraz Kawiarnią „<strong>Pawilon</strong>” polegający na regularnych spotkaniach poświęconych prawniczym problemom. Pierwsze z nich-„<strong>Jak napisać dobry pozew. Postępowanie przed sądem cywilnym</strong>”- <strong>odbędzie się już 04. grudnia o godz. 19:00 w Kawiarni Pawilon w Pruszkowie.</strong> Tematem będą praktyczne aspekty sporządzania pozwów i pism w sprawach cywilnych omawiane na przykładach i w odpowiedziach na pytania Uczestników. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: <a href="www.co-partners.pl">www.co-partners.pl</a> oraz <a href="www.forumpruszkow.pl/">www.forumpruszkow.pl/</a>. Wydarzenie na FB: <a href="https://www.facebook.com/events/756130181101632/">https://www.facebook.com/events/756130181101632/</a> Serdecznie zapraszamy!</p>