Muzeum Dulag 121 zaprasza do wzięcia udziału w powiatowym konkursie gimnazjalnym „Ścieżki historii”. Konkurs zorganizowany jest w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski. Honorowy patronat nad konkursem objęła Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski. Będzie to doskonała okazja do zwiększenia wiedzy na temat historii miejscowości leżących w powiecie pruszkowskim.

Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej uczącej się w szkołach na terenie powiatu pruszkowskiego. Jest on oryginalną propozycją obejmującą edukację historyczną, upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego i kształtowanie aktywnej postawy przywiązania do „małej ojczyzny”. Formuła konkursu inspirowana jest questingiem, geocachingiem i grami terenowymi – umożliwia uczestnikom odkrywanie na nowo historii, miejsc, postaci związanych z ich miejscowością oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania źródeł historycznych. Szczególny nacisk został położony na samodzielność i kreatywność uczestników, których zadaniem będzie opracowanie, pod opieką nauczyciela i animatora, ścieżek historycznych dotyczących historii i kultury XX wieku najbliższej okolicy. Konkurs składa się z 4 etapów.
Konkurs „Ścieżki historii” do doskonały sposób na poszerzanie wiedzy, rywalizację, zabawę i aktywny wypoczynek. Efektem całego projektu będzie publikacja książkowa dystrybuowana w powiecie oraz udostępniona w Internecie na zasadach Creative Commons zawierająca przygotowane przez uczestników ścieżki zadań oraz informacje historyczne o miejscowościach powiatu. Będzie to atrakcyjne narzędzie edukacyjne i promocyjne do wykorzystania przez szkoły oraz inne zainteresowane osoby.

Konkurs dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.
Termin trwania konkursu 28.04. 2014 – 27.06.2014
Dokładne informacje i regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.dulag121.pl

Jakub Sudra, [CC-BY 3.0 Polska] (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl)
Jakub Sudra, [CC-BY 3.0 Polska] (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl)
„Ścieżki historii” – nowy konkurs organizowany przez Muzeum Dulag 121http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/05/sciezki_historii_logo.jpghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/05/sciezki_historii_logo-300x300.jpg Muzeum Dulag121 HistoriaMuzeum Dulag121Wydarzenia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Muzeum Dulag 121 zaprasza do wzięcia udziału w powiatowym konkursie gimnazjalnym „Ścieżki historii”. Konkurs zorganizowany jest w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski. Honorowy patronat nad konkursem objęła Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski. Będzie to doskonała okazja do zwiększenia wiedzy na temat...
Muzeum Dulag 121 zaprasza do wzięcia udziału w powiatowym konkursie gimnazjalnym „Ścieżki historii”. Konkurs zorganizowany jest w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski. Honorowy patronat nad konkursem objęła Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski. Będzie to doskonała okazja do zwiększenia wiedzy na temat historii miejscowości leżących w powiecie pruszkowskim.Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej uczącej się w szkołach na terenie powiatu pruszkowskiego. Jest on oryginalną propozycją obejmującą edukację historyczną, upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego i kształtowanie aktywnej postawy przywiązania do „małej ojczyzny”. Formuła konkursu inspirowana jest questingiem, geocachingiem i grami terenowymi - umożliwia uczestnikom odkrywanie na nowo historii, miejsc, postaci związanych z ich miejscowością oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania źródeł historycznych. Szczególny nacisk został położony na samodzielność i kreatywność uczestników, których zadaniem będzie opracowanie, pod opieką nauczyciela i animatora, ścieżek historycznych dotyczących historii i kultury XX wieku najbliższej okolicy. Konkurs składa się z 4 etapów. Konkurs „Ścieżki historii” do doskonały sposób na poszerzanie wiedzy, rywalizację, zabawę i aktywny wypoczynek. Efektem całego projektu będzie publikacja książkowa dystrybuowana w powiecie oraz udostępniona w Internecie na zasadach Creative Commons zawierająca przygotowane przez uczestników ścieżki zadań oraz informacje historyczne o miejscowościach powiatu. Będzie to atrakcyjne narzędzie edukacyjne i promocyjne do wykorzystania przez szkoły oraz inne zainteresowane osoby.Konkurs dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Termin trwania konkursu 28.04. 2014 – 27.06.2014 Dokładne informacje i regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.dulag121.pl