Do wypadków drogowych dochodzi codziennie. Mają one miejsce zarówno na drogach krajowych, jak i w małych miejscowościach, rzadko uczęszczanych przez samochody. Kiedy dojdzie do zdarzenia, w którym ktoś zostanie ciężko ranny z winy innego uczestnika ruchu drogowego, poszkodowany ma prawo do wypłaty jednorazowego odszkodowania. Uwaga – egzekwowana kwota nie powinna być zbyt wysoka.

Szkody wyrządzone osobie trzeciej – pokrywa je ubezpieczyciel

Za wypadek komunikacyjny, w którym poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, przysługuje odszkodowanie za szkodę majątkową. Jego wysokość powinna być określona w taki sposób, żeby poniesiona krzywda została w pełni zrekompensowana. Oczywiście, naprawa szkody inaczej jest widziana przez ubezpieczyciela sprawcy, a inaczej przez samego poszkodowanego. Górnym progiem, wyznaczającym maksymalną wysokość egzekwowanej kwoty, jest łączny koszt wydatków związanych bezpośrednio z obrażeniami, poniesionymi przez ofiarę wypadku. Firma ubezpieczeniowa, w której winny zdarzenia drogowego miał wykupioną polisę OC, na zaproponowanie stosownego świadczenia ma 30 dni, liczone od momentu złożenia wniosku przez pokrzywdzonego.

Wysokość odszkodowania pomoże ustalić radca prawny

Gdyby okazało się, co często ma miejsce, że oferowane odszkodowanie po wypadku jest dużo niższe od tego, o które ubiega się poszkodowany, ma on prawo do skierowania sprawy na drogę sądową. W tym pomocna okazuje się Kancelaria Odszkodowawcza, na przykład prężnie działająca firma Kompensja. Zatrudnieni w niej radcy prawni pomagają klientom walczyć o należne im świadczenia. Co więcej, profesjonalne Kancelarie nie pobierają żadnych opłat z góry, a ich jedynym wynagrodzeniem okazuje się prowizja, która jest odliczana od wygranego postępowania. Należy podkreślić, że doznając uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego, nie trzeba długo czekać ze zgłoszeniem sprawy do Kancelarii. Na wsparcie można liczyć już na pierwszym etapie sprawy, czyli jej dokładnym przeanalizowaniu i ustaleniu wysokości odszkodowania. Prawnik weźmie pod uwagę m. in. poniesione koszty zabiegów, leków i konsultacji, opłaty związane z leczeniem w zakładzie opieki zdrowotnej, koszt dojazdów z domu na rehabilitację, a także wszelkie straty w zarobkach, jakie poniósł poszkodowany. Kancelaria Odszkodowawcza kompleksowo zajmie się sprawą, uzyskując dla swojego klienta satysfakcjonujące świadczenie powypadkowe, które jest mu należne.

Jakiego odszkodowania po wypadku żądać od ubezpieczyciela sprawcy?https://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2019/02/14-kompensja-odszkodowanie-po-wypadku.jpghttps://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2019/02/14-kompensja-odszkodowanie-po-wypadku-300x300.jpg admin Materiał partneraTransport
Do wypadków drogowych dochodzi codziennie. Mają one miejsce zarówno na drogach krajowych, jak i w małych miejscowościach, rzadko uczęszczanych przez samochody. Kiedy dojdzie do zdarzenia, w którym ktoś zostanie ciężko ranny z winy innego uczestnika ruchu drogowego, poszkodowany ma prawo do wypłaty jednorazowego odszkodowania. Uwaga – egzekwowana kwota nie...
<p lang="pl-PL" align="LEFT"><i>Do wypadków drogowych dochodzi codziennie. Mają one miejsce zarówno na drogach krajowych, jak i w małych miejscowościach, rzadko uczęszczanych przez samochody. Kiedy dojdzie do zdarzenia, w którym ktoś zostanie ciężko ranny z winy innego uczestnika ruchu drogowego, poszkodowany ma prawo do wypłaty jednorazowego odszkodowania. Uwaga – egzekwowana kwota nie powinna być zbyt wysoka. </i></p> <p lang="pl-PL" align="LEFT"><i><b>Szkody wyrządzone osobie trzeciej – pokrywa je ubezpieczyciel </b></i></p> <p lang="pl-PL" align="LEFT">Za wypadek komunikacyjny, w którym poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, przysługuje <i><b>odszkodowanie za szkodę majątkową</b></i>. Jego wysokość powinna być określona w taki sposób, żeby poniesiona krzywda została w pełni zrekompensowana. Oczywiście, naprawa szkody inaczej jest widziana przez ubezpieczyciela sprawcy, a inaczej przez samego poszkodowanego. Górnym progiem, wyznaczającym maksymalną wysokość egzekwowanej kwoty, jest łączny koszt wydatków związanych bezpośrednio z obrażeniami, poniesionymi przez ofiarę wypadku. Firma ubezpieczeniowa, w której <i><b>winny zdarzenia drogowego </b></i>miał wykupioną polisę OC, na zaproponowanie stosownego świadczenia ma 30 dni, liczone od momentu złożenia wniosku przez pokrzywdzonego.</p> <p lang="pl-PL" align="LEFT"><a href="https://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2019/02/14-kompensja-odszkodowanie-po-wypadku.jpg"><img class="aligncenter wp-image-8731" src="https://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2019/02/14-kompensja-odszkodowanie-po-wypadku.jpg" alt="" width="655" height="420" /></a></p> <p lang="pl-PL" align="LEFT"><i><b>Wysokość odszkodowania pomoże ustalić radca prawny</b></i></p> <p align="LEFT"><span lang="pl-PL">Gdyby okazało się, co często ma miejsce, że oferowane </span><a href="https://www.kompensja.pl/odszkodowania/odszkodowanie-po-wypadku-samochodowym/"><span lang="pl-PL"><i><b>odszkodowanie po wypadku</b></i></span></a><span lang="pl-PL"> </span>jest dużo niższe od tego, o które ubiega się poszkodowany, ma on prawo do skierowania sprawy na drogę sądową. W tym pomocna okazuje się Kancelaria Odszkodowawcza, na przykład prężnie działająca firma Kompensja. Zatrudnieni w niej radcy prawni pomagają klientom walczyć o należne im świadczenia. Co więcej, profesjonalne Kancelarie nie pobierają <i><b>żadnych opłat z góry</b></i>, a ich jedynym wynagrodzeniem okazuje się prowizja, która jest odliczana od wygranego postępowania. Należy podkreślić, że <i><b>doznając uszczerbku na zdrowiu</b></i> w wyniku wypadku komunikacyjnego, nie trzeba długo czekać ze zgłoszeniem sprawy do Kancelarii. Na wsparcie można liczyć już na pierwszym etapie sprawy, czyli jej dokładnym przeanalizowaniu i ustaleniu wysokości odszkodowania. Prawnik weźmie pod uwagę m. in. <i><b>poniesione koszty zabiegów</b></i>, leków i konsultacji, opłaty związane z leczeniem w zakładzie opieki zdrowotnej, koszt dojazdów z domu na rehabilitację, a także wszelkie straty w zarobkach, jakie poniósł poszkodowany. Kancelaria Odszkodowawcza kompleksowo zajmie się sprawą, uzyskując dla swojego klienta <i><b>satysfakcjonujące świadczenie powypadkowe</b></i>, które jest mu należne.</p>