Każdy pasjonat jazdy na rowerze wie, jak istotne jest dopasowanie roweru do swojego ciała. Nie tylko komfort jazdy, ale także bezpieczeństwo oraz efektywność wysiłku zależą od właściwej pozycji na rowerze. Dlatego właśnie w TravelBike zapraszamy Cię na kompleksowy proces bikefittingu, który pozwoli Ci osiągnąć optymalną pozycję na twoim dwukołowym przyjacielu, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Czym jest bikefitting?

Bikefitting to nie tylko ustawienie wysokości siodełka czy długości mostka. To kompleksowy proces, który obejmuje analizę anatomiczną, ocenę obecnej pozycji na rowerze oraz dostosowywanie nowej pozycji, uwzględniającą wszystkie możliwe aspekty anatomiczne i biomechaniczne. Celem bikefittingu jest znalezienie takiej pozycji, która nie tylko zapewni maksymalny komfort, ale także zminimalizuje ryzyko kontuzji oraz zwiększy efektywność pedałowania.

Jak wygląda bikefitting?

  1. Rozmowa wstępna: Każde spotkanie rozpoczynamy od rozmowy, podczas której omawiamy Twoje cele i priorytety. To kluczowy moment, który pozwala nam lepiej zrozumieć Twoje oczekiwania i potrzeby.
  2. Ocena anatomiczna: Następnie przystępujemy do oceny Twojego ciała. Analizujemy zakres ruchu stawów, elastyczność mięśni oraz wszelkie inne możliwości i ograniczenia Twojej anatomii, które mogą mieć wpływ na pozycję na rowerze.
  3. Analiza obecnej pozycji na rowerze: Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian, dokładnie sprawdzamy i zapisujemy obecną pozycję Twojego roweru. Dzięki temu mamy punkt odniesienia do naszej pracy.
  4. Dostosowywanie nowej pozycji: Ten etap to już konkretne działanie. Na podstawie naszych obserwacji i analiz przystępujemy do dostosowania Twojej pozycji na rowerze. To proces, który obejmuje wiele kroków, takich jak ustawienie bloków w butach, dobór odpowiednich wkładek czy regulacja siodła.
  5. Rekomendacje: Po zakończeniu bikefittingu otrzymasz od naszego certyfikowanego fittera notatkę z zaleceniami dotyczącymi sprzętu, techniki jazdy oraz dodatkowych ćwiczeń, które mogą pomóc Ci dalej doskonalić swoją jazdę.

Miejsca w których możesz zrobić bikefitting, zatrudniają  doświadczonych i certyfikowanych fitterów, którzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne doświadczenie w dostosowywaniu rowerów do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Optymalna Pozycja na Rowerze czyli Sekrety Bikefittinguhttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2024/02/garry-neesam-XgWBNUsIvOE-unsplash-1024x683.jpghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2024/02/garry-neesam-XgWBNUsIvOE-unsplash-150x150.jpg admin Materiał partneraSporttechnologie,,,
Każdy pasjonat jazdy na rowerze wie, jak istotne jest dopasowanie roweru do swojego ciała. Nie tylko komfort jazdy, ale także bezpieczeństwo oraz efektywność wysiłku zależą od właściwej pozycji na rowerze. Dlatego właśnie w TravelBike zapraszamy Cię na kompleksowy proces bikefittingu, który pozwoli Ci osiągnąć optymalną pozycję na twoim dwukołowym...
<div class="flex-1 overflow-hidden"> <div class="react-scroll-to-bottom--css-rbtlc-79elbk h-full"> <div class="react-scroll-to-bottom--css-rbtlc-1n7m0yu"> <div class="flex flex-col pb-9 text-sm"> <div class="w-full text-token-text-primary" data-testid="conversation-turn-3"> <div class="px-4 py-2 justify-center text-base md:gap-6 m-auto"> <div class="flex flex-1 text-base mx-auto gap-3 md:px-5 lg:px-1 xl:px-5 md:max-w-3xl lg:max-w-[40rem] xl:max-w-[48rem] group final-completion"> <div class="relative flex w-full flex-col lg:w-[calc(100%-115px)] agent-turn"> <div class="flex-col gap-1 md:gap-3"> <div class="flex flex-grow flex-col max-w-full"> <div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="18caac7e-7a5e-46da-a3ac-d726aa46e1f9"> <div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark"><strong>Każdy pasjonat jazdy na rowerze wie, jak istotne jest dopasowanie roweru do swojego ciała. Nie tylko komfort jazdy, ale także bezpieczeństwo oraz efektywność wysiłku zależą od właściwej pozycji na rowerze. Dlatego właśnie w TravelBike zapraszamy Cię na kompleksowy proces bikefittingu, który pozwoli Ci osiągnąć optymalną pozycję na twoim dwukołowym przyjacielu, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości.</strong></div> </div> <a href="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2024/02/Bikefitting-1536x1103-1.png"><img class="wp-image-9724 alignright" src="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2024/02/Bikefitting-1536x1103-1-1024x735.png" alt="" width="302" height="216" /></a> <div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="18caac7e-7a5e-46da-a3ac-d726aa46e1f9"> <div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark"><strong>Czym jest bikefitting?</strong>Bikefitting to nie tylko ustawienie wysokości siodełka czy długości mostka. To kompleksowy proces, który obejmuje analizę anatomiczną, ocenę obecnej pozycji na rowerze oraz dostosowywanie nowej pozycji, uwzględniającą wszystkie możliwe aspekty anatomiczne i biomechaniczne. Celem bikefittingu jest znalezienie takiej pozycji, która nie tylko zapewni maksymalny komfort, ale także zminimalizuje ryzyko kontuzji oraz zwiększy efektywność pedałowania.<strong>Jak wygląda bikefitting?</strong> <ol> <li><strong>Rozmowa wstępna:</strong> Każde spotkanie rozpoczynamy od rozmowy, podczas której omawiamy Twoje cele i priorytety. To kluczowy moment, który pozwala nam lepiej zrozumieć Twoje oczekiwania i potrzeby.</li> <li><strong>Ocena anatomiczna:</strong> Następnie przystępujemy do oceny Twojego ciała. Analizujemy zakres ruchu stawów, elastyczność mięśni oraz wszelkie inne możliwości i ograniczenia Twojej anatomii, które mogą mieć wpływ na pozycję na rowerze.</li> <li><strong>Analiza obecnej pozycji na rowerze:</strong> Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian, dokładnie sprawdzamy i zapisujemy obecną pozycję Twojego roweru. Dzięki temu mamy punkt odniesienia do naszej pracy.</li> <li><strong>Dostosowywanie nowej pozycji:</strong> Ten etap to już konkretne działanie. Na podstawie naszych obserwacji i analiz przystępujemy do dostosowania Twojej pozycji na rowerze. To proces, który obejmuje wiele kroków, takich jak ustawienie bloków w butach, dobór odpowiednich wkładek czy regulacja siodła.</li> <li><strong>Rekomendacje:</strong> Po zakończeniu bikefittingu otrzymasz od naszego certyfikowanego fittera notatkę z zaleceniami dotyczącymi sprzętu, techniki jazdy oraz dodatkowych ćwiczeń, które mogą pomóc Ci dalej doskonalić swoją jazdę.</li> </ol> Miejsca w których możesz zrobić <a href="https://travelbike.pl/bikefitting/">bikefitting,</a> zatrudniają  doświadczonych i certyfikowanych fitterów, którzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne doświadczenie w dostosowywaniu rowerów do indywidualnych potrzeb każdego klienta.</div> </div> </div> <div class="mt-1 flex justify-start gap-3 empty:hidden"> <div class="text-gray-400 flex self-end lg:self-center justify-center lg:justify-start mt-0 -ml-1 visible"><button class="flex items-center gap-1.5 rounded-md p-1 text-xs text-token-text-tertiary hover:text-token-text-primary md:invisible md:group-hover:visible md:group-[.final-completion]:visible"></button> <div class="flex"></div> </div> </div> </div> <div class="absolute"> <div class="flex w-full gap-2 items-center justify-center"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="w-full pt-2 md:pt-0 dark:border-white/20 md:border-transparent md:dark:border-transparent md:w-[calc(100%-.5rem)]"><form class="stretch mx-2 flex flex-row gap-3 last:mb-2 md:mx-4 md:last:mb-6 lg:mx-auto lg:max-w-2xl xl:max-w-3xl"> <div class="relative flex h-full flex-1 items-stretch md:flex-col"> <div class="flex w-full items-center"></div> </div> </form></div>