Warszawa, jako stolica Polski, pełni nie tylko funkcje reprezentacyjne. Prężnie rozwija się gospodarczo, oferując środowisko inwestycyjne na europejskim poziomie. To miasto startupów, innowacyjnych firm, rodzinnych biznesów i wielkich korporacji z polskim i zagranicznym kapitałem. Dla bardzo wielu osób rozważających migrację zarobkową z małego miasteczka Warszawa jest pierwszym wyborem. Nic dziwnego – tutejszy rynek pracy stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju zawodowego.

Nie oznacza to jednak, że praca w Warszawie leży na ulicy i każdy znajdzie ją od ręki. Są zawody bardziej poszukiwane przez warszawskich pracodawców i takie, których przedstawiciele muszą się nieco natrudzić, aby pomyślnie przejść rekrutację. Jak wygląda zapotrzebowanie na pracowników i stopa bezrobocia rejestrowanego w stolicy? Co warto wiedzieć o tutejszym rynku zatrudnienia i gdzie szukać dobrych ofert od sprawdzonych pracodawców?

Warszawa – Barometr zawodów, stopa bezrobocia

Young pretty girl stand in the tramway and look at window

Na kogo czekają liczne oferty pracy w Warszawie? Odpowiedź na to pytanie przynosi prognoza Barometr zawodów. Dzieli ona profesje na:

  • zawody deficytowe – w których kandydaci nie powinni mieć trudności ze znalezieniem pracy ze względu na duże zapotrzebowanie pracodawców i niewielką podaż pracowników z wymaganymi kwalifikacjami,
  • zawody zrównoważone – w których liczba ofert i liczba chętnych do pracy jest zbliżona,
  • zawody nadwyżkowe – ich przedstawiciele mogą mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia, spowodowane niskim zapotrzebowaniem pracowników i/ lub nadmierną liczbą chętnych do pracy i spełniających kryteria osób.

Eksperci opracowujący raport dla Warszawy nie wskazali tu żadnych zawodów nadwyżkowych. Grupa profesji z deficytami kandydatów jest natomiast bardzo obszerna. Jako zawody z największym niedostatkiem chętnych osób wskazano:

  • pracowników transportu, logistyki – listonoszy i kurierów, magazynierów, maszynistów, pracowników obsługi ruchu szynowego, zaopatrzeniowców i dostawców,
  • pracowników budowlanych – murarzy i tynkarzy, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie, robotników budowlanych,
  • pracowników zakładów przemysłowych – pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych, spawaczy,
  • a także w innych obszarach zawodowych – nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, pracowników służb mundurowych, sprzątaczki i pokojowe.

Na liście deficytowej znajdują się ponadto kolejne 52 zawody – w różnych branżach, wymagające zarówno wykształcenia wyższego, jak i zawodowego. Wybór jest naprawdę szeroki, a potrzeby pracodawców duże.

Kolejna dobra wiadomość dla osób poszukujących zatrudnienia to niskie bezrobocie w Warszawie. Na koniec lutego 2022 r. w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było 24,1 tys. osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w stolicy od lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Wg danych GUS (na koniec lutego 2022 r.) wskaźnik wynosił:

  • 1,8% dla Warszawy,
  • 4,7% dla woj. mazowieckiego,
  • 5,5% dla Polski.

Podsumowując, sytuacja na rynku pracy w stolicy Polski jest bardzo dobra.

Oferty pracy w Warszawie – gdzie najłatwiej znaleźć pracę?

Firmy mają dziś wiele możliwości dotarcia do wykwalifikowanych kandydatów. Lokalna prasa i słupy ogłoszeniowe już dawno zeszły na drugi plan. Najwięcej propozycji zatrudnienia publikuje się dziś w internecie i bez tego medium bardzo trudno współcześnie znaleźć pracę. Platformy rekrutacyjne to strony zajmujące się łączeniem pracodawców z kandydatami. Taki portal z ofertami pracy udostępnia ogromną bazę ogłoszeń.

Przykładowo na stronie https://www.praca.pl/ znajduje się prawie 3 tys. propozycji pracy od warszawskich firm. Wszystkie są aktualne i zawierają niezbędne dla kandydata informacje na temat wymagań i warunków pracy. Co więcej, oferty można filtrować, a to pozwala oszczędzić czas na przewijanie propozycji spoza pola naszych zainteresowań. Praca.pl oferuje też szereg narzędzi przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia – automatyczne powiadomienia o nowych rekrutacjach, kreator CV, kalkulator wynagrodzeń. Kandydaci mogą wysyłać aplikację na stanowisko pracy bezpośrednio ze strony, co również znacznie przyspiesza i ułatwia poszukiwania zatrudnienia.