Szanowni Państwo,
Podobnie jak podczas poprzednich wyborów samorządowych, przeprowadziliśmy ankietę przedwyborczą kandydatów na stanowisko Prezydenta Pruszkowa.

Uznaliśmy, że warto aby mieszkańcy dowiedzieli się czegoś więcej o kandydatach oraz mogli porównać poglądy kandydatów w konkretnych kwestiach.

Ankietę wysłaliśmy do wszystkich kandydatów w tym samym czasie. Użyliśmy do tego oficjalnych danych kontaktowych podanych na stronach komitetów wyborczych. Dostaliśmy odpowiedzi jedynie dwóch kandydatów, których odpowiedzi prezentujemy w poniższej tabeli.

 Piotr Bąk 
Paweł Makuch

Kandyduję na urząd Prezydenta Pruszkowa, ponieważ…

Chcę aby Pruszków stał się otwarty dla mieszkańców. Miasto ma ogromny potencjał kulturalny, intelektualny i biznesowy. Jednak nie do końca jest on wykorzystywany. Moje hasło to OBYWATELSKI PRUSZKÓW, wiem jak współpracować z mieszkańcami, mam wizję Obywatelskiego Pruszkowa – Pruszków może taki być.

Po 20 latach sprawowania władzy obecny Prezydent nie ma już pomysłu na rozwój miasta. Ja znam potrzeby mieszkańców, posiadam doświadczenie i wiedzę, którą mogę zaoferować. Mam pomysł na rozwój miasta, wiem jak je unowocześnić, mi się chce działać. Miasto potrzebuje zmiany, ta zmiana jest konieczna.
Czy jest Pan za wprowadzeniem w Pruszkowie strefy płatnego parkowania?

Jestem za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania z wyłączeniem osób mieszkających w strefie. Dziś parkowanie w centrum miasta jest prawie niemożliwe. Należy także zwiększyć współczynnik miejsc postojowych przy opracowywanych i zmienianych planach zagospodarowania.

Nie. Są możliwości wprowadzenia rotacyjnego parkowania bez nakładania dodatkowych obciążeń na mieszkańców. I wiem jak to zrobić. Wprowadzenie płatnych stref parkowania bez podjęcia mniej restrykcyjnych prób jest pójściem na tzw. łatwiznę. Uważam, że jest to ostateczność.
Jaki jest Pana pomysł na usprawnienie transportu miejskiego?

Uruchomienie dodatkowych wewnętrznych linii autobusowych. Wymiana części taboru na mniejszy przy równoczesnym zwiększeniu częstotliwości kursowania autobusów i dostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców – korelacja z ważnymi węzłami komunikacyjnym typu stacja WKD, stacja PKP itp.

W początkowym okresie należy dokonać gruntownej reorganizacji transportu publicznego z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców miasta. Docelowo należy rozważyć budowę darmowego pruszkowskiego transportu miejskiego opartego na pojazdach ekologicznych.
Czy jest Pan za uruchomieniem bezpośredniej linia autobusowej z Pruszkowa do Warszawy?

Tak. To priorytet na 1 rok kadencji. Mieszkańcy podczas spotkań apelują o pozostawienie np. dotychczasowej linii ZP. 116

Tak, jest to priorytet.
W jaki sposób zamierza Pan wspierać rozwój infrastruktury rowerowej?

Należy dokończyć rozpoczęte budowy dróg rowerowych i powiązać je z istniejącymi. Wyposażyć szkoły oraz inne instytucje w odpowiednią ilość dobrych jakościowo stojaków na rowery. Należy uzupełnić obecną infrastrukturę o stojaki rowerowe, dodatkowe stacje roweru miejskiego i tzw. punkty serwisowe.

Należy modernizować istniejące i budować nowe drogi rowerowe. To ma być spójny połączony system dróg łączący się z drogami sąsiednich gmin. Do tego potrzebna jest współpraca z sąsiadami, której obecnie nie ma. Trzeba skupić się także na rozbudowie i unowocześnianiu roweru miejskiego.
W jaki sposób chce Pan ułatwić poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym?

Przy współudziale mieszkańców z różnymi niepełnosprawnościami oraz środowiskiem osób starszych, utworzymy projekt „Dostępny Pruszków”. Będzie to spis  „żelaznych zasad” dla wszystkich nowych inwestycji oraz systematyczne wprowadzanie europejskich standardów dla obiektów już istniejących.

I znowu wracamy do kwestii naprawy transportu publicznego. Należy poprawić stan miejskiej infrastruktury, a tu dochodzimy do współpracy z powiatem i województwem. Taką współpracę należy rozpocząć natychmiast. Tak jak nie ma jednej niepełnosprawności, tak nie ma uniwersalnego rozwiązania. Należy słuchać ludzi i reagować na ich potrzeby.
Jaki jest Pana pomysł na stworzenie spójnego harmonogramu wydarzeń kulturalnych dostępnego dla wszystkich mieszkańców?

Usprawnimy działanie Biura Promocji miasta. Strona miasta zostanie zmieniona na bardziej czytelną, utworzymy Miejski Informator Kulturalny z kalendarzem wydarzeń wszystkich jednostek organizacyjnych, NGO’sów oraz zgłoszonych inicjatyw środowisk lokalnych

Reorganizacja pruszkowskiej kultury, którą należy oddzielić od sportu. Ten kosztowny eksperyment połączenia się nie udał, a widać to już po kilku miesiącach funkcjonowania CKiS Sp. z o. o.
Czy zamierza Pan poszerzyć obecną ofertę kulturalną? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Rozbudujemy ofertę konkursową dla NGO w tym zakresie. Będziemy promować działania street art. i festiwale uliczne. Będziemy wspierać niezależne projekty artystyczne realizowane przez NGO. W każdą niedzielę odbywać się będą krótkie koncerty w wykonaniu młodych artystów i  utalentowanych mieszkańców Pruszkowa. Otworzymy Centrum Kultury i Sportu na działalność NGO oraz inicjatywy lokalne.

Oczywiście, że tak. Uważam, że przy tak dużym mieście, należy dokonać decentralizacji pruszkowskiej kultury. Mieszkańcy poszczególnych rejonów miasta powinni mieć możliwość korzystania z oferty kulturalnej miasta w najbliżej okolicy, a nie w jednym centralnym domu kultury.
Jakie funkcje Pana zdaniem powinno pełnić Centrum Dziedzictwa Kulturowego?

Przede wszystkim kulturowo-społeczne. Działalność wspierana komercyjnie, a nie nastawiona na komercję.

 Powinno służyć mieszkańcom, a tego nie robi. Wystarczy przeanalizować odpis KRS spółki, a także obecną ofertę skierowaną do mieszkańców, aby przekonać się że tak nie jest.
Jak często i w jakich sprawach Pana zdaniem powinny odbywać się konsultacje społeczne?

Przejrzysta strona internetowa, media społecznościowe, miejskie wydawnictwa w tym biuletyn i informator kulturalny, aplikacje, lokalne media. Regularne spotkania z mieszkańcami. Wykorzystanie również komunikacji miejskiej (informacje w autobusach, na przystankach), jednostki organizacyjne miasta i NGO’sy.

To wszystko zależy od mieszkańców. Jeśli uznają, że na dany temat chcą się wypowiedzieć, to powinni mieć taką możliwość. To tak naprawdę mieszkańcy są gospodarzami naszego miasta, a urzędnicy, radni czy prezydent realizują ich wolę. Ja jestem zwolennikiem rozmów i dialogu.
Jakimi środkami komunikacji miasto Pana zdaniem powinno komunikować się z mieszkańcami?Strona urzędu, która musi być przejrzysta, prosta i czytelna, która przede wszystkim będzie narzędziem do komunikacji z poszczególnymi wydziałami urzędu. FB, który będzie na bieżąco informował o planowanych i odbywających się wydarzeniach. Lokalna prasa, radio, telewizja. Oczywiście cykliczne spotkania w poszczególnych częściach miasta, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. – w oparciu o obecną kampanię. Utworzenie Biura Informacji Turystycznej podlegającego pod wydział promocji miasta. Za konieczne uważamy wprowadzenie cyklicznego biuletynu „Pruszkowski Informator Kulturalny” w oparciu o ścisłą i stałą współpracę ze wszystkimi placówkami kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi, w zakresie planowanych wydarzeń w mieście. Miasto powinno również do kontaktu z mieszkańcami wykorzystywać zarówno komunikację miejską (informacje w autobusach, na przystankach) jak i wszystkie jednostki organizacyjne miasta. Przy dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi, również za ich pośrednictwem odbywać powinna się komunikacja z mieszkańcami.Tradycyjnymi i nowoczesnymi. Dążyć będę do stworzenia pruszkowskiej aplikacji, która ułatwi kontakt na linii mieszkaniec, urząd. Wiele spraw można załatwić szybko i sprawnie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, których obecnie nie ma. Jako Prezydent Pruszkowa wyjdę do mieszkańców, będę dla nich dostępny. Stawiam więc też na kontakt bezpośredni.
W jaki sposób chce Pan wspierać organizacje pozarządowe?

Przejrzysta strona internetowa, media społecznościowe, miejskie wydawnictwa w tym biuletyn i informator kulturalny, aplikacje, lokalne media. Regularne spotkania z mieszkańcami. Wykorzystanie również komunikacji miejskiej (informacje w autobusach, na przystankach), jednostki organizacyjne miasta i NGO’sy.

Działalność organizacji pozarządowych jest podstawą samorządności. Należy wspierać takie inicjatywy. Tak jak przy osobach niepełnosprawnych, tak przy tego typu organizacjach nie ma ujednoliconych potrzeb i jednej recepty pomocy.
W jaki sposób zamierza Pan wspierać lokalne przedsiębiorstwa?

Utworzenie Rady Przedsiębiorców i wypracowanie programu wsparcia. Dedykowane konkursy dla młodych przedsiębiorców oraz na zagospodarowanie miejskiej przestrzeni. Targi rzemiosła i kiermasze okolicznościowe. Rozbudowa w tym zakresie Pruszkowskiej Karty Mieszkańca. Inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Sam jestem przedsiębiorcą, który działał w Pruszkowie. Znam doskonale problemy poszczególnych grup zawodowych. Uważam, że należy doprowadzić do powstania pod patronatem Prezydenta Społecznej Rady Biznesu. Dla miast będzie to zerowy koszt, a współdziałanie pruszkowskich przedsiębiorstw i zdrowa konkurencja przełoży się na realne wsparcie. Miasto musi zacząć dostrzegać i wspierać intensywnie takie zjawisko, jakim jest start-up. Stawiajmy na innowacyjność i nowoczesność.
Jaki jest Pana sposób na przyciągnięcie większej ilości inwestorów do Pruszkowa?

Jeżeli uda nam się zrealizować wyżej opisane plany, Pruszków stanie się miejscem wyjątkowo atrakcyjnym dla inwestorów, dla AMBITNYCH INWESTORÓW. Pruszków szybko się rozwija, głównie ze względu na bardzo dobrą komunikację i bliskość z Warszawą. Nie oznacza to, że akceptować będziemy wszystkie pomysły inwestorów. Będziemy miastem wymagającym, dbającym o tereny zielone (nie tylko utrzymywanie obecnych ale również budowanie nowych), wymagać będziemy ambitnych, na miarę XXI wieku projektów i inwestycji. Wiem, że Pruszków może być nowoczesnym, europejskim miastem, że może być przykładem zrównoważonego rozwoju i pełnej współpracy z mieszkańcami. Jeszcze raz powtórzę – Pruszków ma ogromny potencjał, więc przede wszystkim musi stawiać na jakość i na wygodę mieszkańców.

Należy zacząć robić tzw. marketing miejsca. Coś co jest chyba nieznane obecnej władzy. Pruszków musi zacząć kojarzyć się dobrze, należy wykorzystać nasze położenie względem Stolicy. Określenia typu ,,sypialnia Warszawy” muszą odejść w zapomnienie. Pruszków musi zacząć być modny, posiadanie siedziby firmy w Pruszkowie ma być nobilitujące. To można zrobić.
Jaki jest Pana pomysł na polepszenie estetyki miasta (np. problemy zaniedbanych kamienic, chaotycznych reklam)?

Wdrożenie ustawy krajobrazowej – wpracowanie strategii, która pozwoli na konsekwentne porządkowanie przestrzeni, dając propozycje i warunki do tworzenia estetycznej przestrzeni reklamowej. Rewitalizacja historycznej tkanki miejskiej, pozyskiwanie środków zewnętrznych, konkursy na wykorzystanie komercyjne. Opracowanie strategii rozwoju kultury i pamięci historycznej.

Zacznijmy od otwarcia przestrzeni publicznej. Zlikwidujmy ogrodzenia, niech targowiska w dni nietargowe będą otwartymi, dostępnymi, dobrze zagospodarowanymi placami miejskimi. Posprzątajmy nasze miasto, ustawmy więcej koszy na śmieci. Systematyczność i konsekwencja przyniesie efekty. Jeśli zaniedbana kamienica należy do miasta, zaplanujmy jej remont i go przeprowadźmy. Należy zacząć wymagać od innych, zaczynając od siebie.
Jakie są Pana priorytetowe inwestycje w przyszłej kadencji w przypadku wygrania wyborów?

Płynne skomunikowanie dzielnic Bąki, Żbików, Gąsin z centrum Pruszkowa, zwiększenie częstotliwości kursowania miejskiej komunikacji i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców; poszerzenie dojazdu do A2 oraz rozbudowa wiaduktu w drodze 718; wprowadzenie stałej linii autobusowej do Warszawy. Poszerzenie bazy żłobów i przedszkoli; rozszerzenie zadań związanych z ochroną środowiska oraz rewitalizacja najstarszej części Pruszkowa. Ustalenie zasad współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi; uporządkowanie przestrzeni reklamowej; zmiana podejścia do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sposobu komunikacji z mieszkańcami. Budowa miejskiego rynku.

 

Bardzo bym chciał, aby Pruszków miał swój darmowy transport miejski oparty na pojazdach ekologicznych. Wiem, że stać nas na taką inwestycję w nadchodzącej kadencji. Mieszkańcy na to zasługują. Należy też skupić się na inwestycjach drogowych i inżynierii ruchu. Bez tego i tak już duże korki staną się jeszcze większe. Zapomnieć nie można o seniorach do których chcę skierować program Bezpieczny Senior. Inwestować należy także w edukację i sport bo to nasza przyszłość. Inwestować należy też w ludzi, doceniać ich pracę i trud.
 Jakie 3 konkretne cele/inicjatywy chce Pani zrealizować w trakcie pierwszego roku urzędowania?
  1. Zmiana formy zarządzania miastem, na tę opartą o współpracę z różnymi środowiskami
  2. Uruchomienie stałej linii autobusowej do Warszawy.
  3. Wprowadzenie na linii WKD wspólnej strefy biletowej z ZTM, SKM-KM
  1. Dokonam reorganizacji transportu publicznego z uwzględnieniem faktycznych potrzeb mieszkańców, włącznie z przywróceniem połączania autobusowego z Warszawą.
  2. Podejmę działania zmierzające do rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem MZO Sp. z o. o.
  3. Doprowadzę do otwarcia przestrzeni publicznej. 
   
   
Ankieta przedwyborcza kandydatów na prezydenta Pruszkowahttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zrzut-ekranu-2018-10-13-o-14.08.25.pnghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zrzut-ekranu-2018-10-13-o-14.08.25-300x300.png Piotr Łuczyński AktualnościPiotr Łuczyński,
Szanowni Państwo, Podobnie jak podczas poprzednich wyborów samorządowych, przeprowadziliśmy ankietę przedwyborczą kandydatów na stanowisko Prezydenta Pruszkowa.Uznaliśmy, że warto aby mieszkańcy dowiedzieli się czegoś więcej o kandydatach oraz mogli porównać poglądy kandydatów w konkretnych kwestiach.Ankietę wysłaliśmy do wszystkich kandydatów w tym samym czasie. Użyliśmy do tego oficjalnych danych kontaktowych podanych...
<strong><span style="font-size: 14pt;">Szanowni Państwo,</span></strong> <strong><span style="font-size: 14pt;">Podobnie jak podczas poprzednich wyborów samorządowych, przeprowadziliśmy ankietę przedwyborczą kandydatów na stanowisko Prezydenta Pruszkowa.</span> </strong>Uznaliśmy, że warto aby mieszkańcy dowiedzieli się czegoś więcej o kandydatach oraz mogli porównać poglądy kandydatów w konkretnych kwestiach.Ankietę wysłaliśmy do wszystkich kandydatów w tym samym czasie. Użyliśmy do tego oficjalnych danych kontaktowych podanych na stronach komitetów wyborczych. Dostaliśmy odpowiedzi jedynie dwóch kandydatów, których odpowiedzi prezentujemy w poniższej tabeli. <table style="height: 3381px; width: 720px;"> <tbody> <tr style="height: 21px;"> <td style="width: 79px; height: 21px;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></td> <td style="width: 276.719px; height: 21px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Piotr Bąk <a href="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2018/10/42467520_1920177801376942_8654376530417287168_n.jpg"><img class="aligncenter wp-image-8598" src="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2018/10/42467520_1920177801376942_8654376530417287168_n.jpg" alt="" width="165" height="165" /></a> </strong></span></td> <td style="width: 347.281px; height: 21px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Paweł Makuch <a href="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2018/10/025228_r0_940.jpg"><img class="aligncenter wp-image-8597" src="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2018/10/025228_r0_940.jpg" alt="" width="178" height="161" /></a> </strong></span></td> </tr> <tr style="height: 271px;"> <td style="width: 79px; height: 271px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Kandyduję na urząd Prezydenta Pruszkowa, ponieważ...</strong></span></td> <td style="width: 276.719px; height: 271px;"> <p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 12pt;">Chcę aby Pruszków stał się otwarty dla mieszkańców. Miasto ma ogromny potencjał kulturalny, intelektualny i biznesowy. Jednak nie do końca jest on wykorzystywany. Moje hasło to OBYWATELSKI PRUSZKÓW, wiem jak współpracować z mieszkańcami, mam wizję Obywatelskiego Pruszkowa – Pruszków może taki być. </span></p> </td> <td style="width: 347.281px; text-align: left; height: 271px;"><span style="font-size: 12pt;">Po 20 latach sprawowania władzy obecny Prezydent nie ma już pomysłu na rozwój miasta. Ja znam potrzeby mieszkańców, posiadam doświadczenie i wiedzę, którą mogę zaoferować. Mam pomysł na rozwój miasta, wiem jak je unowocześnić, mi się chce działać. Miasto potrzebuje zmiany, ta zmiana jest konieczna.</span></td> </tr> <tr style="height: 324px;"> <td style="width: 79px; height: 324px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Czy jest Pan za wprowadzeniem w Pruszkowie strefy płatnego parkowania?</strong></span></td> <td style="width: 276.719px; height: 324px;"> <p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 12pt;">Jestem za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania z wyłączeniem osób mieszkających w strefie. Dziś parkowanie w centrum miasta jest prawie niemożliwe. Należy także zwiększyć współczynnik miejsc postojowych przy opracowywanych i zmienianych planach zagospodarowania.</span></p> </td> <td style="width: 347.281px; height: 324px;"><span style="font-size: 12pt;">Nie. Są możliwości wprowadzenia rotacyjnego parkowania bez nakładania dodatkowych obciążeń na mieszkańców. I wiem jak to zrobić. Wprowadzenie płatnych stref parkowania bez podjęcia mniej restrykcyjnych prób jest pójściem na tzw. łatwiznę. Uważam, że jest to ostateczność.</span></td> </tr> <tr style="height: 254px;"> <td style="width: 79px; height: 254px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jaki jest Pana pomysł na usprawnienie transportu miejskiego?</strong></span></td> <td style="width: 276.719px; height: 254px;"> <p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 12pt;">Uruchomienie dodatkowych wewnętrznych linii autobusowych. Wymiana części taboru na mniejszy przy równoczesnym zwiększeniu częstotliwości kursowania autobusów i dostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców – korelacja z ważnymi węzłami komunikacyjnym typu stacja WKD, stacja PKP itp.</span></p> </td> <td style="width: 347.281px; height: 254px;"><span style="font-size: 12pt;">W początkowym okresie należy dokonać gruntownej reorganizacji transportu publicznego z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców miasta. Docelowo należy rozważyć budowę darmowego pruszkowskiego transportu miejskiego opartego na pojazdach ekologicznych.</span></td> </tr> <tr style="height: 138px;"> <td style="width: 79px; height: 138px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Czy jest Pan za uruchomieniem bezpośredniej linia autobusowej z Pruszkowa do Warszawy?</strong></span></td> <td style="width: 276.719px; height: 138px;"> <p class="p1"><span style="font-size: 12pt;"><span class="s1">Tak. To priorytet na 1 rok kadencji. Mieszkańcy podczas spotkań apelują o pozostawienie np. dotychczasowej linii ZP. </span><span class="s2">116</span></span></p> </td> <td style="width: 347.281px; height: 138px;"><span style="font-size: 12pt;">Tak, jest to priorytet.</span></td> </tr> <tr style="height: 291px;"> <td style="width: 79px; height: 291px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>W jaki sposób zamierza Pan wspierać rozwój infrastruktury rowerowej?</strong></span></td> <td style="width: 276.719px; height: 291px;"> <p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 12pt;">Należy dokończyć rozpoczęte budowy dróg rowerowych i powiązać je z istniejącymi. Wyposażyć szkoły oraz inne instytucje w odpowiednią ilość dobrych jakościowo stojaków na rowery. Należy uzupełnić obecną infrastrukturę o stojaki rowerowe, dodatkowe stacje roweru miejskiego i tzw. punkty serwisowe.</span></p> </td> <td style="width: 347.281px; height: 291px;"><span style="font-size: 12pt;">Należy modernizować istniejące i budować nowe drogi rowerowe. To ma być spójny połączony system dróg łączący się z drogami sąsiednich gmin. Do tego potrzebna jest współpraca z sąsiadami, której obecnie nie ma. Trzeba skupić się także na rozbudowie i unowocześnianiu roweru miejskiego.</span></td> </tr> <tr style="height: 199px;"> <td style="width: 79px; height: 199px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>W jaki sposób chce Pan ułatwić poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym?</strong></span></td> <td style="width: 276.719px; height: 199px;"> <p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 12pt;">Przy współudziale mieszkańców z różnymi niepełnosprawnościami oraz środowiskiem osób starszych, utworzymy projekt „Dostępny Pruszków”. Będzie to spis<span class="Apple-converted-space">  </span>„żelaznych zasad” dla wszystkich nowych inwestycji oraz systematyczne wprowadzanie europejskich standardów dla obiektów już istniejących.</span></p> </td> <td style="width: 347.281px; height: 199px;"><span style="font-size: 12pt;">I znowu wracamy do kwestii naprawy transportu publicznego. Należy poprawić stan miejskiej infrastruktury, a tu dochodzimy do współpracy z powiatem i województwem. Taką współpracę należy rozpocząć natychmiast. Tak jak nie ma jednej niepełnosprawności, tak nie ma uniwersalnego rozwiązania. Należy słuchać ludzi i reagować na ich potrzeby.</span></td> </tr> <tr style="height: 198px;"> <td style="width: 79px; height: 198px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jaki jest Pana pomysł na stworzenie spójnego harmonogramu wydarzeń kulturalnych dostępnego dla wszystkich mieszkańców?</strong></span></td> <td style="width: 276.719px; height: 198px;"> <p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 12pt;">Usprawnimy działanie Biura Promocji miasta. Strona miasta zostanie zmieniona na bardziej czytelną, utworzymy Miejski Informator Kulturalny z kalendarzem wydarzeń wszystkich jednostek organizacyjnych, NGO’sów oraz zgłoszonych inicjatyw środowisk lokalnych</span></p> </td> <td style="width: 347.281px; height: 198px;"><span style="font-size: 12pt;">Reorganizacja pruszkowskiej kultury, którą należy oddzielić od sportu. Ten kosztowny eksperyment połączenia się nie udał, a widać to już po kilku miesiącach funkcjonowania CKiS Sp. z o. o.</span></td> </tr> <tr style="height: 24px;"> <td style="width: 79px; height: 24px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Czy zamierza Pan poszerzyć obecną ofertę kulturalną? Jeśli tak, to w jaki sposób?</strong></span></td> <td style="width: 276.719px; height: 24px;"> <p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 12pt;">Rozbudujemy ofertę konkursową dla NGO w tym zakresie. Będziemy promować działania street art. i festiwale uliczne. Będziemy wspierać niezależne projekty artystyczne realizowane przez NGO. W każdą niedzielę odbywać się będą krótkie koncerty w wykonaniu młodych artystów i<span class="Apple-converted-space">  </span>utalentowanych mieszkańców Pruszkowa. Otworzymy Centrum Kultury i Sportu na działalność NGO oraz inicjatywy lokalne.</span></p> </td> <td style="width: 347.281px; height: 24px;"><span style="font-size: 12pt;">Oczywiście, że tak. Uważam, że przy tak dużym mieście, należy dokonać decentralizacji pruszkowskiej kultury. Mieszkańcy poszczególnych rejonów miasta powinni mieć możliwość korzystania z oferty kulturalnej miasta w najbliżej okolicy, a nie w jednym centralnym domu kultury.</span></td> </tr> <tr style="height: 120px;"> <td style="width: 79px; height: 120px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jakie funkcje Pana zdaniem powinno pełnić Centrum Dziedzictwa Kulturowego</strong>?</span></td> <td style="width: 276.719px; height: 120px;"> <p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 12pt;">Przede wszystkim kulturowo-społeczne. Działalność wspierana komercyjnie, a nie nastawiona na komercję. </span></p> </td> <td style="width: 347.281px; height: 120px;"><span style="font-size: 12pt;"> Powinno służyć mieszkańcom, a tego nie robi. Wystarczy przeanalizować odpis KRS spółki, a także obecną ofertę skierowaną do mieszkańców, aby przekonać się że tak nie jest.</span></td> </tr> </tbody> </table> <table style="height: 269px; width: 720px;"> <tbody> <tr style="height: 286px;"> <td style="width: 168.264px; height: 286px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jak często i w jakich sprawach Pana zdaniem powinny odbywać się konsultacje społeczne?</strong></span></td> <td style="width: 247.153px; height: 286px;"> <p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 12pt;">Przejrzysta strona internetowa, media społecznościowe, miejskie wydawnictwa w tym biuletyn i informator kulturalny, aplikacje, lokalne media. Regularne spotkania z mieszkańcami. Wykorzystanie również komunikacji miejskiej (informacje w autobusach, na przystankach), jednostki organizacyjne miasta i NGO’sy.</span></p> </td> <td style="width: 288.264px; height: 286px;"><span style="font-size: 12pt;">To wszystko zależy od mieszkańców. Jeśli uznają, że na dany temat chcą się wypowiedzieć, to powinni mieć taką możliwość. To tak naprawdę mieszkańcy są gospodarzami naszego miasta, a urzędnicy, radni czy prezydent realizują ich wolę. Ja jestem zwolennikiem rozmów i dialogu.</span></td> </tr> <tr style="height: 884px;"> <td style="width: 168.264px; height: 884px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jakimi środkami komunikacji miasto Pana zdaniem powinno komunikować się z mieszkańcami?</strong></span></td> <td style="width: 247.153px; height: 884px;"><span style="font-size: 12pt;">Strona urzędu, która musi być przejrzysta, prosta i czytelna, która przede wszystkim będzie narzędziem do komunikacji z poszczególnymi wydziałami urzędu. FB, który będzie na bieżąco informował o planowanych i odbywających się wydarzeniach. Lokalna prasa, radio, telewizja. Oczywiście cykliczne spotkania w poszczególnych częściach miasta, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. - w oparciu o obecną kampanię. Utworzenie Biura Informacji Turystycznej podlegającego pod wydział promocji miasta. Za konieczne uważamy wprowadzenie cyklicznego biuletynu „Pruszkowski Informator Kulturalny” w oparciu o ścisłą i stałą współpracę ze wszystkimi placówkami kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi, w zakresie planowanych wydarzeń w mieście. Miasto powinno również do kontaktu z mieszkańcami wykorzystywać zarówno komunikację miejską (informacje w autobusach, na przystankach) jak i wszystkie jednostki organizacyjne miasta. Przy dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi, również za ich pośrednictwem odbywać powinna się komunikacja z mieszkańcami.</span></td> <td style="width: 288.264px; height: 884px;"><span style="font-size: 12pt;">Tradycyjnymi i nowoczesnymi. Dążyć będę do stworzenia pruszkowskiej aplikacji, która ułatwi kontakt na linii mieszkaniec, urząd. Wiele spraw można załatwić szybko i sprawnie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, których obecnie nie ma. Jako Prezydent Pruszkowa wyjdę do mieszkańców, będę dla nich dostępny. Stawiam więc też na kontakt bezpośredni.</span></td> </tr> <tr style="height: 286px;"> <td style="width: 168.264px; height: 286px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>W jaki sposób chce Pan wspierać organizacje pozarządowe?</strong></span></td> <td style="width: 247.153px; height: 286px;"> <p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 12pt;">Przejrzysta strona internetowa, media społecznościowe, miejskie wydawnictwa w tym biuletyn i informator kulturalny, aplikacje, lokalne media. Regularne spotkania z mieszkańcami. Wykorzystanie również komunikacji miejskiej (informacje w autobusach, na przystankach), jednostki organizacyjne miasta i NGO’sy.</span></p> </td> <td style="width: 288.264px; height: 286px;"><span style="font-size: 12pt;">Działalność organizacji pozarządowych jest podstawą samorządności. Należy wspierać takie inicjatywy. Tak jak przy osobach niepełnosprawnych, tak przy tego typu organizacjach nie ma ujednoliconych potrzeb i jednej recepty pomocy.</span></td> </tr> <tr style="height: 324px;"> <td style="width: 168.264px; height: 324px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>W jaki sposób zamierza Pan wspierać lokalne przedsiębiorstwa?</strong></span></td> <td style="width: 247.153px; height: 324px;"> <p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 12pt;">Utworzenie Rady Przedsiębiorców i wypracowanie programu wsparcia. Dedykowane konkursy dla młodych przedsiębiorców oraz na zagospodarowanie miejskiej przestrzeni. Targi rzemiosła i kiermasze okolicznościowe. Rozbudowa w tym zakresie Pruszkowskiej Karty Mieszkańca. Inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. </span></p> </td> <td style="width: 288.264px; height: 324px;"><span style="font-size: 12pt;">Sam jestem przedsiębiorcą, który działał w Pruszkowie. Znam doskonale problemy poszczególnych grup zawodowych. Uważam, że należy doprowadzić do powstania pod patronatem Prezydenta Społecznej Rady Biznesu. Dla miast będzie to zerowy koszt, a współdziałanie pruszkowskich przedsiębiorstw i zdrowa konkurencja przełoży się na realne wsparcie. Miasto musi zacząć dostrzegać i wspierać intensywnie takie zjawisko, jakim jest start-up. Stawiajmy na innowacyjność i nowoczesność.</span></td> </tr> <tr style="height: 660px;"> <td style="width: 168.264px; height: 660px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jaki jest Pana sposób na przyciągnięcie większej ilości inwestorów do Pruszkowa?</strong></span></td> <td style="width: 247.153px; height: 660px;"> <p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 12pt;">Jeżeli uda nam się zrealizować wyżej opisane plany, Pruszków stanie się miejscem wyjątkowo atrakcyjnym dla inwestorów, dla AMBITNYCH INWESTORÓW. Pruszków szybko się rozwija, głównie ze względu na bardzo dobrą komunikację i bliskość z Warszawą. Nie oznacza to, że akceptować będziemy wszystkie pomysły inwestorów. Będziemy miastem wymagającym, dbającym o tereny zielone (nie tylko utrzymywanie obecnych ale również budowanie nowych), wymagać będziemy ambitnych, na miarę XXI wieku projektów i inwestycji. Wiem, że Pruszków może być nowoczesnym, europejskim miastem, że może być przykładem zrównoważonego rozwoju i pełnej współpracy z mieszkańcami. Jeszcze raz powtórzę – Pruszków ma ogromny potencjał, więc przede wszystkim musi stawiać na jakość i na wygodę mieszkańców.</span></p> </td> <td style="width: 288.264px; height: 660px;"><span style="font-size: 12pt;">Należy zacząć robić tzw. marketing miejsca. Coś co jest chyba nieznane obecnej władzy. Pruszków musi zacząć kojarzyć się dobrze, należy wykorzystać nasze położenie względem Stolicy. Określenia typu ,,sypialnia Warszawy" muszą odejść w zapomnienie. Pruszków musi zacząć być modny, posiadanie siedziby firmy w Pruszkowie ma być nobilitujące. To można zrobić.</span></td> </tr> <tr style="height: 333px;"> <td style="width: 168.264px; height: 333px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jaki jest Pana pomysł na polepszenie estetyki miasta (np. problemy zaniedbanych kamienic, chaotycznych reklam)?</strong></span></td> <td style="width: 247.153px; height: 333px;"> <p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 12pt;">Wdrożenie ustawy krajobrazowej - wpracowanie strategii, która pozwoli na konsekwentne porządkowanie przestrzeni, dając propozycje i warunki do tworzenia estetycznej przestrzeni reklamowej. Rewitalizacja historycznej tkanki miejskiej, pozyskiwanie środków zewnętrznych, konkursy na wykorzystanie komercyjne. Opracowanie strategii rozwoju kultury i pamięci historycznej. </span></p> </td> <td style="width: 288.264px; height: 333px;"><span style="font-size: 12pt;">Zacznijmy od otwarcia przestrzeni publicznej. Zlikwidujmy ogrodzenia, niech targowiska w dni nietargowe będą otwartymi, dostępnymi, dobrze zagospodarowanymi placami miejskimi. Posprzątajmy nasze miasto, ustawmy więcej koszy na śmieci. Systematyczność i konsekwencja przyniesie efekty. Jeśli zaniedbana kamienica należy do miasta, zaplanujmy jej remont i go przeprowadźmy. Należy zacząć wymagać od innych, zaczynając od siebie.</span></td> </tr> <tr style="height: 551.393px;"> <td style="width: 168.264px; height: 551.393px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Jakie są Pana priorytetowe inwestycje w przyszłej kadencji w przypadku wygrania wyborów?</strong></span></td> <td style="width: 247.153px; height: 551.393px;"> <p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 12pt;">Płynne skomunikowanie dzielnic Bąki, Żbików, Gąsin z centrum Pruszkowa, zwiększenie częstotliwości kursowania miejskiej komunikacji i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców; poszerzenie dojazdu do A2 oraz rozbudowa wiaduktu w drodze 718; wprowadzenie stałej linii autobusowej do Warszawy. Poszerzenie bazy żłobów i przedszkoli; rozszerzenie zadań związanych z ochroną środowiska oraz rewitalizacja najstarszej części Pruszkowa. Ustalenie zasad współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi; uporządkowanie przestrzeni reklamowej; zmiana podejścia do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sposobu komunikacji z mieszkańcami. Budowa miejskiego rynku.</span></p> <span style="font-size: 12pt;"> </span></td> <td style="width: 288.264px; height: 551.393px;"><span style="font-size: 12pt;">Bardzo bym chciał, aby Pruszków miał swój darmowy transport miejski oparty na pojazdach ekologicznych. Wiem, że stać nas na taką inwestycję w nadchodzącej kadencji. Mieszkańcy na to zasługują. Należy też skupić się na inwestycjach drogowych i inżynierii ruchu. Bez tego i tak już duże korki staną się jeszcze większe. Zapomnieć nie można o seniorach do których chcę skierować program Bezpieczny Senior. Inwestować należy także w edukację i sport bo to nasza przyszłość. Inwestować należy też w ludzi, doceniać ich pracę i trud.</span></td> </tr> <tr style="height: 310px;"> <td style="width: 168.264px; height: 310px;"><span style="font-size: 12pt;"> <strong>Jakie 3 konkretne cele/inicjatywy chce Pani zrealizować w trakcie pierwszego roku urzędowania?</strong></span></td> <td style="width: 247.153px; height: 310px;"> <ol class="ol1"> <li class="li1"><span style="font-size: 12pt;">Zmiana formy zarządzania miastem, na tę opartą o współpracę z różnymi środowiskami</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Uruchomienie stałej linii autobusowej do Warszawy.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Wprowadzenie na linii WKD wspólnej strefy biletowej z ZTM, SKM-KM </span></li> </ol> </td> <td style="width: 288.264px; height: 310px;"> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;">Dokonam reorganizacji transportu publicznego z uwzględnieniem faktycznych potrzeb mieszkańców, włącznie z przywróceniem połączania autobusowego z Warszawą. </span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Podejmę działania zmierzające do rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem MZO Sp. z o. o. </span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Doprowadzę do otwarcia przestrzeni publicznej. </span></li> </ol> </td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td style="width: 168.264px; height: 21px;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></td> <td style="width: 247.153px; height: 21px;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></td> <td style="width: 288.264px; height: 21px;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td style="width: 168.264px; height: 21px;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></td> <td style="width: 247.153px; height: 21px;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></td> <td style="width: 288.264px; height: 21px;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></td> </tr> </tbody> </table>