Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wyatków w gminie na jednego mieszkańca. Według tych danych w 2013 roku na jednego mieszkańca przypadało przeciętnie 3 075,68 zł wydatków, przy czym w gminach miejskich było to 2 914,10 zł, miejskowiejskich 3 041,66 zł a wiejskich ­ 3 192,10 zł.

Główną pozycją w wydatkach gmin były wydatki bieżące, które stanowiły 83,4 proc. nakładów. Zalicza się do nich: wynagrodzenia, zakupy towarów i usług, koszty utrzymania i koszty zadań zleconych. Z kolei wydatki majątkowe, które obejmują wydatki inwestycyjne, stanowiły 16,6 proc. wszystkich nakładów, przy czym prawie w całości przeznaczone zostały na inwestycje. W skali kraju na jednego mieszkańca gmin przypadało w 2013 r. przeciętnie 497,88 zł wydatków inwestycyjnych, w gminach miejskich ­ 405,11 zł, miejsko­wiejskich ­ 476,88 zł a wiejskich ­ 565,90 zł.

W wydatkach bieżących dominowały wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne (47,8 proc.). Mniej środków niż przed rokiem przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych ­ 16,3 proc. wydatków bieżących, natomiast wydatki związane z zakupem materiałów i usług stanowiły 21,2 proc. tych wydatków. Jak w rankingu wypadł Pruszków? Poniżej dane przedstawiające wydatki na jednego mieszkańca w powiecie pruszkowskim:

22. Podkowa Leśna – 6.313,97
33. Nadarzyn – 5.859,06
59. Michałowice – 4.888,18
162. Brwinów – 4.145,40
338. Milanówek – 3.681,54
442. Błonie – 3.564,66
740. Grodzisk Mazowiecki – 3.322,62
1745. Pruszków – 2.782,80 zł
1946. Piastów – 2.683,56

A tutaj wpis na Facebooku Burmistrza Kosińskiego, który pochwalił się wynikami gminy Brwinów: