Zainteresowanych wielokulturowością polskich Kresów zapraszamy na spotkanie z Melchiorem Jakubowskim i Maksymilianem Sasem, współautorami książki „Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej”, wydanej przez Muzeum Historii Polski. Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2017 r. (sobota) o godz. 15. w Muzeum Dulag 121.

Dawna Rzeczpospolita była państwem wielu religii, a jej wschodnie tereny stanowiły wyjątkową w skalimiasta wielu religi europejskiej mozaikę wyznaniową. Młodzi badacze z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego postanowili opisać wzajemne relacje tamtych wspólnot religijnych z perspektywy topograficznej. Na postawie objazdów po terenach zachodniej Ukrainy i Białorusi powstała książka, będąca oryginalnym przewodnikiem po miastach pełnych historii.

Podczas spotkania Melchior Jakubowski i Maksymilian Sas przedstawią zarys dziejów obecnych na Kresach grup religijnych (rzymskich katolików, prawosławnych, unitów, Ormian, protestantów, żydów, karaimów i muzułmanów). W oparciu o mapy i fotografie zaprezentujemy wybrane ustalenia, dotyczące przestrzennych relacji między budowlami sakralnymi. Pokazując współczesne zdjęcia odwiedzonych obiektów, podzielimy się informacjami na temat ich przeszłości oraz obserwacjami na temat ich stanu obecnego.

Wydana w 2016 r. przez Muzeum Historii Polski książka „Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej” (pod redakcją: Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa, Filipa Walczyny) obejmuje 38, artykułów dotyczących świątyń w wybranych kresowych miastach i miasteczkach dawnej Rzeczypospolitej. Wśród opisanych znalazły się m. in. Stanisławów, Tarnopol, Kamieniec Podolski, Grodno, Nieśwież, Podhajce, Nowogródek, Trembowla, Krzemieniec, Połock, Wiśniowiec, Iwie, Widze, Żwaniec, Husiatyn i Jazłowiec.

Melchior Jakubowski – absolwent historii i historii sztuki, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historycznymi przemianami krajobrazu, stosunkami religijnymi i etnicznymi na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i na Bukowinie oraz sztuką doby rokoka.

Maksymilian Sas – historyk, mediewista, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach zajmuje się problematyką ewangelizacji i chrystianizacji średniowiecznej Europy, a w szczególności historią Kościołów chrześcijańskich, dziejami religijności i kultu świętych oraz teologią i liturgią chrztu.

Cykl spotkań ”Pamięć Kresów” organizowany jest razem z Pruszkowskim Stowarzyszeniem Patriotycznym.

plakat kresy-page-001

Kresowe miasta wielu religii – cykl Pamięć Kresów w Muzeum Dulag 121http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2017/02/kresy-grafika-1024x719.jpghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2017/02/kresy-grafika-300x300.jpg Muzeum Dulag121 Muzeum Dulag121Wydarzenia,,
Zainteresowanych wielokulturowością polskich Kresów zapraszamy na spotkanie z Melchiorem Jakubowskim i Maksymilianem Sasem, współautorami książki „Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej”, wydanej przez Muzeum Historii Polski. Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2017 r. (sobota) o godz. 15. w Muzeum Dulag 121.Dawna Rzeczpospolita była państwem wielu religii,...
<span style="font-size: large;"><i>Zainteresowanych wielokulturowością polskich Kresów zapraszamy na spotkanie z Melchiorem Jakubowskim i Maksymilianem Sasem, współautorami książki „Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej”, wydanej przez Muzeum Historii Polski. </i></span><span style="font-size: large;"><i><b>Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2017 r. (sobota) o godz. 15. w Muzeum Dulag 121. </b></i></span> <p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;">Dawna Rzeczpospolita była państwem wielu religii, a jej wschodnie tereny stanowiły wyjątkową w skali<a href="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2017/02/miasta-wielu-religi.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7923" src="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2017/02/miasta-wielu-religi-300x224.jpg" alt="miasta wielu religi" width="300" height="224" /></a> europejskiej mozaikę wyznaniową. Młodzi badacze z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego postanowili opisać wzajemne relacje tamtych wspólnot religijnych z perspektywy topograficznej. Na postawie objazdów po terenach zachodniej Ukrainy i Białorusi powstała książka, będąca oryginalnym przewodnikiem po miastach pełnych historii.</span></p> <p align="JUSTIFY"><a name="_GoBack"></a><span style="font-size: large;">Podczas spotkania Melchior Jakubowski i Maksymilian Sas przedstawią zarys dziejów obecnych na Kresach grup religijnych (rzymskich katolików, prawosławnych, unitów, Ormian, protestantów, żydów, karaimów i muzułmanów). W oparciu o mapy i fotografie zaprezentujemy wybrane ustalenia, dotyczące przestrzennych relacji między budowlami sakralnymi. Pokazując współczesne zdjęcia odwiedzonych obiektów, podzielimy się informacjami na temat ich przeszłości oraz obserwacjami na temat ich stanu obecnego. </span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;">Wydana w 2016 r. przez Muzeum Historii Polski książka „Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej” (pod redakcją: Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa, Filipa Walczyny) obejmuje 38, artykułów dotyczących świątyń w wybranych kresowych miastach i miasteczkach dawnej Rzeczypospolitej. Wśród opisanych znalazły się m. in. Stanisławów, Tarnopol, Kamieniec Podolski, Grodno, Nieśwież, Podhajce, Nowogródek, Trembowla, Krzemieniec, Połock, Wiśniowiec, Iwie, Widze, Żwaniec, Husiatyn i Jazłowiec. </span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>Melchior Jakubowski</b></span><span style="font-size: large;"> – absolwent historii i historii sztuki, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historycznymi przemianami krajobrazu, stosunkami religijnymi i etnicznymi na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i na Bukowinie oraz sztuką doby rokoka. </span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>Maksymilian Sas</b></span><span style="font-size: large;"> – historyk, mediewista, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach zajmuje się problematyką ewangelizacji i chrystianizacji średniowiecznej Europy, a w szczególności historią Kościołów chrześcijańskich, dziejami religijności i kultu świętych oraz teologią i liturgią chrztu.</span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;">Cykl spotkań ”Pamięć Kresów” organizowany jest razem z Pruszkowskim Stowarzyszeniem Patriotycznym.</span></p> <p align="JUSTIFY"></p> <p align="JUSTIFY"><a href="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2017/02/plakat-kresy-page-001.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-7922" src="http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2017/02/plakat-kresy-page-001-724x1024.jpg" alt="plakat kresy-page-001" width="724" height="1024" /></a></p>